Brev från ordföranden

Maj 2022

Vad får du för pengarna?

Du som är medlem i SeniorNet Södermalm betalade 250 kronor, varav 150 stannade här på Södermalm. För detta fick du tillgång till lokalen Kanelbullen med drop-in-support flera gånger i veckan. Du kunde boka personlig support för knepigare frågor, du kunde gå på kurs och du kunde avnjuta Dataträffar med föreläsningar i vitt skilda ämnen med anknytning till det digitala.

Och ibland kunde du välja om du ville gå till en lokal för att ta del av en föreläsning, eller om du ville stanna hemma och delta i sammankomsten med hjälp av Zoom.

Du är samtidigt medlem i riksorganisationen SeniorNet som behöll en hundralapp av din medlemsavgift. SeniorNet hanterar alla betalningar och sköter medlemsregistret för de 43 föreningarna runt om i landet med sammanlagt 7 000 medlemmar. Tack för det!

SeniorNet sysslar inte bara med administration, utan har dessutom en omfattande verksamhet på nätet. Du kan hitta ett studiematerial som passar dig i den nya utbildningsportalen SeniorNet Studera, du blir inbjuden till digitala föreläsningar med inom säkerhet, källkritik och andra aktuella teman. Du får fri tillgång till utbildningspaketet Microsoft Office 365 (inklusive Teams och Windows 11) via Aktiv.se, samt diverse rabatterbjudanden. Du har tillgång till diverse rabatter, bland annat 10 procent rabatt på TaxiKurir vid bokning i appen.

Och SeniorNet har en Zoom-licens som gör det möjligt att ordna möte på nätet med tusen deltagare, alla med tekniska möjligheter att synas och höras.

Men framför allt är SeniorNet vår kraftfulla torped i samtiden. Det är SeniorNet som syns och hörs i annonser och på TV, och som visar på de digitala möjligheter på diverse mässor. SeniorNet har dessutom en plats i ledningen för Digidel, tillsammans med digitala experter från SKR (Sveriges kommuner och regioner), Internetstiftelsen, Post- och telestyrelsen, Svensk Biblioteksförening och ett antal myndigheter som ska främja digital delaktighet.

Allt detta sköts av frivilliga av alla kön som fyllt femtiofem, och som oavlönat lär sina jämnåriga att använda digital teknik. Blygsamma arvoden förekommer, men ingen kan livnära sig på att vara stödperson eller support inom SeniorNet!

Det händer att omvärlden hör av sig till SeniorNet med diverse erbjudanden. Det kan gälla en ny app som ägaren hoppas att vi ska göra reklam för, eller tjänsteföretag som helt oblygt vill veta vad våra medlemmar tycker, och hur undervisning av äldre går till.

Andra gånger är det patientorganisationer eller föreningar för människor med någon funktionsnedsättning som föreslår samarbete. Där kan finnas något gemensamt, vår strävan att alla ska kunna vara med i den digitala världen.

Hörselskadades förening i Stockholm med lokal på Malmgårdsvägen föreslagit samarbete. Till att börja med kommer någon erfaren HRFare och kollar den nya hörselslinga som kommunen placerat i Kanelbullen.
Hörselslingor är ett bra sätt att inkludera. HRF har kontrollerat hörselslingorna i ett antal offentliga inrättningar i Stockholm, med blandat resultat.

Har du tänkt på en sak? Berätta gärna för vår Facebookgrupp! Den behöver näring.

Vad SeniorNet erbjuder i sommar är inte klart ännu.

Sven-Åke Aulin
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se

 


April 2022

Bästa läsare!

Grattis! Du befinner dig mitt på smörgåsbordet! Runt omkring hittar du massor av nyttigheter och godis. SeniorNet Södermalm har förmodligen Sveriges mest allsidiga utbud för folk som vill lära sig använda internet.

Vi diskriminerar hej vilt. Vi är äldre som vänder oss till äldre. Gamlingar har lättare än ungdomar att hjälpa andra gamlingar tillrätta i det digitala. Så är det faktiskt.

Här erbjuds tips och utbildningar, och handgriplig hjälp med krånglande apparater och snåriga program. På vårt IT-Café Kanelbullen och på nätet möter du kompetenta stödpersoner och kunniga lärare.

Även folk över femtiofem ska ha tillgång till hela samhället trots att allt mer hanteras digitalt. Kunskaper, matkassar, texter, pensioner, läkarvård, kultur av alla slag, det finns nog ingen vrå i omvärlden som inte är beroende av det digitala.

För mig är det en fråga om demokrati. Alla har rätt att vara med, överallt.

Rätten till delaktighet är särskilt viktig nu, när bomber faller i grannskapet och det har blivit allt svårare att skilja sant från falskt. SeniorNet hjälper dig med redskapen!

Vår förening hade nyligen årsmöte. Styrelsen förnyades en smula. Handlingarna finns på den här sidan, skrolla neråt!

Kanelbullen är nu åter öppen för ”drop-in” måndagar, onsdagar (från 20 april) och torsdagar kl 13 – 16!

Den som vill bli stödperson kan höra av sig till Stig Lind, stiglind@outlook.com eller kaneldigital@snso.se, eller till någon i styrelsen. Det är roligt, och du slipper medlemsavgiften.

Den tidsbokade supporten utökas och blir tillgänglig även måndagar, på förmiddagen.

