Äldre brev från ordföranden

Följande innehåll är i mycket stor utsträckning inaktuellt och sparas endast av historiska skäl som arkiv. Länkar som inte längre fungerar har tagits bort ur materialet.

Oktober 2019

Hösten är i full färgprakt och vår verksamhet på Södermalm sjuder av liv.
Vi har fler kurser än någonsin förr och intresset är stort.
Tekniska supporten fortsätter också två dagar i veckan.
Våra dataträffar är mycket uppskattade och välbesökta. Nästa träff är torsdagen den 24 oktober i Drakenbergssalen vid Hornstull. Nytt för i höst är att besökare kan betala med Swish i stället för kontanter.

För att ytterligare utveckla vår verksamhet så ser vi gärna att våra medlemmar engagerar sig och kommer med förslag på ämnesområden för kurser och dataträffar. Den digitala världen är stor och nya applikationer kommer ständigt fram, inte minst inom hälsoområdet.

Vår devis är ’seniorer lär seniorer IT’ och det innebär att vi alla bör hjälpas åt och dela med oss av vår kunskap. Ingen kan allt men alla kan något. För att hålla igång vår öppna verksamhet behöver vi fler som kan ställa upp som stödpersoner på Kanelbullen. Man behöver inte vara specialist inom IT för att vara med. I samtalet med andra får man också lära mycket nytt och kan hålla sig uppdaterad. Kan du tänka dig att prova på, kontakta Lars Bogren, e-post: larsbogren02@outlook.com och lämna dina kontaktuppgifter så hör han av sig med vidare info. Tillsammans kan vi lära oss mer!

Den 7 november har vi vår höstfest och det har gått ut separat inbjudan till den.

Ha det så bra i höstmörkret och anmäl ditt intresse till Lars eller mig!

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


December 2018

Nu är det redan början av december. Vart har tiden sedan maj flytt?
Man kommer knappast ihåg den torra majmånaden eller julis oavbrutna solsken och de oerhört varma dagarna och nätterna. Men hösten blev som vanligt, kanske lite varmare tack och lov.

Just nu är vi med 1135 medlemmar och därmed den största klubben i SeniorNet Sweden.
Kanelbullen har haft fler besökare under året i jämförelse med samma period tidigare år.

Hösten har varit fylld av kurser och tematräffar som i allmänhet har varit övertecknade. Som vanligt är det tillgången till handledare och lärare som sätter gränserna. Så den som känner sig kallad att vara handledare eller lärare kan kontakta mig.

Vårens schema för kurser, tematräffar och dataträffar publiceras på vår hemsida under december januari.

Vi har haft intressanta dataträffar en gång per månad. Referat från dem kan ni se här på vår hemsida.

De som inte var på höstfesten gick miste om något trevligt. God mat, god stämning och väldigt bra underhållning. På slutet stod alla som var där och klappade händer och hoppade i takt med musiken. Häftigt!

Vi har årsmöte och vårfest de 21 mars nästa år. Boka kvällen.

Kanelbullen har öppet som vanligt t.o.m 14 december och fr.o.m 7 januari. Under julhelgen är Kanelbullen öppen 20 och 27 december och 3 januari.

Sedan september kan du boka tid och person hos den vanliga supporten på måndagar och torsdagar men också hos vissa stödpersoner andra dagar. Denna möjlighet har utnyttjats i mycket liten utsträckning. Men den ger dig en möjlighet till mer personlig utbildning och handgripligt användande av olika datorer. Av den anledningen har vi kompletterat vår hemsida. Hur man bl.a. gör sådana bokningar beskrivs nedan i Hemsidan.

De största förändringarna är sidan om Kanelbullen som innehåller massor av matnyttigt.

När du behöver hjälp

– Här visas hur du bokar den vanliga supporten på måndagar och torsdagar
– En ny möjlighet. Du kan nu boka en viss stödperson för mer personlig support och utbildning.
Se vidare Kanelbullens Stödschema nedan.
– På sidan finns länkar till supportfunktionerna (blåmarkerade ord).

