Vår historia

Våra första år

I maj 1997 startade en arbetsgrupp på Södermalm i Stockholm med mål att göra IT mera tillgängligt för äldre personer. Initiativtagare var stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan och Kullagret (en utbildningsenhet på Södermalm).

SeniorNet Sweden bistod med IT- expertis och erfarenhet. Arbetet startade med att inbjuda pensionärerna på Södermalm till Pröva På-seminarium. Till denna första omgång anmälde 386 personer sitt intresse att deltaga. Detta var många fler än beräknat, men med stadsdelsnämndens och Kullagrets generösa hjälp och stöd har samtliga anmälda fått Pröva På ca 2,5 tim/pers.

För att klara av det hela ställde också SeniorNet Sweden upp och genomförde sex seminarier med 48 deltagare i Telemuseums lokaler på Djurgården.

Den 22 okt 1997 bildades SeniorNet Södermalm.

Under februari och mars 1998 kunde SeniorNet Södermalms medlemmar dels delta i en ordbehandlingsutbildning vid Kullagrets IT-center, dels träffas och surfa på ett tillfälligt ”IT-café” i samma lokaler, det gula huset i Björns Trädgård.

Föreningen fick fastare form i och med det första ordinarie årsmötet som hölls 26 mars 1998. Förutom stadgeenliga årsmöten håller klubben informella medlemsmöten höst och vår.

K@nelbullen på Mariahissen

Vid ettårsjubileet i oktober 1998 hade vi just inlett samarbete med Eriksdalsskolan och startat planerna på ett IT-café för seniorer. Resultatet av det senare blev K@nelbullen som startade sin verksamhet i Mariahissens lokaler den 1 februari 1999. En datakurs för nybörjare drevs i januari-mars i egen regi med 15 elever i Eriksdalsskolans datasal.

Kanelbullen hade vid starten 1999 4 datorer.

Stor invigningsfest var det 1 februari, här finns ett bildreportage.

På K@nelbullen och sedermera på Postmuseum har ett antal prövapåseminarier hållits. Vi hade under hösten 99 också ett samarbete med Södermalmsskolan.

Några klipp från Södermalm ur en film om SeniorNet Sweden från 1999

Vidare träffade vi avtal med ABF Stockholm om rejäl rabatt på datakurser för medlemmar i SeniorNet – vi insåg att våra egna resurser inte på långa vägar räckte för att tillgodose datautbildningsbehovet bland äldre på Söder.

Klubben deltog givetvis aktivt vid de stora SeniorSurf-dagarna på Söders bibliotek . Inför den första SeniorSurf-dagen bjöd vi in till ett stort seminarium med förberedande information för seniorer som tänkte ge sig ut och surfa. Mariahissens stora samlingssal blev för liten så vi fick dubblera seminariet och hade sammanlagt ca 150 deltagare.

Höstens medlemsmöte 1999 hölls på Internets 30-årsdag. Det gav oss anledning att fira med ost och vin. Hurra hurra! Vårens medlemsmöte 2000 hölls på Internationella Telekommunikationsdagen 17 maj. Hurra igen!

Under våren 2000 inleddes ett samarbete med Postmuseum, där det finns bra utrymmen för seminarier, dataträffar och kurser. Dataträffar med olika teman hade vi där ungefär var tredje onsdag.

Höstens medlemsmöte 2000 lade vi också på Postmuseum, med visning och info om bredband. Verksamheten i Mariahissen fortsätter förstås, med K@nelbullen och med ”Öppet hus” varje torsdag kl 14 för medlemmar som vill träffas över en kopp kaffe och diskutera databekymmer (dvs glädjeämnen).

Ja, så har det fortsatt på det nya seklet. Välbesökta möten höst och vår, på hösten några gånger kombinerade med IT-loppis där medlemmar säljer sina överblivna prylar och program till andra, behövande medlemmar. Och vid femårsjubileet 2002 hade vi ”räkfrossa” på medlemsmötet.

Små minikurser i avgränsade ämnen hade vi då och då på Postmuseum.

De som är intresserade av bildbehandling och video i datorn startade en liten bildgrupp för att lära sig mer av varandra, göra gemensamma studiebesök m m. Bl a gjordes ett jubileumsvideoprogram till klubbens tioårsfirande 2007.

Kanelbullen har vidareutvecklats med möjligheter till avancerad bildbehandling och även till att redigera videofilm, både från analog och digital video.

… och fortsättningen

År 2008 blev vi av med Kanelbullens lokaler i Mariahissen, men erbjöds efter några månader ny och större lokal på Rosenlundsgatan 44A (Tanto Servicehus, senare Tanto Seniorlokus).

Det gav oss nya möjligheter både att utöka vår maskinpark och att arrangera mer regelrätta kurser där. Mest efterfrågan har det varit på nybörjarkurser.

Även dataträffarna kunde flyttas till den nya adressen. Därmed upphörde samspelet med Postmuseum och klubbens egen kursverksamhet tog fart. Kurserna förlades huvudsakligen till förmiddagstid och Kanelbullens ordinarie verksamhet till eftermiddagstid.

På 2010-talet har också klubbens supportverksamhet utvecklats. Några medlemmar tar nu regelmässigt emot hjälpsökande  på måndagar, senare också på torsdagar. Efterfrågan visade sig vara stor. Givetvis kan vi inte avhjälpa alla fel och problem, men rätt ofta får besökarna den hjälp de behöver.

Den successivt ökande verksamheten har genom åren också återspeglats i ett ökande medlemsantal, särskilt sedan vi kommit igång ordentligt med kurser och supportverksamhet. Diagrammet nedan visar utvecklingen från millennieskiftet fram till 2019. SeniorNet Södermalm har under den tiden blivit störst i SeniorNet Sweden.

Fortsättning följer…..


Våra ordföranden genom åren:

1  Lennart Björkqvist  1997
2  Pelle Carlson  1999
 3  Sven-Yngve Eriksson 2004
4  Gun Hemström  2007
5  Kurt Åberg  2008

6  Bo Zetterberg  2011
7  Lars Bogren  2013
8  Elizabeth Ehrby  2019
9  Jerker Hanson 2021
10  Sven-Åke Aulin 2022

Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Kanelbullens populära IT-café för seniorer på Rosenlundsgatan 44A, har öppet igen från den 3:e mars.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Alla seniorer som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller undervisning kan få det via Kanel Digital  (Zoom-möten) eller genom tidsbokad support (som endast är för medlemmar).

Medlemmar som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Utnyttja SeniorNets rabatter

Vissa företag, branschtidskrifter och online-kurser ger rabatt till SeniorNets medlemmar. Läs mer här.

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår riksorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

Top