Referat från dataträffar 2021

Håll i – håll ut – håll kontakten!

Torsdagen den 28 januari 2021

Det var inte för att vi till sist fått både snö och lite kyla som de 61 deltagarna i dagens Zoom-Dataträff satt hemma i stugvärmen. Det var för att behagligt ta del av dataträffen, som handlade om olika sätt att umgås på, digitalt. Det var Leif Lundgren, Gunilla Örnberg och Johan Murray som stod för innehållet.

Det har uppstått ett virrvarr av snarlika kommunikationstjänst som är gratis och digitala och som konkurrerar hårt om kunderna. Den här dataträffen ska försöka reda ut vad de duger till och vad som skiljer dem åt.

Johan undersökte publikens erfarenheter. Alla har ju redan provat Zoom, förstås, och omkring hälften åtminstone någon annan videotjänst.

Att digital kommunikation är naturligt för SeniorNets medlemmar kom inte heller som någon överraskning. Lite förvånande var den stora andelen som redan skapat sina egna videomöten. Videomöten på dator är populärare än på surfplatta.

Leif ställde sig frågan – Hur kan man komma igång med videomöten?

Det finns många bra anledningar till att hålla kontakten, om man tänker efter. Inte bara med nära och kära utan också med vänner som man pratar mat, böcker eller spelar bridge med, mm.

Det första mötet blir nästan alltid struligt att genomföra, men det är naturligt och inget man ska låta sig hindras av. Det kan vara bra att börja försiktigt och växa med uppgiften.

Man behöver välja videotjänst, beroende på vad deltagarna har för utrustning (Apple, Android, Windows, Mac), hur många deltagare mötet ska ha och vad det är för typ av möte. Vissa videotjänster kräver att man registrerar ett gratiskonto, andra inte.

 • För möten på tu man hand räcker det ofta med program som redan finns installerade i enheterna.
 • För möten i en mindre grupp kan man klara sig med en enkel videomötestjänst.
 • För släktträffar och årsmöten behövs tjänster som är speciellt gjorda för stora möten.

Gunilla ställde sig frågan – Vilka videomöten är enklast att använda och säkrast?

För videomöten i mindre grupp rekommenderar hon videotjänsten Jitsi Meet, eftersom den är väldigt enkel att administrera och fungerar bra på datorer, surfplattor och i mobiler. Kommunikationen är krypterad hela vägen mellan parterna. Den är byggd med s.k. öppen programvara och är inte reklamfinansierad.

För den som är ännu mer mån om säkerheten rekommenderar hon visselblåsaren Edward Snowdens favoritapp Signal. Den påminner om meddelandetjänsten WhatsApp men har ändå hårdare kryptering. Även den är byggd med s.k. öppen programvara och är inte heller reklamfinansierad.

Vår digitaliseringsminister är inte förtjust i all denna kryptering. Det försvårar för brottsbekämpande myndigheter.

Leif och Johan berättade sedan om sex mötestjänster till

FaceTime

Det här är en gratis videosamtalstjänst enbart för Apple-världen som även tillåter gruppsamtal. Den är förinstallerad i alla Apple-mobiler (och de är många).

Google Duo

Det här är Googles motsvarighet till FaceTime, fast den går att installera i både Apple- och Androidmobilder liksom surfplattor och datorer.

Messenger

Det här är den mest använda meddelandetjänsten i Sverige idag. Den är gratis och hanterar alla privata meddelanden som FaceBook och Instagram har, och kan även utgå från mobilens kontaktlista. Den har också grupp-videosamtal.

Skype

Det här är en gratis röst- och videosamtalstjänst som funnits länge men är på väg att minska, fast, användningen bland de äldre har ökat under pandemin. I och med att den ingår i Windows är det väldigt lätt att skapa möten i den.

Google Meet

Det här är en gratis videomötestjänst som bara kan användas i Google-världen (alla deltagare måste ha ett Google-konto) och som är väldigt väl integrerad i den miljön.

Zoom

Det här är videomötenas flaggskepp. Tjänsten är full av snåriga inställningar, men går rätt bra ändå att använda med de grundinställningar som den har från början. Gratisversionen tillåter möten för två personer. För flera personer begränsas gratis-tiden till 40 minuter.

Sammanfattning

Dataträffen har presenterat ett urval av de vanligaste videotjänsterna.
De har lite olika användningsområden.