Kanelbullens Stödschema

När du trycker på Kanelbullens Stödschema så ser du ett Excelark med första sidan

Om bläddringen inte fungerar i med pilarna till höger i Internet Explorer, så kan du trycka på sidan och använda Page Up och Page Down eller annan Webbläsare såsom Google Chrome, Edge, Firefox eller annan.

Först visas KANELBULLENS STÖDSCHEMA:

– Kanelbullens bemanning av Stödpersoner i dagordning.
– Om det finns en bokad stödperson. (kolumn Bokat stöd)
– När man håller muspekaren på en person så ser man vad som vilka kunskaper som den stödpersonen har.

Längst ner på sidan på Excelarket ser du alla tre ”flikarna”

Dessa flikar har innehållet:

SCHEMA (se ovan)

TIDSBOKNING

– Personer som kan kontaktas för Support som tidigare
– Stödpersoner som kan bokas efter kontakt via email eller telefon som anges på schemat. Om man håller muspekaren på en person så ser man vad som vilka kunskaper som den stödisen har.

STÖDPERSONER

– Stödpersoner som tjänstgör på Kanelbullen
– Vad de kan hjälpa till med (kolumn Kan Hjälpa till med)
– Om de kan bokas också (Kolumn Kan bokas) efter kontakt via email eller telefon SE OVAN

ÄMNESLISTA

– Förteckning över vad Stödpersoner olika kunskaper avser

Vanliga Frågor – FAQ

Dessa sidorna innehåller en gedigen kunskap om olika funktioner, begrepp och svar på olika frågor man har som användare av olika datorer (PC, Surfplatta, Smart Telefon).

Om ni inte har bläddrat här, så har ni gått miste om väldigt mycket kunskap och klokhet som vara bra att ha med sig i hjärnbagaget.

En God Jul och så trevlig och behaglig vinter som man kan önska sig!

Se upp för de lömska tomtarna. Både de verkliga och de på loftet.

Lars Bogren
Ordförande SeniorNet Södermalm


Maj 2018

Så är vi vid den härliga vårens början med koltrastar, fresior och björkar som slår ut.

Vintern var sen men svår. Jag kunde inte cykla på tre månader. Det kändes förfärligt av känslan av instängdhet och orörlighet. Men som Robban Broberg sa: “Bättre att gå på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja”. Och glatt is har vi verkligen haft överallt denna kalla vinter.

I måndags skulle jag deklarera. Försökte göra som jag gjorde förra året. Elektriskt med säkerhetskod med en bifogad bilaga. Det gick inte i år. Ringde Skatteverket för att få förklaring. Besked: För att bifoga bilaga så  måste man identifiera sig med Bankid.  Jag har en Bankiddosa förklarade jag. Att få ett Bankid för Skatteverket tar minst en vecka sade de. Kanske kan man få det på banken, men det hade jag ju missat. Sålunda tvingades jag att ta mig över Västerbron för att lämna papperversionen på servicekontoret. Men när jag kom dit stod där åtminstone en soptunna att lägga deklarationen i.

Så kan det bli när det “digitala” tänkandet går snett. Vi kommer nog alla att tyvärr uppleva dåligt uttänkta rutiner, allt eftersom vi tvingas bli “digitala”. Men till allas glädje och nytta finns ju vår förening för att vi skall bli duktiga på allt “digitalt”.

Den största “digitala” händelsen under våren blir de nya datalagarna GDPR och DAL. Mer om dessa på slutet.

SeniorNet Södermalm 

Föreningen växer hela tiden. I dag har SeniorNet Södermalm 1106 medlemmar och är fortfarande den största SeniorNet föreningen i Sverige.

Men alla får plats på Kanelbullen än så länge.

Under årets första 4 månader har vår verksamhet resulterat i att:

 • Kanelbullen haft öppet 74 dagar när 829 besökare använt 918 timmar.
  51% har använt datorerna på Kanelbullen. 22% har haft egen PC av något slag, Plattor och telefoner  oräknade.
 • Support har givits 19 dagar och då har 250 personer fått 290 timmars hjälp. 70% har haft PC med Windows och 6% med Mac.
  Majoriteten av de som har fått stöd för Smarta mobiltelefoner har haft någon typ av Androidbaserad enhet.

