Äldre brev från ordföranden

Följande innehåll är i mycket stor utsträckning inaktuellt och sparas endast av historiska skäl som arkiv. Länkar som inte längre fungerar har tagits bort ur materialet.

December 2021

Hej!

2021 var ett ovanligt år, delvis täckt av pandemins våta filt. Men en hel del nytt växte fram. De flesta(?) av oss lärde oss Zoom, hade BankID och kanske också Freja eID, fick kanske hjälp genom Kanel Digital https://snso.se/support/kaneldigital/  och Team Viewer https://www.teamviewer.com/sv/. Vi handlade mat på nätet och fick leverans i dörren.

Vi fick nya kontakter 2021, själv blev jag ordförande i Seniornet Södermalm, nu med 937 medlemmar och ökande! En spännande syssla med mycket att bestyra. En kamporganisation? I varje fall en hel del att påverka och stimulera för äldres delaktighet i internetsamhället. Glädjande nog är vi inte ensamma på planen. Internetstiftelsen och kommunen, pensionärsorganisationerna PRO och SPF, biblioteken, Frivilligorganisationen Viljan https://www.viljan.nu/  på Södermalm och många andra är med. Säkert kan vi vinna en del på samverkan.

Inför 2022

Kanelbullen på Rosenlundsgatan 44A får en rejäl uppfräschning för att inte säga total förnyelse av apparatur och möblering. Målet är att lokalen skall kunna anpassas till kurser, drop-in, support, föreläsningar osv. Vi hoppas det blir klart några veckor in på 2022.

Kanelbullen har helgstängt för drop-in från 21/12 men öppnar igen måndagen den 10/1 och därefter för drop-in måndagar och torsdagar kl 13-16. Restriktioner pga pandemin gäller.

Vi har kontakt med Södermalms Stadsdelsförvaltning, Södermalms Frivilligcentral Viljan, PRO och SPF för samverkan i olika verksamheter. Vi vill inte minst få ett bättre grepp om vad ni, våra medlemmar önskar sig av Seniornet Södermalm. Vi återkommer sannolikt snart med en enkät. Men hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen!

Kanel Digital https://snso.se/support/kaneldigital/  har nu stängt men öppnar igen tisdag 11 januari, kl 13-15. Den kanske mest lättillgängliga och kompetenta hjälpen vid icke akuta databesvär!

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen: Aktuell info finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Vårens kursprogram: Planering pågår. Det kommer att finnas på  https://snso.se/kurser Kurser ges i samverkan med Vuxenskolan.

Dataträffar: 5 möten i vår, se https://snso.se/datatraffar/kommande-traffar/ Planerar för Zoom-möten med möjlighet för ett mindre antal besökare att närvara i lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A.

Vill du engagera dig mer? Maila till kaneldigital@snso.se eller någon i styrelsen!

Seniornet Sweden har oftast en hel del intressant att ta del av på https://seniornet.se/

Kolla också på https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/

 

Bästa digitala hälsningar, God Jul och Gott Nytt År!

 

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm https://snso.se/

ordforande@snso.se


Från jympa i Tanto med Friskis o Svettis. Foto Olle Carlsson

 

November 2021

Hej!

Vi gläds åt att Kanelbullen på Rosenlundsgatan 44A nu har haft öppet för drop-in måndagar och torsdagar kl 13-16 sedan mer än två månader. Besöksfrekvensen har ökat och är nu ca 6 per dag. Restriktionerna har lättats och man kan numer vara upp till 6 besökare samtidigt i lokalen – givet att man följer övriga rekommendationer (vara full-vaccinerad, hålla avstånd, inte ha sjukdomstecken …). Pandemin har minskat men man talar om en fjärde våg och vi tar det försiktigt. Var och en måste alltjämt fundera över vilka risker man vill utsätta sig själv (och andra) för!

Sista öppetdagen för drop-in på Kanelbullen innan helgerna blir måndag den 20/12. Nästa öppetdag blir måndag den 10/1.

Vill du bli stödperson? Det är en trevlig syssla. Man hjälper till med det man kan och lotsar det man inte kan vidare till supportpersoner som nås på https://snso.se/support/ Du får en introduktion på plats och börjar tillsammans med någon mer erfaren stödis. Många besökande kommer med mycket enkla frågor t ex hur man läser mails på en mobiltelefon. Det är då mycket tacksamt att i ett samtal reda ut detta. Vi behöver fler stödpersoner om vi skall kunna ha öppet mer, kanske alla vardagar som innan pandemin. Maila till kaneldigital@snso.se eller någon i styrelsen!

Allt är (ännu) inte som förut. Hur vi hjälper fler av våra 925 medlemmar på bästa sätt vet vi inte. Vi behöver få höra dina synpunkter på vad du vill att SeniorNet Södermalm skall vara för dig. Skriv gärna några personliga rader till mig om vad som är bra, dåligt, och vad du saknar!

Hur skall Kanelbullen se ut i framtiden? Vilka verksamheter skall det finnas plats för? Vilken utrustning skall vi ha? Kurser måste kunna genomföras på ett bra sätt under våren. Besökare på drop-in och de som bokat personlig support måste ha de faciliteter som behövs. Förslag till förbättringar finns och en grupp arbetar med att ta fram förslag till styrelsen. Vi pratar om Kanelbullen version 1.5 och version 2.0! Ett problem är att vi har lokalen gratis av Södermalms Stadsdelsförvaltning och är beroende av dem. Å andra sidan har TV-inslag från Kanelbullen i Rapport 26/10 givit mycket good-will till oss. Vi planerar kontakt med stadsdelsförvaltningen för att diskutera framtiden.

