Årsmöten och fester

Vi bjuder normalt in våra medlemmar till möten två gånger om året. Ett vårmöte, som ofta inkluderar det formella årsmötet, och ett höstmöte, som liksom vårmötet är ett sätt att knyta personlig kontakt medlemmar emellan, och ha en trevlig afton tillsammans.


Reportage från SeniorNet Södermalms Vårfest 2024

Det var en samling goda och kloka människor som släntrade ut i kvällssolen på Magnus Ladulåsgatan efter avslutad vårfest. Den som äter gott och dricker gott blir en god människa, och den förbryllande kvinnliga dominansen fick flera förklaringar.

Maten blev kvällens stora samtalsämne. När jag förhörde mig om deltagares syn på AI och annan teknisk utveckling blev jag ideligen avbruten av glada gäster som ville ha in i protokollet att maten var fantastisk. Någon underströk att samtliga gäster vid hennes bord hade samma uppfattning.

Den kvinnliga dominansen inom SeniorNet Södermalm och på vårfesten beror på att föreningslivet lockar fler kvinnor än män. Så tror i alla fall festfixaren Birgitta Althén, som hälsade alla välkomna med en pust av lättnad:

– Här sköter krogen (Restaurang The Park) praktiskt taget allting. Visst var det trevligt när vi var på Långholmen, men där krävdes tolv frivilliga för att hantera alla praktiska saker som lägger grunden för en bra fest. Sade Birgitta och fick applåder, redan innan någon smakat på maten.

Lars Bogren har en annan förklaring till den feminina övertaligheten:
– Män vågar inte säga att de inte kan, de vill inte visa sina brister. På den punkten är kvinnor mer frimodiga. Därför dras kvinnor till föreningen, tror Lasse.

Nye medlemmen Lars-Erik Larsson kom till kalaset för att träffa folk:

– Efter trettio år i Bryssel är det som att börja på nytt i Sverige. Jag har just deklarerat för första gången på många år.

– Den nya tekniken klarar jag av, hittills. Men tekniken breder ut sig, mer i Sverige än i Bryssel. Där kan man faktiskt gå ut på stan utan att ha mobilen med sig, det kan man inte här.

– Men jag tror att jag är anpasslig, säger Lasse.

Vivian Vimarlund både kan och vill prata digital teknik. Vivian är nyvald vice ordförande i föreningen, och har gedigen akademisk bakgrund inom det digitala. Professor vid Linköpings universitet, bl a.

– Jag tror att utvecklingen går lagom fort. Forskningen hänger med, men det tar tid för nya kunskaper att tränga igenom. EU-kommissionen levererar regler. Övervakning ska skötas av människor, inte av maskiner.

– SeniorNet ska hjälpa folk att hantera tekniken, så att gapet mellan kunniga och okunniga minskar.

Och så berättar Vivian att styrelsen tar nya tag.
– Vi ska möta den senaste tidens nya medlemmar, alla sjuttiotvå, för att ta reda på vad de hoppas att SeniorNet kan bistå med.

Margareta Bodin anser att tekniken skenar, vilket har flera sidor:

– Det är fantastiskt att kunna hålla kontakt med människor på andra sidan jorden. Ljud, bild, text. Underbart!

– Men det är dåligt att tekniken missbrukas, att vi kan sabba för varandra och använda digitala metoder i fientliga syften. AI kommer att döda, även SeniorNet Södermalm!

Dessutom saknar Margareta kontanterna som försvann.

Efter maten var det dags för vår gamle bekant Tommy Löbel med sitt Swing Band. Given låt denna vårafton var naturligtvis Sunny Side of the Street. Men vi fick också följa också följa Where did you hide my tea? som handlar om ett trauma i Löbels vardag. I inspelningen härunder finns inte bara musik; gästernas benägenhet att falla varandra i talet är väl dokumenterad. Mitt under konserten!

Något lite dans blev det också. Företagsamma  damer tröttnade på herrarnas passivitet och demonstrerade att dans kan vara ett nöje helt utan manlig inblandning, faktiskt!

Inger Ek försöker hänga med i den tekniska utvecklingen, bland annat genom att ta del av föreningens Dataträffar.