SeniorNet Södermalm Årsmöte och Vårfest 19 april

Årsmötet sköttes med Pelle Carlsson som ordförande.
Det var ca 58 medlemmar närvarande

Den nya styrelsen består av Lars Bogren ordförande för 6e året med styrelseledamöterna Kerstin Böttner, Marianne Elinsdotter, Christian Ewerlöf,  Bengt Könberg  och Elizabeth Ehrby som är ny. Styrelsesuppleanter är Kerstin Olofsson och Khonee Andersson som också  är ny.

Vårfesten var välarrangerad och kul som vanligt med mat, musik och muskelträning.
Gustens Svänggäng gav en känsla av att vara på gamla Nalen.
Referat finns på hemsidan..

SeniorNet Södermalm Några nyckeltal för verksamheten  2017

Vid årsmötet redogjordes för verksamheten i SeniorNet Södermalm.
Här är en liten sammanfattning.
Se vidare vår verksamhetsberättelse.

Medlemmar

Årsskiftet 2017- 2018 var vi 1062 medlemmar. vid förra årsskiftet var vi 952.
Medlemmarna hör hemma i hela Stockholmsområdet.
78 % kommer från de södra delarna (Söder om Strömmen).
Ca 70 %  kvinnor och ca 30% män.

Stöd för besökare

Kanelbullen

Stödpersongruppen består av ca 50 personer.
Två stödpersoner hjälper besökande varje vardag på Kanelbullen
Kanelbullen var öppen 199 dagar och hade 2023 besökare (både medlemmar och ännu inte medlemmar) som använde 2288 besökstimmar

Support
Supportgruppen bestod av 10 mer kunniga medlemmar som hjälpte andra medlemmar varje måndag.
Nu är det 12 som är där varje måndag och torsdagseftermiddag.
Under 2017 fick 460 medlemmar 35 måndagar i sammanlagt 495 besökstimmar

Utbildning

Föreningen har bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet i samarbete med Vuxenskolan.
2017 gavs 77 av utbildningar av olika slag med sammanlagt 835 kurstimmar för 546 deltagare som använde 2808 elevtimmar.
Denna utbildningsverksamhet bestod av:
Dataträffar i Drakenbergssalen  med ca 369 personer.
19 kursledare gav 43 kurser för 236 deltagare i 342 kurstimmar med 1911 elevtimmar
6 ledare ledde 26 tematräffar 218 deltagare deltog i 578 deltagartimmar
4 Funktionärsutbildningar gavs av 4 kursledare för 92 deltagare i 243 elevtimmar

Varför jag tror att SeniorNet Södermalm är så stark!

 • Kraftfullt stöd av ett ökande antal medlemmar.
 • IT-caféet Kanelbullen med Stödpersoner, utrustning, besökares egen utrustning
 • Supportverksamheten 
 • Utbildningen Kurser, Tematräffar och Dataträffar
 • Andra aktiviteter för medlemmar och andra

SeniorSwedens Årsmöte och Verksamhetsmöte

Den 18.4 hade SeniorNet Sweden årsmöte i Landstingshuset.
Ca 70 representanter från nästan alla Seniorklubbar i Sverige var där.
Vi samt några andra klubbar hade lämnat in motioner angående åtkomst av medlemmar i hela SeniorNet.
Alla avslogs, men håller på att utredas med hänsyn tagen till GDPR (se nedan).

Ny ordförande blev Rose-Marie Frebran som bl.a suttit i riksdagen samt varit landshövding.
Carl-Olof Strand blev ny styrelsemedlem. Har är också ordförande i SeniorNet Tyresö

Verksamhetsmötet avhandlade i synnerhet vad som kan göras för att SeniorNet klubbarna skall bli fler och större.

GDPR Ny EU lagstiftning om hållande av medlemsregister

GDPR betyder General Data Protection Regulation (sv: Allmänna dataskydds-förordningen).
GDPR är gemensam lag för alla EU länder.  
Sverige stiftat en ny lag, nya Dataskyddslagen (DAL) som kompletterar GDPR i några fall.
Dessa lagar träder i kraft den 25 maj.
Lagarna berör alla företag, organisationer, föreningar, förvaltningar, kommuner, myndigheter.
Lagarna anger hur man får (och inte får) behandla personuppgifter som ingår i ett register.
Lagarna anger dina rättigheter när dina personuppgifter ingår i ett register.
Lagarna berör sålunda alla medlemmar i SeniorNet Södermalm. 
Medlemsuppgifter (Personuppgifter) enligt GDPR  berör identifierbara levande personer.
Identifieringen kan vara indirekt, t.ex. genom namnet på en enskild firma eller ett mobiltelefonnummer eller en igenkännbar bild.

