Styrelse och funktionärer

Styrelse

Valda av årsmötet 2021
styrelse, revisorer, valberedning


Ordförande
Jerker Hanson
076-345 79 11
ordforande@snso.se

Vice ordförande
Bengt Könberg
073-263 43 50
viceordforande@snso.se

Kassör
Kerstin Böttner
08-758 00 65
070-842 14 04
kassor@snso.se

Ledamot
Marianne Elinsdotter
070-755 01 87

Ledamot
Christian Ewerlöf
070-207 75 30
Ledamot
Stefan Löfquist
073-254 08 44
etg53@outlook.com

Sekreterare, Suppleant
Kerstin Olofsson
073-776 99 72

Suppleant
Stig Hansson
070-330 45 48

Revisor
Dorothy Béen

Revisorsuppleant
Ingrid Cekirge
076-310 94 98
ingridcekirge@gmail.com

Valberedningens
sammankallande
Lars Bogren

Övriga funktionärer


Medlemsregister
Folke Karlsson
070-644 86 28
medlem@snso.se

Webmaster
Björn Ånstrand
webmaster@snso.se

Kursadministratör
Birgitta Althén
070-263 47 06
kurser@snso.se

Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi återgår nu, undan för undan, till normal verksamhet. Vi tar vår egen och våra besökares hälsa på största allvar, så precis som före pandemin kan det inte bli. Du behöver också hjälpa till. Läs mer om detta här!

Kanelbullens populära IT-café på Rosenlundsgatan 44A, öppnade vi den 23 augusti under så smittsäkra former som möjligt.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Alla seniorer som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller undervisning kan få det via Kanel Digital  (Zoom-möten) eller genom tidsbokad support (som endast är för medlemmar).

Medlemmar som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår riksorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

Top