– Utvecklingen går väldigt fort, men bank-id och sådant fungerar. Jag har faktiskt inte behövt besöka Kanelbullen på senare tid.

Även Anna-Karin Eurelius tycker att tekniken rusar fram.

– Men det gör ingenting. Jag har lärt mig mycket genom SeniorNet, exempelvis att se streamade filmen på SVT Play och Netflix. När det var aktuellt var jag en flitig gäst.

Kalaset lockade 80 nöjeslystna, hungriga och sällskapshågade medlemmar. Samma afton avgjordes Eurovision Song Contest (på renare svenska: Schlagerfestivalen). Nalen lockade danssugna med ”Bara damer & Co” och Jambalaya.

Vårt årsmöte drog endast 25 medlemmar.

Vid pennan

Sven-Åke Aulin

Intervjufoton: Sven-Åke Aulin.
Foto på Birgitta Althén och buffén samt videoinspelningen: Johan Murray


Årsmöte 2024

Fredag den 19 april kl 13.00 hölls årsmöte i Svärdet, Rosenlundsgatan 44A

Dagordning:

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Beslut om mötet blivit behörigen utlyst
 • 3 Fastställande av dagordning
 • 4.1 Val av ordförande för årsmötet
 • 4.2 Val av sekreterare för årsmötet
 • 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 6 Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
 • 7.1 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7.2 Föredragning av årsresultatet
 • 8 Föredragning av revisorns berättelse
 • 9.1 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 9.2 Beslut om disposition av årets resultat
 • 9.3 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10.1 Föredragning av budget
 • 10.2 Föredragning av verksamhetsplan
 • 11.1 Fastställande av budget
 • 11.2 Fastställande av verksamhetsplan
 • 12 Beslut om klubbavgift och andra avgifter
 • 13.1 Valberedningens förslag
 • 13.2 Nya kandidater presenterar sig
 • 14.1 Val av ordförande för ett år
 • 14.2 Val av övriga styrelseledamöter för ett år vardera
 • 14.3 Val av suppleanter för 1 år vardera
 • 15 Val av revisor och en suppleant för ett år vardera
 • 16 Val av valberedning om tre medlemmar varav en sammankallande
 • 17 Ärenden som väckts genom motion
 • 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 • 19 Årsmötets avslutning

Årsmöteshandlingar 2024 

 


Vit men trevlig höstfest 2023

Det blev varmt i Drakenbergssalen när SeniorNet Södermalm ordnade höstfest. Minnen och entusiasm i skön blandning när sextiotalet medlemmar återsåg varandra, och återerövrade vårt tidigare tillhåll för dataträffar och kalas. Där har vi inte varit sedan pandemin förändrade så mycket.

Gästerna var sig lika. Ungefär samma genomsnittsålder som vanligt – några äldre har fallit bort, några nyblivna seniorer har tillkommit. Nostalgi och datatekniska upplysningar blandades över borden.

Men arrangemanget var helt annorlunda. Tidigare var det en entreprenör som skötte lokalen. Då kunde vi äta med metallbestick, på porslin, och även dricka något glas vin. Nu har fastighetsägaren kommunen tagit hand om verksamheten, avskaffat all service samt förbjudit nästan alla promillen i glasen (lättöl är fortfarande tillåtet). Sådant gör skillnad.

Kalasgeneralen Birgitta Althén lyckades ändå få ihop en smaklig måltid. Diverse godsaker samsades på en plasttallrik till varje gäst. Det fanns särskilda tallrikar för den som ville undvika allergener eller animalier. Om allt inte fick plats i magen gick det att sätta tillbaka locket och ta med återstoden hem, en möjlighet som många uppenbarligen gillade.

Någon efterlyste namnet på leverantören. Green Hill Catering, säljer inte direkt till konsument men levererar till ett stort antal butiker.

Vår ordförande Rita Dubbelman hälsade välkommen. Hon är väl förtrogen med SeniorNet efter fem år som kanslist hos vår riksorganisation SeniorNet Sweden. SNSweden samordnar drygt fyrtio föreningar landet runt, med sammanlagt närmare 7 000 medlemmar. Södermalmsföreningen är störst med sina närmare 900 medlemmar.

