Vår historia

Våra första år

I maj 1997 startade en arbetsgrupp på Södermalm i Stockholm med mål att göra IT mera tillgängligt för äldre personer. Initiativtagare var stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan och Kullagret (en utbildningsenhet på Södermalm).

SeniorNet Sweden bistod med IT- expertis och erfarenhet. Arbetet startade med att inbjuda pensionärerna på Södermalm till Pröva På-seminarium. Till denna första omgång anmälde 386 personer sitt intresse att deltaga. Detta var många fler än beräknat, men med stadsdelsnämndens och Kullagrets generösa hjälp och stöd har samtliga anmälda fått Pröva På ca 2,5 tim/pers.

För att klara av det hela ställde också SeniorNet Sweden upp och genomförde sex seminarier med 48 deltagare i Telemuseums lokaler på Djurgården.

Den 22 okt 1997 bildades SeniorNet Södermalm.

Under februari och mars 1998 kunde SeniorNet Södermalms medlemmar dels delta i en ordbehandlingsutbildning vid Kullagrets IT-center, dels träffas och surfa på ett tillfälligt ”IT-café” i samma lokaler, det gula huset i Björns Trädgård.

Föreningen fick fastare form i och med det första ordinarie årsmötet som hölls 26 mars 1998. Förutom stadgeenliga årsmöten håller klubben informella medlemsmöten höst och vår.

K@nelbullen på Mariahissen

Vid ettårsjubileet i oktober 1998 hade vi just inlett samarbete med Eriksdalsskolan och startat planerna på ett IT-café för seniorer. Resultatet av det senare blev K@nelbullen som startade sin verksamhet i Mariahissens lokaler den 1 februari 1999. En datakurs för nybörjare drevs i januari-mars i egen regi med 15 elever i Eriksdalsskolans datasal.

Kanelbullen hade vid starten 1999 4 datorer.

Stor invigningsfest var det 1 februari, här finns ett bildreportage.

På K@nelbullen och sedermera på Postmuseum har ett antal prövapåseminarier hållits. Vi hade under hösten 99 också ett samarbete med Södermalmsskolan.

Några klipp från Södermalm ur en film om SeniorNet Sweden från 1999

Vidare träffade vi avtal med ABF Stockholm om rejäl rabatt på datakurser för medlemmar i SeniorNet – vi insåg att våra egna resurser inte på långa vägar räckte för att tillgodose datautbildningsbehovet bland äldre på Söder.

Klubben deltog givetvis aktivt vid de stora SeniorSurf-dagarna på Söders bibliotek . Inför den första SeniorSurf-dagen bjöd vi in till ett stort seminarium med förberedande information för seniorer som tänkte ge sig ut och surfa. Mariahissens stora samlingssal blev för liten så vi fick dubblera seminariet och hade sammanlagt ca 150 deltagare.

Höstens medlemsmöte 1999 hölls på Internets 30-årsdag. Det gav oss anledning att fira med ost och vin. Hurra hurra! Vårens medlemsmöte 2000 hölls på Internationella Telekommunikationsdagen 17 maj. Hurra igen!

Under våren 2000 inleddes ett samarbete med Postmuseum, där det finns bra utrymmen för seminarier, dataträffar och kurser. Dataträffar med olika teman hade vi där ungefär var tredje onsdag.

Höstens medlemsmöte 2000 lade vi också på Postmuseum, med visning och info om bredband. Verksamheten i Mariahissen fortsätter förstås, med K@nelbullen och med ”Öppet hus” varje torsdag kl 14 för medlemmar som vill träffas över en kopp kaffe och diskutera databekymmer (dvs glädjeämnen).

Ja, så har det fortsatt på det nya seklet. Välbesökta möten höst och vår, på hösten några gånger kombinerade med IT-loppis där medlemmar säljer sina överblivna prylar och program till andra, behövande medlemmar. Och vid femårsjubileet 2002 hade vi ”räkfrossa” på medlemsmötet.

Små minikurser i avgränsade ämnen hade vi då och då på Postmuseum.

