Äldre brev från ordföranden

Följande innehåll är i mycket stor utsträckning inaktuellt och sparas endast av historiska skäl som arkiv. Länkar som inte längre fungerar har tagits bort ur materialet.


Maj 2018

Så är vi vid den härliga vårens början med koltrastar, fresior och björkar som slår ut.

Vintern var sen men svår. Jag kunde inte cykla på tre månader. Det kändes förfärligt av känslan av instängdhet och orörlighet. Men som Robban Broberg sa: “Bättre att gå på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja”. Och glatt is har vi verkligen haft överallt denna kalla vinter.

I måndags skulle jag deklarera. Försökte göra som jag gjorde förra året. Elektriskt med säkerhetskod med en bifogad bilaga. Det gick inte i år. Ringde Skatteverket för att få förklaring. Besked: För att bifoga bilaga så  måste man identifiera sig med Bankid.  Jag har en Bankiddosa förklarade jag. Att få ett Bankid för Skatteverket tar minst en vecka sade de. Kanske kan man få det på banken, men det hade jag ju missat. Sålunda tvingades jag att ta mig över Västerbron för att lämna papperversionen på servicekontoret. Men när jag kom dit stod där åtminstone en soptunna att lägga deklarationen i.

Så kan det bli när det “digitala” tänkandet går snett. Vi kommer nog alla att tyvärr uppleva dåligt uttänkta rutiner, allt eftersom vi tvingas bli “digitala”. Men till allas glädje och nytta finns ju vår förening för att vi skall bli duktiga på allt “digitalt”.

Den största “digitala” händelsen under våren blir de nya datalagarna GDPR och DAL. Mer om dessa på slutet.

SeniorNet Södermalm 

Föreningen växer hela tiden. I dag har SeniorNet Södermalm 1106 medlemmar och är fortfarande den största SeniorNet föreningen i Sverige.

Men alla får plats på Kanelbullen än så länge.

Under årets första 4 månader har vår verksamhet resulterat i att:

 • Kanelbullen haft öppet 74 dagar när 829 besökare använt 918 timmar.
  51% har använt datorerna på Kanelbullen. 22% har haft egen PC av något slag, Plattor och telefoner  oräknade.
 • Support har givits 19 dagar och då har 250 personer fått 290 timmars hjälp. 70% har haft PC med Windows och 6% med Mac.
  Majoriteten av de som har fått stöd för Smarta mobiltelefoner har haft någon typ av Androidbaserad enhet.

SeniorNet Södermalm Årsmöte och Vårfest 19 april

Årsmötet sköttes med Pelle Carlsson som ordförande.
Det var ca 58 medlemmar närvarande

Den nya styrelsen består av Lars Bogren ordförande för 6e året med styrelseledamöterna Kerstin Böttner, Marianne Elinsdotter, Christian Ewerlöf,  Bengt Könberg  och Elizabeth Ehrby som är ny. Styrelsesuppleanter är Kerstin Olofsson och Khonee Andersson som också  är ny.

Vårfesten var välarrangerad och kul som vanligt med mat, musik och muskelträning.
Gustens Svänggäng gav en känsla av att vara på gamla Nalen.
Referat finns på hemsidan..

SeniorNet Södermalm Några nyckeltal för verksamheten  2017

Vid årsmötet redogjordes för verksamheten i SeniorNet Södermalm.
Här är en liten sammanfattning.
Se vidare vår verksamhetsberättelse.

Medlemmar

Årsskiftet 2017- 2018 var vi 1062 medlemmar. vid förra årsskiftet var vi 952.
Medlemmarna hör hemma i hela Stockholmsområdet.
78 % kommer från de södra delarna (Söder om Strömmen).
Ca 70 %  kvinnor och ca 30% män.

Stöd för besökare

Kanelbullen

Stödpersongruppen består av ca 50 personer.
Två stödpersoner hjälper besökande varje vardag på Kanelbullen
Kanelbullen var öppen 199 dagar och hade 2023 besökare (både medlemmar och ännu inte medlemmar) som använde 2288 besökstimmar

Support
Supportgruppen bestod av 10 mer kunniga medlemmar som hjälpte andra medlemmar varje måndag.
Nu är det 12 som är där varje måndag och torsdagseftermiddag.
Under 2017 fick 460 medlemmar 35 måndagar i sammanlagt 495 besökstimmar

Utbildning

Föreningen har bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet i samarbete med Vuxenskolan.
2017 gavs 77 av utbildningar av olika slag med sammanlagt 835 kurstimmar för 546 deltagare som använde 2808 elevtimmar.
Denna utbildningsverksamhet bestod av:
Dataträffar i Drakenbergssalen  med ca 369 personer.
19 kursledare gav 43 kurser för 236 deltagare i 342 kurstimmar med 1911 elevtimmar
6 ledare ledde 26 tematräffar 218 deltagare deltog i 578 deltagartimmar
4 Funktionärsutbildningar gavs av 4 kursledare för 92 deltagare i 243 elevtimmar

Varför jag tror att SeniorNet Södermalm är så stark!

 • Kraftfullt stöd av ett ökande antal medlemmar.
 • IT-caféet Kanelbullen med Stödpersoner, utrustning, besökares egen utrustning
 • Supportverksamheten 
 • Utbildningen Kurser, Tematräffar och Dataträffar
 • Andra aktiviteter för medlemmar och andra

SeniorSwedens Årsmöte och Verksamhetsmöte

Den 18.4 hade SeniorNet Sweden årsmöte i Landstingshuset.
Ca 70 representanter från nästan alla Seniorklubbar i Sverige var där.
Vi samt några andra klubbar hade lämnat in motioner angående åtkomst av medlemmar i hela SeniorNet.
Alla avslogs, men håller på att utredas med hänsyn tagen till GDPR (se nedan).

Ny ordförande blev Rose-Marie Frebran som bl.a suttit i riksdagen samt varit landshövding.
Carl-Olof Strand blev ny styrelsemedlem. Har är också ordförande i SeniorNet Tyresö

Verksamhetsmötet avhandlade i synnerhet vad som kan göras för att SeniorNet klubbarna skall bli fler och större.

GDPR Ny EU lagstiftning om hållande av medlemsregister

GDPR betyder General Data Protection Regulation (sv: Allmänna dataskydds-förordningen).
GDPR är gemensam lag för alla EU länder.  
Sverige stiftat en ny lag, nya Dataskyddslagen (DAL) som kompletterar GDPR i några fall.
Dessa lagar träder i kraft den 25 maj.
Lagarna berör alla företag, organisationer, föreningar, förvaltningar, kommuner, myndigheter.
Lagarna anger hur man får (och inte får) behandla personuppgifter som ingår i ett register.
Lagarna anger dina rättigheter när dina personuppgifter ingår i ett register.
Lagarna berör sålunda alla medlemmar i SeniorNet Södermalm. 
Medlemsuppgifter (Personuppgifter) enligt GDPR  berör identifierbara levande personer.
Identifieringen kan vara indirekt, t.ex. genom namnet på en enskild firma eller ett mobiltelefonnummer eller en igenkännbar bild.

Du kan se dina medlemsuppgifter i SeniorNet genom att Logga in på SeniorNet Swedens hemsida som du kan göra på två sätt

 1. Sök efter inloggning på SeniorNet Swedens hemsida Seniornet.se
  Eller
 2. Sök Seniornet Sweden på Google eller Edge
  När du får upp träffar, klickar du på logga in i SeniorNet Sweden träffen
 1. I båda fallen får du upp sidan för inloggning på Senornet Swedens hemsida
 2. När du får upp träffar, klickar du på logga in i SeniorNet Sweden träffen
 3. Du får upp sidan för inloggning på Senornet Swedens hemsida
 4. Ange ditt medlemsnummer och det lösenord du valde när du anmälde dig till SeniorNet.
  Kommer du inte ihåg lösenordet, så kan du ändra det
 5. På menyraden väljer du Medlem
 6. Långt ner på medlemssidan finns ”Medlemskort och min profil”.
 7. Klicka på den raden
 8. Du får upp en sida med dina uppgifter
 9. Där kan du se vad som är registrerat
 10. Ändra på det som skall ändras t.ex. Adress, telefon, email, etc.
 11. Tryck på Enter/Retur
 12. Logga ut från SeniorNet Sweden på hemsidan längst upp till höger

Du kan läsa  mer om GDPR och hur du ser dina uppgifter genom länken:till vår hemsida:
https://snso.se/datatraffar/referat_tidigare_datatraffar/

Du kan också läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

En god fortsatt vår och en trevlig och behaglig sommar till er alla!

Lars Bogren

Ordförande SeniorNet Södermalm


Januari 2018

Så här vid årsväxling tänker man ofta på att det går ett år ifrån vår tid och kommer icke mer.

Så det är framtiden som vi då har kvar.

Låt oss glädjas åt att den finns för oss.

Dock kräver “Digitaliseringen”  att allt fler ärenden måste uträttas “digitalt”. Där spelar ju SeniorNet Södermalm en viss roll att både tillhandahålla utrustning, kunskap, hjälp, stöd och utbildning.

SeniorNet Södermalm är med 1062 medlemmar i dag fortfarande den största SeniorNet föreningen i Sverige. På 6 år har medlemsantalet fördubblats.

Varje år förvånas vi att SeniorNets alla aktiviteter verkar behövas mer och mer, trots alla yngre pensionärers ökande vana vid datorer.

Kanelbullen är ju centrum i vår verksamhet.

Så här har Kanelbullen använts under de tre senaste åren:

Medel antal timmar per dag
År Personer per dag Besökare Kanelbullen Måndags supporten Totalt
2015 9,5 6,5 10,8
2016 11,3 8,1 15,4 13,0
2017 12,5 9,7 14,7 14,0

 

Detta stöd, 5 dagar i veckan, till besökare tillhandahålls av 70 frivilliga funktionärer.

Vad vore SeniorNet Södermalm utan deras insatser.

De är verkligen värda väldigt stora tack.

 

För 7 år sedan var den stora användningen PC datorer (Windows och MAC).

I dag har ungefär 40 procent av våra besökare, som behöver någon form av vägledning eller problemlösning, egna datorer med sig.

Av dem har cirka 20 procent smarta telefoner eller Surfplattor.

 

2018 medför bland annat:

 • Ökat kursutbud
 • Ökat utbud med Tematräffar
 • Ökad teknisk support. Nu inte bara måndagar utan också torsdagseftermiddagar.
 • Ny EU lagstiftning om hållande av medlemsregister from. 28.5

Men mer information om detta kommer efter hand på vår hemsida

 

Ett Gott Nytt År till er alla!

 

Lars Bogren

Ordförande SeniorNet SödermalmDecember 2017

Ibland är man generad

Det förra ordförandebrevet sände jag i juni. Nu är det december. Konceptet till detta brev har funnits sedan september. Ursäkter för denna försummelse och försening: Inga men många.

Den sommar (var det en sådan) försvann. Hösten gick med mycket arbete med SNSö arbete (som ordförande) och med många kurser (som kursledare) som måste dubbleras därför att anslutningen var så stor.

Den första lördagen i september gjorde jag och en god vän en rolig utflykt till Hundested på norra Själland. En riktigt dansk träff för oss med intresse för tändkulemotorer, rökt sill och hamnstäder. Det var nog 10.000 danskar där och 30 båtar med tändkulemotorer. Bland annat var det en tävling att blåsa bästa rökringarna med motorn. En fantastisk lunch med olika rökta sillar direkt ur rökarna med både fasta och flytande danska tillbehör.

SeniorNet Södermalm

Plötsligt har vi blivit 1065 medlemmar i SeniorNet Södermalm. Vi är därmed Sveriges största SeniorNet förening.

Varför är vi så stora trots (på grund av?) att vi är en “nördförening”?.

Jag har några teorier:

 • Vårt medlemsantal har nått en ”bärkraftig” massa
 • Vårt goda rykte sprids med ord som flyger över nejderna av alla medlemmar
 • Vi har öppet och är tillgängliga vare vardag
 • Vi  har en fast lokal där allt står kvar alla dagar
 • Vi är en entusiastisk, kunnig och hjälpsam grupp Stödpersoner
 • Vi har en entusiastisk, kunnig och hjälpsam grupp Supportpersoner
 • Vi har bra och billiga utbildningar för medlemmar i SeniorNet

Dessutom har vi fyllt 20 år som förening. Vi hade både en fest och en Dataträff som anledning av detta. Referat finns på vår hemsida. Vi hade önskat att vi hade haft en större lokal för festen för att så många medlemmar som möjligt skulle kunna närvara. Men på Södermalm finns ju egentligen bara Eriksdals-hallen. Och Blå Hallen är ju på Kungsholmen.

SeniorNet Södermalm är sålunda lika gammal som det allmänt tillgängliga Internet. Jag är förvånad och imponerad av hur snabbt tillgång till Internet blivit så viktig för oss. De som inte har tillgång till detta kommunikationssätt står mer och mer hjälplösa att få och nå önskad service och varor.

Kanelbullen

Under hösten har Kanelbullen som vanligt varit öppen varje dag 13-16. Antalet besökare per dag ökar långsamt. Vi ser en förändring med de som kommer till Kanelbullen såtillvida att ca 40% av alla besökare kommer med egna datorer av olika typ, PC, Smarta Telefoner och Surfplattor.

På vår hemsida finns alla öppettider. Under julen har vi öppet varje onsdag 13-16.

Medhjälpare

Vi har under hösten fått att visst tillskott på både handledare och stödpersoner.
Men vi behöver fler, så är du villig att bli handledare och/eller stödperson så maila mig ordforande@snso.se. Även om du är lite osäker så är du välkommen.

Utbildning

Vi har börjat planera vårens kurser, tematräffar och dataträffar. Innehållet och datum kommer att publiceras på vår hemsida i början av januari 2018.

Om du har någon idé om en kurs eller tematräff som du tycker skulle vara intressant och/eller som du kan vara handledare för, så maila mig ordforande@snso.se.

SeniorNet Sweden

Du har väl registrerat dig på SeniorNet Sweden för att komma åt hemsidorna som innehåller mycket intressant material och intressanta artiklar. På SeniorNet Swedens hemsida finns en handledning hur man gör för att registrera sig med medlemsnummer och något lösenord. Ännu är bara 25% av SeniorNets medlemmar registrerade.

En viktig sak är hur du får den årliga fakturen medlemskap. Alltför många vill ha en faktura via brev. Den totala kostnaden för SeniorNet är ca 80.000 kronor. De pengarna kan användas till bättre saker. Så om du inte motsätter dig, så skulle det vara bra om du ändrade till att få en faktura via email. Den innehåller naturligtvis allt som brevfakturen innehåller.

Lösenord och Pinkoder

Ett problem, som jag nog inte är ensam att ha, är att komma ihåg alla inloggningar som jag har till myndigheter, föreningar och företag.

Man vill ju vara väldigt försiktig, så att detta inte kommer i orätta händer. Men om du blir oförmögen att använda din dator själv så vill man ju att någon närstående får kunskap hur man kommer in i den. I detta sammanhang kan jag nämna vår kurs/tematräff: ”Det digitala efterlevadeskapet”…

För eget bruk har jag en anonym bok i en skrivbordslåda. Den innehåller alla mina inloggningar, konton med därtill hörande lösenord och pinkoder. Jag tittar i den ganska ofta. Hoppas att ingen behöver leta efter den eller upptäcka den

Men visst är det ett problem!

Uppdateringar Windows

Vi som har Windows på våra datorer får numera inga meddelande i förhand om att uppdateringar skall ske. I stället står man plötsligt inför det faktum att datorn uppdateras. Ofta sker detta när man har som mest bråttom att komma åt något ”digitalt”. Hjärnblödningen känns då nära. I Windows Pro kan man åtminstone stänga av att uppdatering görs och själv bestämma när den skall göras. Men i Home versionen kan det vara knepigare.

Utforskaren

Ibland är jag Stödperson. Ofta får jag då frågan hur man flyttar foton från Smarta mobiler, eller USB minnen (ibland även Digitala kameror)  till sin dator, hur man får ordning på sina bilder som redan finns i den och andra liknande problem som har att göra med att hitta något i datorn.

Allt detta klaras av lätt och galant om man har förståelse om hur Utforskaren (Explorer) fungerar. Så jag råder alla medlemmar som inte vet hur Utforskaren fungerar att försöka lära sig lite mer om det. Att kunna använda Utforskaren gör att livet med datorn och ansluta Plattor, USB minnen och Smarta Telefoner blir så mycket lättare.

Men undvik Snabbåtkomet. Detta är en nykomling i Windows 10 som i Windows 7 heter Favoriter och de molntjänster som olika programmakare försöker få en att använda. Vill man använda någon molntjänst, så bör man lära sig lite mer om den.

Så ”Googla” på Utforskaren och Molnet för att lära hur man behärskar dessa bra verktyg.

[Serietecknade bilder utelämnade av upphovsrättsskäl.]

Och så naturligtvis

En God Jul 2017

Och ett Gott Nytt 2018

Er ordförande
Lars BogrenJuni 2017

Så är äntligen försommaren här. Vilka underbara dofter som strömmar emot oss utomhus. Nu väntar en HEEEEL, numera alltför kort, sommar.