Johan Murray hade fullt upp med att ordna ljudanläggning, filma och att tala om för gästerna vad som gäller.
– Småpotatis, jämfört med att hjälpa till med möblering, dukning och avveckling säger Johan.

På några gästers förslag passade fyra närvarande styrelseledamöter på att presentera sig: ordförande Rita Dubbelman, vice ordförande Bengt Könberg, Stig Hansson och Marta Sandén.

Sedan var det dags för underhållning. Small Timer Band levererade godingar från skilda epoker. Sång: Cissi Lejon, Gitarr: Jan Dahlström, Bas: Håkan Hammarström framför här At Last av Henry Warren och Mack Gordon.

Mycket uppskattat, men lockade endast ett fåtal danspar. Underskottet av män kan ha varit en bidragande orsak, en annan kan vara bristande danslystnad hos de fåtaliga männen (däribland undertecknad).
Arrangemanget med engångsartiklar bäddade för mängder av sopor som sorterades enligt konstens alla regler.

Allt detta förutsatte insatser från välkända SeniorNetsaktivister: Bengt Könberg, Kerstin Olofsson, Liselotte Bergstrand, Johan Murray, Barbro Onyango Wååk och Hans Bildsten, De möblerade och dukade fram och av och sorterade avfall så det stod härliga till. För många gäster var det roligt att träffa människan bakom föreningens vanligaste namn.

Gästenkät: Vad är det bästa med SeniorNet?

Intervju och foton: Sven-Åke Aulin

Lisa Disland: Att man inte behöver känna sig dum på Kanelbullens drop-in, eller när man öppnar ett stödpaket.

Harald Eneroth:
Dagny! Hon började som bloggare vid hundra års ålder. SeniorNet lyckades verkligen med henne.

Barbro Gunmar: Att kunna få hjälp om datorn blir alltför svår eller kraschar. När jag haft akuta problem har jag fått mycket bra hjälp av Hans von Zeipel på Kanelbullen.

Ulf Ljungström:Om jag får problem så får jag hjälp. Det har ännu inte hänt.

Anne-Marie Lundquist: Jag har jobbat med datorer tidigare. Nu är jag glad över hjälp med uppdateringar, exempelvis Outlook

Vid pennan

Sven-Åke Aulin


Festlig fredag våren 2023 på Långholmen

Mingel utanför Lusthuset

Foto: Johan Murray

Det var en afton i mitten av maj. På Kanelbullen hade supportverksamheten ännu inte sitt sommarschema. Kanonsommar rådde däremot på Långholmen, där SeniorNet Södermalm firade våren med ett rejält kalas som inleddes redan ute i parken.

Det enda som stod som spön i backen var lovorden: över festmaten, över musiken och över angenäma mänskliga möten.

Stadgarna föreskriver att föreningen ska stimulera “nya kontakter seniorer emellan”. Under pandemin blev det lite si och så med den saken, men nu är det åter full fart på det sociala. Gamla minnen och nya spännande bekantskaper.

Johan Murray hälsar välkommen

Foto: Sven-Åke Aulin

Nu kan det sägas: det var “Välkomna” som Johan Murray hälsade hundratalet gäster med. Inte helt lätt att uppfatta, alldeles för mycket bas för våra känsliga öron. Inte ens lokalägaren behärskade ljudtekniken.

Catharina Drobin tog mig avsides och bad mig förklara för Johan att talaren ska hålla mikrofonen tätt intill munnen, nästan som en kyss. Detta visste han redan, men tekniken var lika vrång ändå.

Till följd av diverse förhinder fick Johan utan betänketid rycka in som vikarierande värd, och som tekniker utan manual, och som allt-i allo. Det gick bra, precis som vanligt när han rycker in.

Ingenjören Murray visade på en stor skiss hur hundratalet gäster skulle närma sig de tre borden med rostbiff, kassler, skinka, sallader, smör och bröd, kaffe och kaka, vegetariskt alternativ samt två glas vin med eller utan alkohol. Subventionerat, helt enligt stadgarnas föreskrift om social samvaro.