Kanel Digital fortsätter på tisdagar På https://snso.se/support/kaneldigital/ tisdagar kl 13-16 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar.

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen Hittills fullbokat, nu utökat! Aktuell info finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Höstens kursprogram Ett fåtal platser kvar, se https://snso.se/valkommen-till-hostens-kurser/

Dataträffar Se https://snso.se/datatraffar/kommande-traffar/ Dataträffarna är i höst som Zoom-möten med möjlighet för ett mindre antal besökare att närvara i lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A.

Program:
* 18/11 Digital betalning – farligt eller fantastiskt?
* x/12 IOS 15
* y/12 Windows 11

Seniornet Sweden har en hel del intressant att ta del av på https://seniornet.se/ bland annat sammandrag av en föreläsning om källkritik med Emma Frans på https://seniornet.se/87394-2/

Kolla också på https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/
SeniorNet Sweden har nu lämnat in ett remissvar på den statliga utredningen SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn. Södermalmarna Dorothy Béen och Barbro Onyango Wååk samt Eva Blommegård från Tyresö har arbetat fram remissvaret. Länk till samtliga inlämnade remissvar för utredningen Gode män och förvaltare – en översyn finns här: https://www.regeringen.se/remisser/2021/05/remiss-av-sou-202136-gode-man-och-forvaltare–en-oversyn/

Internetstiftelsen https://internetstiftelsen.se/ lämnade 26/10 sin årliga rapport, se https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/
Där lyfts äldres behov av internet fram och vikten av insatser från kommunerna. Spännande presentationer finns på https://www.youtube.com/watch?v=nRCY0S-rNTY lätta att följa!

Bästa digitala hälsningar,
Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm https://snso.se/
ordforande@snso.se

September 2021

Hej!

Vi är fortsatt observanta på pandemin och tar det försiktigt. Sist i detta mail finna regler för besök på Kanelbullen! Var och en måste fundera över vilka risker man vill utsätta sig (och andra) för!

Kanelbullen Vi har ”drop in” på Rosenlundsgatan 44A sedan 23 augusti, måndagar och torsdagar kl 13-16. Allt har fungerat väl, trevlig stämning. Tillströmningen har varit måttlig. Vi hoppas dock kunna ha öppet fortsättningsvis men luckor i stödpersonspassen måste fyllas, se på https://snso.se/ under fliken ”Support”! Fler stödpersoner kan behövas – prova gärna på, maila först till kaneldigital@snso.se ! Man behöver inte vara dataexpert, man hjälper till med vad man kan.

Kanel Digital fortsätter på tisdagar På https://snso.se/support/kaneldigital  tisdagar kl 13-15 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar. Man kan även maila till  support@snso.se

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen Hittills fullbokat! Aktuella uppgifter finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Höstens kursprogram Ett fåtal platser kvar, se https://snso.se/valkommen-till-hostens-kurser/ . På https://seniornet.se/ och https://seniornet.se/forums/ kan man se aktiviter som Seniornet Sweden och andra klubbar erbjuder! Inloggning med medlemsnummer krävs. Seniornet Sweden har en digital föreläsning om källkritik med Emma Frans den 1/10 och en om Säkerhet på nätet 3/12.

Inställd höstfest Vi tog det säkra för det osäkra och avbokade höstfesten 28/10. Tyvärr …

Dataträffar Se https://snso.se/datatraffar/kommande-traffar/ ! Dataträffarna blir i höst som Zoom-möten med möjlighet för ett mindre antal besökare att närvara i lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A.

Program:

 • (Redan varit: 17/9 Estland som digitalt föregångsland.)
 • 14/10 Ej helt klart än
 • 18/11 Digital betalning – farligt eller fantastiskt?
 • x/12 IOS 15
 • y/12 Windows 11

 Seniornet Sweden välkomnar till en digital föreläsning om källkritik med Emma Frans:

Tid:    1 oktober 2021 klockan 10 – 11.30  ­­­­­­

Plats:  Digitalt via Zoom
Länk:  Se medelms-mejl.

Värdar: Carl-Olof Strand, Eva Blommegård och Per Tegevi.

Internetstiftelsen har den 15 oktober ett matnyttigt digitalt event:

“En förmiddag som gör dig säkrare på nätet

se https://tanksakert-digital-idag.confetti.events/  !

Bästa digitala hälsningar,

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se


Augusti 2021

Hej igen, alla medlemmar!

Pandemin är inte över, Tvärtom har man ju i Stockholmstrakten sett en ökning av Coronasmittan, visserligen mest bland yngre och ovaccinerade, men vi seniorer är dock en riskgrupp. Var och en måste fundera över vilka risker man vill utsätta sig (och andra) för!

Om man skall ge/få handledning och sitta två personer tillsammans med gemensamt tangentbord och/eller pekskärm måste de berörda själva tänka igenom hur man skall undvika smitta. En del tips kan ni hitta på vår hemsida https://snso.se/ som aktualiseras i dagarna.