Du kan se dina medlemsuppgifter i SeniorNet genom att Logga in på SeniorNet Swedens hemsida som du kan göra på två sätt

 1. Sök efter inloggning på SeniorNet Swedens hemsida Seniornet.se
  Eller
 2. Sök Seniornet Sweden på Google eller Edge
  När du får upp träffar, klickar du på logga in i SeniorNet Sweden träffen
 1. I båda fallen får du upp sidan för inloggning på Senornet Swedens hemsida
 2. När du får upp träffar, klickar du på logga in i SeniorNet Sweden träffen
 3. Du får upp sidan för inloggning på Senornet Swedens hemsida
 4. Ange ditt medlemsnummer och det lösenord du valde när du anmälde dig till SeniorNet.
  Kommer du inte ihåg lösenordet, så kan du ändra det
 5. På menyraden väljer du Medlem
 6. Långt ner på medlemssidan finns ”Medlemskort och min profil”.
 7. Klicka på den raden
 8. Du får upp en sida med dina uppgifter
 9. Där kan du se vad som är registrerat
 10. Ändra på det som skall ändras t.ex. Adress, telefon, email, etc.
 11. Tryck på Enter/Retur
 12. Logga ut från SeniorNet Sweden på hemsidan längst upp till höger

Du kan läsa  mer om GDPR och hur du ser dina uppgifter genom länken:till vår hemsida:
https://snso.se/datatraffar/referat_tidigare_datatraffar/

Du kan också läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

En god fortsatt vår och en trevlig och behaglig sommar till er alla!

Lars Bogren

Ordförande SeniorNet Södermalm


Januari 2018

Så här vid årsväxling tänker man ofta på att det går ett år ifrån vår tid och kommer icke mer.

Så det är framtiden som vi då har kvar.

Låt oss glädjas åt att den finns för oss.

Dock kräver “Digitaliseringen”  att allt fler ärenden måste uträttas “digitalt”. Där spelar ju SeniorNet Södermalm en viss roll att både tillhandahålla utrustning, kunskap, hjälp, stöd och utbildning.

SeniorNet Södermalm är med 1062 medlemmar i dag fortfarande den största SeniorNet föreningen i Sverige. På 6 år har medlemsantalet fördubblats.

Varje år förvånas vi att SeniorNets alla aktiviteter verkar behövas mer och mer, trots alla yngre pensionärers ökande vana vid datorer.

Kanelbullen är ju centrum i vår verksamhet.

Så här har Kanelbullen använts under de tre senaste åren:

Medel antal timmar per dag
År Personer per dag Besökare Kanelbullen Måndags supporten Totalt
2015 9,5 6,5 10,8
2016 11,3 8,1 15,4 13,0
2017 12,5 9,7 14,7 14,0

 

Detta stöd, 5 dagar i veckan, till besökare tillhandahålls av 70 frivilliga funktionärer.

Vad vore SeniorNet Södermalm utan deras insatser.

De är verkligen värda väldigt stora tack.

 

För 7 år sedan var den stora användningen PC datorer (Windows och MAC).

I dag har ungefär 40 procent av våra besökare, som behöver någon form av vägledning eller problemlösning, egna datorer med sig.

Av dem har cirka 20 procent smarta telefoner eller Surfplattor.

 

2018 medför bland annat:

 • Ökat kursutbud
 • Ökat utbud med Tematräffar
 • Ökad teknisk support. Nu inte bara måndagar utan också torsdagseftermiddagar.
 • Ny EU lagstiftning om hållande av medlemsregister from. 28.5

Men mer information om detta kommer efter hand på vår hemsida

 

Ett Gott Nytt År till er alla!