Dataträffar är återkommande föreläsningar i aktuella frågor. Under våren återstår tre tillfällen, 28 april om lösenordsdjungeln, 13 maj om bra appar att använda i Stockholm och 20 maj om foto- och videobehandling i mobilen.

Om du är nyfiken, eller har något på hjärtat, använd vår nystartade Facebookgrupp https://www.facebook.com/SeniornetSodermalm

SeniorNet Sweden, som är ett paraply för alla landets 40 lokala SeniorNet-föreningar, har tillsammans med Funka startat utbildningsportalen SeniorNet Studera för den som vill studera på internet. Sidorna är anpassade för alla, med eller utan funktionshinder. Funka är ett företag som specialiserat sig på att göra internet användbart för alla. Nästan alla myndigheter anlitar Funka.

Slutligen några ord om mig själv. Född 1945. Väldigt typisk dator- och internetbrukare. Pc, android. Halvbra stödperson, inga expertkunskaper. Arbetade som journalist. Nyvald ordförande i SeniorNet Södermalm.

Ha det gott därute på webben!

Sven-Åke Aulin

Ordförande SeniorNet Södermalm

ordforande@snso.se


Mars 2022

Bästa medlemmar i SeniorNet Södermalm!

Först, välkommen till:

            Årsmöte 2022,
Torsdag den 7 april kl 16.30, endast via Zoom
Föranmäl dig till: 
arsmote2022@snso.se

Föranmälan stängs 6 april kl 12. Zoommöteslänken mailas ut till dem som anmält sig i tid.
Mötet är gratis och öppnas kl 16:00. Själva årsmötet börjar kl 16:30. Därefter släpps tyvärr inte någon in.

Efter årsmötet finns möjlighet att ställa frågor till den nya styrelsen. Frågorna bör helst skickas in i förväg till arsmote2022@snso.se, så att styrelsen får lättare att svara.

Kanelbullen är nu öppen för ”drop-in” måndagar och torsdagar kl 13 – 16 !   och
från och med onsdagen 20/4 även onsdagar samma tid!

Är du stödperson? Anmäl dig för pass på https://docs.google.com/spreadsheets/d/18hujYtMAvFsQF7e5405nXkgmu0AAPiek1RK8TQmSkw0/edit#gid=1814968497
Man bör notera sig för minst 1-2 pass per månad. Save the date eftermiddagen fre 6 maj för träff med utbildning!

Kan du tänka dig att bli stödperson? Maila till stiglind@outlook.com, kaneldigital@snso.se eller ngn i styrelsen!
Du får en intressant och meningsfull uppgift, nya kontakter och mötesplatser samt slipper betala medlemsavgiften!

Pandemin är dock inte över och fortfarande gäller vissa regler för besök på Kanelbullen, se https://snso.se/om-klubben/smittskydd/

Kolla gärna på vår nya Facebookgrupp och skriv något!
https://www.facebook.com/SeniornetSodermalm

Andra möjligheter att få hjälp med dataproblem genom SeniorNet Södermalm:

Kanel Digital https://snso.se/support/kaneldigital/  tisdagar kl 13-15. Den kanske mest lättillgängliga och kompetenta hjälpen vid icke akuta databesvär! Absolut smittsäkert!

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen: Aktuell info finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Vårens kursprogram: Se https://snso.se/  I stort fullbokat men man kan ställa sig på reservlistan.

Dataträffar: 5 möten i vår, se https://snso.se/datatraffar/kommande-traffar/ Möten planeras som Zoom-möten med möjlighet för ett mindre antal besökare att närvara i lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A, s.k. hybridmöten.

Vår hemsida https://snso.se/ uppdateras regelbundet och ses nu över redaktionellt.

Vill du engagera dig mer? Maila till kaneldigital@snso.se eller någon i styrelsen! Vill du engagera dig i Facebookgruppen? Maila fb@snso.se  !

Seniornet Sweden har oftast en hel del intressant att ta del av t ex webinarier och utbildningar, se https://seniornet.se/
Kolla också på https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/

Bästa hälsningar,

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm https://snso.se/
ordforande@snso.se


Februari 2022

Vi öppnar för ”drop-in” på Kanelbullen torsdag 3/3 kl 13 – 16 !

Pandemin har minskat sitt grepp och vi öppnar försiktigt på den rejält uppfräschade Kanelbullen, måndagar och torsdagar kl 13-16. Vissa försiktighetsmått måste vi ha:

Pandemin är inte över och vi seniorer är en extra känslig grupp. 

 • Besök oss inte om du har några tecken på infektion.
 • Vi utgår från att du är fullvaccinerad.
 • Köa utanför och undvik att trängas.
 • Tvätta eller sprita händerna innan du använder SeniorNets utrustning.
 • Vill du använda munskydd eller handskar så ta gärna med ett eget/egna.
 • Vi begränsar antalet personer i rummet till högst 7 totalt (stödpersoner, besökande …) – ibland måste du vänta på din tur.
 • Våra funktionärer ska vara fullt vaccinerade och skall försöka hålla avstånd även när du får hjälp.
 • Vi ger dig en plats där du ska sitta i lokalen och en tid som besöket får ta.
 • Vi rengör tangentbord, surfplattor och bordsytor mellan besökarna och vädrar ofta.
 • Vi låter städa lokalen regelbundet.

 Andra möjligheter att få hjälp med dataproblem genom SeniorNet Södermalm:

Kanel Digital https://snso.se/support/kaneldigital/  tisdagar kl 13-15. Den kanske mest lättillgängliga och kompetenta hjälpen vid icke akuta databesvär! Absolut smittsäkert!