Besökande på Kanelbullen – stödpersoner och supportpersoner skall ha immunitet, dvs i de flesta fall ha fått två vaccinsprutor senast 2-3 veckor tidigare. Maximalt antal personer i lokalen är 6 (8 vid kurser). Alla besökande skall ha bestämd plats i lokalen.

Generellt gäller att vara frikostig med handsprit, tvätta av tangentbord mm (stödpersoners ansvar i första hand), hålla avstånd, vädra. Tvättmedel, tork och munskydd avser vi att ha till hands, likaså visir till stödpersonerna.

Se vidare på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skyddar-dig-mot-smittas-covid-19/

Kanelbullen

Vi avser åter dra igång ”drop in” på Rosenlundsgatan 44A nu på måndag den 23 augusti. Vi vill under hösten ha öppet måndagar och torsdagar kl 13-16. Storstädning av lokalen har skett. Kanelbullen kommer att vara bemannad med två stödpersoner när vi har öppet. Det finns risk att det blir kö, i så fall får man vänta utanför. Tiden i lokalen begränsas till en timme.

Fler stödpersoner kan behövas – något för dig? Prova gärna, maila först till kaneldigital@snso.se! Man behöver inte vara dataexpert, man hjälper till med vad man kan. Om du varit stödperson men inte vill fortsätta av någon anledning – kontakta då Stig Lind genom stiglind@outlook.com

Kanel Digital fortsätter på tisdagar

På https://snso.se/support/kaneldigital  tisdagar kl 13-16 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar. Man kan även maila till  support@snso.se

Bokad support, fysiskt på Kanelbullen

Aktuella uppgifter finns på https://snso.se/support/ Man kan också maila till support@snso.se

Höstens kursprogram

Vi planerar att publicera höstens kursprogram under vecka 34, samma vecka som Kanelbullen avses öppna. Då finns möjlighet att få hjälp med kursanmälan och ansökan om medlemskap.

Glöm inte https://seniornet.se/ och https://seniornet.se/forums/ ! Där kan man hitta fler aktiviteter och utbildningar, ibland hos andra klubbar. Inloggning med medlemsnummer krävs.

Förhoppningsvis höstfest IRL 28 oktober

Vi hoppas kunna ha höstfest ”som vanligt” igen. Vi har bokat Drakenbergsalen hos Tellus på Lignagatan 8 vid Hornstull. Mer info senare.

Dataträffar …blir det, men oklart ännu om de blir digitala eller i Drakenbergsalen. Besked kommer, kolla på https://snso.se/ !

Ha det bra i sensommaren!

Bästa digitala hälsningar,

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se

PS Detta anslag hängs vid dörren till Kanelbullen:

Några regler i Kanelbullen pga pandemin:

 • Besök oss endast om du är frisk!
 • Håll avstånd!
 • Tvätta händerna!
 • Vi som hjälper dig är vaccinerade.
  Vi förväntar oss att du också är vaccinerad eller har antikroppar mot covid 19.
 • Endast 6 personer får vistas i lokalen samtidigt, alltså 4 besökare och 2 support – eller stödpersoner.
  Vid kurser kan man vara 8 personer.
 • Du stannar max 60 min och sitter på anvisad plats.
 • Tangentbord och pekskärm torkas av mellan olika användare
 • Om du vill använda munskydd medför du själv godkänt sådant.
 • Är det fullsatt kan du sitta ner och vänta utanför på behörigt avstånd från andra besökare. Toaletter är tillgängliga.
 • Är du tveksam inför ovanstående regler rekommenderar vi dig att besöka oss digitalt eller kontakta supporten för enskilt möte.
 • Vi försöker hålla distans när vi hjälper dig. Detta fordrar att vi talar högt och tydligt. Skriv gärna ner ditt problem och dina frågor. Glöm inte hörapparaten!

210818 /Styrelsen Seniornet Södermalm


Juli 2021

Hej, alla medlemmar!

Siktar på Kanelbullen fysiskt måndag 23 augusti!

Vi avser dra igång fysiskt, alltså som vanligt på Rosenlundsgatan 44A måndagen den 23 augusti kl 13-16. Dessförinnan blir det storstädning av lokalen. Besökande (och stödpersoner) ska ha immunitet, dvs i de flesta fall ha fått två vaccinsprutor senast 2-3 veckor tidigare. Maximalt antal personer i lokalen får vi återkomma till (6 eller 8?). Alla besökande skall ha bestämd plats i lokalen. Om man skall ge handledning och sitta två personer tillsammans med gemensamt tangentbord och/eller pekskärm måste man själv tänka igenom hur man skall undvika smitta. Generellt gäller att vara frikostig med handsprit, tvätta av tangentbord mm och hålla avstånd. Se vidare på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skyddar-dig-mot-smittas-covid-19/

Som vanligt kommer Kanelbullen att vara bemannad med två stödpersoner,  varje vardag måndagar och torsdagar kl 13-16 hoppas vi, när vi öppnat.

Fler stödpersoner kan behövas! Något för dig? Prova gärna, maila först till kaneldigital@snso.se ! Man behöver inte vara dataexpert, man hjälper till med vad man kan. Om du varit stödperson men inte vill fortsätta av någon anledning – kontakta då Stig Lind genom stiglind@outlook.com

Kanel Digital fortsätter!

På https://snso.se/support/kaneldigital  tisdagar kl 13-16 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar. Man kan även maila till  support@snso.se

Bokad support finns fysiskt på Kanelbullen, IRL!