De som är intresserade av bildbehandling och video i datorn startade en liten bildgrupp för att lära sig mer av varandra, göra gemensamma studiebesök m m. Bl a gjordes ett jubileumsvideoprogram till klubbens tioårsfirande 2007.

Kanelbullen har vidareutvecklats med möjligheter till avancerad bildbehandling och även till att redigera videofilm, både från analog och digital video.

… och fortsättningen

År 2008 blev vi av med Kanelbullens lokaler i Mariahissen, men erbjöds efter några månader ny och större lokal på Rosenlundsgatan 44A (Tanto Servicehus, senare Tanto Seniorlokus).

Det gav oss nya möjligheter både att utöka vår maskinpark och att arrangera mer regelrätta kurser där. Mest efterfrågan har det varit på nybörjarkurser.

Även dataträffarna kunde flyttas till den nya adressen. Därmed upphörde samspelet med Postmuseum och klubbens egen kursverksamhet tog fart. Kurserna förlades huvudsakligen till förmiddagstid och Kanelbullens ordinarie verksamhet till eftermiddagstid.

På 2010-talet har också klubbens supportverksamhet utvecklats. Några medlemmar tar nu regelmässigt emot hjälpsökande  på måndagar, senare också på torsdagar. Efterfrågan visade sig vara stor. Givetvis kan vi inte avhjälpa alla fel och problem, men rätt ofta får besökarna den hjälp de behöver.

Den successivt ökande verksamheten har genom åren också återspeglats i ett ökande medlemsantal, särskilt sedan vi kommit igång ordentligt med kurser och supportverksamhet. Diagrammet nedan visar utvecklingen från millennieskiftet fram till 2019. SeniorNet Södermalm har under den tiden blivit störst i SeniorNet Sweden med drygt 1100 medlemmar.

2019 var verksamheten på topp!

Våren 2020 planerade vi att ha 25 kurser, som nu hade ändrat inriktning. Tidigare handlade de mycket om datorer och vi hade såväl nybörjarkurser som fortsättningskurser. Men, i takt med att allt fler medlemmar skaffade mobiltelefoner ökade efterfrågan på handhavandeutbildning. Telebutiken i Ringens köpcentrum skickade kunder till oss för att hjälpa dem att komma igång. Vi satsade hårt på kurser för både iPhone- och Androidtelefoner förutom Dropin-verksamheten i Kanelbullen.

I Kina hände något vi inte väntat oss.

Covid-19-pandemin startade och spred sig snabbt över hela världen.

13 mars stängdes lokalerna i Tanto Seniorlokus och vår verksamhet tog tvärt slut! Det planerade årsmötet fick genomföras via e-post och medlemsfesten fick ställas in. Vårt IT-café stoppades liksom kurs- och supportverksamheten och dataträffarna.

Successivt fick vi bekanta oss med digitala möten, såsom Zoom och Jitsi Meet. Vi körde igång en internutbildning för våra support- och stödpersoner, då vi insåg att det fortfarande fanns intresse hos våra medlemmar att få hjälp digitalt med olika skärmdelnings- och fjärrstyrningsverktyg.

Under hösten kunde fyra kurser genomföras med Jitsi Meet, och det var mycket uppskattat. Samma tid hölls fem hyfsat välbesökta dataträffar digitalt med Zoom, med ämnen som hade anknytning till pandemin och isolering, men någon höstfest kunde vi förstås inte hålla. I november gjorde några supportpersoner ett försök med ett veckomöte på Zoom som ersättning för drop-in-verksamheten på Kanelbullen. Det fick namnet Kanel Digital och blev rätt snart välbesökt. Försöket permanentades och fortsatte under hela pandemin.

Smittspridningen hade oförminskad styrka även under våren 2021, men då hade vaccineringarna börjat och hoppet om ett normalt liv väckts.