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen: Aktuell info finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Vårens kursprogram: Se https://snso.se/kurser/ ! Kurser ges i samverkan med Vuxenskolan. En hel del är redan fullbokat men man kan ställa sig på reservlistan.

Dataträffar: 5 möten i vår, se https://snso.se/datatraffar/kommande-traffar/ Möten planeras som Zoom-möten med möjlighet för ett mindre antal besökare att närvara i lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A, s.k. hybridmöten.

Vår hemsida https://snso.se/ uppdateras regelbundet.

Vill du engagera dig mer? Maila till kaneldigital@snso.se eller någon i styrelsen! Vill du engagera dig i Facebookgruppen? Maila fb@snso.se  !

Seniornet Sweden har oftast en hel del intressant att ta del av på https://seniornet.se/

Kolla också på https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/

Bästa hälsningar,

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm https://snso.se/

ordforande@snso.se


December 2021

Hej!

2021 var ett ovanligt år, delvis täckt av pandemins våta filt. Men en hel del nytt växte fram. De flesta(?) av oss lärde oss Zoom, hade BankID och kanske också Freja eID, fick kanske hjälp genom Kanel Digital https://snso.se/support/kaneldigital/  och Team Viewer https://www.teamviewer.com/sv/. Vi handlade mat på nätet och fick leverans i dörren.

Vi fick nya kontakter 2021, själv blev jag ordförande i Seniornet Södermalm, nu med 937 medlemmar och ökande! En spännande syssla med mycket att bestyra. En kamporganisation? I varje fall en hel del att påverka och stimulera för äldres delaktighet i internetsamhället. Glädjande nog är vi inte ensamma på planen. Internetstiftelsen och kommunen, pensionärsorganisationerna PRO och SPF, biblioteken, Frivilligorganisationen Viljan https://www.viljan.nu/  på Södermalm och många andra är med. Säkert kan vi vinna en del på samverkan.

Inför 2022

Kanelbullen på Rosenlundsgatan 44A får en rejäl uppfräschning för att inte säga total förnyelse av apparatur och möblering. Målet är att lokalen skall kunna anpassas till kurser, drop-in, support, föreläsningar osv. Vi hoppas det blir klart några veckor in på 2022.

Kanelbullen har helgstängt för drop-in från 21/12 men öppnar igen måndagen den 10/1 och därefter för drop-in måndagar och torsdagar kl 13-16. Restriktioner pga pandemin gäller.

Vi har kontakt med Södermalms Stadsdelsförvaltning, Södermalms Frivilligcentral Viljan, PRO och SPF för samverkan i olika verksamheter. Vi vill inte minst få ett bättre grepp om vad ni, våra medlemmar önskar sig av Seniornet Södermalm. Vi återkommer sannolikt snart med en enkät. Men hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen!

Kanel Digital https://snso.se/support/kaneldigital/  har nu stängt men öppnar igen tisdag 11 januari, kl 13-15. Den kanske mest lättillgängliga och kompetenta hjälpen vid icke akuta databesvär!

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen: Aktuell info finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Vårens kursprogram: Planering pågår. Det kommer att finnas på  https://snso.se/kurser Kurser ges i samverkan med Vuxenskolan.

Dataträffar: 5 möten i vår, se https://snso.se/datatraffar/kommande-traffar/ Planerar för Zoom-möten med möjlighet för ett mindre antal besökare att närvara i lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A.

Vill du engagera dig mer? Maila till kaneldigital@snso.se eller någon i styrelsen!

Seniornet Sweden har oftast en hel del intressant att ta del av på https://seniornet.se/

Kolla också på https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/

 

Bästa digitala hälsningar, God Jul och Gott Nytt År!

 

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm https://snso.se/

ordforande@snso.se


Från jympa i Tanto med Friskis o Svettis. Foto Olle Carlsson

 

November 2021

Hej!

Vi gläds åt att Kanelbullen på Rosenlundsgatan 44A nu har haft öppet för drop-in måndagar och torsdagar kl 13-16 sedan mer än två månader. Besöksfrekvensen har ökat och är nu ca 6 per dag. Restriktionerna har lättats och man kan numer vara upp till 6 besökare samtidigt i lokalen – givet att man följer övriga rekommendationer (vara full-vaccinerad, hålla avstånd, inte ha sjukdomstecken …). Pandemin har minskat men man talar om en fjärde våg och vi tar det försiktigt. Var och en måste alltjämt fundera över vilka risker man vill utsätta sig själv (och andra) för!

Sista öppetdagen för drop-in på Kanelbullen innan helgerna blir måndag den 20/12. Nästa öppetdag blir måndag den 10/1.

Vill du bli stödperson? Det är en trevlig syssla. Man hjälper till med det man kan och lotsar det man inte kan vidare till supportpersoner som nås på https://snso.se/support/ Du får en introduktion på plats och börjar tillsammans med någon mer erfaren stödis. Många besökande kommer med mycket enkla frågor t ex hur man läser mails på en mobiltelefon. Det är då mycket tacksamt att i ett samtal reda ut detta. Vi behöver fler stödpersoner om vi skall kunna ha öppet mer, kanske alla vardagar som innan pandemin. Maila till kaneldigital@snso.se eller någon i styrelsen!