Man kontaktar Bengt Karlsson (bengtrk1@gmail.com , tel. 073 516 71 68) eller Björn Anell (tel. 076 7000112) för att boka tid en måndag eftermiddag. Uppgifter finns även på https://snso.se/support/ Se ovan om undvikande av smitta när man sitter nära varandra!

Höstens kursprogram

Vi planerar att publicera höstens kursprogram under vecka 34, samma vecka som Kanelbullen avses öppna. Då finns möjlighet att få hjälp med kursanmälan och ansökan om medlemskap.

Kanelbullen version 2.0 tas fram i höst

Sannolikt är det bra att efter hand göra en del förändringar i lokalen, utöver att glesa ut. Men vad och hur är svårt att veta innan man sett vad medlemmar har för behov.

Glöm inte https://seniornet.se/ ! Där kan man hitta fler aktiviteter och utbildningar, ibland hos andra klubbar. Inloggning med medlemsnr krävs.

Boka torsdag 28 oktober för höstfest, IRL!

Vi hoppas kunna ha höstfest ”som vanligt”, In Real Life igen. Vi har bokat Drakenbergssalen hos Tellus på Lignagatan 8 vid Hornstull. Mer info senare.

Ha det bra i värmen!

Bästa digitala hälsningar!

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se


Juni 2021

Digitaliseringen av det svenska samhället fortsätter i hög takt, det har vi blivit varse inte minst under pandemin. Uppåt 600 000 svenskar står helt utanför, och många fler känner sig inte helt bekväma i vår nya värld av moln, digitala signaturer, klickar och (vaccinations-)appar.

Vi upplever att SeniorNet har gjort skillnad under pandemin. Många har fått hjälp och har blivit bekväma med digitala möten och att få bristen på både kultur och samvaro delvis tillgodosedd genom digitala media. Och det avser vi att fortsätta med! På ett unikt sätt skapar vi en win-win-situation för dig som …

 • … behöver hjälp och utbildning för att hantera vardagens tekniktrivialiteter, och detta till en kostnad som är försumbar jämfört med de kommersiella alternativ som står till buds
 • eller, för dig som har teknikintresse och kunskap och har tid och möjlighet att låta den komma andra till del.

Till er båda, låt höra av er! I höst träffas vi hos SeniorNet Södermalm, både fysiskt IRL på Rosenlundsgatan och digitalt på någon av alla våra videokonferenser! Vi förenar nytta med nöje – vi hjälper varandra och har dessutom väldigt trevligt tillsammans!

Omstart fysiskt!

Vi räknar med att i slutet av sommaren kunna dra igång fysiskt på Rosenlundsgatan 44A både Kanelbullen version 2 och flera kurser. Arbete för detta pågår och kommer att redovisas dels på vår hemsida https://snso.se/  dels med email som detta.

För omstarten krävs fler stödpersoner. Prova gärna, maila först till kaneldigital@snso.se !

Kanel Digital fortsätter!

På https://snso.se/support/kaneldigital  tisdagar kl 13-16 är Kanel Digital lättillgängligt på alla sätt. Här kan man även framställa önskningar om fysisk support av någon av våra mycket kompetenta supportrar. Man kan även maila till  support@snso.se

På https://seniornet.se/ kan man hitta fler aktiviteter och utbildningar, ibland hos andra klubbar. Inloggning med medlemsnr krävs.

Tellus Fritidscenter https://www.tellusfritidscenter.se/ finns i samma hus som vi och driver på uppdrag av Stockholms stad aktiviteter (nu utomhus) som är tillgängliga för alla innevånare i Stockholms stad. På deras Facebooksida  https://www.facebook.com/search/top?q=tellus%20fritidscenter kan man ”Gilla!” och får då löpande info om aktiviteterna.

De flesta av oss har väl nu fått Spruta II? Då kan vi ses i verkliga livet, In Real Life, IRL! Men även på Zoom mm!

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se

 


(April-)maj 2021

Tack för förtroendet att bli vald till ordförande! Det känns som en nystart, spännande!

Pandemin har ändrat på våra liv. Våra vanliga sätt att relatera socialt försvann när kroppsspråket inte längre kunde användas lika bra längre. ”Virtuellt” språk måste man lära sig och öva på. Det känns nog mer osäkert att söka hjälp på Kanel Digital https://snso.se/support/kaneldigital  än att slinka in på den trygga Kanelbullen på Rosenlundsgatan 44A och få ögonkontakt redan i dörren.

Men vi kan lära oss och övning ger färdighet! Lika bra att börja öva snarast. När man väl kommit igång fortsätter man gärna. Det märks på alla unga som tittar på sina telefoner och messar, möjligen med kompisen bredvid.

Vill du ha support? Maila dina problem och önskemål till support@snso.se ! Gå in på hemsidan https://snso.se/ så ser du fler möjligheter! De jag sett göra så fick snabbt problem lösta och var mycket nöjda.

Vi behöver också bli fler aktiva stödpersoner! Det är rätt trevligt och helt riskfritt att vara ”bisittare” någon av de tisdagar kl 13-16 som Kanel Digital pågår. Så hör av dig via hemsidan eller maila till kaneldigital@snso.se för att boka in dig, eller för att be om hjälp med något, eller för att få pröva på som stödperson!