Erfarenheter anknutna till flydda somrar

Jag kommer ihåg juni från min skoltid. Förväntan och längtan till den oooääännndddllliiigggaaa sommaren. Men innan den, skolavslutning med betygsutdelning.
Då sållades elevagnarna från veteeleverna med vettet (som man trodde) och som fick stipendier. Det hände väl några gånger att man stolt tillhörde vetet men i allmänhet var jag en agn.

Det första sommarjobbet hade jag på en lantgård. Då hässjade många män hö och när det torkat så kördes det till ladan. Där packades det med människofötter. Klådan efter det satt i. När det regnade var jag kopojke. Det jag lärde mig är att kor har en hierarki och att det finns snälla och elaka individer, även hos kor. Dessutom lärde jag mig att handmjölka.

När jag blev gammal nog, jobbade jag på en industri. Jag hade två månader (dvs. sommarlovet) på mig för att utföra ett med gällande metoder väldigt tråkigt arbete på beting. Men jag kom på nya metoder (jag har alltid varit grundläggande lat, utom när det verkligen gäller) som gjorde att arbetet utfördes på två veckor, till mer än belåtenhet av arbetsledningen. Dock fick jag två månades lön för arbetet. De gamla arbetarna var inte glada. Den erfarenheten lärde mig hur man skall tänka efter före för att förbättra sin tillvaro och sitt arbete så att den blir lättare och trevligare.  Den kunskapen har varit till ovärderlig nytta för mig genom livet.

Årsmötet

Den 20 april hade SeniorNet Södermalm Årsmöte med efterföljande fest på Tellus.
Trots viss ovilja (en ordförande skall bara sitta i 4 år enligt en teori jag har) så accepterade jag att fortsätta ett år till. Kerstin Olofsson ingår också i styrelsen i stället för Kerstin Avenberg. Den erfarne Pelle Carlsson var en väldigt effektiv ordförande för mötet.

Den efterföljande festen var festlig som vanligt med Birgitta Althén som huvudmedhjälpare. Mycket dans blev det också till Tommy Löbels Benny Goodmaninspirerade musik.

Kanelbullen

Under sommaren (20 juni – 15 augusti) har Kanelbullen öppet varje tisdag 13-16. I år kommer vi att försöka vara två stödpersoner och en supportperson på plats under den tiden. Om du behöver support, så kan du se schemat på vår hemsida.

Medhjälpare

Vid Verksamhetskonferensen i april framkom det att det stora problemet hos nästan alla klubbar, även SeniorNet Södermalm, är att få tillräckligt med handledare för kurser och studiecirkar, som hos oss ingår i begreppet Tematräffar. Detta gäller i synnerhet alla typer av Smarta telefoner och Surfplattor. Vi har under våren fått att visst tillskott på både handledare och stödpersoner. Men vi behöver fler så är du villig att bli handledare och/eller stödperson så maila mig ordforande@snso.se. Även om du är lite osäker så är du välkommen. Vi kommer under hösten att via Vuxenskolan ordna handledarutbildning och i början kan du vara ett stöd för den ordinarie handledaren för att se om det verkar intressant.

Utbildning

Vi har börjat planera höstens kurser, tematräffar och dataträffar. Innehållet och datum kommer att publiceras på vår hemsida i mitten av augusti.

Om du har någon idé om en kurs eller tematräff som du tycker skulle vara intressant och/eller som du kan vara handledare för, så maila mig ordforande@snso.se.

SeniorNet Sweden

Du har väl registrerat dig på SeniorNet Sweden för att komma åt hemsidorna som  innehåller mycket intresssant material och intressanta artiklar. I mitt förra ordförandebrev finns en handledning hur man gör för att registrera sig.

På hemsidorna kan du också läsa om SeniorNet Swedens årsmöte i april. Där valdes en berömd person in som hedersmedlem.

En säkerhetsrisk

Jag tycker att denna omskrivna artikel ur Pc För Alla tar upp en risk för oss alla och hur vi skyddar oss. Artiken är skriven av Martin Appel

Du kan drabbas av en adressändring utan att du vet om det.
En bedragare anmäler bara att du har ändrat adress.
Din post börjar nu skickas till någon annan som då kommer åt viktiga papper från banken, nya kreditkort, paket eller annan privat post.
Anledningen till att det här är möjligt är att adressändringar i Sverige vanligen sker via papperspost som är en ganska osäker metod.
Nu finns en ny tjänst: Spärra min adress  som Svensk Adressändring hanterar. Företaget ägs av de svenska postföretagen.
Tjänsten skyddar din adress mot obehörig eftersändning eller adressändring.
Du spärrar den med Bank-ID, och när den väl är spärrad kan du bara beställa eftersändning eller adressändring genom att på nytt logga in dig.
Du når tjänsten genom www.adressandring.se.
Tjänsten kompletterar den tjänst som Skatteverket tillhandahåller och som heter Spärra obehörig adressändring.
Med den kan du anmäla att du bara tillåter adressändring digitalt.
Se www.skatteverket.seFör att ändra din adress måste du logga in med Bank ID.
Det här är metoder som är mycket säkra och väldigt enkla.
Läs mer om hur du skyddar dig i vår guide 10 tips som skyddar dig mot id-kapning i PcFA.

Bränn dig inte på grillen och se upp för kroken när du agnar.

Er nyvalde ordförande
Lars Bogren


April 2017

Snart är vintern genomliden.

När jag var barn så såg jag fram emot vintern med alla skidåkning, snöborgar, snöbollar, bandy och annat roligt.
Nu vid något högre ålder är jag rädd att gå ut. Vad väntar? Jo hala trottoarer, halka, fall, brutna ben, stukade händer.

Men jag har hört den första koltrasten och skatorna har börjat bygga bo, så våren är kanske på väg även i år.

Föreningen hade vid senaste räkningen ca 980 medlemmar. Vi är därmed den största SeniorNet föreningen i Sverige.

Och Kanelbullens ökande användning har ni ju sett i ett mail för ett tag sedan. Intressant att se är att av besökare på Kanelbullen använde ca 2/3 de datorer som finns. Bara 1/3 kommer med egna datorer av olika slag (PC, Surfplattor och Smarta Telefoner). De flesta med egna datorer har PC. Sedan kommer fler och fler med Smarta telefoner. Användningen av Surfplattor verkar minska.

Det sorgliga är att andra SeniorNet föreningar lägger ner. Anledningen är oftast att man inte får ihop någon styrelse. Det är oftast små föreningar som drabbas av detta, men även större har det problemet.

Den 7-8 april hade SeniorNet Sweden en Verksamhetskonferens (VSK) på Tellus. SeniorNet tillsammans med andra intresserade klubbar i Stockholm var huvudansvariga för konferensen. Vi var 90 deltagare från 28 klubbar som träffades. Referat och presentationer från VSK finns på SeniorNet Swedens hemsida. Googla till seniornet.se och bläddra ner på första sidan så kommer du till bland annat VSK.

Det framkom då att det stora problemet hos nästan alla klubbar, även SeniorNet Södermalm, är att få tillräckligt med handledare för kurser och studiecirkar, som hos oss ingår i begreppet Tematräffar. Detta gäller i synnerhet alla typer av Smarta telefoner och Surfplattor. Men är du villig att bli handledare så maila mig ordforande@snso.se. Även om du är lite osäker så är du välkommen. Vi kommer under hösten att via Vuxenskolan ordna handledarutbildning och i början kan du vara ett stöd för den ordinarie handledaren för att se om det verkar intressant.

Om du har någon idé om en kurs eller tematräff som du tycker skulle vara intressant och/eller som du kan vara handledare för, så maila mig ordforande@snso.se.

SeniorNet Swedens hemsidor innehåller mycket intresssant material och intressanta artiklar. Men du måste vara registrerad för att komma åt det mest intressanta. Om du inte registrerat dig, så gör det. Klicka på Startsida och sedan på Logga in/ut och fyll i de nödvändiga rutorna. OBS att Användarnamnet är ditt medlemsnummer i SeniorNet. Lösenordet får du hitta på själv. Men blandning av minst 8 siffor, bokstäver (stora och små) och specialtecken är bra. Men skriv upp det innan du skriver in det. Lösenordet används bara för att logga in på SeniorNet Swedens hemsidor.

I höst är både SeniorNet Sweden och SeniorNet Södermalm 20 år gamla, dvs. lika många år som Internet använts. I början var användningen av Internet begränsad. Många trodde att det skulle vara ett system för några få specialister. Se hur fel man kan ha som sakkunnig!. Hur skulle vi klara oss i dag utan alla tjänster som Internet medför. För att inte tala om hela vårt förändrade sätt att kommunicera med varandra. FANTASTISKT!

Har du sett vad Internetstiftelsen (IIS) erbjuder. De har många mycket intressanta skrifter, bland annat om äldres användning av Internet, som man kan ladda ner i PDF format för att läsa i lugn och ro. Se www.iis.se

Er nuvarande ordförande
Lars Bogren


December 2016

Så är det jul igen.
Vad önskar man sig? Inget nu längre, man har ju allt som behövs.
Men att se barnbarn tindra med ögonen är en glädje i sig.
Men jäktade vi lika mycket som deras kravfyllda föräldrar gör för att julen skall bli så där ”riktigt bra”? Förmodligen gjorde vi det.
Hoppas att vi alla får en så trevlig jul som möjligt.

Kanelbullen
Som ni redan fått meddelande om, så stänger föreningen Kanelbullen helt ända till den 9 januari 2017.
Sedan börjar den vanliga måndagssupporten och verksamheten på Kanelbullen med öppet varje vardagseftermiddag 13 – 16.
Höstens verksamhet har varit lite hektisk med ett ökat utnyttjande av Kanelbullen, Kurser där en del varit överfulla, Tematräffar som överträffat alla förväntningar och packade Dataträffar.

Vi är verkligen lyckligt lottade som har så många medlemmar som engagerar sig i dessa verksamheter.
Om du känner dig manad att bli stödperson eller leda eller hjälpa till med en kurs eller tematräff, så kan du kontakta mig.
Föredragshållare på Dataträffar är också välkomna.

Nya datorer
Dagens datormiljö är ju väldigt omfattande med:
– PC och Laptops med Windows från Microsoft
– Macar , Ipaddar och Iphoner från Apple
– Androider för surfplattor, Smarta Telefoner och nu även PC från olika leverantörer
– ChromeBook från Google

Många av oss kommer att få nya eller ärvda datorer av någon ovan nämnd typ, antingen för att vi köpt den eller fått den som gåva av barn och barnbarn.

Ibland har man möjlighet att själv välja och då kan man ju få något som passar en själv.
Men med gåvor kan det vara problem. Till exempel:
– Datorerna kan vara för gamla, så att de inte kan få de bästa Apparna eller miljöerna.
– Smarta Telefoner av alla typer kan vara besvärliga att hantera med för små tangenter och för liten skärm för att fungera bra.
– Surfplattor och Smarta Telefoner  av olika typ kan vara svåra att förstå sig på.

Men nog kan de nya miljöerna vara till stor glädje och nytta.
Själv är jag djupt imponerad av de Smarta Telefonerna som man kan ge röstkommandon till och sedan få ett uppläst svar.

Har någon av oss problem med en dator av något slag så finns ju alltid Kanelbullen och måndagssupporten, kurser och tematräffar att tillgå.

Men som vanligt måste man betrakta datorer av alla typer som man se på yxor, järnspett eller vilket verktyg som helst :
– De är bra att ha till hands när man behöver dem
– Man måste veta hur man använder dem för olika ändamål
– De måste hållas skärpta och i stånd för att fungera bra

Vi ses efter julen.

Er ordförande Lars


Oktober 2016

Sedan jag sände det förra ordförandebrevet i maj, har en hel sommar passerat. Visst har vi haft en skön sommar ända tills nu! Jag saknar alla dessa sköna sommardagar, nu när vi närmar oss jul.

Det har egentligen inte hänt så mycket att berätta om, förutom en del på SeniorNet Södermalm.

SeniorNet Södermalm och Kanelbullen
Medlemsantalet på SeniorNet Södermalm var i dag 11 oktober cirka 930.

Besöken på Kanelbullen under hösten har ökat per dag i jämförelse med vårens besök. Sommarens tisdagsöppethållande är tydligen viktigt, för på alla tisdagarna var det massor av besökare.

I dag krävs mer av stödpersonerna än för några år sedan då det bara fanns datorer med Windows. Nu kommer besökare med alla typer av surfplattor och smarta telefoner och datorer med operativsystem från Apple, Microsoft och Google (Chromebook).

Har du något speciellt som du vill ha hjälp med, så är det bäst att ringa till Kanelbullen för att få reda på när någon stödperson som är kunnig om din utrustning, finns på plats.

Kurser och Tematräffar
Du har väl sett att vi har många kurser inom olika områden. Vad jag kan se, så finns det platser kvar på PC fortsättningskurserna.

Tematräffarna, som vi började med i våras, är oerhört populära. Vill du komma med på någon, så måste du ha bråttom med anmälan. Har du någon idé om ett ämne för en Tematräff,  så kan du mejla mig.

SeniorSurfen
Den 4 oktober hjälpte 9 personer från SeniorNet Södermalm till på 6 bibliotek i Södra Stockholm. Vi hjälpte 33 personer till rätta på olika sätt. Alla sade att de var nöjda.

Stödpersoner
Som du vet, så är det ett gäng på cirka 60 stödpersoner som hjälper besökare på Kanelbullen till rätta, dels med medförda datorer av alla slag, dels med våra egna datorer och kringutrustning.

Dock är det ju så att en del stödpersoner försvinner så det behövs nya krafter. Så om du känner att du vill vara en del av ett glatt och strävsamt gäng så går det bra att kontakta mig eller Bo Zetterberg.

Att vara stödperson innebär att, tillsammans med en annan stödperson, hjälpa besökare på Kanelbullen, med vad man kan med deras problem eller önskemål, cirka en eftermiddag per månad. Man behöver absolut inte vara kunnig djupt inom alla områden eller vara en tekniknörd. Som vi säker: ”man lär sig genom att hjälpa andra”.

Vill du se vad en ”stödis” gör, så är det bara att komma till Kanelbullen någon eftermiddag.

SeniorNet Sweden
Du har väl registerat dig på SeniorNet Swedens hemsida. I den finns massor av intressant material såsom medlemsregister, kurser, praktiska råd mm. Observera att vid registreringen är det ditt medlemsnummer som är användarnamnet.

Live borta
Användare av emailsystemet Live från Microsoft har nog märkt att det systemet inte längre finns utan är utbytt mot Outlook. Dock kan du fortfarande använda din emailadress på Live t.ex. lars.bogren@live.se. Outlook är ett bättre system än Live, men är lite annorlunda. Har du problem så kom till Kanelbullen, så hjälper någon stödperson dig till rätta.

Windows 10
På Kanelbullen finns, som redan sagts, Windows 10 på alla datorer förutom en med Windows 7.

Som du säkert också vet så gick erbjudandet om fri uppgradering till Windows 10 ut 29.7 2016. Om du nu vill ha Windows 10 så måste du köpa det för en tusenlapp ungefär. Men köp det inte utan att först ha undersökt om din dator klarar av Windows 10. Har du en bärbar dator så be om hjälp av måndags-supporten för att se om datorn duger.

Om du måste köpa en större disk för att köra Windows 10 eller har Vista eller XP och vill uppgradera till Windows 10,  måste du först kontrollera om datorn räcker till för Windows 10. Hur man gör det finns beskrivet i bilagan till ett tidigare ordförandebrev (januari 2016).  Gör en beräkning för att se om det är lönsamt att uppgradera till Windows 10. Du kan då finna att det kan vara bättre att köpa en ny dator som förmodligen är snabbare än din nuvarande, i synnerhet när du surfar.

Skall du ändå ha Windows 10 på din dator och vi skall hjälpa dig så boka in dig på en morgonsejour en måndag, för det kan ta många timmar att dels ta backup på befintligt datainnehåll, dels för själva uppgraderingen till Windows 10.

Som jag redan sagt: Räcker inte datorn till för Windows 10 och du är nöjd med din nuvarande dator med XP, Vista eller Windows 7, så behåll den till dess att den av någon anledning måste bytas ut. Men gör du betalningar eller andra transaktioner via din bank, så har du säkert sett att gamla versioner av Internet Explorer inte går att använda. Att installera modernare versioner av IE på gamla datorer kanske inte alls går.

Ja, det var allt för den här gången tror jag.

Nu är jag på väg till Höstfesten. Mer om den i nästa brev.

Lars Bogren
Ordförande SeniorNet Södermalm


 Maj 2016

Äntligen har denna lite alltför milda vinter passerat med råge.

Som vana kom förra ordförandebrevet i februari. Men nu i vårens tid kommer ett innan sommarens fröjder tar vid.

Två viktiga händelser under april var att både  SeniorNet Södermalm och SeniorNet Sweden har haft årsmöten.

SeniorNet Södermalm och Kanelbullen
Medlemsantalet ökar hela tiden. Vi är nu över 890 medlemmar redovisade i det nya medlemssystemet.

Medeltalen för Kanelbullens användning för hela 2015 och hittills 2016 är:
– Medelantal besökare per dag ökade från 5,8 till 6,4.
–   Den tid som besökarna använde varje dag ökade från i medeltal 6,5 till 6,9 timmar.
–   Måndagssupporten har också ökat i ungefär samma utsträckning.