 

Lars Bogren

Ordförande SeniorNet SödermalmDecember 2017

Ibland är man generad

Det förra ordförandebrevet sände jag i juni. Nu är det december. Konceptet till detta brev har funnits sedan september. Ursäkter för denna försummelse och försening: Inga men många.

Den sommar (var det en sådan) försvann. Hösten gick med mycket arbete med SNSö arbete (som ordförande) och med många kurser (som kursledare) som måste dubbleras därför att anslutningen var så stor.

Den första lördagen i september gjorde jag och en god vän en rolig utflykt till Hundested på norra Själland. En riktigt dansk träff för oss med intresse för tändkulemotorer, rökt sill och hamnstäder. Det var nog 10.000 danskar där och 30 båtar med tändkulemotorer. Bland annat var det en tävling att blåsa bästa rökringarna med motorn. En fantastisk lunch med olika rökta sillar direkt ur rökarna med både fasta och flytande danska tillbehör.

SeniorNet Södermalm

Plötsligt har vi blivit 1065 medlemmar i SeniorNet Södermalm. Vi är därmed Sveriges största SeniorNet förening.

Varför är vi så stora trots (på grund av?) att vi är en “nördförening”?.

Jag har några teorier:

 • Vårt medlemsantal har nått en ”bärkraftig” massa
 • Vårt goda rykte sprids med ord som flyger över nejderna av alla medlemmar
 • Vi har öppet och är tillgängliga vare vardag
 • Vi  har en fast lokal där allt står kvar alla dagar
 • Vi är en entusiastisk, kunnig och hjälpsam grupp Stödpersoner
 • Vi har en entusiastisk, kunnig och hjälpsam grupp Supportpersoner
 • Vi har bra och billiga utbildningar för medlemmar i SeniorNet

Dessutom har vi fyllt 20 år som förening. Vi hade både en fest och en Dataträff som anledning av detta. Referat finns på vår hemsida. Vi hade önskat att vi hade haft en större lokal för festen för att så många medlemmar som möjligt skulle kunna närvara. Men på Södermalm finns ju egentligen bara Eriksdals-hallen. Och Blå Hallen är ju på Kungsholmen.

SeniorNet Södermalm är sålunda lika gammal som det allmänt tillgängliga Internet. Jag är förvånad och imponerad av hur snabbt tillgång till Internet blivit så viktig för oss. De som inte har tillgång till detta kommunikationssätt står mer och mer hjälplösa att få och nå önskad service och varor.

Kanelbullen

Under hösten har Kanelbullen som vanligt varit öppen varje dag 13-16. Antalet besökare per dag ökar långsamt. Vi ser en förändring med de som kommer till Kanelbullen såtillvida att ca 40% av alla besökare kommer med egna datorer av olika typ, PC, Smarta Telefoner och Surfplattor.

På vår hemsida finns alla öppettider. Under julen har vi öppet varje onsdag 13-16.

Medhjälpare

Vi har under hösten fått att visst tillskott på både handledare och stödpersoner.
Men vi behöver fler, så är du villig att bli handledare och/eller stödperson så maila mig ordforande@snso.se. Även om du är lite osäker så är du välkommen.

Utbildning

Vi har börjat planera vårens kurser, tematräffar och dataträffar. Innehållet och datum kommer att publiceras på vår hemsida i början av januari 2018.

Om du har någon idé om en kurs eller tematräff som du tycker skulle vara intressant och/eller som du kan vara handledare för, så maila mig ordforande@snso.se.

SeniorNet Sweden

Du har väl registrerat dig på SeniorNet Sweden för att komma åt hemsidorna som innehåller mycket intressant material och intressanta artiklar. På SeniorNet Swedens hemsida finns en handledning hur man gör för att registrera sig med medlemsnummer och något lösenord. Ännu är bara 25% av SeniorNets medlemmar registrerade.

En viktig sak är hur du får den årliga fakturen medlemskap. Alltför många vill ha en faktura via brev. Den totala kostnaden för SeniorNet är ca 80.000 kronor. De pengarna kan användas till bättre saker. Så om du inte motsätter dig, så skulle det vara bra om du ändrade till att få en faktura via email. Den innehåller naturligtvis allt som brevfakturen innehåller.