På hemsidan finns också många enkla och matnyttiga möjligheter till online-utbildningar under rubriken ’kurser’. Där finns t ex ex självstudiekurser i Zoom: https://snso.se/kurser/#ZOOM. Zoom är ju nu det vanligaste verktyget för att träffas ”digitalt” alltså via dator, smartphone eller platta-

På https://seniornet.se/ och https://seniornet.se/studiematerial/ kan man hitta fler aktiviteter och utbildningar, ibland hos andra klubbar. Jag kan rekommendera MS-Office-paketet https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/  där man kan lära sig mycket om Word, Excel mm. Här krävs inloggning med medlemsnummer men på https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/ kommer man in direkt, alltså utan inloggning.

Håll avstånd, hoppas alla snart fått Spruta II! Vi ses på Zoom och senare i verkliga livet, In Real Life, IRL!

Jerker Hanson
Ordförande SeniorNet Södermalm

ordforande@snso.se

 


Februari 2021

Ett nytt år har startat och vi får fortsätta umgås i den digitala världen.
Många av våra medlemmar har glädjande nog anammat det nya sättet att få hjälp med sina frågor och deltar i våra dataträffar och kurser. Vi ser gärna att fler hakar på.

Naturligtvis har vi fortfarande support via telefon eller mail till support@snso.se.

Vår digitala drop-in hjälp finns via ’Kanel Digital’ varje tisdag mellan 13-15.
På hemsidan snso.se finns all information om hur man kommer in via Zoom.
Är du inte bekant med Zoom, kan du gå in på hemsidan under rubriken ’kurser’, där finns  ’Zoom.självstudiekurser’.

Vårt årsmöte är planerat till den 8 april kl 16.00. Det blir också digitalt via Zoom. Tyvärr kan vi fortfarande inte planera för fysiska möten. Vill du lämna in en motion till årsmötet ska den lämnas in skriftligen senast sex veckor före årsmötet d.v.s senast den 25 februari.
Mitt hopp står till att vi kan inleda höstterminen med att träffas ’på riktigt’ igen.

Du som har comhem.se i din mejladress eller  tele2.se: Förmodligen har du bytt till ny mejladress. Glöm inte att gå in på Seniornet Sweden och logga in med ditt medlemsnummer och lösenord och ändra till din nya mejladress, alternativt kontakta mig på ordforande@snso.se så uppdaterar vi i medlemsregistret. Viktigt så att vi kan nå dig med aktuell information.

Vi får fortsätta ett tag till med att hålla ut och hålla avstånd!

Sköt om er och hoppas vi ses på Zoom

Elizabeth Ehrby
Ordförande SeniorNet Södermalm
ordforande@snso.se


Jul- och Nyårshälsning

Alla våra medlemmar önskas God jul och Gott Nytt År!

Vår ’KANEL DIGITAL’ har öppet en tisdag till,
den 22 december. All information finns på vår hemsida
snso.se

Har du frågor till oss mejla till kanelbullen@snso.se eller support@snso.se och beskriv ditt problem, så hör vi av oss.

Vi vill tacka alla medlemmar för året som gått
På grund av pandemin vi ej alla har nått
2020 har för oss alla varit ett tufft år
vi önskar att ni ett bättre 2021 får
Vi fortsätter digitalisera
För att kunna erbjuda ännu mera

Ett varmt tack till alla de medlemmar som ställer upp som stödpersoner, kursledare och seminariearrangörer. Ni gör ett fantastiskt jobb som betyder mycket för våra medlemmar!

Vi hörs och ses 2021

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


December 2020


Nu startar vi Kanel Digital tisdagen den 8 december kl 13

Vi startar nu vår digitala drop-in verksamhet, motsvarigheten till den vi haft på fysiska Kanelbullen på Rosenlundsgatan. Via länk kan du få hjälp direkt med dina it-frågor. Till att börja med på tisdagar 13-15. Via denna länk kommer du in på vår hemsida med all information.
https://snso.se/support/kaneldigital/

Behöver du inte hjälp just nu så är du välkommen att prova och vara med ändå för att se hur det fungerar. Flera av er har deltagit i våra försöksomgångar och tyckt att det fungerar bra och till och med bättre än på fysisk drop-in ’för att här får man vara ostörd med sin handledare’.

Naturligtvis har vi fortfarande support via telefon eller mail till support@snso.se. Vårt kursutbud hittar du under ’kurser’ på hemsidan.

När vi kan återstarta fysiska Kanelbullen återstår att se.

Du som har comhem.se i din mejladress eller tele2.se. Har du bytt till ny mejladress gå in på Seniornet Sweden och logga in med ditt medlemsnummer och lösenord och ändra till din nya mejladress, alternativt kontakta mig på ordforande@snso.se så uppdaterar vi i medlemsregistret. Viktigt så att vi kan nå dig med aktuell information.

Vi på Seniornet Södermalm önskar dig en riktigt

God jul och ett bättre nytt år!

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


November 2020

Vi fortsätter och utökar vår digitaliserade verksamhet, för att ge våra medlemmar information och vidareutbildning och support. Det lär dröja innan vi kan öppna vår drop-in service igen eftersom smittspridningen i Stockholm har eskalerat igen.

Flera av er har deltagit i våra dataträffar och fått hjälp via supporten och förmodligen har vi lärt oss en hel del om att umgås digitalt.