Allt är (ännu) inte som förut. Hur vi hjälper fler av våra 925 medlemmar på bästa sätt vet vi inte. Vi behöver få höra dina synpunkter på vad du vill att SeniorNet Södermalm skall vara för dig. Skriv gärna några personliga rader till mig om vad som är bra, dåligt, och vad du saknar!

Hur skall Kanelbullen se ut i framtiden? Vilka verksamheter skall det finnas plats för? Vilken utrustning skall vi ha? Kurser måste kunna genomföras på ett bra sätt under våren. Besökare på drop-in och de som bokat personlig support måste ha de faciliteter som behövs. Förslag till förbättringar finns och en grupp arbetar med att ta fram förslag till styrelsen. Vi pratar om Kanelbullen version 1.5 och version 2.0! Ett problem är att vi har lokalen gratis av Södermalms Stadsdelsförvaltning och är beroende av dem. Å andra sidan har TV-inslag från Kanelbullen i Rapport 26/10 givit mycket good-will till oss. Vi planerar kontakt med stadsdelsförvaltningen för att diskutera framtiden.

Kanel Digital fortsätter på tisdagar På https://snso.se/support/kaneldigital/ tisdagar kl 13-16 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar.

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen Hittills fullbokat, nu utökat! Aktuell info finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Höstens kursprogram Ett fåtal platser kvar, se https://snso.se/valkommen-till-hostens-kurser/

Dataträffar Se https://snso.se/datatraffar/kommande-traffar/ Dataträffarna är i höst som Zoom-möten med möjlighet för ett mindre antal besökare att närvara i lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A.

Program:
* 18/11 Digital betalning – farligt eller fantastiskt?
* x/12 IOS 15
* y/12 Windows 11

Seniornet Sweden har en hel del intressant att ta del av på https://seniornet.se/ bland annat sammandrag av en föreläsning om källkritik med Emma Frans på https://seniornet.se/87394-2/

Kolla också på https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/
SeniorNet Sweden har nu lämnat in ett remissvar på den statliga utredningen SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn. Södermalmarna Dorothy Béen och Barbro Onyango Wååk samt Eva Blommegård från Tyresö har arbetat fram remissvaret. Länk till samtliga inlämnade remissvar för utredningen Gode män och förvaltare – en översyn finns här: https://www.regeringen.se/remisser/2021/05/remiss-av-sou-202136-gode-man-och-forvaltare–en-oversyn/

Internetstiftelsen https://internetstiftelsen.se/ lämnade 26/10 sin årliga rapport, se https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/
Där lyfts äldres behov av internet fram och vikten av insatser från kommunerna. Spännande presentationer finns på https://www.youtube.com/watch?v=nRCY0S-rNTY lätta att följa!

Bästa digitala hälsningar,
Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm https://snso.se/
ordforande@snso.se

September 2021

Hej!

Vi är fortsatt observanta på pandemin och tar det försiktigt. Sist i detta mail finna regler för besök på Kanelbullen! Var och en måste fundera över vilka risker man vill utsätta sig (och andra) för!

Kanelbullen Vi har ”drop in” på Rosenlundsgatan 44A sedan 23 augusti, måndagar och torsdagar kl 13-16. Allt har fungerat väl, trevlig stämning. Tillströmningen har varit måttlig. Vi hoppas dock kunna ha öppet fortsättningsvis men luckor i stödpersonspassen måste fyllas, se på https://snso.se/ under fliken ”Support”! Fler stödpersoner kan behövas – prova gärna på, maila först till kaneldigital@snso.se ! Man behöver inte vara dataexpert, man hjälper till med vad man kan.

Kanel Digital fortsätter på tisdagar https://snso.se/support/kaneldigital  tisdagar kl 13-15 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar. Man kan även maila till  support@snso.se

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen Hittills fullbokat! Aktuella uppgifter finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Höstens kursprogram Ett fåtal platser kvar, se https://snso.se/valkommen-till-hostens-kurser/ . På https://seniornet.se/ och https://seniornet.se/forums/ kan man se aktiviter som Seniornet Sweden och andra klubbar erbjuder! Inloggning med medlemsnummer krävs. Seniornet Sweden har en digital föreläsning om källkritik med Emma Frans den 1/10 och en om Säkerhet på nätet 3/12.

Inställd höstfest Vi tog det säkra för det osäkra och avbokade höstfesten 28/10. Tyvärr …

Dataträffar Se https://snso.se/datatraffar/kommande-traffar/ ! Dataträffarna blir i höst som Zoom-möten med möjlighet för ett mindre antal besökare att närvara i lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A.

Program:

 • (Redan varit: 17/9 Estland som digitalt föregångsland.)
 • 14/10 Ej helt klart än
 • 18/11 Digital betalning – farligt eller fantastiskt?
 • x/12 IOS 15
 • y/12 Windows 11

 Seniornet Sweden välkomnar till en digital föreläsning om källkritik med Emma Frans:

Tid:    1 oktober 2021 klockan 10 – 11.30  ­­­­­­

Plats:  Digitalt via Zoom
Länk:  Se medelms-mejl.

Värdar: Carl-Olof Strand, Eva Blommegård och Per Tegevi.

Internetstiftelsen har den 15 oktober ett matnyttigt digitalt event:

“En förmiddag som gör dig säkrare på nätet

se https://tanksakert-digital-idag.confetti.events/  !

Bästa digitala hälsningar,

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se


Augusti 2021

Hej igen, alla medlemmar!