 • Videosamtal parvis eller i grupp (Facetime, Google Duo)
 • Chatt med video parvis/grupp (WhatsApp, Viber, Signal)
 • Sociala nätverk (Facebook, Instagram, Messenger)
 • Arbetsnätverk (MS Teams med Skype, Google Docs med Google Meet)
 • Videokonferenser (Jitsi Meet, Google Meet, Zoom)

Dessa närmar sig varandra allt mer, funktionellt, för att inte förlora kunder när nya funktioner dyker upp.

Tjänsterna är lite olika svåra att administrera, när de väl är installerade. Det kan vara intressant att jämföra dem

 • Facetime, Google Duo, WhatsApp, Viber, Signal, Messenger
  Man skapar sin mötesgrupp och ”ringer” den när det är dags
 • Facebook/Instagram
  Dessa har väldigt mycket funktioner utöver videomöten.
  Man behöver ett konto för att kunna skapa ett möte och distribuera en länk.
 • Zoom, Google Meet, Skype
  Den som ska skapa ett möte behöver ett konto.
  Det behöver även deltagarna i Google Meet.
  Förutom Skype har de bra möjligheter att schemalägga möten.
 • Jitsi Meet
  Man hittar själv på sin mötesidentitet och distribuerar den som en länk.

Slutligen:

 • Umgänget är det viktigaste, inte vilken mötestjänst man använder.
 • Börja med en enkel tjänst, som alla vänner redan har eller kan.
 • Teknik krånglar alltid, ha överseende med det.
 • Tekniken förändras alltid, ha överseende med det också.
 • Gå en liten kurs i verktyget, det är nyttigt och piggar upp.
 • Kanel Digital är också en bra resurs som kan ge dig tips och råd.

För att se alla presentationsbilderna, klicka här.

Sammanfattat av

Johan Murray


Vart är vården på väg?

Torsdagen den 18 februari 2021

De senaste veckornas ishalka har säkert belastat sjukvården med många ben- och armbrott. Kanske någon av de 57 deltagarna i dagens dataträff har drabbats, vem vet? Men, inte hindrade det någon att höra Doktor Anders Magnusson, Owe Eriksson och Olle Lennartsson berätta om vårdens pågående digitalisering och om Covid-19.

Corona-året har inte bara gett oss nya erfarenheter utan också många nya ord, som hobbyepidemiolog, klustersmitta och infodemi, ett ord för all vilseledande information som nu sprids likt virus över klotet när osäkerheten är så stor och alla vill ha besked.

Mot Covid-19 existerar vaccin, men inte mot desinformation. Vi behöver själva vara vaksamma och mycket källkritiska. Det kan också hända att skurkar utnyttjar vaccineringskampanjen till att försöka lura oss på pengar eller andra värden, så se upp! Politikerna har bestämt att vaccineringen kommer ska vara gratis, och i Region Stockholm får du som är över 65 ett brev med information om hur den kommer att ske på din vårdcentral.

Politikerna vill också att Sverige ska vara bäst i världen på E-hälsa redan år 2025, men det tror Anders inte kommer att lyckas så fort. E-hälsa innebär främst att med digitala medel effektivisera för patienten, vårdpersonalen och beslutsfattarna. Det ska ge större jämlikhet och bättre statistik samt göra det lättare att klara av utmaningen att andelen äldre ökar i befolkningen. E-hälsa omfattar såväl sjukvården som äldreomsorgen och hemtjänsten.

Det är en tydlig trend att specialiserad vård bedrivs mer på sjukhusen, att primärvården sker mer på vårdcentralerna och att individen blir mer delaktig i sin vård. Den enklaste diagnostiseringen sker nu mer i digitala videomöten med doktorn, en tjänst som både regionerna och flera privata vårdföretag har.

De digitala vårdgivarna knyter vårdcentraler (och apotek) till sig för att vid behov lätt kunna lotsa patienter vidare. Deras verksamhet ökade kraftigt under våren 2020, mätt i receptkostnad. Flest recept under året skrev de ut för problem med andningsorgan och hud.

Region Stockholms expertgrupp har gjort en förteckning över rekommenderade prisvärda läkemedel till de vanligaste sjukdomarna, kallad Kloka Listan. Läkarna i regionen följer denna i väldigt hög grad. Men har t.ex. tagit bort starkare sömnmedel från den listan pga risken för fallolyckor.