På våren 2021 erbjöd vi 24 digitala kurser. Nu hade våra kursledare lärt sig Zoom och kunde genomföra kurserna digitalt. Dessa vände sig till någorlunda vana användare, alltså inga nybörjarkurser. Vissa kurser blev mycket populära och vi fick anordna fler kurser i vissa ämnen. Dataträffarna fortsatte via Zoom men med fler besökare än under hösten. Kanel Digital fortsatte. Årsmötet skedde också via Zoom.

Hösten 2021 hade pandemin minskat och restriktionerna i samhället togs successivt bort. Detta gjorde att även vi kunde börja jobba som vanligt, både med drop-in på Kanelbullen 2 dagar i veckan, supporten och kurserna. Dataträffarna började hållas i hybrid-form, dvs både med en liten modig äkta publik och med desto fler Zoom-deltagare digitalt.

Vid årsskiftet 2021/2022 ökade smittspridningen igen och vi fick ännu en gång ställa in våra fysiska möten och kurser. Kanel Digital och de digitala dataträffarna via Zoom fortsatte.

Nystart 2022!

Vaccinationskampanjerna hade dock gjort sin verkan och i början på februari förklarades Covid-19 inte längre vara samhällsfarlig. Vilken lycka!

I slutet av februari kunde vi successivt starta om de planerade kurserna. Drop-in verksamheten drogs försiktigt igång i början av mars med 2 ggr per vecka och utökades i april till 3 ggr. Dataträffarna blev hybrider igen.

Besökarna till Kanelbullen möttes nu av helt nya datorer och ny möblering. Under hösten 2021 diskuterades det flitigt inom föreningen vad som borde finnas i lokalen för att den skulle vara mer ändamålsenlig både för kurser och support och mindre trång. Resultatet av omdaningen blev mycket uppskattat.

Antalet medlemmar hade nu sjunkit till drygt 900, eftersom de flesta av dem  faktiskt tillhör en riskgrupp för Covid-19.

Årsmötet skedde även denna gång digitalt med Zoom, och vårfesten uteblev.

2022 kunde vi ha sommaröppet igen för första gången på tre år och inför höstterminen  körde verksamheten igång med full kraft – IT-café tre dagar per vecka, support tre ggr per vecka, dataträffar som hybrid 1 gång per månad.

I slutet av augusti  presenterade vi ett kurspaket med 27 kurser av olika slag, ett antal nybörjarkurser i olika ämnen och fortsättningskurser i vissa ämnen. Många av de nya kurserna kräver datorvana kursdeltagare och intresset för vidareutbildning i den digitala världen ökar stort.

Hösten 2022 har det gått precis 25 år sedan SeniorNet Södermalm grundades. Det ska vi fira!

 

 


Våra ordföranden genom åren:

1  Lennart Björkqvist  1997
2  Pelle Carlson  1999
 3  Sven-Yngve Eriksson 2004
4  Gun Hemström  2007
5  Kurt Åberg  2008

6  Bo Zetterberg  2011
7  Lars Bogren  2013
8  Elizabeth Ehrby  2019
9  Jerker Hanson 2021
10  Sven-Åke Aulin 2022

Aktuella IT-varningar från
🔗Stöldskyddsföreningen
🔗Råd och rön 
🔗Polisen
🔗Källkritikbyrån
Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi driver Kanelbullens populära IT-café på Rosenlundsgatan 44A, där alla seniorer kan få hjälp av oss med sina digitala bekymmer.

Vissa åtgärder är (eller borde vara) så efterfrågade att vi erbjuder dem som särskilda stödpaket speciellt riktade till våra medlemmar.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Medlemmar som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller enskild undervisning kan få det genom vår tidsbokade  support.

De som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att bli medlemmar och höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden som är vår riksorganisation.

SeniorNet Sweden

Besök SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden erbjuder dig som är medlem att logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar i dess IT-forum.

🔗 Forumdörren

Seniornet Swedens Fotoklubb har regelbundna Zoommöten:

🔗 Fotoklubben på Facebook

SeniorNet Sweden har också släktforskningscirkeln Släktskapet med Zoommöten:

🔗 Mer info om Släktskapet

Våra samarbetspartners

Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

🔗Information om kakor/cookies på vår webbplats

Top