Lösenord och Pinkoder

Ett problem, som jag nog inte är ensam att ha, är att komma ihåg alla inloggningar som jag har till myndigheter, föreningar och företag.

Man vill ju vara väldigt försiktig, så att detta inte kommer i orätta händer. Men om du blir oförmögen att använda din dator själv så vill man ju att någon närstående får kunskap hur man kommer in i den. I detta sammanhang kan jag nämna vår kurs/tematräff: ”Det digitala efterlevadeskapet”…

För eget bruk har jag en anonym bok i en skrivbordslåda. Den innehåller alla mina inloggningar, konton med därtill hörande lösenord och pinkoder. Jag tittar i den ganska ofta. Hoppas att ingen behöver leta efter den eller upptäcka den

Men visst är det ett problem!

Uppdateringar Windows

Vi som har Windows på våra datorer får numera inga meddelande i förhand om att uppdateringar skall ske. I stället står man plötsligt inför det faktum att datorn uppdateras. Ofta sker detta när man har som mest bråttom att komma åt något ”digitalt”. Hjärnblödningen känns då nära. I Windows Pro kan man åtminstone stänga av att uppdatering görs och själv bestämma när den skall göras. Men i Home versionen kan det vara knepigare.

Utforskaren

Ibland är jag Stödperson. Ofta får jag då frågan hur man flyttar foton från Smarta mobiler, eller USB minnen (ibland även Digitala kameror)  till sin dator, hur man får ordning på sina bilder som redan finns i den och andra liknande problem som har att göra med att hitta något i datorn.

Allt detta klaras av lätt och galant om man har förståelse om hur Utforskaren (Explorer) fungerar. Så jag råder alla medlemmar som inte vet hur Utforskaren fungerar att försöka lära sig lite mer om det. Att kunna använda Utforskaren gör att livet med datorn och ansluta Plattor, USB minnen och Smarta Telefoner blir så mycket lättare.

Men undvik Snabbåtkomet. Detta är en nykomling i Windows 10 som i Windows 7 heter Favoriter och de molntjänster som olika programmakare försöker få en att använda. Vill man använda någon molntjänst, så bör man lära sig lite mer om den.

Så ”Googla” på Utforskaren och Molnet för att lära hur man behärskar dessa bra verktyg.

[Serietecknade bilder utelämnade av upphovsrättsskäl.]

Och så naturligtvis

En God Jul 2017

Och ett Gott Nytt 2018

Er ordförande
Lars BogrenJuni 2017

Så är äntligen försommaren här. Vilka underbara dofter som strömmar emot oss utomhus. Nu väntar en HEEEEL, numera alltför kort, sommar.

Erfarenheter anknutna till flydda somrar

Jag kommer ihåg juni från min skoltid. Förväntan och längtan till den oooääännndddllliiigggaaa sommaren. Men innan den, skolavslutning med betygsutdelning.
Då sållades elevagnarna från veteeleverna med vettet (som man trodde) och som fick stipendier. Det hände väl några gånger att man stolt tillhörde vetet men i allmänhet var jag en agn.

Det första sommarjobbet hade jag på en lantgård. Då hässjade många män hö och när det torkat så kördes det till ladan. Där packades det med människofötter. Klådan efter det satt i. När det regnade var jag kopojke. Det jag lärde mig är att kor har en hierarki och att det finns snälla och elaka individer, även hos kor. Dessutom lärde jag mig att handmjölka.

När jag blev gammal nog, jobbade jag på en industri. Jag hade två månader (dvs. sommarlovet) på mig för att utföra ett med gällande metoder väldigt tråkigt arbete på beting. Men jag kom på nya metoder (jag har alltid varit grundläggande lat, utom när det verkligen gäller) som gjorde att arbetet utfördes på två veckor, till mer än belåtenhet av arbetsledningen. Dock fick jag två månades lön för arbetet. De gamla arbetarna var inte glada. Den erfarenheten lärde mig hur man skall tänka efter före för att förbättra sin tillvaro och sitt arbete så att den blir lättare och trevligare.  Den kunskapen har varit till ovärderlig nytta för mig genom livet.