E-hälsa innebär också nya möjligheter till avancerad läkekonst:

 • Forskarna utvecklar nu 3D-skrivare för biologiska material vilket t.ex. gör det möjligt att kunna tillverka öron, hjärtklaffar, hornhinnor och hud av konstgjord vävnad.
 • Kirurger behöver få öva, och kommer att kunna träna i simulatorer med VR-glasögon (virtual reality), där de ser en ”virtuell” kropp att operera i.
 • Patienter som lider av fobier, t.ex. för spindlar, kan desensibiliseras med VR-glasögon genom att de successivt vänjs vid det ”farliga”.

Med AI-teknik (artificiell intelligens) kan datorer tränas att själva utföra speciellt krävande arbeten som specialister vanligen gör:

 • Tolkning av röntgenbilder och ultraljudsundersökningar.
 • Matchning mellan rätt terapeut och en patient med psykiska besvär.
 • Identifiering av symptom på hjärtinfarkt vid anrop till SOS-alarm.
 • System för att larma närmaste person som kan hjärt-lung-räddning.

Dessutom finns det enklare hjälpmedel:

 • På äldreboenden kan personer med funktionshinder klara att duscha själva med hjälp av en robot.
 • I framtida bilar kan förarens hälsotillstånd övervakas, nog så viktigt efter en krock. (Dagens nya bilar larmar själva vid en svår olycka.)
 • Under operationer kan robotar assistera kirurger, så att kirurgerna blir stadigare på handen.

E-hälsa är även en angelägenhet för EU:

 • Man kan idag få ersättning för vård som man fått i ett annat EU-land.
 • Man kan också hämta ut sin medicin i andra EU-länder.
 • På sikt kommer man även att kunna hämta ut sina E-recept där.

Sveriges receptregister kommer att slås ihop till en nationell läkemedelslista tillgänglig för läkare, apotek och patienten. Den innehåller vilka mediciner som skrivits ut och som hämtats ut.

En viktig del av E-hälsan är insamling av hälsodata. Det kan ske med hjälp av s.k. hälsoappar i mobilen som samlar in och presenterar information från en sensor för patienten och/eller doktorn:

 • Blodtrycksdoktorn är en app som gör att patienten kan mäta sitt blodtryck själv och rapportera det till en doktor som justerar medicineringen. Alla äldre bör mäta sitt blodtryck minst en gång om året.
 • Joint Academy är en app som ger individuellt anpassade instruktioner för sjukgymnastik för artros-patienter och kontakt med en fysioterapeut.
 • Coala Heart Monitor är en app gör att personer med oregelbunden hjärtrytm kan kolla sitt hjärta när som helst och rapportera till sin doktor.
 • Astma Tuner är en app som mäter andningsförmågan hos astma-patienter och ger råd om den dagliga medicineringen.
 • Sov Bättre är en app som låter personer med sömnsvårigheter föra en sömndagbok och hålla regelbunden kontakt med en sömncoach.
 • Dermicus är en app där en allmänläkare tar bild på en hudförändring och sänder den till en specialist för bedömning.
 • Dexcom är en app, främst för typ-1 diabetiker, som kommunicerar med en blodsockermätare alldeles under huden, visar upp och lagrar mätvärdena.

De allra flesta märker nog av E-hälsosatsningen i form av webb- och telefontjänsten 1177 Vårdguiden. Där kan man få allmän information om hälsa, sjukdomar och sjukvård och göra enkla tester.

Man kan också få personlig information, om man loggar in. Då går det att läsa sin journal med diagnoser och provresultat, som läkaren ska ha skrivits med en för patienten begriplig svenska. Att den kanske inte alltid blir perfekt framgick av några festliga citat som Anders visade till sist. Kolla själv på presentationsbilderna!

För att se alla presentationsbilderna, klicka här.

Sammanfattat av

Johan Murray


Blir det ingen ände på IT-ändringarna?

Torsdagen den 25 mars 2021

Blir det ingen ände på pandemin snart? Det är nog den fråga som de allra flesta ställer sig idag. Det går an att träffas ute, och vårvärmen gör sitt till för att underlätta den saken. Det går också an att träffas digitalt, och 65 medlemmar anslöt sig till dagens dataträff för att få lite koll på vad som händer i IT-världen.

Sedan Leif Lundgren hälsat välkommen berättade vår ordförande Elizabeth Ehrby om vad som händer i vår egen förening.

Förra året började bra, men verksamheten fick snabbt ställas in redan i mars. Vårt arbete på distans kom igång med IT-support före sommaren, dataträffarna och kurserna med Zoom under hösten. Support-tjänsten Kanel Digital öppnade vi före jul. Det är roligt att hjälpa medlemmarna, och vi vill gärna att fler gör det! Det är tråkigt att inte kunna erbjuda handgripligt stöd, ge tillgång till vår populära utrustning och ha trevliga fester, men vi hoppas ju kunna återuppta detta till hösten.