Tveka inte att kontakta @Digital på tisdagar om du behöver hjälp med något.

Några kommentarer från de som deltagit:
’Det var lätt att komma in i det digitala mötet för instruktionerna var glasklara’.
’Det var bättre än fysiska Kanelbullen för här fick man vara ostörd med sin handledare’.

Vi uppdaterar hela tiden vår hemsida med tips och information om vårt utbud, så glöm inte att kolla den ofta: https://snso.se Där finns också all info om hur man når fram för att få hjälp.

Det finns flera sätt att träffas via videolänk. Vi använder mest Zoom och du kan lära dig mer genom att kontakta @Digital. Mycket användbart i dessa tider när vi inte kan träffas fysiskt. Håll kontakt med familj och vänner via dator/telefon.

Nu i november stänger Comhem ner sin mejladress https://comhem.se . Har du bytt till ny mejladress gå in på Seniornet Sweden och logga in med ditt medlemsnummer och lösenord och ändra, alternativt kontakta mig på ordforande@snso.se så ändrar vi i medlemsregistret.

Vi hjälper dig att umgås digitalt. Lycka till och ge inte upp!

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


Oktober 2020

Så har vi kommit till hösten. Under september månad har vi haft flera möten med kursledare, stödpersoner och hemsidesansvariga. Vad kan vi göra för att hjälpa våra medlemmar med den digitala världen trots att vi inte fysiskt kan träffas. Massor av idéer och tankar har diskuterats och vi har börjat lansera en del av dem.

– Promenad med Iphone
– Digitala dataträffar via Zoom
– Tips till nyttig info på nätet (finns på hemsidan)

Fler aktiviteter är under framtagning: Ny dataträff den 8 oktober handlar om fotografering, missa inte det. Anmälan per mejl till datatraffar@snso.se.

Stöd/support: på hemsidan finns kontaktuppgifter till personer som ställer upp med stöd. Vi kommer även snart att lansera digitalt stöd, en ’Kanelbulleverksamhet’ via Zoom, vid vissa tider.

Ja det är mycket på gång så logga in på vår hemsida ofta, för där annonseras alla nyheter. snso.se

Vi kan också snart ge personligt stöd på Rosenlundsgatan, dock endast efter överenskommelse och tidsbokning.  Det är ännu inte möjligt att öppna för drop-in verksamhet på ett bra tag.

Pandemin har i flera avseenden skyndat på den digitala utvecklingen, och det känns ändå bra att det finns möjligheter att handla, umgås m.m. via dator/platta/smartphone. Det är naturligtvis roligare att ses på riktigt men digitalt är bättre än ingenting.
Det är fortfarande skönt att promenera och där är det ju fritt fram även för de av oss som tillhör riskgrupp.  Ska bli spännande att prova på nya  ’guldbron’ vid Slussen. Trafiken där skall enligt uppgift starta den 26 oktober.

För oss som gillar historia har Medeltidsmuséet bra digitala visningar. Kan nås via Facebook eller YouTube.
Idag är det den 4 oktober så unna er en äkta kanelbulle.

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


Augusti 2020

Sommaren har varit, och är fortfarande vacker och fin, vilket underlättat för umgänge med familj och vänner utomhus. Förhoppningsvis håller sig viruset lugnt i höst så att vi så småningom kan öppna upp Kanelbullen igen, om än i begränsad form.
Under sommaren har supporten fungerat bra och de som hört av sig om hjälp har fått det. Dock är det förhållandevis få som hört av sig. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med något datorkrångel eller program.
Du kan kontakta oss via hemsidan – https://snso.se/support/
Där finns kontaktuppgifter och vilka ämnesområden som respektive stödperson kan assistera med.
Vi arbetar för närvarande med att uppdatera vår hemsida med länkar till bra information som redan finns på nätet, så glöm inte att kolla då och då.
Vi kommer till största delen att använda oss av Zoom för digital utbildning. Vi övar oss nu så vi kan genomföra temakurser digitalt. Här finns en länk till att bekanta sig med Zoom.
Beträffande Temakurser så behöver vi er hjälp. Vilka ämnesområden önskar ni veta mer om?  Några förslag kan vara: betala på nätet, kommunicera digitalt,  funktioner i Smartphone, foto m.m.
Beträffande dataträffar så kommer även dessa att bli digitala i höst.
Säkert har många av er prövat digital kommunikation under pandemin.  Med familjen har jag använt Messenger och Facebook. Föreningsmöten via Skype och årsmöte via Teams. Det fungerar men ser fram emot när vi kan träffas ’på riktigt’.
Vill man se sig om så kan man gå in på www.webkameror.se. Jag har till och med vinkat till mina släktingar i USA från Hammarbybacken och dom kunde se mig!
Håll ut! Snart lättar restriktionerna och vi kan, om än försiktigt, återgå till en mer normal verksamhet.
Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm

 

Juni 2020

Vår stämma har nu ägt rum genom röstning via mejl 27-29 maj. Stort tack till alla er som deltog. Protokollet kan du hitta på hemsidan eller via denna länk.
https://snso.se/wp-content/uploads/om-klubben/SnSo-Arsm%C3%B6tesprotokoll-2020.pdf

Vi har ju fortfarande restriktioner på grund av pandemin så tyvärr lär det dröja innan vi kan ge hjälp och stöd på Kanelbullen.