Årsmötet

Den 20 april hade SeniorNet Södermalm Årsmöte med efterföljande fest på Tellus.
Trots viss ovilja (en ordförande skall bara sitta i 4 år enligt en teori jag har) så accepterade jag att fortsätta ett år till. Kerstin Olofsson ingår också i styrelsen i stället för Kerstin Avenberg. Den erfarne Pelle Carlsson var en väldigt effektiv ordförande för mötet.

Den efterföljande festen var festlig som vanligt med Birgitta Althén som huvudmedhjälpare. Mycket dans blev det också till Tommy Löbels Benny Goodmaninspirerade musik.

Kanelbullen

Under sommaren (20 juni – 15 augusti) har Kanelbullen öppet varje tisdag 13-16. I år kommer vi att försöka vara två stödpersoner och en supportperson på plats under den tiden. Om du behöver support, så kan du se schemat på vår hemsida.

Medhjälpare

Vid Verksamhetskonferensen i april framkom det att det stora problemet hos nästan alla klubbar, även SeniorNet Södermalm, är att få tillräckligt med handledare för kurser och studiecirkar, som hos oss ingår i begreppet Tematräffar. Detta gäller i synnerhet alla typer av Smarta telefoner och Surfplattor. Vi har under våren fått att visst tillskott på både handledare och stödpersoner. Men vi behöver fler så är du villig att bli handledare och/eller stödperson så maila mig ordforande@snso.se. Även om du är lite osäker så är du välkommen. Vi kommer under hösten att via Vuxenskolan ordna handledarutbildning och i början kan du vara ett stöd för den ordinarie handledaren för att se om det verkar intressant.

Utbildning

Vi har börjat planera höstens kurser, tematräffar och dataträffar. Innehållet och datum kommer att publiceras på vår hemsida i mitten av augusti.

Om du har någon idé om en kurs eller tematräff som du tycker skulle vara intressant och/eller som du kan vara handledare för, så maila mig ordforande@snso.se.

SeniorNet Sweden

Du har väl registrerat dig på SeniorNet Sweden för att komma åt hemsidorna som  innehåller mycket intresssant material och intressanta artiklar. I mitt förra ordförandebrev finns en handledning hur man gör för att registrera sig.

På hemsidorna kan du också läsa om SeniorNet Swedens årsmöte i april. Där valdes en berömd person in som hedersmedlem.

En säkerhetsrisk

Jag tycker att denna omskrivna artikel ur Pc För Alla tar upp en risk för oss alla och hur vi skyddar oss. Artiken är skriven av Martin Appel

Du kan drabbas av en adressändring utan att du vet om det.
En bedragare anmäler bara att du har ändrat adress.
Din post börjar nu skickas till någon annan som då kommer åt viktiga papper från banken, nya kreditkort, paket eller annan privat post.
Anledningen till att det här är möjligt är att adressändringar i Sverige vanligen sker via papperspost som är en ganska osäker metod.
Nu finns en ny tjänst: Spärra min adress  som Svensk Adressändring hanterar. Företaget ägs av de svenska postföretagen.
Tjänsten skyddar din adress mot obehörig eftersändning eller adressändring.
Du spärrar den med Bank-ID, och när den väl är spärrad kan du bara beställa eftersändning eller adressändring genom att på nytt logga in dig.
Du når tjänsten genom www.adressandring.se.
Tjänsten kompletterar den tjänst som Skatteverket tillhandahåller och som heter Spärra obehörig adressändring.
Med den kan du anmäla att du bara tillåter adressändring digitalt.
Se www.skatteverket.seFör att ändra din adress måste du logga in med Bank ID.
Det här är metoder som är mycket säkra och väldigt enkla.
Läs mer om hur du skyddar dig i vår guide 10 tips som skyddar dig mot id-kapning i PcFA.

Bränn dig inte på grillen och se upp för kroken när du agnar.

Er nyvalde ordförande
Lars Bogren


April 2017

Snart är vintern genomliden.

När jag var barn så såg jag fram emot vintern med alla skidåkning, snöborgar, snöbollar, bandy och annat roligt.
Nu vid något högre ålder är jag rädd att gå ut. Vad väntar? Jo hala trottoarer, halka, fall, brutna ben, stukade händer.