Alla har fått digitalisera sina liv och erfarenheterna av det kan vara värda att ta med sig. Klubben har mer att erbjuda de rörelsehindrade medlemmarna nu än förr. Det går bra att hålla kontakt med sina nära och kära världen över. Utvecklingen i samhället går vidare mot större digitalisering, särskilt inom äldrevården. SeniorNet behöver vara med och påverka så att det digitala samhället äldreanpassas bättre. SeniorNet Sweden har startat projekt för att klubbarna ska kunna samarbeta mer digitalt.

Hennes del avslutades med en enkät om vilka IT-tjänster deltagarna uppskattar mest. Man kunde välja flera. Detta är bra för vår kursplanering att veta. 51 personer svarade anonymt.

Under år 2021 kommer vi att få se ett antal IT-förändringar. Leif Lundgren och Johan Murray redogjorde därefter för de viktigaste trenderna.

Livslängden för vår IT-prylar bestäms inte av hur länge hårdvaran håller. De blir omoderna så snart de inte går att uppdatera längre, och det är efter bara några år. Anledningen är att det skapas nya bättre modeller och det blir för dyrt för tillverkarna att testa sina nya mjukvaror på alla de gamla (om de ens ryms där), så att de gamla görs så gott som oanvändbara av ”säkerhetsskäl”.

Adobe Flash Player, som har använts till spel och reklam på hemsidor sedan 1990-talet har varit en källa till många säkerhetsproblem. Nu är den själv historia och bör tas bort från alla datorer.

Microsoft byter i april ut den ”gamla” versionen av sin webbläsare Edge mot ”nya” Edge som under skalet innehåller samma kod som Googles webbläsare Chrome gör.

Windows 10 uppdateras ständigt, men Microsoft gör större förändringar halvårsvis. Det kommer en ny version till våren. Livslängden på dessa är 1½ år, så det betyder att versionen från hösten 2019 samtidigt slutar att underhållas. Vill man veta vilken version man har, kan man skriva winver i förstoringsglas-rutan.

Apples mobiler får operativsystems-uppdateringar i ungefär fem år, övriga tillverkares i 1 till 3 år beroende på hur populär modellen blivit. Det här gör att iPhone 5S, iPhone 6 & 6+, iPad mini 2 & 3 inte kommer att få iOS/iPadOS 15 som väntas komma i höst.

När mobilernas operativsystem blivit för gammalt är det vissa appar som upphör att fungera. Mobilt BankID är en viktig sådan. Den slutar att fungera på iOS 10, iOS 11 och Android 5 den 21:a juni 2021, liksom alla appar och webbtjänster som är beroende av den.

Möjligheten att använda FireFox Send till att överföra stora filer mellan användare har tagits bort, men man kan fortfarande använde Google Drive eller One Drive till det.

En annan trend är att sådant som varit gratis kan börja kosta. Det gäller t.ex. från i juni att det helt fria lagringsutrymmet för vissa typer av foton och dokument på Google Drive begränsas till 15 GB (mer om det vid dataträffen i maj) och lösenordshanteraren LastPass. Vill man ha en gratis lösenordshanterare som fungerar på flera typer av enheter så kan Bitwarden vara värd att pröva.

En tredje trend är att allting, operativsystem så väl som appar, tar mer plats. Då blir det mindre plats över för det man själv vill spara. Ju äldre utrustning man har, desto mer trångt och desto större anledning finns det att vårstäda den. Tag bort det som inte behövs!

Prenumeration har blivit en ny trend. Fler och fler utrustningar säljs nu som paket med abonnemang, som alternativ till engångsköp. Det kan lika väl gälla nya mobiler som Microsoft Office. Det gör det t.ex. svårare att byta operatör/leverantör.

Större, kraftfullare, komplexare. dyrare (och onödigare?) prylar är också trender. Det blir större skärmar, bättre batterier, tåligare prylar, mer avancerade funktioner osv. I hemmen kan snart sagt allt kopplas samman och fjärrstyras. Men, vill man ha det nyaste kan man få vänta på grund av pandemiberoende leveransförseningar.

Samhället blir i sig mer digitalt och komplext. Man kan inte göra som man är van längre. Det är inte lätt att hänga med, men vi måste. Det ger de stora IT-företagen ett inflytande som aldrig förr, och politikerna ser att det behövs nya lagar som reglerar verksamheten.