SeniorNet Södermalms Årsmöte och vårfest
Vid årsmötet 7 april var 65 medlemmar närvarande

Årsmötesförhandlingarna höll tiden och gick som smort tack vare Kenth Javestad , som är ordförande i Hässelby-Vällingby SeniorNetförening.

Birgit Halén avgick ur styrelsen och ny i styrelsen är Kerstin Avenberg

På den efterföljande vårfesten var vi många. I år hade vi större utrymme än vanligt. Maten som också var annorlunda var i mitt tycke godare  än vanligt.

Tommy Löbel med sitt Benny Goodmaninspirerade band stod för en svängig och dansant musik. Mer ös än förra året! Mer dans än förra året också.

Arrangemangen var i mitt tycke bättre än vanligt.

Se referat och protokoll på SeniorNet Södermalms hemsida

SeniorNet Sweden
SeniorNet Sweden hade årsmöte 26 april.

Ett flertal nya medlemmar ingår i styrelsen. Olov avgår som ordförande. Årsmötesprotokollet har ännu inte publicerats, men kommer att finnas på SenorNet Swedens hemsida ganska snart se seniornet.se

Windows 10
På Kanelbullen finns nu Windows 10 på alla datorer förutom en med Windows 7.

Du som har Windows 7 eller 8 får säkert uppmaning om uppgradering till Windows 10. Erbjudandet om fri uppgradering går ut 29 juli 2016, så ser du inte upp, så har du förlorat denna möjlighet. SKYNDA ER ATT UPPGRADERA.

Är du osäker på hur du skall göra, så be om hjälp av måndagssupporten. Men boka in dig på en morgonsejour, för det kan ta många timmar att dels ta backup på befintligt datainnehåll, dels för själva uppgraderingen till Windows 10.

Du som har Vista eller XP och vill uppgradera till Windows 10 måste ju först kontrollera om datorn räcker till för Windows 10. Hur man gör det finns beskrivet i bilagan till förrförra ordförandebrevet. Tyvärr är du tvungen att köpa Windows 10. Men om datorn räcker till är det ju billigare än att köpa en ny dator.

Räcker inte datorn till för Windows 10 och du är nöjd med din nuvarande dator med XP, Vista eller Windows 7, så behåll den till dess att den av någon anledning måste bytas ut.

Gör du betalningar eller andra transaktioner via din bank, så har du säkert sett att gamla versioner av Internet Explorer inte går att använda. Att installera modernare versioner av IE på gamla datorer kanske inte alls går.

Om du använder Windows 10 och Edge, så se vilka nyttiga funktioner som döljer sig under de tre prickarna uppe till höger. Bland annat att hemsidan går att öppna i Internet Explorer!

Windows 7 är nu det system som används mest, men Windows 10 kommer starkt. Windows 10 har nu 300 miljoner användare.

Ha det så bra i sommar.

Lars Bogren
Ordförande SeniorNet Södermalm


 

Februari 2016

Redan februari! Det är förvånande att tiden går så fort. Men det har väl med ”den relativa tidsuppfattningen” att göra, som jag kallar det.
Vad jag menar är att en timme av en tvåårings liv är trots allt en ganska lång tid i förhållande till den tid som gått sedan födelsen. Medan en timme för mig är en bråkdel av mitt liv sedan jag föddes.

Medlemsutvecklingen för SeniorNet Södermalm

I dag är vi enligt vårt medlemsregister 917 medlemmar. Men det innefattar även medlemmar som ännu inte betalt medlemsavgiften av olika anledningar. I januari var vi 886 medlemmar, med samma förbehåll.

Kanelbullens användning
Som jag sagt i tidigare brev ökar användningen av Kanelbullen stadigt.

Hemsidorna
Som du vet så har SeniorNet Sweden sedan nyår en ny hemsida och ett nytt medlemsregister. Tyvärr fungerar inte allt som det skall ännu, t.ex. debiteringen av årsavgifterna. En del medlemmar har fått onödiga kravbrev, medan andra inte fått det förnyelsebrev som skulle sänts ut för länge sedan. Som du säkert sett så har SeniorNet Södermalm också fått en ny hemsida. Adressen till den nya hemsidan är www.sodermalm.seniornet.se

Trots alla barnsjukdomar, så är de nya hemsidorna en bra modernisering i förhållande till de gamla. Har du tänkt på hur hemsidesutseenden har förändrats sedan de började användas. De flesta har bättre struktur, bättre färger och klarare innehåll. Tyvärr också många gånger mer reklam. Samt det allra värsta, inaktuellt innehåll.

Windows 10
På Kanelbullens datorer installerades Windows 10 under julhelgen. Allt fungerar så bra som kan förväntas av Windows 10, d.v.s. mycket bättre än Windows 8.1.
Vi kommer dock att ha kvar en dator med Windows 7. Du som har Windows 7 eller 8 har säkert fått ett erbjudande om uppgradering till Windows 10. Det går ut 29/7 2016, så du har god tid på dig att uppgradera. Är du osäker på hur du skall göra, så be om hjälp av måndagssupporten. Men boka in dig på en morgonsejour, för det kan ta många timmar att dels ta backup på befintligt datainnehåll, dels för själva uppgraderingen till Windows 10.

Du som har Vista eller XP och vill uppgradera till Windows 10 måste ju först kontrollera om datorn räcker till för Windows 10. Hur man gör det finns beskrivet i bilagan till förra brevet. Därefter är du tyvärr tvungen att köpa Windows 10. Men om datorn räcker till är det ju billigare än att köpa en ny dator. Räcker inte datorn till för Windows 10 och du är nöjd med din nuvarande dator med XP, Vista eller Windows 7, så behåll den till dess att den av någon anledning måste bytas ut.

Årsmötet
SeniorNet Södermalms årsmöte är den 7 april 17.00 på Tellus vid Hornstull. Efter årsmötesförhandlingarna blir blir det i år lite rörligare med levande musik, buffé, dryckjom, mingel och dans för de som orkar med det. Vi andra kan hitta trevliga sittplatser och samtalspartner. Men ni kommer att få inbjudan via email. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på vår hemsida. Tyvärr är tiden för motioner kort, de skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 29/2.

Lars Bogren
Ordförande SeniorNet Södermalm

 


 

Januari 2016

Gott Nytt År!

Vädret denna höst och ”vinter” har varit varmt och skönt som gjort det lätt att stappla omkring på trottoarer och gator. Risken för benbrott har varit låg.

Men i dag är det nyårsdagen. På denna dag undrar man vart alla dagar, minuter och sekunder tagit vägen.

Medlemsutvecklingen för SeniorNet Södermalm
I dag är vi 886 medlemmar. Det innebär att vi är den största SeniorNet-föreningen i Sverige.

Kanelbullens användning
Kanelbullens användning ökar stadigt både avseende eftermiddagsbesök, måndagssupport och kursverksamheten. Intressant är att det inte är så vanligt att vi ser surfplattor eller Smarta Telefoner (ST) på måndagagssupporten. Kan det bero på att de är lättare att använda än vanliga datorer?

Hemsidorna
Som ni säkert sett så har SeniorNet Sweden en ny hemsida. Dessutom har vi fått ett nytt medlemsregister. I och med detta så har SeniorNet Södermalm också byggt om sin hemsida. Vi har nu bara en gemensam sida för klubben och Kanelbullen. Den följer SeniorNet Swedens hemsideskoncept och är gjord med verktyget WordPress.

Nyligen fick ni ett meddelande om detta. Webbadressen till den nya hemsidan är www.sodermalm.seniornet.se Är du hemmastadd i WordPress och kanske vill medverka i nya hemsidan så kontakta Pelle Carlson.

Kurserna
Vårens kursprogram är nu publicerat. Ni kommer åt det på vår hemsida.

Windows 10
På Kanelbullens datorer installeras just nu Windows 10. Planen är att det skall vara klart nät Kanelbullen öppnar den 11.1 2016. Vi kommer dock att ha kvar en dator med Windows 7.

De flesta stödpersonerna har fått en introduktion till Windows 10, så att de tillsammans med de som använder Kanelbullens datorer kan använda detta bra system. Ni som har Windows 7 eller 8 har fått ett erbjudande om uppgradering till Windows 10. Det går ut 29.7 2016, så ni har god tid på er att uppgradera.

Ni som har Vista eller XP och vill uppgradera till Windows 10 måste först kontrollera om datorn räcker till för Windows 10. Därefter är ni tvungna att köpa Windows 10. Men om datorn räcker till är det ju billigare än att köpa en ny dator. Själv kör jag Windows 10 på en 9 år gammal dator, som tidigare drevs med Windows XP.

Men på måndagssupporten kan ni alltid få hjälp.

Här finns en introduktion till Windows 10. Läs den och pröva på!

Lars Bogren
Ordförande SeniorNet Södermalm

 


Oktober 2015

Hej alla medlemmar i Södermalmsklubben.

Det senaste ordförandebrevet fick ni i september. Vilket underligt väder vi har haft denna höst. Ovanligt varmt och nederbördsfattigt. Kan det bero på klimatförbättringen? Men som vanligt är väderminnet kort. Sådana här höstar har alltid förekommit. Jag undrar hur det var på bronsåldern, när klimatet i Sverige var som vid Medelhavet i dag.

Medlemsutvecklingen för SeniorNet Södermalm
I dag är vi 858 medlemmar. Det intressanta är att vi ökar med en medlem per dag trots att vi inte gör någon reklam för föreningen. Medlemsökningen förundrar oss alla. Kan någon klok förklara anledningen till den?

Kanelbullens användning
Kanelbullens användning ökar stadigt. När jag kommer till Kanelbullen, sitter det medlemmar och ännu inte medlemmar vid nästan var enda en av våra datorer.
Dessutom är det ca 1/3 av våra besökande, som har egna datorer, plattor eller smarta mobiltelefoner. Ibland blir det hektiskt, men trevligt, på Kanelbullen.

Som ni kanske vet så har vi nu:
– En modern scanner, som kan bl.a. kan användas för diabilder, alla format av svartvita och färgfoton och negativ samt naturligtvis, vanliga dokument.
– En effektiv och snabb färgskrivare, också med scanner.

Kurserna
Höstens kurser är fullbelagda med långa köer.
Vi behöver fler kursledare. Om du känner dig kallad, så kan du kontakta Kerstin Enochsson Seydlitz eller mig. Ett bra sätt att känna efter om du vill ge kurser är att delta som hjälpare till en kursledare på en kurs som du tycker är intressant.

Windows 10
Windows 10 är det operativsystem som Microsoft satsar allt på nu. Det skall fungera på datorer, surfplattor, smarta telefoner och andra grejor i framtiden. Vi får se hur de lyckas med denna satsning. Många har nu Windows 10, antingen genom att uppdatera från Windows 7 eller 8, eller genom att köpa en dator med Windows 10. Jag har ju, utan att jag ville det, fått Windows 10 på min dator, som är 9 år gammal och hade Windows XP till att börja med. Med Windows 10 har den fått en ansiktslyftning. Jag är verkligen mycket nöjd med Windows 10, efter att ha återställt till en miljö där jag känner mig hemma, bl.a. genom att inte använda Edge.

15 oktober hade vi en Dataträff när en person från Microsoft presenterade Windows 10. Han var ovanligt ödmjuk när han berättade om Windows 10 och av vilken anledning Microsoft satsar på detta operativsystem. Intresset var enormt. Det var ca 180 personer som ville höra vad han hade att berätta. Vi kommer att ha fler dataträffar som berör Windows 10 under vintern och våren. Håll ögonen öppna! På Kanelbullens datorer planerar vi att installera Windows 10 på alla datorer vid jultid 2015. Just nu utbildar vi alla stödpersoner i Windows 10, så att de skall kunna hjälpa medlemmar som kommer till Kanelbullen. Dessutom kan de som har Windows XP och Vista vara ganska lugna just nu. Microsoft kommer att ge stöd för XP- och Vistaanvändare under ganska lång tid framöver. Men att använda Windows 10 är bara en fördel, såvida din dator klarar av det. Kom till Kanelbullen, så kan du få reda på om Windows 10 kan köras på din dator.

Medborgarveckan
Som ni kanske känner till, så var SeniorNet Södermalm representerad på 4 bibliotek i södra Stockholm vid Medborgarveckan i oktober. Det kom inte så många som det brukar, men Digidel, som ordnar Medborgarveckan har det knapert med dålig reklam som följd.

Höstfesten
Höstfesten, som ägde rum den 29 oktober, hade 98 besökare. Stämningen var hög med god mat, trevligt umgänge och underhållning med Gustens svänggäng. På vår hemsida finns en länk till reportaget med musik.

SeniorNet Sweden
Som ni vet, så kommer SeniorNet att få en ny hemsida och ett nytt medlemsregister. Planerna är att den nya hemsidan är på plats vid årsskiftet 2015/2016. Bengt Könberg och jag fick en demonstration av allt på verksamhetskonferensen i Växjö, som ägde rum 8-9 november med 26 SeniorNet-föreningar representerade.

Det är viktigt att ni snarast uppdaterar era emailadresser om det behövs. Kontakta mig eller Folke Karlsson om detta.

Lars Bogren
Ordförande SeniorNet Södermalm


 

September 2015

Hej ärade medlem i Södermalmsklubben.

Det senaste ordförandebrevet fick ni i juni. Här är det första i höst. Förutom 4 dagar med 33 grader i skuggan fortsatte sommaren med regn och blåst ända till juli månads slut. Min opererade höft är bra, men nu är det artrosen i högerfoten som återstår och den kan man inte göra något åt sägs det. Trots att det redan är september så är augustikräftorna ännu inte avsmakade och den överraskande hösten väntar jag fortfarande på. Så nu kan det bara bli bättre.

Medlemsutvecklingen för SeniorNet Södermalm. Just nu är vi 820 medlemmar. Anledningen till att vi nu är så många är att medlemmar som var angivna som klubblösa har överförts till SeniorNet Södermalm.

Kanelbullen i sommar Kanelbullen var öppen varje tisdag 13-16 under perioden 16 juni till 11 augusti och som vanligt bemannad av två stödpersoner. Men inte räckte det. Tack och lov var det nästan alla tisdagar även andra stödpersoner där. Det behövdes, för aldrig tidigare har så många medlemmar kommit dit, dels för att använda Kanelbullens datorer, dels för att få hjälp med egna. Utslaget på alla tisdagarna så användes i medeltal 23 timmar av 14,8 personer varje tisdag. Kanelbullens datorer är tillgängliga 18 timmar per dag! Nu är Kanelbullen som vanligt öppen varje dag som vanligt. Och måndagssupporten har ju också börjat.

Kurser  På klubbens hemsida finns höstens kurser. Många av kurserna är redan fullbelagda. Vi behöver fler kursledare.

Windows I förra ordförandebrevet skrev jag: ”Enligt envisa rykten kommer Microsoft att under ett år erbjuda gratis uppdatering till Windows 10 för de som i dag har Windows 7 eller Windows 8. Ryktet är sant. Får ni ett meddelande från Microsoft att få Windows 10, så acceptera erbjudandet. Dock tror jag att det är klokt att vänta några månader med att installera Windows 10. Anledningen är att alla program skrivs av människor. Windows 10 är ett så kallat operativsystem som är ett komplex av program som samarbetar för att styra din dator. Och människor som skriver program gör fel som det tar lite tid att se, hitta och rätta. På Kanelbullens datorer planerar vi att installera Windows 10 på alla våra datorer vid jultid 2015. Om ni har funderingar kring detta så kom och få råd av stödpersonerna på Kanelbullen. Köper man en ny dator i dag, så får man i allmänhet en med Windows 10. De som har Windows XP tror jag kan vara ganska lugna just nu. Försvaret i USA ”blåste toppen” när de fick reda på att supporten för XP skulle upphöra. Och likadant har ett antal stora företag reagerat. Det rör sig alltså om miljontals XP-användare. Microsoft kommer därför att ge stöd för XP-användare under ett antal år framöver. SeniorNets tekniker kommer med råd om hur vi som privatpersoner skall agera. Vid en Dataträff den 15 oktober kommer en person från Microsoft att berätta mer om Windows 10. OBS att denna träff äger rum i Drakenbergssalen på Tellus vid Hornstull. Se vidare vår hemsida.

Medborgarveckan Som ni kanske känner till, så har SeniorNet Sweden och därmed SeniorNet Södermalm anordnat en Surfdag på ett antal bibliotek i södra Stockholm i oktober under ett antal år. Vissa bibliotek har haft många besökare, andra färre. Från SeniorNet Södermalm har ungefär 30 personer ”ställt upp” för att ge besökare mer information om möjligheterna med IT. Surfdagen kommer i år att äga rum en eftermiddag veckan 5-11 oktober. Många bibliotek är ivriga att vi har denna Surfdag. Vi behöver förstärkning av de som kan representera SeniorNet Södermalm. Hör av dig till mig om du vill göra en insats på detta sätt. Det är spännande och lärorikt, samtidigt som man kan känna sig duktig.

Intressant besök på SeniorNet Södermalm Den 31 augusti hade vi besök av tre unga japanskor. De arbetar på ett forsknings/utvecklingsföretag som driver projekt inom ett antal varierande områden i Japan. De som besökte oss hade som uppgift att finna olika områden och metoder hur man i Sverige ger stöd och engagemang för pensionärer. Anledningen till besöket hos oss var att finna hur vi agerade för att promovera användningen av IT hos äldre personer. Vilket enormt arbete de måste uträtta. I Japan finns 75 miljoner pensionärer och den gamla Japanska traditionen och ansvaret  att familjen tar hand om de äldre håller på att lösas upp på samma sätt som har skett i Sverige. Jag fann dessutom att det finns över 18.000 personer över 65 år på Södermalm. Varför är inte fler medlemmar i SeniorNet Södermalm?

