Styrelse och funktionärer

Styrelse

Valda av årsmötet 2018
styrelse, revisorer, valberedning


Ordförande
Lars Bogren
070-789 19 84
ordforande@snso.se

Vice ordförande
Elizabeth Ehrby
070-735 77 78
viceordforande@snso.se

Kassör
Kerstin Böttner
08-758 00 65
070-842 14 04
kassor@snso.se

Ledamot
Marianne Elinsdotter
070-755 01 87

Ledamot
Christian Ewerlöf
070-207 75 30

Ledamot
Bengt Könberg
073-263 43 50

Suppleant
Khonee Andersson
khonee.sn@gmail.com

Suppleant
Kerstin Olofsson
073-776 99 72

Revisor
Jerker Hanson
076-345 79 11

Revisorsuppleant
Ingrid Cekirge
076-310 94 98
ingridcekirge@gmail.com

Valberedningens
sammankallande
Björn Ståhl
070-572 32 95

Övriga funktionärer


Medlemsregister
Folke Karlsson
070-644 86 28
medlem@snso.se

Webmaster
Björn Ånstrand
webmaster@snso.se

Kursadministratör
Birgitta Althén
070-263 47 06
kurser@snso.se

Välkommen till

SeniorNet Södermalm

Kanelbullen, vårt Internetcafé, finns på Rosenlundsgatan 44A, dit alla seniorer är välkomna. Klicka här för våra öppettider.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser, tematräffar och dataträffar för våra medlemmar.

Med våra ca 1000 medlemmar är vi en av de största klubbarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Logga in på något SeniorNet-forum …

... för att t.ex ställa eller besvara en fråga i Datorbiten. Eller för att bara läsa inlägg.

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår moderorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal, IT-cafét Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom stöder oss i vår kursverksamhet.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser klubbens datorer med Microsoft-program till lågpris