Vi har dock flera av våra stödpersoner som ställer upp och ger hjälp via telefon eller digitala lösningar.
Du kan kontakta dem via hemsidan – https://snso.se/support/

Där finns kontaktuppgifter och vilka ämnesområden som respektive stödperson kan assistera med.

Blir det regniga dagar kan man passa på att lära sig mer om Office 365 och eller Windows10. Via Seniornet Sweden har du tillgång till gratis utbildningsmaterial. Är du intresserad gå in på deras hemsida. Det kräver inloggning med ditt medlemsnummer som användarnamn. Har du glömt ditt lösenord kan du begära nytt. Kommer du inte ihåg ditt medlemsnummer så hör av dig per mejl så tar vi fram det. (Medlemsnumret finns också på din faktura för årsavgiften.)

Vi ska nu se vad vi kan göra till hösten. Tveksamt om vi kan ha någon drop-in på Kanelbullen och vi tittar på vilka utbildningar vi kan köra digitalt. Vi återkommer om detta.

Flera av våra medlemmar har mejladress hos comhem.se. Eftersom de upphör med sin mejlservice så kanske ni skaffat ny adress? Meddela oss i så fall (se mejladress nedan) så att vi kan nå dig med information. Eftersom vi är en IT förening gör vi inga utskick utan information kommer via mejl och hemsidan.

Sköt om er och passa på att träffa familj och vänner utomhus under sommaren och ha det skönt i solen.
Vi hörs igen i augusti.

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


April 2020

Karantänsrapport

Det är nu ganska klart att detta virus kommer att ha ett grepp om samhället för en längre period än vi trodde från början. Detta påverkar oss alla mer eller mindre. Våra normala aktiviteter kommer att vara inställda under en avsevärd tid. Det kräver att vi ställer om till andra alternativ.

Vårt årsmöte som skulle ägt rum den 26 mars blir i stället röstning via mail i slutet på maj, Vi återkommer med instruktioner och utskick i mitten på maj. De årsmöteshandlingar som ligger till grund för röstningen finns på vår hemsida. snso.se

Stöd och support kan man få via mail och telefon. Se under Support på vår hemsida.

För att kommunicera med familj, vänner och bekanta finns flera alternativ:
• WhatsApp
• Messenger
• Skype
• Facetime (med Iphone)

Själv använder jag Messenger som hänger ihop med Facebook. Man behöver dock inte vara med på Facebook om man inte vill, det räcker med att ladda ner appen Messenger och registrera sitt telefonnummer. Jag har en del av släkten i USA och via Messenger kan vi skicka gruppmeddelanden och ha videosamtal.

Det kanske är dags för att etablera ett digitaliserat stöd. Kanske ett bra alternativ även efter pandemin.
Jag är inte förtjust i begreppet ’social distansering’. Tvärtom ska vi vara mer sociala än någonsin med digitala medel, men hålla fysisk distans.

Kulturhuset Stadsteatern har en del att erbjuda på nätet, liksom Moderna Muséet som har flera digitala visningar.
Med tanke på årstiden är det läge för promenader.  Ett tips är att skaffa boken ’Vandra i Stockholm’ som ger inspiration till både korta och långa promenader. Se calazo.se

Elizabeth Ehrby

Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


Mars 2020

Mer information om våra arrangemang under våren

Som tidigare meddelats har vår verksamhet på Rosenlundsgatan 44A tagit paus med anledning av coronavirusets framfart. Vi har för närvarande ingen aning om hur länge dessa försiktighetsåtgärder gäller.

Vårt årsmöte som skulle ägt rum den 26 mars skjuter vi upp tills vidare.
Årsmöteshandlingar finns att läsa på vår hemsida. Vi återkommer med ny kallelse så snart vi kan och senast två veckor före mötet.

Vårfesten måste vi tyvärr ställa in. Ni som betalt in avgiften kommer att få pengarna tillbaka. Kontakta vår kassör på kassor@snso.se

Dataträffarna måste vi också skjuta framåt i tiden, förmodligen till hösten.

Kursledarna informerar sina kursdeltagare via mail eller telefon om läget

Det finns en hel del man kan studera hemma:

 • Användarhandbok finns för de flesta mobiler – bara att ladda ner och öva funktioner
 • snso.se vår hemsida har mycket matnyttig information under: support/FAQ
 • seniornet.se– har gratis utbildningsmaterial i officepaketet (word, powerpoint, excel) Se under rubriken studiematerial.

Det känns trist att inte kunna komma med lite gladare nyheter men hälsan är viktigast så nu prioriterar vi detta.
Vi välkomnar dig åter till våra aktiviteter så snart vi kan dra igång verksamheten igen
Sköt om er och njut av vårsolen.

Elizabeth Ehrby

Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


Februari 2020

Ingen snö i sikte än men ljuset börjar komma tillbaka och morgonen känns inte längre så mörk. På Kanelbullen är det full fart med kurser på förmiddagar och internetcafé på eftermiddagarna

Är du intresserad att gå någon kurs så checka in på vår hemsida snso.se och kolla.
Vi skickar också ut påminnelse om lediga platser varje månad.

Är det något ämne du skulle vilja att vi håller kurs i, så hör av dig, så kanske vi kan ordna det till hösten.

Jag vill också påminna om våra dataträffar i Drakenbergssalen på Lignagatan.

