Brev från ordföranden


Maj 2018

Så är vi vid den härliga vårens början med koltrastar, fresior och björkar som slår ut.

Vintern var sen men svår. Jag kunde inte cykla på tre månader. Det kändes förfärligt av känslan av instängdhet och orörlighet. Men som Robban Broberg sa: “Bättre att gå på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja”. Och glatt is har vi verkligen haft överallt denna kalla vinter.

I måndags skulle jag deklarera. Försökte göra som jag gjorde förra året. Elektriskt med säkerhetskod med en bifogad bilaga. Det gick inte i år. Ringde Skatteverket för att få förklaring. Besked: För att bifoga bilaga så  måste man identifiera sig med Bankid.  Jag har en Bankiddosa förklarade jag. Att få ett Bankid för Skatteverket tar minst en vecka sade de. Kanske kan man få det på banken, men det hade jag ju missat. Sålunda tvingades jag att ta mig över Västerbron för att lämna papperversionen på servicekontoret. Men när jag kom dit stod där åtminstone en soptunna att lägga deklarationen i.

Så kan det bli när det “digitala” tänkandet går snett. Vi kommer nog alla att tyvärr uppleva dåligt uttänkta rutiner, allt eftersom vi tvingas bli “digitala”. Men till allas glädje och nytta finns ju vår förening för att vi skall bli duktiga på allt “digitalt”.

Den största “digitala” händelsen under våren blir de nya datalagarna GDPR och DAL. Mer om dessa på slutet.

SeniorNet Södermalm 

Föreningen växer hela tiden. I dag har SeniorNet Södermalm 1106 medlemmar och är fortfarande den största SeniorNet föreningen i Sverige.

Men alla får plats på Kanelbullen än så länge.

Under årets första 4 månader har vår verksamhet resulterat i att:

 • Kanelbullen haft öppet 74 dagar när 829 besökare använt 918 timmar.
  51% har använt datorerna på Kanelbullen. 22% har haft egen PC av något slag, Plattor och telefoner  oräknade.
 • Support har givits 19 dagar och då har 250 personer fått 290 timmars hjälp. 70% har haft PC med Windows och 6% med Mac.
  Majoriteten av de som har fått stöd för Smarta mobiltelefoner har haft någon typ av Androidbaserad enhet.

SeniorNet Södermalm Årsmöte och Vårfest 19 april

Årsmötet sköttes med Pelle Carlsson som ordförande.
Det var ca 58 medlemmar närvarande

Den nya styrelsen består av Lars Bogren ordförande för 6e året med styrelseledamöterna Kerstin Böttner, Marianne Elinsdotter, Christian Ewerlöf,  Bengt Könberg  och Elizabeth Ehrby som är ny. Styrelsesuppleanter är Kerstin Olofsson och Khonee Andersson som också  är ny.

Vårfesten var välarrangerad och kul som vanligt med mat, musik och muskelträning.
Gustens Svänggäng gav en känsla av att vara på gamla Nalen.
Referat finns på hemsidan..

SeniorNet Södermalm Några nyckeltal för verksamheten  2017

Vid årsmötet redogjordes för verksamheten i SeniorNet Södermalm.
Här är en liten sammanfattning.
Se vidare vår verksamhetsberättelse.

Medlemmar

Årsskiftet 2017- 2018 var vi 1062 medlemmar. vid förra årsskiftet var vi 952.
Medlemmarna hör hemma i hela Stockholmsområdet.
78 % kommer från de södra delarna (Söder om Strömmen).
Ca 70 %  kvinnor och ca 30% män.

Stöd för besökare

Kanelbullen

Stödpersongruppen består av ca 50 personer.
Två stödpersoner hjälper besökande varje vardag på Kanelbullen
Kanelbullen var öppen 199 dagar och hade 2023 besökare (både medlemmar och ännu inte medlemmar) som använde 2288 besökstimmar

Support
Supportgruppen bestod av 10 mer kunniga medlemmar som hjälpte andra medlemmar varje måndag.
Nu är det 12 som är där varje måndag och torsdagseftermiddag.
Under 2017 fick 460 medlemmar 35 måndagar i sammanlagt 495 besökstimmar

Utbildning

Föreningen har bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet i samarbete med Vuxenskolan.
2017 gavs 77 av utbildningar av olika slag med sammanlagt 835 kurstimmar för 546 deltagare som använde 2808 elevtimmar.
Denna utbildningsverksamhet bestod av:
Dataträffar i Drakenbergssalen  med ca 369 personer.
19 kursledare gav 43 kurser för 236 deltagare i 342 kurstimmar med 1911 elevtimmar
6 ledare ledde 26 tematräffar 218 deltagare deltog i 578 deltagartimmar
4 Funktionärsutbildningar gavs av 4 kursledare för 92 deltagare i 243 elevtimmar

Varför jag tror att SeniorNet Södermalm är så stark!