Och glöm inte att SeniorNet Södermalm har Höstfest 29/10. Mer information kommer senare.

Lars Bogren Ordförande

 


 

Juni 2015

Det senaste ordförandebrevet skrev jag i april.

Många klagar över sjukvården, men det finns ljusglimtar som jag själv erfarit. Men det är kanske tur att man bor i Stockholm med alla valmöjligheter till sjukvård som finns här.

Sedan november har jag haft ont i höger höft, när jag stillastående trillade med cykeln över en trottoarkant som jag inte såg i mörkret. Jag trodde att jag hade sträckt en muskel eller sena, så när jag gjorde den årliga åretruntkontrollen, så röntgades jag. Efter några dagar fick jag svar: Artros igen, och ganska svår. Eftersom jag av den anledningen bytt båda knäna så visste jag vad som väntades.

Så den 8 april träffade jag en ortoped på Ortopediska Huset i Globenområdet. Som jag hade förväntat, så sade han att höftbyte vad det enda som gällde. Jag skulle få kallelse för operation i början av juni (sommaren förstörd), men efter två dagar fick jag kallelse att operation skulle göras den 22 april. Och så blev det. Hela behandlingen skedde med stor effektivitet, kompetens och vänlighet hos personalen.

Så maj blev en månad när jag stapplade omkring med två kryckor i en bedövningsdimma utan en droppe öl, vin eller andra styrkande drycker. Men vad jag förstått så var maj en kall och regnig månad.  Nu linkar jag omkring på en krycka, cyklar motionscykel och kör bil. Men inga stavhopp (det har jag å andra sidan aldrig sysslat med).

Nu kan det bara bli bättre. Midsommar på fredag, julivärmen, augustikräftorna och sedan den överraskande hösten.

Kanelbullen öppet i sommar
Som vanligt är Kanelbullen öppen varje tisdag 13-16 under perioden 16 juni till 11 augusti och som vanligt bemannat av två stödpersoner. Detta är också publicerat på Kanelbullens hemsida längst ner i ”aktuellt schema”

Från och med 17 augusti är Kanelbullen öppen varje dag som vanligt. Då börjar också måndagssupporten.

Kurser   På Kanelbullens hemsida finns nu också höstens kurser inlagda. Det gäller att vara ute i god tid, för kurserna blir snabbt fullbelagda.

SeniorNet Sweden Årsmötesprotokollet är nu publicerat på SeniorNet Swedens hemsida

Ett gäng inom SeniorNet Sweden håller på med att tillverka ett nytt hemsideskoncept. Den nya hemsidan beräknas vara klar under hösten 2015. Vi får därför ha kvar våra gamla hemsidor under många månader framöver.

Vad har hänt hittills under året för SeniorNet Södermalm Just nu är vi 779 medlemmar.

Kanelbullens har använts av 678 personer, nästan alla medlemmar, som använt egna eller våra datorer sammanlagt 795 timmar under de 116 dagar som vi har haft öppet under våren. Måndagssupporten har givit 293 personer hjälp i sammanlagt 310 timmar.

Användningen av Kanelbullen ökar hela tiden, trots att datakunskapen ökar. Majoriteten av besökare använder datorer, men en minoritet som i dag har ”plattor” och ”Smarta telefoner” behöver också hjälp.

Till salu eller avhämtning Om du går in på ”loppissidan” på vår hemsida kan du se vad som erbjuds av det gamla. En del är till salu, annat gratis.
Windows Det sägs nu att Windows 10 är i antågande. Släppdatum är just nu 29 juli 2015.

På Kanelbullens datorer planerar vi att installera Windows 10 på alla våra datorer vid jultid 2015.

I förra ordförandebrevet sade jag: ”Enligt envisa rykten kommer Microsoft att under ett år att erbjuda gratis uppdatering till Windows 10 för de som i dag har Windows 7 eller Windows 8”.  Och ryktet är sant. Får ni ett meddelande från Microsoft att få Windows 10, så acceptera erbjudandet. Dock tror jag att det är klokt att vänta några månader med att installera Windows 10. Anledningen är att alla program skrivs av människor. Windows 10 är ett så kallat operativsystem som är ett komplex av program som samarbetar för att styra din dator. Och människor som skriver program gör fel som det tar lite tid att se, hitta och rätta.

Om ni har funderingar kring detta så kom och få råd av stödpersonerna på Kanelbullen.

Köper man en ny dator i dag, så får man i allmänhet en med Windows 8 som kan uppdateras. Men kan du vänta till hösten, så kan du få en dator direkt med Windows 10 och slipper därigenom en massa problem.

Lars Bogren
Ordförande


 

April 2015

Det senaste ordförandebrevet skrev jag i februari. Sedan dess har två viktiga skar inträffat:

 • SeniorNet Södermalm har haft årsmöte
 • SeniorNet Sweden har också haft årsmöte.

Annars har inte mycket hänt i föreningen. Dagarna och veckorna går alldeles för fort. Gick de verkligen lika fort förut när man arbetade? Jag tycker att jag hann  med så mycket mer, arbete minst 8 timmar om dagen, familjen, fritidsaktiviteter, semestrar och ändå hade man tid för släkt, kamrater, vila och läsning. Nu för tiden när man inte arbetar verkar tiden inte räcka till. Kan någon klok person förklara detta fenomen, eller är jag ensam om att uppleva att tillvaron verkar vara sådan.

Nya Året för SeniorNet Södermalm

Som jag nämnde i det förra ordförandebrevet så innebar avskaffandet av avgifterna på Kanelbullen för besök av medlemmar i SeniorNet ett uppsving avseende antal besök. Så här blev utfallet under de 6 månader som gått om man ser på antal besökare på Kanelbullen med egen dator eller som använt datorerna på Kanelbullen.

–   Medelantal besökare per dag ökade från 4,3 till 5,5. –   Den tid som besökarna använde varje dag ökade från i medeltal 2,6 till 5,5 timmar. –   Sammanfattat ökade antal besökare 27% och den dagliga tiden med 107%.

Medlemsantalet ökar hela tiden. Vi är nu över 780 medlemmar. Man undrar vad som orsakar denna glädjande medlemstillväxt. Vi gör ju ingen egentlig reklam för föreningen.
Det har fortsatt att vara milt även före och efter Vasaloppet.

Årsmötet den 9.4 var fullsatt som vanligt.  Årsmötesförhandlingarna höll tiden och gick som smort tack vare Pelle Carlsson ordförandeskap.  Maten var god som vanligt.  Underhållningen, som leddes av Tommy Löbel som spelar på Louis på Söderhallarna varje fredagkväll, var bra som vanligt. Vilket ös! Mycket dans.  Arrangemangen var minst lika bra som vanligt.  Men något var väl sämre? NIX.  Se referat och protokoll på SeniorNet Södermalms hemsida

SeniorNet Sweden SeniorNet Sweden hade årsmöte den 14.4 med besökande från hela Sverige.  Förra året kämpade vi oss igenom så att mötet var (nästan) klart kl. 16.00. Många stridigheter om budget och avgifter. I år gick allt som smort. SeniorNet Swedens utgifter har minskat radikalt så att vi nu hade en mycket lägre förlust än förra året.  Nästa år budgeteras en ganska stor vinst.  Olov sitter kvar som ordförande. Jag tycker att han har utfört ett verkligt professionellt ledarskap i den oroliga tid, som hösten innebar för SeniorNet Sweden.  Det blev några förändringar i styrelsen.  Årsmötesprotokollet har ännu inte publicerats, men kommer säkert att finnas på SenorNet Swedens hemsida ganska snart.

Som ni säkert vet och sett har det varit problem med SeniorNet Swedens hemsidor och medlemsregister under vintern.  Allt börjar nu ordna sig tack vare hårt arbetande styrelsemedlemmar samt den nya kanslisten, Rita Dubbelman, som är en av våra medlemmar.

Man söker nu ett nytt hemsideskoncept, men mycket återstår.  Vi får därför ha kvar våra gamla hemsidor under många månader framöver. Men de är ju ganska trevliga tack vare Pelle Carlsson som sköter om dem. 

Till salu eller avhämtning Om du går in på ”loppissidan” på vår hemsida kan du se vad som erbjuds av det gamla. En del är till salu, annat gratis. Windows På Kanelbullens datorer kommer vi inte att installera Windows 8, utan vi väntar på Windows 10, som vi hoppas finns i en någorlunda stabil version vid jultid 2015 . Som många säkert har erfarit så har det har börjat dyka upp meddelanden från olika företag att Windows XP inte kommer att stödas av deras system i framtiden. Så utan tvekan kommer datorer med XP och Vista att behöva bytas ut på ett eller annat sätt. I allmänhet har man många månader (år?) på sig att skaffa något nytt. . Det går ju att köpa en ny dator, surfplatta eller smart telefon som ersättning till den gamla datorn. Men se till att det nya är tillräckligt användbart för dig.  Om ni har funderingar kring detta så kom och få råd av stödpersonerna på Kanelbullen. Köper man en ny dator i dag, så får man i allmänhet en med Windows 8. Kan man vänta till hösten, så kan man gå direkt till Windows 10, som enligt mångas erfarenheter är betydligt mer lätthanterligt än Windows 8. Enligt envisa rykten kommer Microsoft att under ett år att erbjuda gratis uppdatering till Windows 10 för de som i dag har Windows 7 eller Windows 8. Men vi får se!

Lars Bogren Ordförande


Februari 2015

Nya Året

Det nya året har börjat bra på många sätt: – Avskaffandet av avgifterna på Kanelbullen för besök av medlemmar på SeniorNet medförde ett uppsving avseende antal besök.
– Måndagssupporten för medlemmar har också ett ökande antal personer som behöver teknisk support.
– Medlemsantalet ökar hela tiden. Vi är nu över 740 medlemmar. – Det har varit ganska milt och snöfattigt (än så länge). Vi får väl se hur det är efter Vasaloppet.

Några problem
Dock finns det fläckar i protokollet – Den serverleverantör som SeniorNet Sweden och vi använde gick i konkurs.
– Hemsideskonceptet om vi planerade att använda stöp därigenom. SeniorNet Sweden söker ett nytt system för hemsidan.    I utvärderingen av detta deltar medlemmar från vår förening.
– Medlemsregistret blev helt konstigt vid flytten till ny serverleverantör.
– Nya medlemmar har inte fått medlemskapet bekräftat   – Påminnelsebrev om utebliven medlemsavgift gick ut till många medlemmar. Det är klart att många (inklusive mig själv) blev mycket arga över detta missöde.
– Rita Dubbelman, som är ny kanslist i SeniorNet Sweden och medlem av vår förening har nog haft ett jättearbete med allt detta.

Årsmötet
Årsmötet äger rum 9 april i Drakenbergssalen på Tellus  Efter årsmötesförhandlingarna blir det middag med underhållning. Boka kvällen! Mer information med anmälningsförfarande kommer senare. Motioner till Årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 25 februari 2015.

Till salu eller avhämtning
På Kanelbullen har vi skaffat några nya datorer och skärmar.  Om du går in på ”loppissidan” på vår hemsida kan du se vad som erbjuds av det gamla. En del är till salu, annat gratis

Det gamla bordet på @ har också pensionerats och ersatts av ett nytt spänstigt som är mer funktionellt för vissa kurser och för besökare.  Det gamla är därför ledigt för avhämtning för användning på en lugn och värdig plats. Det står och lutar sig på @. Det är fernissat och naturfärgat och har: – Solid furuskiva  – Avtagbara ben  – Måttet 75×130 cm  Den som vill ge det ett förnyat liv kan hämta det. Först till @ etc.

Windows
Det har börjat dyka upp meddelanden från olika företag att Windows XP inte kommer att stödas av deras system i framtiden.
Så utan tvekan kommer datorer med XP att behöva bytas ut på ett eller annat sätt.
I allmänhet har man många månader på sig att byta till något nytt, t.ex. Windows 8 eller Windows 10.

På en någorlunda kraftig gammal Windows XP dator kan man nog installera antingen Windows 8, som finns nu eller Windows 10, som enligt rykten kommer i höst.
Mina egna erfarenheter är att med något av dessa operativsystem, så får den gamla XP datorn ett nytt liv. Den går snabbare att starta och
verkar snabbare i förhållande till både XP och Windows 7.

Det går ju också att köpa en ny dator, surfplatta eller smart telefon som ersättning till den gamla datorn.
Själv skriver jag många brev, artiklar och emailmeddelanden, så en rejäl dator (en gammal som förut hade XP) med tangentbord och ganska stor skärm är det enda jag använder.
Det går ju också med Windows 7, men i förhållande till W 8 eller 10 tycker jag att den är långsam.

Köper man en ny dator i dag, så får man i allmänhet en med Windows 8. Kan man vänta till hösten, så kan man gå direkt till Windows 10, som enligt mina erfarenheter är lättare att hantera än Windows 8, eftersom den är mer lik XP och W7.
Vilka erbjudanden de som i dag har W8 att gå till W10 får vet jag inte i dag, men det kommer nog sådana. Vi får se!

Lars Bogren
Ordförande


December 2014

Den här hösten har jag upplevt som ovanligt solfattig. En kulen dag följer på en föregående kulen dag.  Men när deppigheten känns alltför hård, så går man ner till @ för en pratstund med alla trevliga personer som är där.
Annars har Murphys lag nr 1 besannats. ”Om något kan gå sönder, så gör den det förr eller senare”. Sålunda kvaddade min lilla trevliga 8 år gamla dator. Skärmen slocknade. När jag kopplade den till en extern skärm, så kvarstod felet. Grafiken i moderkortet hade slutat fungera. Att reparera den skulle ha kostat lika mycket som en modern dator. Tack och lov fungerade hårddisken. Jag tog en chans och satte in den i en annan gammal dator av ett helt annat märke. Inte trodde jag att det skulle fungera, men vad gör man inte när man blir panikslagen och förtvivlad.  Men det fungerade! Det har det aldrig gjort förut. Troligen gick det bra för att jag hade Windows 8. Microsoft har tydligen gjort något som gör att det går att flytta en hårddisk mellan datorer av olika fabrikat om man har Windows 8.

Höstfesten
Höstfesten var ovanligt välbesökt. Det var fler anmälda än som egentligen var maximalt antal som får vistas samtidigt i Drakenbergssalen. Stämningen var hög, maten god, underhållningen underhållande och dansinbjudande.
Nästa fest är vid årsmötet i april. Se till att ni anmäler er i god tid om ni vill försäkra er om plats.

Medlemmar
Vi är nu över 700 medlemmar i SeniorNet Södermalm.  Medlemsantalet har ökat med över 200 under de senaste tre åren trots att vi inte gör någon annonsering eller annan reklam.  Ibland talar vi för andra pensionärsföreningar vad vi kan göra avseende IT, men det är det enda vi gör. Kan det vara så att vi medlemmar berättar om SeniorNet för icke medlemmar?

Kanelbullen
Som du redan vet så kan du som medlem komma till Kanelbullen och använda Kanelbullens datorer eller egen dator fritt alla vardager mellan 13 – 16. Som vanligt ger två stödpersoner hjälp varje dag. Icke medlemmar får betala 15:- per halvtimme eller köpa grönt kort som berättigar till 10 halvtimmar för 100:-.
Sedan vi avskaffade avgiften för medlemmar för användning av Kanelbullen, har besöken ökat med 40%.
Den tekniska måndagssupporten är avgiftsbelagd med 20:- per halvtimme. Trots det så är det fullt av besökare varje måndag. Numera skall du helst boka tid, antingen genom att ringa eller via Kanelbullens hemsida.

Windows
I förra ordförandebrevet talade jag om Windows 10. Jag har installerat det på en 8 år gammal dator, som tidigare hade Windows XP. Med XP var den trött. Med Windows 8 och 10 har den återupplivats. Jag är imponerad av vad Micosoft kan göra när de lägger manken till. Windows 10 inger stort förtroende. Har man Windows Vista, XP, Windows 7 eller Windows 8 känner man sig hemma. Dessutom har ett antal problem som Windows 8 vållade, försvunnit. Det viktigaste, som jag tycker, är att man inte behöver ominstallera alla program, som man är tvungen till om man går över till Windows 8 i en befintlig dator.
Kom till Kanelbullen för att pröva och se för på Kanelbullen har vi ju två datorer med Windows 10 i provversion.
Kan du härda ut med Vista, XP eller 7an, så vänta på Windows 10 i stället för att köpa en dator med Windows 8 nu.

Dataträffarna
Varje månad arrangeras en Dataträff i Spjutet. Det är alltid ett aktuellt ämne som avhandlas. Nästa är den 10.12 när Stockholms stad presenterar sina e-tjänster. Eftersom vi är seniorer, så kommer vi att mer och mer bli beroende av dessa tjänster, oavsett om man vill det eller ej. De som inte har tillgång till IT (minst 3000 hushåll på Södemalm) kommer att få det svårt med vissa tjänster. Likadant kommer det att bli i alla Sveriges kommuner och Stadsdelar i Stockholm. Så dataträffen den här gången är viktigare än vanligt. Vid förra dataträffen var det så många som kom, så att en del tyvärr inte kunde släppas in eftersom lokalen maximalt rymmer 70 personer. Så kom i tid.