EU-länderna kommer snart att lagstifta om ett direktiv om upphovsrätt i digitala medier som ska tvinga Google och Facebook att betala mediehusen för citat, populärt kallad ”länkskatt”. Det är försenat, och nu försöker Google och Facebook runda lagarna genom att teckna avtal med vissa mediehus om sina nyskapade mobiltjänster Google News Showroom och Facebook News, så att de kan fortsätta ungefär som förut fast betala lite ändå. Turbulensen i Australien då tidningar och myndigheter släcktes ner handlar också om just detta.

Som en del i kriget om reklampengarna har Apple meddelat alla som uppdaterar sina mobiler till iOS 14.5 (gäller även iPad och Apple TV) kommer att få en fråga om de godkänner att mobilernas appar får spionera på dem i reklamsyfte. Många kommer att svara nej, befarar Facebook.

EU har mer på gång. Kommissionen har två nya förordningar, om digitala tjänster och om digitala marknader som kräver mycket större öppenhet och samarbete med myndigheterna av de digitala tjänsteföretagen. EU-parlamentet har i januari godkänt en plan som ställer krav på att mobiler ska kunna uppdateras i fler år än nu som en del av att EU ska bli klimatneutralt till 2050.

När pandemin lugnat ner sig kommer resandet att kunna börja så smått igen, och då behöver alla kunna styrka att de är vaccinerade. EU-kommissionen har därför bestämt ett format för hur det ska se ut i mobiler och på papper. Infrastrukturen för att åstadkomma det lämnas till varje EU-land och Frankrike och Belgien har redan vägrat. Det kommer att ta avsevärd tid att införa. Flygorganisationen IATA har hunnit före och definierat ett globalt vaccinpass som redan tagits i bruk i Singapore och Mellanöstern.

Därmed avslutades den officiella delen av Dataträffen och Elizabeth, Leif och Johan fortsatte att diskutera med publiken i sina grupprum.

För att se alla presentationsbilderna, klicka här.

Sammanfattat av

Johan Murray


Hustomtar – Visst finns dom!

Onsdagen den 28 april 2021

Våren är på gång med rätt så behagligt väder och i väntan på Valborg tog 59 SeniorNet-medlemmar tillfället i akt att besöka dagens Dataträff-

Till den var tre organisationer inbjudna: Hemfixare.se, Södermalms Fixartjänst och Föreningen Viljan. Alla tre sysslar med småskalig hjälpsamhet i hemmiljö men har olika fokus. Hemfixare.se är kommersiellt och erbjuder hantverkare och IT-tekniker. Södermalms Fixartjänst hör till Äldreförvaltningen och stöttar äldre praktiskt i vardagen. Föreningen Viljan är ideell och har den sociala samvaron i fokus. Alla fick presentera sin verksamhet.

En hel del av mötesdeltagarna framförde sina goda erfarenheter av organisationerna, och det gladde förstås de ansvariga mycket.

Hemfixare.se

Erik Löfgren, Vice VD, berättade att företaget som grundades 2016 redan har etablerat ett gott samarbete med flera stora företag som säljer till allmänheten: IKEA, Bauhaus, ELFA, Securitas, Tele2 m.fl.

Hemfixare.se täcker hela Sverige och erbjuder både hantverkare och IT-tekniker som gör enklare arbeten i hemmet med 100% nöjd-kund-garanti och ofta till fast pris och utan restids- eller helgersättning. Arbetena sker med RUT-avdrag. Den administrationen sköter företaget åt kunden. SeniorNet-medlemmar har rabatt.

Arbetena kan lika väl handla om att montera möbler som att sätta upp TV-apparater på väggen och få dem att fungera, som att städa datorer efter ett virusangrepp. I snitt tar ett arbete 1½ timma. Man gör inte arbeten som kräver branschcertifikat, så som el- och VVS-installationer.

Företaget har en noggrann rutin för att granska personlighet och kompetens hos sina hemfixare och ser till att de har ansvars- och olycksfallsförsäkring. Nu i pandemitider har de också munskydd och håller distansen. IT-teknikerna är i 25-35-årsåldern. Hantverkarna 35 år och äldre.