Pandemin är inte över, Tvärtom har man ju i Stockholmstrakten sett en ökning av Coronasmittan, visserligen mest bland yngre och ovaccinerade, men vi seniorer är dock en riskgrupp. Var och en måste fundera över vilka risker man vill utsätta sig (och andra) för!

Om man skall ge/få handledning och sitta två personer tillsammans med gemensamt tangentbord och/eller pekskärm måste de berörda själva tänka igenom hur man skall undvika smitta. En del tips kan ni hitta på vår hemsida https://snso.se/ som aktualiseras i dagarna.

Besökande på Kanelbullen – stödpersoner och supportpersoner skall ha immunitet, dvs i de flesta fall ha fått två vaccinsprutor senast 2-3 veckor tidigare. Maximalt antal personer i lokalen är 6 (8 vid kurser). Alla besökande skall ha bestämd plats i lokalen.

Generellt gäller att vara frikostig med handsprit, tvätta av tangentbord mm (stödpersoners ansvar i första hand), hålla avstånd, vädra. Tvättmedel, tork och munskydd avser vi att ha till hands, likaså visir till stödpersonerna.

Se vidare på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skyddar-dig-mot-smittas-covid-19/

Kanelbullen

Vi avser åter dra igång ”drop in” på Rosenlundsgatan 44A nu på måndag den 23 augusti. Vi vill under hösten ha öppet måndagar och torsdagar kl 13-16. Storstädning av lokalen har skett. Kanelbullen kommer att vara bemannad med två stödpersoner när vi har öppet. Det finns risk att det blir kö, i så fall får man vänta utanför. Tiden i lokalen begränsas till en timme.

Fler stödpersoner kan behövas – något för dig? Prova gärna, maila först till kaneldigital@snso.se! Man behöver inte vara dataexpert, man hjälper till med vad man kan. Om du varit stödperson men inte vill fortsätta av någon anledning – kontakta då Stig Lind genom stiglind@outlook.com

Kanel Digital fortsätter på tisdagar

https://snso.se/support/kaneldigital  tisdagar kl 13-16 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar. Man kan även maila till  support@snso.se

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen

Aktuella uppgifter finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Höstens kursprogram

Vi planerar att publicera höstens kursprogram under vecka 34, samma vecka som Kanelbullen avses öppna. Då finns möjlighet att få hjälp med kursanmälan och ansökan om medlemskap.

Glöm inte https://seniornet.se/ och https://seniornet.se/forums/ ! Där kan man hitta fler aktiviteter och utbildningar, ibland hos andra klubbar. Inloggning med medlemsnummer krävs.

Förhoppningsvis höstfest IRL 28 oktober

Vi hoppas kunna ha höstfest ”som vanligt” igen. Vi har bokat Drakenbergsalen hos Tellus på Lignagatan 8 vid Hornstull. Mer info senare.

Dataträffar …blir det, men oklart ännu om de blir digitala eller i Drakenbergsalen. Besked kommer, kolla på https://snso.se/ !

Ha det bra i sensommaren!

Bästa digitala hälsningar,

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se

PS Detta anslag hängs vid dörren till Kanelbullen:

Några regler i Kanelbullen pga pandemin:

 • Besök oss endast om du är frisk!
 • Håll avstånd!
 • Tvätta händerna!
 • Vi som hjälper dig är vaccinerade.
  Vi förväntar oss att du också är vaccinerad eller har antikroppar mot covid 19.
 • Endast 6 personer får vistas i lokalen samtidigt, alltså 4 besökare och 2 support – eller stödpersoner.
  Vid kurser kan man vara 8 personer.
 • Du stannar max 60 min och sitter på anvisad plats.
 • Tangentbord och pekskärm torkas av mellan olika användare
 • Om du vill använda munskydd medför du själv godkänt sådant.
 • Är det fullsatt kan du sitta ner och vänta utanför på behörigt avstånd från andra besökare. Toaletter är tillgängliga.
 • Är du tveksam inför ovanstående regler rekommenderar vi dig att besöka oss digitalt eller kontakta supporten för enskilt möte.
 • Vi försöker hålla distans när vi hjälper dig. Detta fordrar att vi talar högt och tydligt. Skriv gärna ner ditt problem och dina frågor. Glöm inte hörapparaten!

210818 /Styrelsen Seniornet Södermalm


Juli 2021

Hej, alla medlemmar!

Siktar på Kanelbullen fysiskt måndag 23 augusti!

Vi avser dra igång fysiskt, alltså som vanligt på Rosenlundsgatan 44A måndagen den 23 augusti kl 13-16. Dessförinnan blir det storstädning av lokalen. Besökande (och stödpersoner) ska ha immunitet, dvs i de flesta fall ha fått två vaccinsprutor senast 2-3 veckor tidigare. Maximalt antal personer i lokalen får vi återkomma till (6 eller 8?). Alla besökande skall ha bestämd plats i lokalen. Om man skall ge handledning och sitta två personer tillsammans med gemensamt tangentbord och/eller pekskärm måste man själv tänka igenom hur man skall undvika smitta. Generellt gäller att vara frikostig med handsprit, tvätta av tangentbord mm och hålla avstånd. Se vidare på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skyddar-dig-mot-smittas-covid-19/

Som vanligt kommer Kanelbullen att vara bemannad med två stödpersoner,  varje vardag måndagar och torsdagar kl 13-16 hoppas vi, när vi öppnat.