Kurser
Vårens kursprogram, som det är just nu, kommer att publiceras under denna vecka. Bokning kan ske när det finns på Kanelbullens hemsida.

Med förhoppning om en trevlig jul. 22/12 vänder det! Hurra!

Lars


 

Oktober 2014

Det här är ett kort ordförandebrev för information

Medlemmar

Vi är nu ca 670 medlemmar i SeniorNet Södermalm. Trots att vi inte gör någon annonsering eller annan reklam ökar medlemsantalet hela tiden.

Höstfesten

Du har väl inte glömt anmälan till SeniorNet Södermalms höstfest 2014 på Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8 (nära Hornstull).
Vi startar med lite mingel, då man kan köpa ett glas vin och mingla tillsammans med andra medlemmar. Kl 18.00 serveras middagen, som består av Viltgryta med skogssvamp, enbärsgräddsås, varma morötter, kokt potatis och lingonsylt. Vegetariskt alternativ: Örtstekt quornfilé på rotsaksbädd med skogssvampsås.
Anmälan: kanel20bullen14@gmail.com snarast och senast 28 oktober kl 12.00, varefter anmälan är bindande.
Betalning: Senast 28 oktober till plusgirokonto 619 45 68 – 9. När du betalar ange då tydligt: höstfest, ditt namn samt namn på eventuellt medföljande.

Kanelbullen

Som medlem kan du nu komma till Kanelbullen och använda Kanelbullens datorer eller egen dator fritt alla vardager mellan 13 – 16. Hjälp ges av två stödpersoner varje dag. Som stödperson ger man det stöd man är kapabel till. Ibland blir besökaren och stödpersonen lite ledsna för att hjälp inte kunde ges. Men ibland inträffar underverk när allt stämmer. Då är man stolt och besökaren skiner av lycka. Men det är alltid en trevlig stämning på Kanelbullen.

Däremot är den tekniska måndagssupporten avgiftsbelagd med 20:- per halvtimme. Helst skall ni boka tid hos någon av de 8 teknikerna. Supporten är 9 – 16. Bokning sker på Kanelbullens hemsida seniornet.se/klubbSto/Sodermalm/Kanelbullen/

Windows

I förra ordförandebrevet talade jag om Windows 8.2 eller Windows 9. Därav blir intet. Microsofts nästa Windows är Windows 10, som troligen kommer ut hösten 2015.

På Kanelbullen har vi två datorer med Windows 10 i provversion. Det var Windows XP på dem förut, men nu har de fått nytt och snabbare liv med Windows 10.  Jag tycker att Windows 10 är ett stort lyft från Windows 8, som var ett sån´t där konstigt mellansystem från Microsoft. Windows 10 inger redan nu förtroende. Kom till Kanelbullen för att pröva och se.  Har man Windows Vista, XP eller Windows 7 känner man sig hemma. Kan du härda ut med Vista, XP eller 7an, så vänta på Windows 10 i stället för att köpa en dator med Windows 8 nu.

Seniorsurfen

Som ni säkert känner till så anordnades Seniorsurfen den 8.10 på 10 bibliotek på Söder och ”Söder om Söder” där medlemmar från SeniorNet Södermalm hjälpte till några eftermiddagstimmar. Antalet besökare varierade starkt från ingen till 20 på olika bibliotek. Dessutom sammanföll Seniorsurfen med Digidels Medborgarvecka.

Kurser

På Kanelbullen har vi ju ett antal kurser. Efterfrågan överstiger utbudet, i synnerhet avseende surfplattor, både Apple och Androider. En ny kurs för Androidanvändare anordnas därför med start den 18 november kl 9. Kursen är tre dagar. Se Kanelbullens hemsida seniornet.se/klubbSto/Sodermalm/Kanelbullen/

Med förhoppning om en dräglig och inte ishal höst

Lars


 

September 2014

Hej Södermedlem

Senaste ordförandebrevet kom i juni. En sommar har passerat. Som jag upplevde den var den Kall, för varm, Kall och blåsig för att nu vara väldigt skön. Men att sittta på vår altan i solnedgången gör livet värt att leva.

Alla aktiviteter på SeniorNet Södermalm har satt igång med galopp. Sommaren och augusi har inneburit ett rekord i antal halvtimmar och besökande.

Ett tag trodde vi att SeniorNet var på utgång allt eftersom fler och fler äldre har jobbat med datorer och därför kan allt. Men icke så tydligen! Tekniken förändras. På Kanelbullen ökar behovet av stöd för plattor och smarta telefoner av alla slag. Dessutom var ju Windows 8 betydligt mer svårhanterat än Windows XP och 7.

Surfplattor med IOS (Apple) och Android av olika former beroende på tillverkare och modell av surfplatta och Smart telefon gör att det ibland är svårt för stödpersonerna att finna sig till rätta. Men ni får inte begära för mycket av dem i denna tekniska djungel. Men på torsdagarna försöker Bo att få någon med kompetens inom dessa områden.

Som jag nämnde i junibrevet finns det fortfarande ca 300.000.000 användare av XP. Microsoft försöker skrämmas, men jag tror att de misslyckas. Windws 7 är ett annat bra system som kommer att finnas kvar i många år.

Kom att tänka på en sak: Microsoft levererar system där varannat är bra (XP, W7) och varannat tveksamt (Vista, W8).

Om ni missat att uppgradera till Windows 8.1 Update, så kom ner till Kanelbullen en måndag(boka tid först) så fixar våra tekniker det. Att själv göra det i efterhand kan vara knepigt. Windows 8 utan uppgradering till Windows 8,1 Update gör både dig och din omvärld förtvivlad och kanske förbannad.

Det ryktas om att Microsoft planerar en ny version av Windows. I dagens läge vet ingen om den skall heta Windows 8.2 eller Windows 9.

Kerstin Avenberg gjorde ett framträdande på 5 minuter i Radio Stockholm den 15 juli. På dessa minuter fick hon fram mycket om SeniorNet. Vill ni ha programmet så kan ni mejla mig.

Den nya hemsidan planeras komma i slutet av året.

Seniorsurfen i år sker den 8.10 på de flesta bibliotek på Söder och ”Söder om Söder” i SeniorNet Södermalms och bibliotekens regi.

I går hade vi säsongstart för Dataträffar. Jag berättade om SeniorNet Södermalms aktiviteter. En önskan var att min dragning finns bifogad, Det är den, klicka här.

Vid senaste styrelsesammanträdet togs beslut att:
– Besöksavgifterna för medlemmar i SeniorNet (inte bara Södermalm) slopas fom. 1a oktober. Icke medlemmar betalar 15 kr per halvtimme och 100 kr för kort (10 besök).
– Kopior, CD etc betalas som vanligt.
– För teknisk support gäller samma pris som tidigare (20 kr per halvtimme)
– Befintliga kort används tills de tar slut och kan nyttjas för att betala för teknisk support, dvs. 4 klipp per halvtimme.

I oktober är det en Seniormässa i Älvsjö. SeniorNet deltar tyvärr inte i den.

Men den 6e november är det höstfest för SeniorNet Södermalm. Tänk på FS ni vet han som var med i Härifrån till Evigheten.

Vi ses på bussen, Kanelbullen och på höstfesten.

Lars Bogren 

 


 

Juni 2014

Nu väntar sommaren fröjder. Barnbarnen slutar skolan och nu väntar deras föräldrar på att vi skall ta hand om barnbarnen och dra med dem på en massa aktiviteter som vi egentligen inte orkar med. Och att laga plättar med sylt och vispgrädde till dem vållar oerhörda problem, eftersom det numera betraktas som ”onyttig” och till och med ”farlig” mat. Men vi har ju i allmänhet överlevt, i alla fall de som läser detta. Men att träffa barnbarnen är ju alltid en glädjekälla.

Den 29e april hade SeniorNet Sweden årsmöte. Från södermalmsklubben kom jag, Bengt Könberg och Bo Zetterberg. Mer information på SeniorNet Swedens hemsida.
Viktigaste punkter:

 • Nästa år får lokalföreningen tillbaka 40% av medlemsavgiften. Nu får vi 50%..Anledningen är att om vi skall ha en central förvaltning av bl.a. medlemsregister, betalningar och hemsida så måste ekonomin centralt stärkas.
 • Årsmötet kallas numera Årsstämma
 • Ny styrelse valdes.
 • Ny ordförande är Olof Östberg, Botkyrka.
 • Lars Lindstammer, Täby, omval
 • Bo Jonsson, Nyköping, omval
 • Solvig Grönstedt, Kungsholmen, nyval
 • Eva-Britt Olsson, Botkyrka, nyval
 • Thomas Thörn, Växjö, nyval
 • Björn Österlind, Internet, nyval
 • Even Mathiesen och Olle Viklund är valda för två år vid årsmötet 2013
 • I maj träffades SeniorNet föreningarna i södra Stockholmsområdet för att diskutera om och vilka gemensamma aktiviteter och stöd till varandra som vi kan ha nytta av. Vi var ansvariga för det mötet.

De som har ny PC, Platta och Smarttelefon kommer att från hösten få hjälp på Kanelbullen samtidigt som kursutbudet för dessa apparater utvidgas.
Kursschema för höstens kurser kommer senare under sommaren.

De som har Windows XP skräms dagligen om att katastrofen väntar. Som tidigare sagt skall ni ha is i magen och inte göra något förhastat. Jag tror att Microsoft måste fortsätta med XP av den anledningen att det fortfarande finns 300 miljoner användare av Windows XP. Att betala för eventuell support är lönsamt i förhållande till att köpa ny dator. Om ni har Windows 7 kan ni sova lugnt, åtminstone tre år framåt. Om ni har fått en dator med Windows 8 så kommer ni att bli förvånade, såvida ni har installerat alla uppdateringar. Den senaste versionen heter Windows 8.1 Update. Det tar de ett antal timmar och omstarter av datorn i anspråk att få på plats. Jag startade klockan 15 och var klar vid 20-tiden efter ca  91 uppdateringar och 5 omstarter. Men det är mödan värd. Skall ni få hjälp på Kanelbullen en måndag måste ni vara där när Kanelbullen öppnar för att hinna med.

För att uppdatera  Windows i  din dator, kan du göra det själv på två sätt. Båda åtgärdena definieras i Kontrollpanelen. Jag sänder ut en separat information/instruktion hur du skall göra

 • Datorn skall vara inställd på automatisk uppdatering av Windows.
 • Om du vill ha full kontroll, gör du uppdateringarna själv

Den nya Hemsidan för SeniorNet Södermalm sätts i drift under hösten tror projektledaren Pelle Carlson (nja, det kanske anstår till årsskiftet; webmasters anm.). Fördelarna blir att administrationen sprids genom de effektivare metoder som  SeniorNet Swedens koncept för hemsidor medför.

SeniorSurfen på många bibliotek äger rum vecka  40 och 41, dvs. 29.9 – 12.10.
Stockholmsmässan i Älvsjö äger rum 14 – 16 oktober.

Under sommaren, 18 juni till 17 augusti, har Kanelbullen öppet för stödverksamhet varje tisdag 13 – 16.

Ha det så skönt i den sköna sommaren som inte längre är oändlig.

Lars


 

 

April 2014

Ja så sitter man här i mitten av april  i den blå timmen ” L’Heure Bleue” (inte parfymen) och skriver ett ordförandebrev efter två långa månaders uppehåll.

Utanför skriker koltrastarna ut sitt svårmod. I mellansvarige går isarna upp, man anar att en ny vår är på väg. Och nog är våren en ganska underbar tid. Förväntan, aning, lockande, men många år för sent.

I torsdags hade SeniorNet Södermalm Årsmöte.

Som vanligt var allt mycket välorganiserat. Bord, stolar, dukar, glas, bestick, mat och tallrikar kom ut och ut med hjälp av ett gäng arbetsamma medlemmar. Alla som hjälpte till skall ha ett stort tack. Mat och dryck fanns i överflöd.

Bellmanekvilibristen var en stor behållning. Dels sjöng han mycket bra, dels berättade han om Bellmans tid och om saker som i varje fall jag, inte hade en aning om.

Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet (inte givet) och en ny styrelse valdes. Den består av mig som ordförande, Jan Lindh som kassör, Birgitta Althén som sekreterare. Dessutom återvaldes Christian Ewerlöf, Bengt Könberg, Lena Malm och Stig Hanson. Ny i styrelsen är Marianne Elinsdotter.  Hon ansvarar för Fsecure sedan många år på Kanelbullen. Hon har arbetat med hålkortsmaskiner (vet ni vad det är?) och renovering av antika möbler, båda i sin profession.

Den föränderliga IT världen kräver ansträngningar av oss. De som byter dator till ny PC, Platta och Smarttelefon kommer sannolikt att få stor glädje av de nya prylarna men också att stöta på nya utmaningar och problem. På Kanelbullen kan vi då i de flesta fall hjälpa er.

PC användare som har Windows XP skräms dagligen om att katastrofen väntar. Ha is i magen och gör inget förhastat. Jag tror att Microsoft måste fortsätta med XP av den anledningen att 10-tusentals stora företag med 10-tusentals anställda, fortfarande använder Windows XP.

Om ni har Windows 7 kan ni sova lugnt, åtminstone tre år framåt.

Om ni har fått en dator med Windows 8 så kommer ni att bli förvånade. Till och med jag har blivit positiv till detta, i mitt tycke, ganska bastardartade, system (i januaribrevet lovade jag att uttala mig om Windows 8 i detta brev). Microsoft har nu insett att alla inte har datorer med pekskärmar och att många fortfarande gillar Windows XP, Vista och 7. De har därför smugit in uppgraderingar till Windows 8, så att det nu är mer likt de gamla operativsystemen.  Se därför med tillförsikt fram emot Microsofts uppdateringar, som kommer gratis och automatiskt. Dock tar de ett antal timmar och omstarter av datorn i anspråk att få på plats. Se SeniorNet Swedens hemsida under Nyheter artikeln Nyheterna i Windows 8.1 Update.

På SeniorNet Swedens hemsida under Nyheter artikel Ny statistik från Statistiska Centralbyrån kan man också få en länk till mycket intressant och relevant SCB statistik om hur vi svenskar använder våra datorer.

Kanelbullen har nu ett ”Plattofoncafé” öppet varje torsdag. Till den första träffen kom det 25 personer. Kaos uppstod, men våra stödpersoner hanterade situationen ypperligt bra.

Påskveckan har vi bara öppet måndag och tisdag.

Hemsidorna för SeniorNet Södermalm har under alla år administrerats av Pelle Carlson. För att sprida administrationen och för att använda effektivare metoder, har vi bestämt att använda SeniorNet Swedens koncept för hemsidor.

En klubb som redan använder detta koncept är SeniorNet Göteborg. Gå in på deras hemsida adress:  http://goteborg.seniornet.se/ för att se hur en klubbsida kan se ut.

En skiss på vår hemsidas första sida har gjorts av Pelle(se nedan). Men under projektets gång kommer den naturligtvis att ändras. Om ni har några idéer, så är de välkomna.

Bra för denna månad

Ha det så skönt i den annalkande våren

Lars


 

Januari 2014

Nu är julen äntligen överstånden och vi befinner oss nu i de långa och tröga oxveckorna, som ju varar ända till fastlagen.
Vintern som inte kom förrän i mitten av januari, har ju ännu inte gett oss så mycket snö så att det hindrar framfarten. Men annat blir det väl när vinterns första blockerande högtryck försvinner genom att den oändliga raddan av atlantiska frontsystem kan få fritt spelrum över våra trakter igen. Under juluppehållet hade Kanelbullen öppet varje måndag. Det var tydligen uppskattat, för vi hade ovanligt många besökare, både för support och sådana som ville använda datorerna. Surfplattor av olika slag som julgåvor var tydligen populära.

Under juluppehållet installerades Windows 8.1 på två datorer på Kanelbullen. När man köper en dator nu, får man ju Windows 8 såvida man inte köper en Mac förstås.
Jag har installerat Windows 8.1 på en av mina datorer och försöker nu se vilka för- och eventuella nackdelar den har framför Windows XP och Windows 7 (som jag har). Jag rapporterar hur det gått i nästa brev.

Det här med tekniska nyheter är intressant. En del djärva, ca 2,5% (även seniorer) vill vara bland de första som använder ny teknik, medan de flesta anammar den så sakteliga. En liten minoritet, ca 16% (som jag själv tillhör) är eftersläpare som tvekar med att använda ny teknik förrän den gått ur barnskorna och visat vad den går för. Själv har jag alltid frågat mig hur en ny grej kan förbättra mitt liv. Om jag inte tycker att den gör det, så avstår jag gärna från den. Av den anledningen använder jag mig varken av surf- eller läsplatta eller smart telefon ännu. Men vi människor är ju olika tack och lov.