Men jag har hört den första koltrasten och skatorna har börjat bygga bo, så våren är kanske på väg även i år.

Föreningen hade vid senaste räkningen ca 980 medlemmar. Vi är därmed den största SeniorNet föreningen i Sverige.

Och Kanelbullens ökande användning har ni ju sett i ett mail för ett tag sedan. Intressant att se är att av besökare på Kanelbullen använde ca 2/3 de datorer som finns. Bara 1/3 kommer med egna datorer av olika slag (PC, Surfplattor och Smarta Telefoner). De flesta med egna datorer har PC. Sedan kommer fler och fler med Smarta telefoner. Användningen av Surfplattor verkar minska.

Det sorgliga är att andra SeniorNet föreningar lägger ner. Anledningen är oftast att man inte får ihop någon styrelse. Det är oftast små föreningar som drabbas av detta, men även större har det problemet.

Den 7-8 april hade SeniorNet Sweden en Verksamhetskonferens (VSK) på Tellus. SeniorNet tillsammans med andra intresserade klubbar i Stockholm var huvudansvariga för konferensen. Vi var 90 deltagare från 28 klubbar som träffades. Referat och presentationer från VSK finns på SeniorNet Swedens hemsida. Googla till seniornet.se och bläddra ner på första sidan så kommer du till bland annat VSK.

Det framkom då att det stora problemet hos nästan alla klubbar, även SeniorNet Södermalm, är att få tillräckligt med handledare för kurser och studiecirkar, som hos oss ingår i begreppet Tematräffar. Detta gäller i synnerhet alla typer av Smarta telefoner och Surfplattor. Men är du villig att bli handledare så maila mig ordforande@snso.se. Även om du är lite osäker så är du välkommen. Vi kommer under hösten att via Vuxenskolan ordna handledarutbildning och i början kan du vara ett stöd för den ordinarie handledaren för att se om det verkar intressant.

Om du har någon idé om en kurs eller tematräff som du tycker skulle vara intressant och/eller som du kan vara handledare för, så maila mig ordforande@snso.se.

SeniorNet Swedens hemsidor innehåller mycket intresssant material och intressanta artiklar. Men du måste vara registrerad för att komma åt det mest intressanta. Om du inte registrerat dig, så gör det. Klicka på Startsida och sedan på Logga in/ut och fyll i de nödvändiga rutorna. OBS att Användarnamnet är ditt medlemsnummer i SeniorNet. Lösenordet får du hitta på själv. Men blandning av minst 8 siffor, bokstäver (stora och små) och specialtecken är bra. Men skriv upp det innan du skriver in det. Lösenordet används bara för att logga in på SeniorNet Swedens hemsidor.

I höst är både SeniorNet Sweden och SeniorNet Södermalm 20 år gamla, dvs. lika många år som Internet använts. I början var användningen av Internet begränsad. Många trodde att det skulle vara ett system för några få specialister. Se hur fel man kan ha som sakkunnig!. Hur skulle vi klara oss i dag utan alla tjänster som Internet medför. För att inte tala om hela vårt förändrade sätt att kommunicera med varandra. FANTASTISKT!

Har du sett vad Internetstiftelsen (IIS) erbjuder. De har många mycket intressanta skrifter, bland annat om äldres användning av Internet, som man kan ladda ner i PDF format för att läsa i lugn och ro. Se www.iis.se

Er nuvarande ordförande
Lars Bogren


På grund av GDPR har SeniorNet Södermalm valt att inte ha kvar äldre ordförandebrev än 2 år.


Välkommen till

SeniorNet Södermalm

Den 8:e december öppnar vi Kanel Digital för alla seniorer. Läs mer här!


Vår verksamhet sker nu via Internet, pga Corona. Kanelbullen, vårt populära Internetcafé på Rosenlundsgatan 44A vill vi återuppta så snart det är möjligt. Nu är det tyvärr stängt.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Alla seniorer som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller undervisning kan få det via Kanel Digital  (Zoom-möten) eller genom tidsbokad support (som endast är för medlemmar).

Medlemmar som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 1000 medlemmar är vi en av de största klubbarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår moderorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal, IT-cafét Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser klubbens datorer med Microsoft-program till lågpris

Top