Årsmöten och fester

Vi bjuder normalt in våra medlemmar till möten två gånger om året. Ett vårmöte, som även inkluderar det formella årsmötet, och ett höstmöte, som liksom vårmötet är ett sätt att knyta personlig kontakt medlemmar emellan, och ha en trevlig afton tillsammans.


Kallelse till Årsmöte 2022

Torsdag den 7 april kl 16.30, endast via Zoom

Föranmäl dig till: arsmote2022@snso.se

Föranmälan stängs 6 april kl 12. Zoommöteslänken mejlas ut till de som anmält sig i tid.
Mötet är gratis och öppnas 16:00. Själva årsmötet börjar först 16:30. Därefter släpps inga fler in.

Efter årsmötet finns det en möjlighet att ställa frågor till den nya styrelsen.
Frågorna bör skickas in i förväg till arsmote2022@snso.se, så att den får lättare att svara.

Känner du dig osäker på Zoom, så rekommenderar vi våra självstudiekurser,
se https://snso.se/kurser/#ZOOM.

Dagordning:

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Beslut om mötet blivit behörigen utlyst
 • 3 Fastställande av dagordning
 • 4.1 Val av ordförande för årsmötet
 • 4.2 Val av sekreterare för årsmötet
 • 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 6 Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
 • 7.1 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7.2 Föredragning av årsresultatet
 • 8 Föredragning av revisorns berättelse
 • 9.1 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 9.2 Beslut om disposition av årets resultat
 • 9.3 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10.1 Föredragning av budget
 • 10.2 Föredragning av verksamhetsplan
 • 11.1 Fastställande av budget
 • 11.2 Fastställande av verksamhetsplan
 • 12 Beslut om klubbavgift och andra avgifter
 • 13.1 Valberedningens förslag
 • 13.2 Nya kandidater presenterar sig
 • 14.1 Val av ordförande för ett år
 • 14.2 Val av övriga styrelseledamöter för ett år vardera
 • 14.3 Val av suppleanter för 1 år vardera
 • 15 Val av revisor och en suppleant för ett år vardera
 • 16 Val av valberedning om tre medlemmar varav en sammankallande
 • 17 Ärenden som väckts genom motion
 • 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 • 19 Årsmötets avslutning

Möteshandlingarna finns längre ner på denna sida.

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen


Årsmöteshandlingar 2022 


Redovisning av tidigare årsmöten och fester finns här.

 


Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Kanelbullens populära IT-café för seniorer på Rosenlundsgatan 44A, har öppet igen från den 3:e mars.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Alla seniorer som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller undervisning kan få det via Kanel Digital  (Zoom-möten) eller genom tidsbokad support (som endast är för medlemmar).

Medlemmar som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Utnyttja SeniorNets rabatter

Vissa företag, branschtidskrifter och online-kurser ger rabatt till SeniorNets medlemmar. Läs mer här.

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår riksorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

Top