 • Kraftfullt stöd av ett ökande antal medlemmar.
 • IT-caféet Kanelbullen med Stödpersoner, utrustning, besökares egen utrustning
 • Supportverksamheten 
 • Utbildningen Kurser, Tematräffar och Dataträffar
 • Andra aktiviteter för medlemmar och andra

SeniorSwedens Årsmöte och Verksamhetsmöte

Den 18.4 hade SeniorNet Sweden årsmöte i Landstingshuset.
Ca 70 representanter från nästan alla Seniorklubbar i Sverige var där.
Vi samt några andra klubbar hade lämnat in motioner angående åtkomst av medlemmar i hela SeniorNet.
Alla avslogs, men håller på att utredas med hänsyn tagen till GDPR (se nedan).

Ny ordförande blev Rose-Marie Frebran som bl.a suttit i riksdagen samt varit landshövding.
Carl-Olof Strand blev ny styrelsemedlem. Har är också ordförande i SeniorNet Tyresö

Verksamhetsmötet avhandlade i synnerhet vad som kan göras för att SeniorNet klubbarna skall bli fler och större.

GDPR Ny EU lagstiftning om hållande av medlemsregister

GDPR betyder General Data Protection Regulation (sv: Allmänna dataskydds-förordningen).
GDPR är gemensam lag för alla EU länder.  
Sverige stiftat en ny lag, nya Dataskyddslagen (DAL) som kompletterar GDPR i några fall.
Dessa lagar träder i kraft den 25 maj.
Lagarna berör alla företag, organisationer, föreningar, förvaltningar, kommuner, myndigheter.
Lagarna anger hur man får (och inte får) behandla personuppgifter som ingår i ett register.
Lagarna anger dina rättigheter när dina personuppgifter ingår i ett register.
Lagarna berör sålunda alla medlemmar i SeniorNet Södermalm. 
Medlemsuppgifter (Personuppgifter) enligt GDPR  berör identifierbara levande personer.
Identifieringen kan vara indirekt, t.ex. genom namnet på en enskild firma eller ett mobiltelefonnummer eller en igenkännbar bild.

Du kan se dina medlemsuppgifter i SeniorNet genom att Logga in på SeniorNet Swedens hemsida som du kan göra på två sätt

 1. Sök efter inloggning på SeniorNet Swedens hemsida Seniornet.se
  Eller
 2. Sök Seniornet Sweden på Google eller Edge
  När du får upp träffar, klickar du på logga in i SeniorNet Sweden träffen
 1. I båda fallen får du upp sidan för inloggning på Senornet Swedens hemsida
 2. När du får upp träffar, klickar du på logga in i SeniorNet Sweden träffen
 3. Du får upp sidan för inloggning på Senornet Swedens hemsida
 4. Ange ditt medlemsnummer och det lösenord du valde när du anmälde dig till SeniorNet.
  Kommer du inte ihåg lösenordet, så kan du ändra det
 5. På menyraden väljer du Medlem
 6. Långt ner på medlemssidan finns ”Medlemskort och min profil”.
 7. Klicka på den raden
 8. Du får upp en sida med dina uppgifter
 9. Där kan du se vad som är registrerat
 10. Ändra på det som skall ändras t.ex. Adress, telefon, email, etc.
 11. Tryck på Enter/Retur
 12. Logga ut från SeniorNet Sweden på hemsidan längst upp till höger

Du kan läsa  mer om GDPR och hur du ser dina uppgifter genom länken:till vår hemsida:
https://snso.se/datatraffar/referat_tidigare_datatraffar/

Du kan också läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

En god fortsatt vår och en trevlig och behaglig sommar till er alla!

Lars Bogren

Ordförande SeniorNet Södermalm


Äldre brev från våra ordföranden finns här.


Välkommen till

SeniorNet Södermalm

Kanelbullen, vårt Internetcafé, finns på Rosenlundsgatan 44A, dit alla seniorer är välkomna. Klicka här för våra öppettider.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser, tematräffar och dataträffar för våra medlemmar.

Med våra ca 1000 medlemmar är vi en av de största klubbarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Logga in på något SeniorNet-forum …

... för att t.ex ställa eller besvara en fråga i Datorbiten. Eller för att bara läsa inlägg.

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår moderorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal, IT-cafét Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom stöder oss i vår kursverksamhet.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser klubbens datorer med Microsoft-program till lågpris