Fler stödpersoner kan behövas! Något för dig? Prova gärna, maila först till kaneldigital@snso.se ! Man behöver inte vara dataexpert, man hjälper till med vad man kan. Om du varit stödperson men inte vill fortsätta av någon anledning – kontakta då Stig Lind genom stiglind@outlook.com

Kanel Digital fortsätter!

https://snso.se/support/kaneldigital  tisdagar kl 13-16 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar. Man kan även maila till  support@snso.se

Bokad support finns fysiskt på Kanelbullen, IRL!

Man kontaktar Bengt Karlsson (bengtrk1@gmail.com , tel. 073 516 71 68) eller Björn Anell (tel. 076 7000112) för att boka tid en måndag eftermiddag. Uppgifter finns även på https://snso.se/support/ Se ovan om undvikande av smitta när man sitter nära varandra!

Höstens kursprogram

Vi planerar att publicera höstens kursprogram under vecka 34, samma vecka som Kanelbullen avses öppna. Då finns möjlighet att få hjälp med kursanmälan och ansökan om medlemskap.

Kanelbullen version 2.0 tas fram i höst

Sannolikt är det bra att efter hand göra en del förändringar i lokalen, utöver att glesa ut. Men vad och hur är svårt att veta innan man sett vad medlemmar har för behov.

Glöm inte https://seniornet.se/ ! Där kan man hitta fler aktiviteter och utbildningar, ibland hos andra klubbar. Inloggning med medlemsnr krävs.

Boka torsdag 28 oktober för höstfest, IRL!

Vi hoppas kunna ha höstfest ”som vanligt”, In Real Life igen. Vi har bokat Drakenbergssalen hos Tellus på Lignagatan 8 vid Hornstull. Mer info senare.

Ha det bra i värmen!

Bästa digitala hälsningar!

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se


Juni 2021

Digitaliseringen av det svenska samhället fortsätter i hög takt, det har vi blivit varse inte minst under pandemin. Uppåt 600 000 svenskar står helt utanför, och många fler känner sig inte helt bekväma i vår nya värld av moln, digitala signaturer, klickar och (vaccinations-)appar.

Vi upplever att SeniorNet har gjort skillnad under pandemin. Många har fått hjälp och har blivit bekväma med digitala möten och att få bristen på både kultur och samvaro delvis tillgodosedd genom digitala media. Och det avser vi att fortsätta med! På ett unikt sätt skapar vi en win-win-situation för dig som …

 • … behöver hjälp och utbildning för att hantera vardagens tekniktrivialiteter, och detta till en kostnad som är försumbar jämfört med de kommersiella alternativ som står till buds
 • eller, för dig som har teknikintresse och kunskap och har tid och möjlighet att låta den komma andra till del.

Till er båda, låt höra av er! I höst träffas vi hos SeniorNet Södermalm, både fysiskt IRL på Rosenlundsgatan och digitalt på någon av alla våra videokonferenser! Vi förenar nytta med nöje – vi hjälper varandra och har dessutom väldigt trevligt tillsammans!

Omstart fysiskt!

Vi räknar med att i slutet av sommaren kunna dra igång fysiskt på Rosenlundsgatan 44A både Kanelbullen version 2 och flera kurser. Arbete för detta pågår och kommer att redovisas dels på vår hemsida https://snso.se/  dels med email som detta.

För omstarten krävs fler stödpersoner. Prova gärna, maila först till kaneldigital@snso.se !

Kanel Digital fortsätter!

På https://snso.se/support/kaneldigital  tisdagar kl 13-16 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar. Man kan även maila till  support@snso.se

På https://seniornet.se/ kan man hitta fler aktiviteter och utbildningar, ibland hos andra klubbar. Inloggning med medlemsnr krävs.

Tellus Fritidscenter https://www.tellusfritidscenter.se/ finns i samma hus som vi och driver på uppdrag av Stockholms stad aktiviteter (nu utomhus) som är tillgängliga för alla innevånare i Stockholms stad. På deras Facebooksida  https://www.facebook.com/search/top?q=tellus%20fritidscenter kan man ”Gilla!” och får då löpande info om aktiviteterna.

De flesta av oss har väl nu fått Spruta II? Då kan vi ses i verkliga livet, In Real Life, IRL! Men även på Zoom mm!

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se

 


(April-)maj 2021

Tack för förtroendet att bli vald till ordförande! Det känns som en nystart, spännande!

Pandemin har ändrat på våra liv. Våra vanliga sätt att relatera socialt försvann när kroppsspråket inte längre kunde användas lika bra längre. ”Virtuellt” språk måste man lära sig och öva på. Det känns nog mer osäkert att söka hjälp på Kanel Digital https://snso.se/support/kaneldigital  än att slinka in på den trygga Kanelbullen på Rosenlundsgatan 44A och få ögonkontakt redan i dörren.

Men vi kan lära oss och övning ger färdighet! Lika bra att börja öva snarast. När man väl kommit igång fortsätter man gärna. Det märks på alla unga som tittar på sina telefoner och messar, möjligen med kompisen bredvid.

Vill du ha support? Maila dina problem och önskemål till support@snso.se ! Gå in på hemsidan https://snso.se/ så ser du fler möjligheter! De jag sett göra så fick snabbt problem lösta och var mycket nöjda.

Vi behöver också bli fler aktiva stödpersoner! Det är rätt trevligt och helt riskfritt att vara ”bisittare” någon av de tisdagar kl 13-16 som Kanel Digital pågår. Så hör av dig via hemsidan eller maila till kaneldigital@snso.se för att boka in dig, eller för att be om hjälp med något, eller för att få pröva på som stödperson!