I förra ordförandebrevet hade jag en fråga om vilket typsnitt som ni tycker är bäst. Baskerville med klackar (serifer) och det andra Ariel som inte har klackar. Jag fick 47 intressanta och nyttiga svar som fördelade sig så att 24 tyckte att Baskerville var bäst medan 23 tyckte Ariel var bäst. Anledningen till att jag frågade var att jag ger nybörjarkurser där man lär sig skriva text, surfa och mejla. De flesta som skriver text har aldrig reflekterat över att det i stort sett finns två typer av typsnitt, med eller utan klackar (serif). Om man läser en tidning eller bok så är de nästan alltid satta med ett typsnitt som har klackar, som anses vara mer lättläst i löpande text, medan de utan kan duga för reklam, rubriker och korta texter. Av båda typerna finns mängder av varianter. Tänk på det när du skriver ett brev på datorn nästa gång. Om du har skrivmaskin så har den nog ett typsnitt med klackar. Det är väl bara på den fantastiska IBM skrivmaskinen med skrivkula som man kan (kunde) växla mellan olika typsnitt.

Svenska Dagbladet hade en artikelserie om äldre personers användning av datorer och Internet 13 – 21 januari. Lilliann Källermark, som är ordförande i SeniorNet Sweden, uttalade sig ett par gånger om SeniorNet. Fotona av henne är tagna på Kanelbullen.

Ett antal personer från vår klubb kommer att hjälpa Hornstulls bibliotek med handledning av seniorer ett par timmar en eftermiddag i veckan under våren. Om du är intresserad att hjälpa till, kan du kontakta Eyvind Irestig eyvind.irestig@gmail.com, som är vår samordnare, eller mig.

SeniorNet Södermalm ger ju ett antal kurser i olika ämnen. Kursschemat finns på www.seniornet.sodermalm.just.nu  -> Utbildning -> Kursverksamheten. Kurserna för surfplattor och smarta telefoner är överbokade och så är även fortsättningskurserna för användning av Windows. Som vanligt är behovet av kursledare stort, speciellt avseende hantering av surfplattor, smarta telefoner och Windows 8. Om du är intresserad kan du kontakta mig eller Göran Berg e-post kurs.kanel@hotmail.com, telefon 08-774 28 78
Stödpersoner är alltid efterfrågade, både som stödperson i sig och av besökare på Kanelbullen. Att vara stödperson innebär att du är på Kanelbullen en eftermiddag per månad – någon månad kanske två eftermiddagar – för att hjälpa besökare tillrätta. Kontakta Bo Zetterberg e-post bo.zetterberg@telia.com, telefon 08-640 66 77 för mer information, om du är intresserad att bli med i stödpersongänget.

Den 10 april är det dags för årsmöte och vårfest!  Motioner till årsmötet bör vara styrelsen tillhanda senast 27 februari.

Ha en skön vinter.
önskar
Lars Bogren
ordförande


December 2013

Nu är det jul och foten den slinter tills julen är slut och julegranen kastas ut. Vintern kom fort i år, men vi får väl se hur resten av denna mörka årstid blir.
Under julen kommer Kanelbullen att ha öppet måndagarna 16.12, 23.12 och 30.12 mellan 13-16. Se ”Aktuellt schema” längst ned på www.kanelbullen.just.nu. Obs! måndagssupporten är också flyttad till kl 13 – 16 dessa datum.
Under juluppehållet är planerna att installera Windows 8.1 på två datorer på Kanelbullen.
Användningen av Kanelbullen är intressant. Besökarantalet och användningen av datorerna ökar år efter år, trots att allt fler har egna datorer av olika slag. Genomsnittligt antal besökare är ca 10 på måndagar och lite över 5 andra dagar. I genomsnitt används Kanelbullen 10 timmar på måndagar när vi har support och ca 4,5 andra dagar. Dessutom ökar medlemsantalet i SeniorNet Södermalm, så att vi nu är över 560 medlemmar.
Fyrtio av våra medlemmar är f n stödpersoner på IT-caféet Kanelbullen. Vi skulle gärna vilja vara några fler. Att vara stödperson innebär att du är på Kanelbullen en eftermiddag per månad – någon månad kanske två eftermiddagar –  för att hjälpa besökare tillrätta. Kontakta Bo Zetterberg emejl bo.zetterberg@telia.se telefon 08-640 66 77 för mer information, om du är intresserad att bli med i stödpersonsgänget.
SeniorNet Södermalm ger ju ett antal kurser i olika ämnen. Kursschemat kommer ut nu i december, men kurser som ges kommer att i stort sett vara samma som under hösten 2013. Se vår hemsida för anmälan till kurser. Från och med våren 2014 kommer det att ges kurser även kvällstid.
Behovet av kursledare är också stort, speciellt avseende fotohantering, hantering av plattor, paddor, smarta telefoner och Windows 8. Har du andra kunskaper som du vill lära ut är det också välkommet. Att vara kursledare innebär att du har visst kursarvode. Om du är intresserad kan du kontakta mig eller Göran Berg emejl kurs.kanel@hotmail.com och telefon 08-774 28 78  I en del gamla datorer börjar diskutrymmet ta slut, som det gjorde för mig. Jag hade en disk på 80 GB och köpte en ny på en Terabyte, vilket innebär att den rymmer 1000 miljarder tecken. Fantastiskt. Dessutom var den halva priset mot en motsvarande, som jag använder för säkerhetskopior  som jag skaffade för tre år sedan.        Hur får man över allt data  utan att behöva ominstallera allt igen? Jo, på Kanelbullen finns en liten manick där man sätter i den gamla och nya disken, knäpper på en knapp och väntar till dess att alla lampor på manicken slutat blinka. Det tar ca en halvtimme. Så om du har ett sådant problem, ta kontakt med Kanelbullens måndagssupport, så får du hjälp.  Har du besökt SeniorNet Swedens hemsida ännu? Gör det, www.seniornet.se  är intressant, men ha medlemsnummer och lösenord tillhands.
Vad tycker du om SeniorNet Swedens nya Logotyp?  Vilket går lättast att läsa av texten nedan som har olika texttypsnitt?
Nu är det jul igen och julen varar än till påska Det vore intressant att höra era synpunkter och åsikter om de olika typsnitten, för du ser väl skillnaden mellan dem.   Ha en skön Jul och ett Gott Nytt År önskar
Lars Bogren ordförande


 

November 2013

Sommaren har gått och nu är gråa dagar och i mångas ögon, den trista och långa hösten och vintern här.  Men tänk på att det bara är 5 månader till nästa vår.
I förra veckan hade vi en höstfest med ca. 100 deltagare. Det vill säga en femtedel av våra medlemmar var där och åt, drack olika drycker, pratade, lyssnade till Svenssons Treoo och dansade därtill. Stämningen var hög. Ett stort tack till våra arrangörer. Här finner du en låt som Svenssons Treoo spelar. Den och många andra trevliga låtar finns på en CD som man kan köpa.
Vi växer fort just nu. I senaste räkningen var vi 560 medlemmar. Anledningen är att vi är så bra i Seniornet Södermalm. Känn er stolta att tillhöra den näst största SeniorNet föreningen i Sverige. Göteborg är större med ca. 900 medlemmar men omfattar hela Göteborg.
När vi är på Kanelbullen kommer det intresserade som inte ännu är medlemmar in för att nyttja våra datorer.

Vi föreslår att de skall bli medlemmar. Frågan vi får är då: ” Vad har jag för nytta av det då? Vad får jag för 250 kronor per år?”.
Jag har tänkt på dessa frågor. Mitt svar kommer att vara:
Tillgång till Kanelbullen varje dag mellan 13-16, med stödpersoner, datorer, mjukvara, trevlig samvaro, kunskapsutbyte.
Professionella personer varje måndag för att klara upp problem med medhavda datorer.
Dataträffar med föredrag av mycket kunniga personer i olika aktuella ämnen avseende moderna datorer i olika miljöer.
Kurser i olika ämnen
Tillgång till Seniornet Swedens hemsidor.
Och vår- och höstfest med mat, dryck och samvaro till trevliga kostnader.
Om ni inte redan sett, så har Seniornet Sweden en ny hemsida med oerhört förbättrat utseende och med underliggande stöd.
Hör kan ni bl.a. få:
Kurser i olika aktuella  ämnen.
Avancerad hjälp i användningen av olika datorer (PC, Surfplattor, Smarta telefoner mm)
Rabatter hos olika företag
Kunskap om andra SeniorNet i Sverige och hela världen

Gå in på SeniorNet Swedens nya hemsida. Ni kommer att komma åt en rikedom av kunskap, som är guld värd.
Man kommer åt Seniornet Swedens hemsida genom att ange sökorden: seniornet sweden i   sökrutan i t.ex. Google eller genom att ange www.seniornet.se i adressfältet      Man får då upp SeniorNet Swedens hemsida med ett antal val. För att komma vidare måste man ange medlemsnummer och det lösenord som du angett.      Välkomna till någon av våra aktiviteter på nätet och på andra platser.

Hälsningar Lars Bogren Ordförande SenirNet Södermalm

Ordförandebrev oktober 2013

Hej alla Medlemmar i SeniorNet Södermalm  Du har väl inte missat vår höstfest den 31 oktober!!! Anmälan kan du göra på oktober3113@outlook.com   En fantastisk sommar har gått sedan förra gången jag skrev. Just nu är vi närmare 550 medlemmar. Många söker medlemskap i SeniorNet Södermalm. Under sommaren höll vi Kanelbullen öppen varje tisdag. Besöken var fler än tidigare somrar.
Tyvärr kommer SeniorNet Norrmalm att läggas ner. Deras medlemmar har ju dock flera klubbar i innerstaden att komma till. SeniorNet Södermalm tar gärna emot dem.
Allt fler besökare har Paddor och Smarta telefoner av olika tillverkningar och därmed variationer i hanteringen.
Dessutom blir bärbara datorer med Windows 8 allt vanligare.       De viktigaste nyheterna i Windows 8.1 (jämfört med den första versionen av Windows 8) är:
•        Möjligheten att starta datorn direkt med det traditionella skrivbordet i stället för omvägen via appar.
•        Stödpersonerna och våra tekniker skaffar sig oavbrutet större erfarenheter och kunskaper om dessa ”nya” grejor.
Många som gått till datorer med Windows 8 från tidigare versioner av Windows har inte känt igen sig när datorn startas, därför att man hamnar på en Startmeny i stället för på Skrivbordet. Detta är förbryllande, såvida de inte har skaffat en dator med pekskärm. Microsoft har efterhand insett detta problem, i synnerhet för företag med många datorer.
Så för att råda bot på denna situation lanserade Microsoft den 17 oktober en ny version av Windows 8 nämligen Windows 8.1, som är en stor uppdatering som alla nuvarande Windows 8 användare kommer att få som en gratis uppdatering.
Nu finns något som liknar den vanliga startknappen, i form av en mindre, flaggformad knapp i nedre vänstra hörnet på skrivbordet.
Lite råd om du skall uppgradera din dator till Windows 8. Om du har Windows 7 Pro eller Windows 7 Ultimate är rekommendationen att välja uppdatering. Men du kan också välja att installera om till en ny fullversion av Windows 8.  Har du Vista eller XP gäller att om du vill uppgradera måste du först installera Windows 7. Sedan kan du uppgradera till Windows 8. Detta är ju en omständlig procedur så det gäller att se upp innan man börjar med en sådan process.  Fördelarna med en installation av en fullversion en  är att det rensar datorn och ger garanti för en snabb och stabil dator. Vid installering av fullversion måste dock alla program läggas in på nytt. Det säkraste är också att ta backup av alla filer som du behöver framledes. (Men det gör du ju redan eller hur?) Innan man köper en Windows 8 licens måste man veta om det är en 32- eller 64-bitars dator du har. För att ta reda på det gör man så här:
•        Tryck på Startknappen nere till höger på Skrivbordet.
•        Välj Kontrollpanelen
•        I Kontrollpanelen trycker du på Systemikonen. Man får då upp uppgifter om datorn, bl.a. hur många bitar den är på. Men antingen du skall installera fullversion eller uppgradering av Windows 8 måste du ta reda på om din dator är tillräckligt kraftfull för det nya operativsystemet. Uppgifter om systemkrav finns på http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-8/system-requirements .
Om din dator räcker till för Windows 8 kan du se hur installationen går till påhttp://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-8/upgrade-to-windows-8.   Microsoft har hemsidor med mer information om Windows 8 och 8.1.  Har du problem så finns alltid måndagssupporten på Kanelbullen till hands.

Hälsningar Lars Bogren Ordförande SenirNet Södermalm


 

Juni 2013

Det var länge sedan man vid den här tiden på året såg fram emot det oändliga och spännande sommarlovet. Nu för tiden verkar somrarna vara väldigt korta som bara flämtar förbi. Hösten kommer alltför fort.

På SeniorNet Södermalm avstannar verksamheten delvis under sommaren.  Inga trevliga och lärorika Dataträffar och Kanelbullen är bara öppen på tisdagsefter-middagar 13 – 16 mellan  17 juni till 16 Augusti. Den 19 augusti är det tillbaks till den vanliga rulljansen

Vad som väntar under hösten och vintern kan du se nedan, liksom lite om varför vi finns till och våra målsättningar i stort.

Ha det så bra i sommar men se upp för mygg, fästingar, bålgetingar och huggormar om ni ger er ut i ”spenaten” och små grodorna i midsommar.

Lars Bogren

Ordförande SeniorNet Södermalm


 

Verksamhet SeniorNet Södermalm 2013-2014

Vad är vår målsättning i SeniorNet Södermalm

Att utveckla IT-kunskapen hos oss så att vi kan använda IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT

Vilka vänder vi oss till

– Seniorer (55+)

– Vi som har tillgång till Kanelbullens datorer eller egen IT utrustning (dator, padda,

moderna mobiltelefoner) och som vill:

– Få hjälp och råd med användningen av datorerna

– Utveckla sina kunskaper

– Lösa problem med utrustningen

– De som inte har tillgång till IT tjänster men vill ha tillgång till sådana

– De som eller står utanför och misstror IT-världen.
Vad använder vi för att få oss medlemmar och andra att komma till SeniorNet

– Kanelbullen som erbjuder:

– It-café där besökare får använda befintliga datorer eller egen dator mot förmånlig

avgift samt får tips och råd alldeles gratis

– IT-café där besökare får teknisk support för att lösa problem med egna datorer

– Se vidare nedan under Kanelbullen

– Dataträffar som berör intressanta ämnen en gång i månaden (se nedan)

– Kurser till förmånliga priser (se nedan)

– Sammankomster (se nedan)

– Biblioteksamarbete med alla bibliotek på Söder och i Gamla Sta´n

– Mejl till medlemmar och andra

– Webbsidor för SeniorNet Sverige, SeniorNet Södermalm och Kanelbullen

– Kontakt med andra organisationer och föreningar

– Annonser, brev, mejl, närvaro mässor, t.ex. Seniormässan i oktober 2013.

Sammankomster
Höstfest   31.10  2013

Årsmöte  10.4    2014
Kanelbullen SeniorNet Södermalms IT-café
Teknik                                   Måndagar 10-12, Teknikspecialister

Hjälp med problem            Avgift         20:- ½ timme

Medlemskap i SeniorNet fordras

Allmän                                  Måndagar tom fredagar 13-16, två Stödpersoner

Datoranvändning               Avgifter

Medlem:                              Kort 50:-  10   5:- ½ timme

En gång                               10:- ½ timme

Ej medlem                          Kort 70:-  10   7:- ½ timme

En gång                               15:- ½ timme

Planerade kurser Hösten 2013
Nybörjarkurs                       För de som vill börja från början med en dator

Nybörjare introduktion     För de som har egna datorer men är osäkra

Fördjupning                        För de som kan en del men vill lära sig mer om säkerhet viruskontroll bibliotekshantering mm

Word 2010                            Man lär sig använda Microsofts program för skriven text

PowerPoint                          Man lär sig använda Microsofts dataprogram förpresentationer som stöd för föredrag, kurser etc

VHS till DVD                      Man lär sig överföra VHS band till DVD skivor i filmformat

Släktforskning                     Man lär sig använda de befintliga dataregistren för att ta reda på släkter

Hemsidor                            Man lär sig konstruktion av hemsidor

Dessutom ännu ej bestämda kurser men sannolikt:
Plattor och smarta telefoner

Hantering av digitala bilder i kameran och i datorn

Planerade (Preliminärt) Dataträffar hösten 2013
– Smart-TV
– Det digitala hemmet
– Foto/Bilder, tips om hur man tar bra kort, inte teknik
– Surfplattor Android (till att börja med)
– Molnet, Dropbox, Skydrive , m.fl.
Plats:  Tanto servicebooende (Kanelbullen) rum  Svärdet:
Tider: 24/9, 10/10, 31/10, 14/11, 12/12

 


Maj 2013

Bästa Södermedlem!