Det ska gå snabbt att via kundtjänsten få en prisuppgift och kontakt med en passande hemfixare. Därefter kommer kund och fixare själva överens om en lämplig tid. Fixaren ska ha alla verktyg o.dyl. som behövs med sig. När arbetet är utfört får kunden två möjligheter att betygsätta resultatet. Den ena publiceras på Internet av TrustPilot och kan alltså läsas av vem som helst. I de få fall kritik förekommer försöker företaget alltid bemöta den på något sätt.

Man bokar via hemsidan hemfixare.se eller telefon 0770 220 720.

Klicka här för att se Eriks presentationsbilder.

Södermalms fixartjänst

Helén Person och Mats Klöfver arbetar vid Södermalms Stadsdelsförvaltning och hjälper äldre (68+) på Söder och i Gamla Stan med vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, som t.ex. att byta gardiner för att förebygga fallskador. Det är en tjänst som flera stadsdelsförvaltningar har, men Södermalm är en av de få där även enklare hantverk och hjälp med IT-problem som datorer, wi-fi, skrivare mm ingår.

Sådana saker som företag normalt erbjuder, t.ex. städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, installationer mm ingår inte av konturrensskäl.

När Mats och Helén kommer på besök tittar de gärna runt i hemmet för att se om det innehåller några faromoment och kan komma med förslag på hur de kan åtgärdas.

Mats och Helén har inte möjlighet att ta med sig speciell utrustning som t.ex. stege utan sådant behöver finnas på plats. Man kanske kan låna av någon granne? De har dock givetvis munskydd med sig och håller distansen nu under pandemin. Ev missöden drabbar den äldres hemförsäkring.

Tjänsten är gratis och kan utnyttjas upp till 6 timmar per år.
Den bokas på 08 508 12 041 (Helén) och 08 508 12 621 (Mats, det digitala).
Telefontid måndag–fredag 08.30–09.30

Viljan

Tove Altvall, verksamhetsledare på föreningen Viljan (som har funnits längre än SeniorNet), berättade att den har två syften:

 • Att förmedla frivilligt socialt arbete
 • Att bryta ensamhet och isolering

Verksamheten som inte bara gäller för medlemmar och inte bara för äldre har stöd av Södermalms stadsdelsnämnd. Genom att bli medlem kan man stödja föreningen ekonomiskt eller praktiskt.

Verksamheten bedrivs av ett par anställda och ca 60 volontärer på fyra sätt

 • Långa kontakter med volontären
  (t.ex. att umgås hemma eller ute).
 • Punktinsatser
  (t.ex. att följa med till affärer, bibliotek, frisör, vårdcentral)
 • Trygghetsringning
  (att ringa en telefonsvarare varje dag som Viljan kollar)
 • Gruppverksamhet
  (att fika i Viljans lokal, studiecirklar, utflykter mm)

Nu under pandemin har telefonkontakter fått ersätta de fysiska och de volontärer som är fullt vaccinerade har kunnat hjälpa till genom att gå ärenden. Tyvärr har den gjort det svårt att rekrytera nya volontärer eftersom man behöver träffas för att kunna bedöma vilka som är riktigt pålitliga.

Pandemin också gjort att föreningen startat med nya verksamheter.

 • Digital support: Telefonstöd vid IT-problem.
 • Webbträffar: Möten med Zoom om något ämne.
 • Telefonvänner: Ersätter fd fysiska kontakter.
 • Gruppsamtal: Möten på telefon om något ämne.
 • Spontanfika: Sommarkafé på gatan utanför lokalen.

Det finns ju människor som har svårt att ta sig ut av andra skäl än pandemin, och för dem kan föreningen tänkas fortsätta erbjuda digital samvaro.

Att bryta ensamhet och isolering handlar mycket om att hitta rätt sorts verksamhet för individerna.

Man kommer i kontakt med Viljan på telefon 08-720 25 56 (kl 10-12), epost info@viljan.nu eller hemsidan www.viljan.nu.

Sammanfattat av

Johan Murray


Välkommen till

SeniorNet Södermalm

Den 8:e december öppnade vi Kanel Digital för alla seniorer. Läs mer här!


Vår verksamhet sker nu via Internet, pga Corona. Kanelbullen, vårt populära Internetcafé på Rosenlundsgatan 44A vill vi återuppta så snart det är möjligt. Nu är det tyvärr stängt.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Alla seniorer som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller undervisning kan få det via Kanel Digital  (Zoom-möten) eller genom tidsbokad support (som endast är för medlemmar).

Medlemmar som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 1000 medlemmar är vi en av de största klubbarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår moderorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal, IT-cafét Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser klubbens datorer med Microsoft-program till lågpris

Top