Matservering

Foto: Sven-Åke Aulin

Flera gäster undrade varifrån mycket den uppskattade maten kom. Rostbiff och mimosasallad tog slut, liksom den vegetariska bufféns ädelost. Förmodligen smög sig en och annan köttätare dit och nallade av osten som var avsedd för riktiga vegetarianer. Firman heter Green Hill, finns på nätet, säljer endast till företag. Södermalmsföreningen har eget organisationsnummer och räknas som företag. Det sägs att såväl Coop som Ica säljer Green Hills sortiment.

Efter maten underhöll jazzbandet Mississippi Seven, en gammal bekant för åtskilliga av gästerna. Vi bjuder på ett smakprov i videon här under. Bland instrumenten finns en tuba med ett rejält klockstycke (tratten där ljudet kommer ut) av samma typ som på en sousafon. I mina öron är det tubans dova pruttande som lägger grunden för musikens rytm och harmonier.

(Sousafonen är ännu större och omsluter musikanten som därför kan spela även under marsch. Tuba duger bra vid konserter utan vandring.)

Mississippi Seven spelar June Night av Abel Baer och Cliff Friend. Filmat av: Johan Murray

Dans till Mississippi Seven

Foto: Kerstin Avenberg

 

Endast ett fåtal av herrarna tog tillfället att dansa. Några damer försökte bjuda upp, med blygsam framgång. Andra damer dansade med varandra, utan manligt bistånd, vilket synbarligen var väldigt trevligt.

Birgitta och Hans

Birgitta och Hans, foto Sven-Åke Aulin

 

Efter själva konserten spelade orkestern When The Saints Go Marching In, som en hyllning till ständiga festdrottningen Birgitta Althén. Som vanligt såg Birgitta till att allt (utom mikrofonen) fungerade. Birgitta assisterades av flitiga medhjälpare: Hans Bildsten, Liselotte Bergstrand, Christian Ewerlöf, Stig Hansson, Johan Murray och Kerstin Olofsson.

Gästenkät: Varför är du här just i kväll?

Intervju och foton: Sven-Åke Aulin

Gina Hellman: Jag är stödperson inom SeniorNet Södermalm. Jag gillar att träffa andra stödpersoner och medlemmar. Det är trevligt!

Patricia Byrne:
Det är trevligt att vara med folk som har samma problem som jag, med datorn alltså

Klaus Unger: Min fru frågade om jag ville följa med, och det ville jag. Jag gick med i föreningen för något år sedan då jag besökte Kanelbullen med datorn.

Kjell Lundqvist: Många här börjar prata. Plötsligt hittar man gemensamma intressen och bestämmer sig för att träffas i framtiden. Här finns exempelvis medlemmar som gillar släktforskning. Här kan man bygga kontaktnät.

Carl-Olof Strand (från Tyresö, ordförande i riksorganisationen SeniorNet Sweden): Jag var mötesordförande vid Södermalmsavdelningens årsmöte, Sekreteraren Birgitta undrade om jag ville komma på den härfesten. Jag kollade med min fru, och nu är vi båda här. Det är roligt att besöka en förening och träffa medlemmar. Har inte varit på Långholmen på många år.

Vid pennan

Sven-Åke Aulin


Redovisning av tidigare årsmöten och fester finns här.

 


Aktuella IT-varningar från
🔗Stöldskyddsföreningen
🔗Råd och rön 
🔗Polisen
🔗Källkritikbyrån
Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi driver Kanelbullens populära IT-café på Rosenlundsgatan 44A, där alla seniorer kan få hjälp av oss med sina digitala bekymmer.

Vissa åtgärder är (eller borde vara) så efterfrågade att vi erbjuder dem som särskilda stödpaket speciellt riktade till våra medlemmar.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Medlemmar som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller enskild undervisning kan få det genom vår tidsbokade  support.

De som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att bli medlemmar och höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden som är vår riksorganisation.

SeniorNet Sweden

Besök SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden erbjuder dig som är medlem att logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar i dess IT-forum.

🔗 Forumdörren

Seniornet Swedens Fotoklubb har regelbundna Zoommöten:

🔗 Fotoklubben på Facebook

SeniorNet Sweden har också släktforskningscirkeln Släktskapet med Zoommöten:

🔗 Mer info om Släktskapet

Våra samarbetspartners

Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

🔗Information om kakor/cookies på vår webbplats

Top