Detta är mitt första ordförandebrev som ordförande för Seniornet Södermalm för ett år. Jag ser det som ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Vi är ju trots allt den största Seniornetklubben i Stockholmsområdet och den näst största i Sverige (eller Sweden som de säger på den extrema västsvenska dialekten, som de talar i Lilla London och därmed i denna Sveriges största klubb med ca 850 medlemmar, som omfattar hela Göteborg), medan vi på lilla Söder är ca 550 medlemmar.
Årsmötena har följt på varandra. På vårt eget årsmöte var vi ungefär 50 deltagare. Vi hade ett trevligt och välorganiserat årsmöte med god mat och god musik som inbjöd till dans för många. Fyra nya personer valdes in i styrelsen. Vi vill alla tacka Solveig, Frederich och Bo för deras självuppoffrande och engagerade arbete. Nåja, de kommer inte att försvinna, utan kommer framledes att fortsätta engagemanget för Seniornet Södermalm.
Protokollet från vårt årsmöte finns på www.seniornet.se/klubbSto/Sodermalm
På riksföreningens deltog ett 40-tal klubbar. Bara tre södermedlemmar var där, trots att mötet är öppet för alla. Mötet, som tog hela dagen, blev hätskt med många inlägg både trevliga och tråkiga. Den stora debatten verkar vara principiell och bl.a. bestämdes att våra avgifter, som i år är oförändrade, skall fördelas 50-50 fr.o.m.  2014. Protokollet från riksföreningens årsmöte finns på www.seniornet.se
Två anföranden gjordes av:
—  Thorbjörn Larsson, landstingsråd: Kristdemokraterna, som  hälsade välkommen. Han berättade om världens mest effektiva medicinska vård, som tillhandahålls av Kaiser Permanente, till ett lägre pris än i de flesta länder, i synnerhet vid en jämförelse med Sverige. Är den tysk som namnet anger? Nej den finns i Kalifornien och ger medicinsk vård till 8,9 miljoner vårdtagare. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Permanente
—  Fil.dr Angela Zetterlund, Linnéuniversitet med Regeringens uppdrag att göra en studie om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital delaktighet. Vi fick ge ett antal synpunkter på hur man kan förbättra IT-användningen för oss seniorer.

Den stora utmaningen just nu är övergången från nuvarande datorer till Windows 8, Paddor (Ipad, Ipod, Andoid, Google, smarta mobiltelefoner mm.) som antingen datorförsäljare eller våra barn och barnbarn säger åt oss att använda. Ibland är de av nytta, men de kräver alltid nyinlärning.

Innan ni investerar i sådan utrustning bär ni läsa  www.seniornet.se. Under rutan IT-frågor reder man ut vad man skall tänka på innan man skaffar en sådan dator och vad det innebär att ha och använda dem.
Har ni skaffat en dator enligt ovan tillhandahåller Seniornet stöd och utbildning på:Kanelbullen (paddor och mobtel i sin linda).        Eller på den utomförträffliga utbildningen och informationen som finns på SeniorNet Swedens hemsida. Se www.seniornet.se och därefter rutan Utbildning och i det fönster som kommer upp väljer ni IT-noviser. Under denna flik finns utbildning av Windows 8, IPad, Mac användare och Windows och Excel 2010. Men mest imponerande är det som finns i fliken PIM – Bli IT-kunnig! Klicka på någon av de blå fetmarkerade texterna i texten PIM – Fördjupa din Praktiska IT- och Mediekompetens, utmärkt studiematerial eller Klicka för Kunskap. Sedan är ni fast i många dagar med att lära er själva.
Vår träffpunkt Kanelbullen (www.kanelbullen.just.nu) för ett aktivt liv med många besökare och användare. Öppet måndag – fred 13 -16. Måndagssupport för medlemmar med t ex krånglande dator kl 10 -12 samt 13 – 16, se idare www.seniornet.sodermalm.just.nu -> Hjälp.
Fredag 14 juni blir sista dag med ordinarie öppethållning. Därefter ska vi precis som förra sommaren försöka oss på sommaröppet varje tisdag kl 13 – 16. Någon gång under augusti återgår vi friska,  starka och entusiastiska till vårt hårda höst och vinterarbete.
Hälsningar Lars Bogren
Ordf


April 2013

Bästa Södermedlem!
Vid årsmötet 7 april 2011 fick jag förtroendet att inträda som ordförande i vår klubb. Det har varit ett stimulerande uppdrag i ett trivsamt styrelsegäng. Inte desto mindre känns det rätt att nu lämna över till ny kraft. Som framgår av vår valberednings dokument föreslås Lars Bogren bli min efterträdare. Lars, som har mitt fulla förtroende och stöd, kommer att verka för klubben på bästa sätt. Var så säker!
Andra förändringar, förutsatt att årsmötet beslutar så, är att Christian Ewerlöf, Stig Hanssonoch Bengt Könberg inträder. Omval är föreslaget för Birgitta Althén, Jan Lindh, Tore Lindquist och Lena Malm. Det blir ett toppenbra styrelsegäng !      Tack för alla stimulerande kontakter jag haft under mina två år som ordförande i vår livskraftiga och trevliga klubb.
Hälsningar

Bo Zetterberg Ordf.


 

December 2012

Bästa Södermedlem ! Senast jag sände en ordförandehälsning var den 4 oktober. Då låg fortfarande SeniorSurfen  och vår Jubileumsfest framför oss i tiden. Nu är båda trevliga minnen blott. Om SeniorSurfen finns att läsa bl a på http://seniornet.se/19510/21305/Artikel och Jubileumsfesten är omskriven bl a på www.seniornet.sodermalm.just.nu .
Detta mejl kommer tyvärr mest att handla om något helt annat, nämligen det som krånglande teknik kan ställa till med. Du har redan av tidigare utskick sett att SeniorNets teknik för utsändning av brev gällande förnyelse av medlemskap inte fungerar till 100%. Det jobbas på att avhjälpa felen, men ännu har man inte lyckats. Detta kan innebära att du inte får förnyelsebrev. Då finns risken att ditt medlemskap med automatik upphör. Så får det förstås inte vara!

Om du finner att du inte får förnyelsebrev så hör av dig till Folke.Karlsson@abc.se . Han kommer att vidta åtgärder för att rätta till.
Men säger du, hur ska jag veta när förnyelsebrevet ska dyka upp. Finns ett par sätt:

Har du kvar förra årets förnyelsebrev kan du säkert räkna ut när det nya förnyelsebrevet ska dyka upp.
På din profilsida på www.seniornet.se kan du se giltighetstiden för ditt medlemskap. Profilsidan kommer du till genom att på hemsidan klicka på ”Medlemskap” i toppmenyn och sedan välja ”Min profil”. Med medlemsnumret och lösenord loggar du in. Längst ner på din profilsida hittar du uppgift om hur länge ditt medlemskap är giltigt. Har inte förnyelsebrevet kommit 3-4 dagar dessförinnan är det läge att mejla Folke Karlsson.
När du ändå är inne på profilsidan, så passa på att ändra uppgifter som eventuellt ej längre stämmer. Glöm inte att klicka på Spara efter att ändring gjorts och logga sedan ut.

Vi är glada över att du är medlem!
Vi hoppas att kunna ge dig utbyte av ditt medlemskap genom våra aktiviteter: IT-caféet och träffpunkten K@nelbullen, data- och foto/filmträffar, kurserbjudanden, support om din dator krånglar, träffpunkter på nätet (www.seniornet.sodermalm.just.nu, www.kanelbullen.just.nu ochwww.seniornet.se ), vår- och höstsammankomster.
Men vad som också är viktigt är att du genom ditt medlemskap deltar i de ideella insatserna att bistå de mer än en miljon seniorer som står helt utanför dator/IT-världen. Ty syftet med vår förening är ju också att göra insatser för att de som fortfarande står utanför ska övervinna trösklarna och bli delaktiga. Vlll passa på att nämna att vi deltar som ”partner” i kampanjen (www.digidel.se). På Digidels hemsida anges som mål att ytterligare 500 000 personer ska vara digitalt delaktiga vid utgången av nästa år. Kampanjen hade en Kick Off 5 april 2011, så det är väl från denna tidpunkt man ska börja räkna de nytillkomna.  Digidel har en hel del aktiviteter. Det senaste är Utmaningen, http://www.digidel.se/just-nu/nyheter/kalender9/  .

Hälsningar

Bo Zetterberg
Ordf.


 

Oktober 2012

Bästa Södermedlem !
I mitt senaste ordförandemejl nämnde jag några ord om höstens SeniorSurf torsdag 11 oktober samt om vår jubileumsfest torsdag 25 oktober. Till festen har du häromdagen fått inbjudan.

Till SeniorSurfen är  det nu bara en vecka. Här några ord om detta evenemang.

Syftet med SeniorSurfen är helt i linje med vad som sägs i våra klubbstadgar:
att vi ska arbeta med att ge seniorer kontakt med IT

att vi ska arbeta för att utveckla IT-kunskapen hos seniorer så att de ka använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT

Det är faktiskt många, många som ännu står utanför dator/IT-världen. Enligt rapporten”Svenskarna och Internet” som kom ut i slutet av förra året var antalet då mer än 1,3 miljon. De flesta är seniorer. Så våra insatser känns meningsfulla.
Södermalmsklubben medverkar i SeniorSurfen på inte mindre än 11 av stadens bibliotek. Dessutom deltar Kanelbullen. Vilka biblioteken är framgår av bifogade trycksaker. Sprid gärna information om SeniorSurfen ! Själv är du också välkommen att titta in om du har några olösta frågor. Det gäller förstås dock endast dator/IT-frågor J.

Mer om SeniorSurfen finns att läsa på www.seniorsurf.se .
Hälsningar Bo Zetterberg Ordf.


September 2012

Bästa Södermedlem !
Sedan 20 augusti gäller för vårt IT-café och träffpunkt den ordinarie öppettiden måndag – fredag kl 13 – 16. Måndagssupporten kl 10 – 12 samt 13 – 16 är också i full sving. Se vidarewww.kanelbullen.just.nu. Inte minst på raden längst ner på webbsidan hittar du en hel del uppgifter om Kanelbullen. Välkommen till vår träffpunkt !
Som du sett av mejlet från vår förträfflige kurssamordnare Tore Rikard startar också snart vår kursverksamhet. Så allt börjar komma i ordning efter sommarens fröjder.

Vill du pröva andra vägar än att gå på kurs så finns alternativ. Besök på Kanelbullen kan vara en möjlighet. Stödpersonerna där kan ge tips och råd. Att skaffa sig kunskaper genom CD/DVD-skivor och utbildning på nätet är en annan möjlighet. Läs om detta påwww.seniornet.se under Utbildning i menyn högst upp webbsidan.  Under ”Medlemsskivan” finner du info om CD-skivan ”Klicka för Kunskap”. På Kanelbullen kan du få ett eget ex av skivan. Utbildningen finns också inlagd i Kanelbullens samtliga datorer. Ikon finns på skrivbordet.

Ett besök på www.seniornet.se -> Ekonomi -> Rabattjägaren -> Datorutbildning kan också ge tips. Där nämns bl a Aktivs DVD-skivor. En uppfattning om denna utbildning kan du få på Kanelbullen, där utbildningarna om Vista och Word 2007 finns tillgängliga i samtliga datorer. Ikoner finns på skrivbordet. Aktivs DVD-utbildning ”Anpassa Windows för personer med syn-, hörsel- och darrhänthetsproblem finns i ett par av våra datorer (D och E), men kan också nås via www.seniornet.se  -> Utbildning.
Men hur ser hösten ut i övrigt ? Tittar jag lite framåt, kan jag nämna att många trevliga dataträffar står på programmet. Ävenså blir det nog en eller annan foto/videoträff. Vi ska också delta i manifestationen SeniorSurfen som i år infaller torsdagen den 11 oktober. Vår klubb deltar på inte mindre än 11 bibliotek. Dessutom har vi SeniorSurf på Kanelbullen. Om SeniorSurfen kan du läsa på www.seniorsurf.se .

Ett ytterligare evenemang som är viktigt att nämna är att vi torsdagen den 25 oktober ska hahöstfest.  Då ska vi fira att vår klubb fyller 15 år! Anteckna detta datum ! Inbjudan kommer så småningom.
Hösten med SeniorNet Södermalm ser väl därmed trevlig ut. Dock finns säkert ytterligare saker att hitta på. Välkommen med idéer och förslag.

Hälsningar

Bo Zetterberg Ordf.


 

Juni 2012

Bästa Södermedlem !

Sommar igen ! Just för tillfället regn och rusk L. Men efter regn kommer solsken. Så solen kommer förhoppningsvis att skina på midsommarafton.

Liksom i förra årets midsommarhälsning vill jag påminna om

…. att under midsommarnatten förvandlas källvattnet till vin och ormbunken till blomma. Många växter är laddade med läkande kraft denna natt. En SKÖN SOMMAR tillönskas av

Bo Zetterberg Ordf.

PS  På Kanelbullen har vi nu sommarlov. Öppet dock varje tisdag kl 13 – 16. Välkommen på ett sommarbesök.


April 2012

Bästa Södermedlem!
Årsmötena har följt på varandra. Först vårt eget , sedan riksföreningens. På vårt eget årsmöte upptog röstlängden 57 namn. På riksföreningens deltog ett 30-tal klubbar. Där fanns också enskilda medlemmar. Vi södermedlemmar uppgick till antalet fyra vad jag kunde se.
Videosnuttar från riksföreningens årsmöte samt från vår vårfest kan man finna påhttp://www.youtube.com/. Det är Kungsholmsklubbens förträfflige ordförande Willy Jäger som står för produktionen. Pröva att söka med t ex orden ”seniornet 2012” om Du vill titta .
Protokollet från vårt årsmöte finns på www.seniornet.sodermalm.just.nu. Där kan Du också hitta referatet från den vidhängande vårfesten.
Protokollet från riksföreningens årsmöte har ännu inte dykt upp, men torde inte vara så avlägset. Det kommer förstås som sig bör att anslås på www.seniornet.se
Ingen större dramatik var det på något av årsmötena. Riksföreningens årsmöte tog i princip hela dagen. Men då ingick också två anföranden frå4n ett par utomstående, landstingsledamoten Sara Svanström samt chefredaktören Ulrika Halvardsson från ”PC för Alla”. Den sistnämnda gjorde en resumé över de sista 15 åren. Tidsperioden var vald så eftersom ”PC för Alla” tillkom just för 15 år sedan. Det må nämnas att såväl riksföreningen som Södermalmsklubben också fyller 15 år i år! Södermalmklubbens födelsedag är den 22 oktober. Det råkar vara en måndag, men även en måndag kan ju vara angenäm. Ja, planer finns att förlägga vår höstfest till denna dag.
Efter denna festliga utvikning åter till ”PC för Alla”. Ulrika Halvardsson kunde berätta att alla SeniorNets medlemmar nu ska kunna läsa tidningen helt gratis på nätet. Det kan visserligen redan de som årsprenumererar på tidningen. Nu får alltså de som inte gör detta också nättidningen gratis. Denna vår nya medlemsförmån ”PC för Alla Digital” kan vi boka oss för på www.seniornet.se -> Ekonomi -> Rabattjägaren. Det må också nämnas att SeniorNets medlemmar som medlemsförmån har 50% rabatt på helårsprenumeration av papperstidningen, se vidare Rabattjägaren även beträffande detta.      Vår träffpunkt Kanelbullen (www.kanelbullen.just.nu) lever vidare på förträffligt sätt. Öppet måndag – fred 13 -16. Måndagssupport för medlemmar med t ex krånglande dator kl 10 -12 samt 13 – 16, se vidare www.seniornet.sodermalm.just.nu -> Hjälp.      Emellertid närmar sig förhoppningsvis ljuvliga tider. Vår och sommar medför en del ändringar i öppettiden. Valborgsmässoafton måndag 30 april överger vi Kanelbullen för att fira hela dagen. Detsamma gäller klämdagen fredag 18 maj.       Fredag 15 juni blir sista dag med ordinarie öppethållning. Därefter ska vi precis som förra sommaren försöka oss på sommaröppet varje tisdag kl 13 – 16. Någon gång under augusti återgår vi solbrända och stärkta av sommaren till de vanliga öppettiderna.
Hälsningar Bo Zetterberg Ordf.


 

Februari 2012

Bästa Södermedlem !

Vi jobbar nu med förberedelserna för årsmötet och vårfesten den 22 mars. Kallelse och inbjudan kommer vid månadsskiftet.
Finns en hel del som måste fixas bl a skrivning av verksamhetsberättelsen för förra året. Där kommer bl a att nämnas att vi under året haft 9 styrelsemöten. En punkt har vi alltid med. Den har lydelsen ”Medlemsstimuli (åtgärder för att göra SNsö till en klubb man vill tillhöra, trivas med och vara kvar i)”.  I mina tidigare ”ordförandemejl”  har jag försökt belysa vad klubben erbjuder:
dataträffar
kurser
IT-caféet Kanelbullen
support
våra träffpunkter på nätet
trevliga sammankomster
möjlighet för den som vill att aktivt delta som funktionär i klubben

Vår webbmaster Pelle Carlson har sett till att mejlen finns att läsa påwww.seniornet.sodermalm.just.nu   -> Ordförandebrev,  om någon till äventyrs skulle komma på tanken att vilja förnya kontakten med någon av dessa krior.
När det gäller ”Medlemsstimuli” är Du också förstås mycket välkommen att komma med förslag. Sänd mig ett mejl eller plinga.

Nu går vi mot ljusare tider. Önskar Dig en skön vår !

Hälsningar Bo Zetterberg Ordf.


 

December 2011

Bästa Södermedlem !
Klicka på tomtens slädfärd för julmusik

Julmusik, julklappar, julmat och julstämning är väl sådant som står i fokus under helgerna som kommer. Kanske någon ändå som omväxling ger sig lite i kast med cyberrymden. Låt mig då föreslå ett besök på en av våra digitala mötesplatser www.seniornet.se. På förstasidan hittar du många trevliga rubriker.  Och varför inte logga in på diskussionsforumet, mötesplatsen för SeniorNet Swedens ca 8 500 medlemmar. Där dryftas mångahanda ämnen, måhända även julen.