Den 20 februari kl 13.30 ’Om sociala medier’.
Den 2 april kl 13.30 – Då är det dataträff nr 200!! Än så länge hemligt innehåll. Håll utkik på vår hemsida så du inte missar den.

SVT kommer med en ny TV-serie ’’Seniorsurf@rna’ med Eva Fröhling, Marianne Mörck, Claes Malmberg och Björn Hellberg. Håll utkik efter den! Till och med vårt kanelbulletecken i rubriken. 1:a avsnittet sänds kl. 21.00 i SVT1 den 20:e februari.

Som tidigare meddelats har vi vårt årsmöte den 26 mars med efterföljande vårfest. Glöm inte att boka den dagen! Separat inbjudan kommer senare. Vi vill också påminna om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på vår hemsida under första halvan av mars.

Vi har ju infört Swish som en möjlighet att betala på Kanelbullen och vid dataträffarna.
Vid belopp under 20:- gäller dock fortfarande kontantbetalning på grund av bankavgiften.

Ha det så bra i väntan på våren.

Elizabeth Ehrby

Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se

Januari 2020

God fortsättning på det nya året. Seniornet Södermalm är fortfarande den största SeniorNet föreningen i Sverige. Vi hade vid årsskiftet 1148 medlemmar (1114 vid slutet 2018).
En liten tillbakablick på 2019 ger följande:
Vi hade 44 kurser med ca 270 deltagare.
Vi hade 10 dataträffar med ca 600 deltagare.
Kanelbullen hade öppet 185 dagar, 2705 besök varav 607 på supporten.

Nu ser vi fram emot ett nytt aktivt år, med nya utmaningar. Vi har investerat i ny utrustning för presentationer och kurser på Kanelbullen.
Vi har också introducerat Swish för betalning på Kanelbullen och vid dataträffarna.

Vårt kursutbud kommer att presenteras inom kort. Gå in på vår hemsida, snso.se, och gör din anmälan.

Vi har fått en del nya stödpersoner och kommer att ha en introduktion för dessa den 9 januari.

Är du intresserad att ställa upp som stödperson, kontakta Lars Bogren, e-post: larsbogren02@outlook.com och lämna dina kontaktuppgifter så hör han av sig med vidare info.
Tillsammans kan vi lära oss mer!

Den 26 mars har vi vårt årsmöte med vårfest. Glöm inte att boka den dagen! Separat inbjudan kommer senare.

Ha det så bra . Vi går mot ljusare tider och nya insikter.

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


Oktober 2019

Hösten är i full färgprakt och vår verksamhet på Södermalm sjuder av liv.
Vi har fler kurser än någonsin förr och intresset är stort.
Tekniska supporten fortsätter också två dagar i veckan.
Våra dataträffar är mycket uppskattade och välbesökta. Nästa träff är torsdagen den 24 oktober i Drakenbergssalen vid Hornstull. Nytt för i höst är att besökare kan betala med Swish i stället för kontanter.

För att ytterligare utveckla vår verksamhet så ser vi gärna att våra medlemmar engagerar sig och kommer med förslag på ämnesområden för kurser och dataträffar. Den digitala världen är stor och nya applikationer kommer ständigt fram, inte minst inom hälsoområdet.

Vår devis är ’seniorer lär seniorer IT’ och det innebär att vi alla bör hjälpas åt och dela med oss av vår kunskap. Ingen kan allt men alla kan något. För att hålla igång vår öppna verksamhet behöver vi fler som kan ställa upp som stödpersoner på Kanelbullen. Man behöver inte vara specialist inom IT för att vara med. I samtalet med andra får man också lära mycket nytt och kan hålla sig uppdaterad. Kan du tänka dig att prova på, kontakta Lars Bogren, e-post: larsbogren02@outlook.com och lämna dina kontaktuppgifter så hör han av sig med vidare info. Tillsammans kan vi lära oss mer!

Den 7 november har vi vår höstfest och det har gått ut separat inbjudan till den.

Ha det så bra i höstmörkret och anmäl ditt intresse till Lars eller mig!

Elizabeth Ehrby
Ordförande Seniornet Södermalm
ordforande@snso.se


 


På grund av GDPR har SeniorNet Södermalm valt att inte ha kvar äldre ordförandebrev än 2 år.


Aktuella IT-varningar från
🔗Stöldskyddsföreningen
🔗Råd och rön 
🔗Polisen
🔗Källkritikbyrån
Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi driver Kanelbullens populära IT-café på Rosenlundsgatan 44A, där alla seniorer kan få hjälp av oss med sina digitala bekymmer.

Vissa åtgärder är (eller borde vara) så efterfrågade att vi erbjuder dem som särskilda stödpaket speciellt riktade till våra medlemmar.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Medlemmar som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller enskild undervisning kan få det genom vår tidsbokade  support.

De som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att bli medlemmar och höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden som är vår riksorganisation.

SeniorNet Sweden

Besök SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden erbjuder dig som är medlem att logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar i dess IT-forum.

🔗 Forumdörren

Seniornet Swedens Fotoklubb har regelbundna Zoommöten:

🔗 Fotoklubben på Facebook

SeniorNet Sweden har också släktforskningscirkeln Släktskapet med Zoommöten:

🔗 Mer info om Släktskapet

Våra samarbetspartners

Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

🔗Information om kakor/cookies på vår webbplats

Top