På hemsidan finns också många enkla och matnyttiga möjligheter till online-utbildningar under rubriken ’kurser’. Där finns t ex ex självstudiekurser i Zoom: https://snso.se/kurser/#ZOOM. Zoom är ju nu det vanligaste verktyget för att träffas ”digitalt” alltså via dator, smartphone eller platta-

På https://seniornet.se/ och https://seniornet.se/studiematerial/ kan man hitta fler aktiviteter och utbildningar, ibland hos andra klubbar. Jag kan rekommendera MS-Office-paketet https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/  där man kan lära sig mycket om Word, Excel mm. Här krävs inloggning med medlemsnummer men på https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/ kommer man in direkt, alltså utan inloggning.

Håll avstånd, hoppas alla snart fått Spruta II! Vi ses på Zoom och senare i verkliga livet, In Real Life, IRL!

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm

ordforande@snso.se

 


Februari 2021

Ett nytt år har startat och vi får fortsätta umgås i den digitala världen.
Många av våra medlemmar har glädjande nog anammat det nya sättet att få hjälp med sina frågor och deltar i våra dataträffar och kurser. Vi ser gärna att fler hakar på.

Naturligtvis har vi fortfarande support via telefon eller mail till support@snso.se.

Vår digitala drop-in hjälp finns via ’Kanel Digital’ varje tisdag mellan 13-15.
På hemsidan snso.se finns all information om hur man kommer in via Zoom.
Är du inte bekant med Zoom, kan du gå in på hemsidan under rubriken ’kurser’, där finns  ’Zoom.självstudiekurser’.

Vårt årsmöte är planerat till den 8 april kl 16.00. Det blir också digitalt via Zoom. Tyvärr kan vi fortfarande inte planera för fysiska möten. Vill du lämna in en motion till årsmötet ska den lämnas in skriftligen senast sex veckor före årsmötet d.v.s senast den 25 februari.
Mitt hopp står till att vi kan inleda höstterminen med att träffas ’på riktigt’ igen.

Du som har comhem.se i din mejladress eller  tele2.se: Förmodligen har du bytt till ny mejladress. Glöm inte att gå in på Seniornet Sweden och logga in med ditt medlemsnummer och lösenord och ändra till din nya mejladress, alternativt kontakta mig på ordforande@snso.se så uppdaterar vi i medlemsregistret. Viktigt så att vi kan nå dig med aktuell information.

Vi får fortsätta ett tag till med att hålla ut och hålla avstånd!

Sköt om er och hoppas vi ses på Zoom

Elizabeth Ehrby
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se


Jul- och Nyårshälsning

Alla våra medlemmar önskas God jul och Gott Nytt År!

Vår ’KANEL DIGITAL’ har öppet en tisdag till,
den 22 december. All information finns på vår hemsida
snso.se

Har du frågor till oss mejla till kanelbullen@snso.se eller support@snso.se och beskriv ditt problem, så hör vi av oss.

Vi vill tacka alla medlemmar för året som gått
På grund av pandemin vi ej alla har nått
2020 har för oss alla varit ett tufft år
vi önskar att ni ett bättre 2021 får
Vi fortsätter digitalisera
För att kunna erbjuda ännu mera

Ett varmt tack till alla de medlemmar som ställer upp som stödpersoner, kursledare och seminariearrangörer. Ni gör ett fantastiskt jobb som betyder mycket för våra medlemmar!

Vi hörs och ses 2021

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


December 2020


Nu startar vi Kanel Digital tisdagen den 8 december kl 13

Vi startar nu vår digitala drop-in verksamhet, motsvarigheten till den vi haft på fysiska Kanelbullen på Rosenlundsgatan. Via länk kan du få hjälp direkt med dina it-frågor. Till att börja med på tisdagar 13-15. Via denna länk kommer du in på vår hemsida med all information.
https://snso.se/support/kaneldigital/

Behöver du inte hjälp just nu så är du välkommen att prova och vara med ändå för att se hur det fungerar. Flera av er har deltagit i våra försöksomgångar och tyckt att det fungerar bra och till och med bättre än på fysisk drop-in ’för att här får man vara ostörd med sin handledare’.

Naturligtvis har vi fortfarande support via telefon eller mail till support@snso.se. Vårt kursutbud hittar du under ’kurser’ på hemsidan.

När vi kan återstarta fysiska Kanelbullen återstår att se.

Du som har comhem.se i din mejladress eller tele2.se. Har du bytt till ny mejladress gå in på Seniornet Sweden och logga in med ditt medlemsnummer och lösenord och ändra till din nya mejladress, alternativt kontakta mig på ordforande@snso.se så uppdaterar vi i medlemsregistret. Viktigt så att vi kan nå dig med aktuell information.

Vi på Seniornet Södermalm önskar dig en riktigt

God jul och ett bättre nytt år!

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


November 2020

Vi fortsätter och utökar vår digitaliserade verksamhet, för att ge våra medlemmar information och vidareutbildning och support. Det lär dröja innan vi kan öppna vår drop-in service igen eftersom smittspridningen i Stockholm har eskalerat igen.

Flera av er har deltagit i våra dataträffar och fått hjälp via supporten och förmodligen har vi lärt oss en hel del om att umgås digitalt.