Önskar en riktigt  God Jul och Gott Nytt År !

Bo Zetterberg ordf

Ordförandebrev, november 2011

Bästa Södermedlem !

Regeringsgatan 74 va adressen !

Visst var det väl det väl så Topsy Lindblom på 50–talet annonserade ut Nalen, stället där ”allting händer och fötter”. Topsy drev under åren 1934 och 1960 det legendariska, Gustaf Adolf Fristedt-ritade nöjespalatset Nalen (ursprungligt namn ”Nationalplatset”).

Klicka här så kommer lite musik från den tiden. Kanske han inte spelade på Nalen för det var väl Seymour Österwall. Men jag valde ändå Thore Ehrling och Sonia Sjöbeck

Våra klubblokaler finns inte på Regeringsgatan utan på Rosenlundsgatan 44 A och i sanningens namn var och är väl entrén till Nalen lite mera entusiasmerande än vår entré. Men viktigast är vad vi innanför entrén har att erbjuda.

Rosenlundsgatan 44 A (snett emot Södra station)

Även här finns musikanter. Klicka här.  Just det bl a Pelle Carlson spelande sin klarinett på höstfesten för ett par år sedan.

På Rosenlundsgatan 44A  har vi vårt IT-café månd –fred 13 – 16, vår måndagsupport, vårkursverksamhet och där har vi våra uppskattade Dataträffar.

Även om min inledning varit lite ”konstlad”, så vad det egentligen våra Dataträffar som jag tänkt att detta mejl skulle handla lite om. Vi har en dataträffsredaktion som planerar för träffarna, engagerar föreläsare, genomför träffarna. I redaktionen ingår Kurt Åberg, Björn Annell och Tore Linderoth.

Efter sommaren har vi hunnit med inte mindre än fyra dataträffar, nämligen

27 september då Thomas Floberg från Microsoft  presenterade Windows 7.
11 oktober då Charlie Nilsson från TeliaSomera besökte oss och berättade om Smartphones.
25 oktober då Patrik Jalkell berättade om sitt projekt ”tillminabarnbarn”,
8 november då Pelle Carlson berättade om hur man kan göra hemsidor på Google sites, blandat med diverse erfarenheter av hemsidesmakeri.
Utförliga refererat finner du här på hemsidan.

Jag vill avsluta med att klistra in ett klipp från hemsidan, nämligen detta:

Du kan göra en insats!Många av dem som varit på någon av våra dataträffar har sagt att de varit glada för att de under trivsamma former fått möjlighet att lära sig mera om hur de kan använda sin egen dator. I klubben finns många som vet mycket om datorer men som hittills lyckats behålla kunskapen för sig själva. Skall vi kunna fortsätta med träffarna måste vi hitta flera som berättar för oss andra om ämnen de kan.

Antalet ämnen är närmast oändligt, t.ex. hur man hanterar DVD, filhantering, tangentbordskommandon, verktygs- och menyraderna, installation och avinstallation av program, Internet, e-post och ordbehandling.

Du kan säkert själv komma på flera ämnen som skulle intressera vetgiriga seniorer. När du bestämt dig för att du kan hjälpa till, skicka ett mejl till kurt.aberg@telia.com
Välkommen till dataträffarna !

Bo Zetterberg Ordf.


 

September 2011

Bästa Södermedlem !
Kanelbullen är ju vår hemvist. Vad händer där och hur går det för vår Kanelbulle ? Här några ord om detta medan den begynnande hösten förhoppningsvis ska bjuda på sol samt glödande färger ! J

Många har väl besökt Kanelbullen, särskilt nu som våra dataträffar också fått sin hemvist i Tanto Seniorlokus, Rosenlundsgatan 44A (snett emot Södra station). Vi för lite statistik. Från och med  årets första Kanelbulledag, som var den 10:e januari, till och med sommarens sista tisdagöppethållning hade vi haft inte mindre än 640 besök ! Det är roligt. Det visar att vår verksamhet där är uppskattad. Öppettiden för IT-caféet är kl 13 – 16 varje vardag. På måndagar (även förmiddagar) har vi också särskild support för dem som har krångel med sin dator. Under övriga förmiddagar är lokalen ofta platsen för våra kurser.

Vad kan man då göra på Kanelbullen ?  Här några exempel:

v     Sticka in huvudet och se hur vi har det och växla ord med de två stödpersonerna

v     Använda en dator för en billig penning

v     Surfa från egen medhavd dator

v     Få råd och tips av stödpersonerna. Det får man på köpet.

Detta betalar du som är medlem när du nyttjar våra tjänster:

v     Nyttja dator kl 13 – 16:    5 kr per halvtimme om du har vårt rabattkort med tio halvtimmar, annars 10 kr per halvtimme

v     Supporten måndagar 10 – 12 samt 13 – 16:   20 kr per halvtimme

På Kanelbullen finns en myckenhet av elektronisk utrustning att använda sig av:

v     6 stationära datorer

v  Datorerna innehåller förstås brännare och en dator är försedd med webbkamera

v     Skrivare och skannerutrustning av olika slag

v     Utrustning för att överföra VHS-band till DVD-skivor eller USB-minne

v     Utrustning för att överföra LP-skivor till MP3-spelare eller CD-skivor

Kanelbullen kl 13 – 16                                                                                                             Måndagssupport

På våra klubbwebbsidor samt SeniorNet Swedens webbsidor hittar du mycken information om vår verksamhet:

www.kanelbullen.just.nu www.seniornet.sodermalm.just.nu www.seniornet.se

Gör en utfykt till Kanelbullen ! Jag önskar er alla en riktigt FIN höst !

Hälsningar Bo Zetterberg Ordf


 

Juni 2011

Bästa Södermedlem !

Nästa vecka midsommarvecka. Vårt IT-café och träffpunkt Kanelbullen tar nu sommarledigt. Dock inte helt. Vi har sommaröppet kl 13 – 16 varje tisdag. Länk till sommarschemat finns allra längst ner på www.kanelbullen.just.nu .

Midsommarafton infaller i år fredagen den 24 juni, en dag efter den ”riktiga” midsommarafton, som den var förr i tiden, i början av 50-talet. Om jag minns rätt alltid den 23 juni. Men nu liksom då gäller väl fortfarande:

….. att under midsommarnatten förvandlas källvattnet till vin och ormbunken till blomma. Många växter är laddade med läkande kraft denna natt.

Visst känner vi fortfarande midsommarnattens magi !

En SKÖN SOMMAR tillönskas av

Bo Zetterberg Ordf


Maj 2011

Bästa Södermedlem !

Den 7 april hade vi vårt årsmöte. Om detta finns att läsa på hemsidan. Nu har redan en månad sprungit iväg. En härlig månad med mycken !

Vid årsmötet blev en ny styrelse vald för SeniorNet Södermalm. Det gäller för oss i den nya styrelsen att nu bygga vidare på den tidigare styrelsens fina jobb. Självklart också bra om vi kan komma på nya saker att genomföra.

Det som klubbens verksamhet fokuserar på är följande:

Ø  Att kunna erbjuda intressanta dataträffar

Ø  Att kunna erbjuda kurser till förmånliga priser

Ø  Att kunna erbjuda IT-caféet Kanelbullen som kan vara ett utmärkt alternativ och/eller komplement till kurs

Ø  Att kunna erbjuda bra klubbwebbplatser

Ø  Att kunna erbjuda trevliga sammankomster

Ø  Att överhuvudtaget erbjuda sådant som gör att klubbens medlemmar trivs och uppskattar att vara medlemmar.

I våra klubbstadgar sägs bl a

Ø  att vi ska arbeta med att ge seniorer kontakt med IT

Ø  att vi ska arbeta för att utveckla IT-kunskapen hos seniorer så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT

Målgrupperna för detta är i varje fall minst tvä:

Ø  De som helt står utanför dator/IT-världen och som ser problem och trösklar för att bryta sitt utanförskap. Det är faktiskt ganska många fortfarande.

Ø  De som har dator och Internet men som vill lära sig mer och har behov av att hänga med i den snabba utveckling som sker.

Detta är viktiga frågor för klubben att arbeta med. Klubbstyrelsen och klubbens alla funktionärer – t ex de drygt 40-talet stödpersoner vid Kanelbullen –  är naturligtvis viktiga ”arbetare”. Men jag tycker att även de som inte är funktionärer ska känna sig delaktiga i detta arbete. Säkert finns det i mångas närområde andra seniorer som kan dra nytta av SeniorNets ambitioner. Dessutom så finns det goda möjligheter att göra insatser som funktionär. Pingla eller mejla mig om Du känner för att hoppa in som funktionär !

Bifogar en skiss över vår verksamhet.

En SKÖN VÅR   tillönskas av

Bo Zetterberg Ordf


 

Mars 2011

Detta månadsbrev blir ganska kort men kan – tillsammans med tidigare månadsbrev – tjäna som ett underlag för det kommande årsmötet den 7 april 2011.

Kanelbullen Kanelbullen välkomnar till besök kl 13 – 16 varje vardag. Dessutom har vi för dem som önskar hjälp med lite klurigare datorproblem den s k måndagssupporten.       Måndagssupporten – kl 10 – 12 varje måndag – har nu uökats till att gälla även kl 13 – 16 i första måndagen i månaden, sewww.kanelbullen.just.nu klicka på ”Månadens schema” längst ner på hemsidan. Vi har nu ett påskrivet avtal med Stadsdelsförvaltningen om vår disponering av Kanelbulle-lokalen.

Kurserna Vi har köpt in 6 st kursdatorer – bärbara – för att utvidga kursutbudet. Det är köer till vissa kurser. Första kurserna med de nya datorerna planeras äga rum i april 2011.

Dataträffar Dataträff om släktforskning hade vi den 1 februari på Postmuseum, Anna Hultman berättade. Den 22 februari beskrev Roland Frenzel, som tidigare jobbat på Rikspolisstyrelsen, speciellt om hot mot våra datorer av olika slag. Detta skedde på Svärdet på Rosenlundsgatan. Den 8 mars berättade Anders Wennersten om Wikipedia, också i Svärdet. Referat finns på klubbens hemsida, under Dataträffar.

Årsmöte med middag och föredrag Vi har skickat ut kallelse till Årsmötet med middag. Det kommer att ske den 7 april 2011.

Vi efterlyser medlemsinsatser Jag skickade ut ett mejl om att vi gärna ser fler som ställer upp som stödpersoner, lärare och annat. Det blev bara ett svar. Därför talar jag om fördelarna med att ställa upp på olika saker inom klubben:

Medlemsavgiften 250 kr om året i Seniornet betald av klubben
Möjlighet att få Windows 7 och Office 2010 på mycket förmånliga villkor.
Kul och trivsam sysselsättning !
Alla insatser i klubben är välkomna!  Här är en upprepning av behoven jag pratade om:
·         stödperson vid Kanelbullen
·         lärare vid någon kurs, ingå i ”kursgruppen” ·         föredragshållare vid en dataträff, ingå i ”dataträffsgruppen” ·         annan funktionär, t ex organisera Södermalmsklubbens deltagande i SeniorSurfen

Kolla på websidan Titta på klubbens websida. Där kan man läsa mera om vad vi sysslar med och om det stundande årsmötet i klubben, den 7 april.

Kurt Åberg (ordf.) Epost: kurt.aberg@telia.com  Telefon: 0707307085


 

December 2010

Önskar alla en God Jul  och Gott Nytt År!

Sedan förra brevet i september har en del hänt enligt nedan. Jag skriver också lite om vad vi planerar.

Allmänt Det har varit en turbulent period. Vi har haft en diskussion, öppen för alla medlemmar, om olika saker i föreningen. Vi skall självklart ha en öppen diskussion om saker och ting, men formerna kunde vara annorlunda.

Kanelbullen Vårt IT-café och klubblokal Kanelbullen (www.kanelbullen.just.nu ) stängde häromdagen för jul- och nyårslov. Vi öppnar igen den 10 januari. Tack till alla stödpersoner för fina insatser !
Utnyttjningen av IT-caféet har varit konstant de tre senaste halvåren. Våra tjänster där uppskattas bl a av de som vill ”pröva på” och samtidigt ha någon att fråga. Kan också vara fint för kursdeltagare att träna efter genomgången kurs, och varför inte även före. Och man kan förstås också bara träffas.
Kanske kommer också snart medlemmar från SeniorNet Norrmalm att dyka upp. Man har förlorat sin lokal och vi har hälsat dem välkomna att komma till Kanelbullen.
Nu, äntligen, har vi också ett avtal klart med Stadsdelsförvaltningen Södermalm, färdigt att skrivas på.

Kurserna Björn Ståhl har gått in i styrelsen som adjungerad med uppgift att planera för kursverksamheten. Planeringen sker i nära samverkan med kurssamordnaren Rikard Lindqvist. Kursplaneringen för våren 2011 är utlagd. Tack för det, Rikard!            På http://www.seniornet.se/klubbSto/Sodermalm/nyutb1.htm hittar Du alla våra kurser samt kursbeskrivningar. Ett ansenligt utbud. Men man kan ju också tänka sig lite kortare kurser, ”tematräffar”,  t ex om hur man betalar räkningar via internet.
Jag vill passa på att be de medlemmar som är villiga att fungera som ledare inom något område att höra av sig. Tala också om vilka kurser/tematräffar du skulle kunna leda.

Dataträffar Dataträff  ”Det digitala hemmet” den 19 november, med Karl-Erik Berntson från Seniornet Vällingby Hässelby som föreläsare. Vi fick mycket bra insikter i hur ett digitalt hem skulle kunna se ut, nu och i framtiden, speciellt det senare. Ett referat finns på klubbens hemsida, under Dataträffar. Vårprogrammet kommer senare. Ser gärna fram emot förslag om ämnen för dataträffar och även ledare för några sådana!

Medlemsmöte och Höstfest Vi hade Medlemsmöte och Höstfest den 21 oktober 2010 i Tellus. Förslaget om nya stadgar gick igenom, finns på hemsidan. Höstfesten blev lyckad med god mat och bra arrangemang. Tack Festkommitén!

Seniorsurfdagen den 13 oktober 2010 Seniorsurfdagen ägde rum som vanligt varje höst. I år tog Eva Nisséus och många surfvärdar krafttag och det blev en välbesökt tillställning. 12 bibliotek skötte vi om, 44 surfvärdar och 164 besökare. Ett grandiost resultat

Ordförandkonferens Seniornet Sweden den 26 november Ordförandekonferensen löpte av stapeln den 26 november i Malmö. Jag hade tänkte vara med och anmält mig, men fick utebli på grund av sjukdom i min familj. Vi hade ändå ett viktigt inlägg i debatten och det gällde Seniorsurfdagen, se ovan. Här är en länk till ett referat av konferensen http://www.senswed.se/ordk2010/

Luciafest den 13 december Den 13 december firade klubben Lucia i den nya konferenslokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A, dvs precis intill Kanelbullen. Därmed återupptogs traditionen från Mariahissen med kaffe, glögg, sång och luciatåg. Den här gången också med körsång (STS-kören, som består av gamla televerkare och som har sina repetitioner i samma lokal). Lucian var ovanligt ungdomlig (barnbarn till en av arrangörerna), men tåget i övrigt bestod som vanligt av mogen ungdom. Uppslutningen var stor, nästan 90 personer, inklusive kören.

Alla insatser i klubben är välkomna !  Det finns ofta gluggar att fylla. Så hör av dig med ett mejl till mig kurt.aberg@telia.com om du känner för att göra en insats som – stödperson vid Kanelbullen  – lärare vid någon kurs  – föredragshållare vid en dataträff  – annan funktionär, t ex festkommittémedlem

God Jul och Gott Nytt År, som sagt…

Kurt Åberg (ordf.)


 

September 2010

Här är en liten redogörelse om vad som förevarit och vad som komma skall.

Kanelbullen Vi har haft sommaröppet, liksom tidigare om åren. Det var väl lite svårigheter att få fram tillräckligt med stödpersoner än tidigare. Antalet besökare var också lite mindre, men det beror kanske på den varma sommaren.

Kurserna Kursverksamheten har kommit igång, många kurser är fullbelagda, både första och andra och det finns kölistor till kurserna våren 2011. Många intresserade – mest nybörjare  –  ringer och blir kanske lite besvikna att de får vänta. Intresset är störst (titta på hemsidan, det finns länkar till kursplaneringen där) för nybörjarkurser (och fortsättning), släktforskning, Skype och Picasa. Excel ligger också bra till.

Dataträffar Vi hade en träff 10 maj om PC för Alla, deras jubileumsnummer – 200 sidor och DVD. Den 14 september hade vi en träff om Windows 7 och Office 2010. Den träffen var i den nya lokalen (gamla restaurangen Svärdet) och allt var inte i ordning, högtalarutrustningen bl a, men det gick ändå.

Medlemsmöte och Höstfest Vi planerar för fullt Medlemsmöte och Höstfest den 21 oktober 2010. På det vanliga stället, Tellus. Kallelse går ut i dagarna. Medlemsmötet är till för att slutgiltigt fastställa – förhoppningsvis – de nya stadgarna som drogs vid årsmötet i april. Man måste ha två medlemsmöten, varav ett skall var ordinarie årsmöte, för att stadgarna skall gälla. Anledningen till stadgeändringen är att Seniornet Sweden ändrat stadgarna och vi måste hänga med. