Styrelse och funktionärer

Styrelse

Valda av årsmötet 2017
styrelse, revisorer, valberedning

Ordförande
Lars Bogren
070-789 19 84
ordforande@snso.se

Vice ordförande
Bengt Könberg
073-263 43 50
viceordforande@snso.se


Sekreterare
Birgitta Althén
070-263 47 06
sekreterare@snso.se

Kassör
Kerstin Böttner
08-758 00 65
070-842 14 04
kassor@snso.se

Ledamot
Marianne Elinsdotter
070-755 01 87

Ledamot
Christian Ewerlöf
070-207 75 30

Suppleant
Jan Lindh
070-440 21 88

Suppleant
Kerstin Olofsson
08-649 66 85

Revisor
Jerker Hanson
076-345 79 11

Suppleant
Ingrid Cekirge
076-310 94 98

Valberedningens
sammankallande
Björn Ståhl
070-572 32 95

Övriga funktionärer


Medlemsregister
Folke Karlsson
070-644 86 28
medlem@snso.se

Webmaster
Tomas Lindvall
webmaster@snso.se

Vi är del av

SeniorNet Sweden

Södermalmsklubben är med sina ca 900 medlemmar en av de största klubbarna i SerniorNet Sweden.
Till SeniorNet Swedens hemsida kommer du om du klickar på loggan här ovanför.

Logga in på något SeniorNet-forum …

... för att t.ex ställa eller besvara en fråga i Datorbiten. Eller för att bara läsa inlägg.

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår moderorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal, IT-cafét Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom stöder oss i vår kursverksamhet.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser klubbens datorer med Microsoft-program till lågpris