Tveka inte att kontakta @Digital på tisdagar om du behöver hjälp med något.

Några kommentarer från de som deltagit:
’Det var lätt att komma in i det digitala mötet för instruktionerna var glasklara’.
’Det var bättre än fysiska Kanelbullen för här fick man vara ostörd med sin handledare’.

Vi uppdaterar hela tiden vår hemsida med tips och information om vårt utbud, så glöm inte att kolla den ofta: https://snso.se Där finns också all info om hur man når fram för att få hjälp.

Det finns flera sätt att träffas via videolänk. Vi använder mest Zoom och du kan lära dig mer genom att kontakta @Digital. Mycket användbart i dessa tider när vi inte kan träffas fysiskt. Håll kontakt med familj och vänner via dator/telefon.

Nu i november stänger Comhem ner sin mejladress https://comhem.se . Har du bytt till ny mejladress gå in på Seniornet Sweden och logga in med ditt medlemsnummer och lösenord och ändra, alternativt kontakta mig på ordforande@snso.se så ändrar vi i medlemsregistret.

Vi hjälper dig att umgås digitalt. Lycka till och ge inte upp!

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


Oktober 2020

Så har vi kommit till hösten. Under september månad har vi haft flera möten med kursledare, stödpersoner och hemsidesansvariga. Vad kan vi göra för att hjälpa våra medlemmar med den digitala världen trots att vi inte fysiskt kan träffas. Massor av idéer och tankar har diskuterats och vi har börjat lansera en del av dem.

– Promenad med Iphone
– Digitala dataträffar via Zoom
– Tips till nyttig info på nätet (finns på hemsidan)

Fler aktiviteter är under framtagning: Ny dataträff den 8 oktober handlar om fotografering, missa inte det. Anmälan per mejl till datatraffar@snso.se.

Stöd/support: på hemsidan finns kontaktuppgifter till personer som ställer upp med stöd. Vi kommer även snart att lansera digitalt stöd, en ’Kanelbulleverksamhet’ via Zoom, vid vissa tider.

Ja det är mycket på gång så logga in på vår hemsida ofta, för där annonseras alla nyheter. snso.se

Vi kan också snart ge personligt stöd på Rosenlundsgatan, dock endast efter överenskommelse och tidsbokning.  Det är ännu inte möjligt att öppna för drop-in verksamhet på ett bra tag.

Pandemin har i flera avseenden skyndat på den digitala utvecklingen, och det känns ändå bra att det finns möjligheter att handla, umgås m.m. via dator/platta/smartphone. Det är naturligtvis roligare att ses på riktigt men digitalt är bättre än ingenting.
Det är fortfarande skönt att promenera och där är det ju fritt fram även för de av oss som tillhör riskgrupp.  Ska bli spännande att prova på nya  ’guldbron’ vid Slussen. Trafiken där skall enligt uppgift starta den 26 oktober.

För oss som gillar historia har Medeltidsmuséet bra digitala visningar. Kan nås via Facebook eller YouTube.
Idag är det den 4 oktober så unna er en äkta kanelbulle.

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


Augusti 2020

Sommaren har varit, och är fortfarande vacker och fin, vilket underlättat för umgänge med familj och vänner utomhus. Förhoppningsvis håller sig viruset lugnt i höst så att vi så småningom kan öppna upp Kanelbullen igen, om än i begränsad form.
Under sommaren har supporten fungerat bra och de som hört av sig om hjälp har fått det. Dock är det förhållandevis få som hört av sig. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med något datorkrångel eller program.
Du kan kontakta oss via hemsidan – https://snso.se/support/
Där finns kontaktuppgifter och vilka ämnesområden som respektive stödperson kan assistera med.
Vi arbetar för närvarande med att uppdatera vår hemsida med länkar till bra information som redan finns på nätet, så glöm inte att kolla då och då.
Vi kommer till största delen att använda oss av Zoom för digital utbildning. Vi övar oss nu så vi kan genomföra temakurser digitalt. Här finns en länk till att bekanta sig med Zoom.
Beträffande Temakurser så behöver vi er hjälp. Vilka ämnesområden önskar ni veta mer om?  Några förslag kan vara: betala på nätet, kommunicera digitalt,  funktioner i Smartphone, foto m.m.
Beträffande dataträffar så kommer även dessa att bli digitala i höst.
Säkert har många av er prövat digital kommunikation under pandemin.  Med familjen har jag använt Messenger och Facebook. Föreningsmöten via Skype och årsmöte via Teams. Det fungerar men ser fram emot när vi kan träffas ’på riktigt’.
Vill man se sig om så kan man gå in på www.webkameror.se. Jag har till och med vinkat till mina släktingar i USA från Hammarbybacken och dom kunde se mig!
Håll ut! Snart lättar restriktionerna och vi kan, om än försiktigt, återgå till en mer normal verksamhet.
Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm

 

Äldre brev från våra ordföranden finns här.


Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi tar vår egen och våra besökares hälsa på största allvar. Läs mer om detta här!

Kanelbullens populära IT-café för seniorer på Rosenlundsgatan 44A, har öppet igen från den 3:e mars.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Alla seniorer som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller undervisning kan få det via Kanel Digital  (Zoom-möten) eller genom tidsbokad support (som endast är för medlemmar).

Medlemmar som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Utnyttja SeniorNets rabatter

Vissa företag, branschtidskrifter och online-kurser ger rabatt till SeniorNets medlemmar. Läs mer här.

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår riksorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

Top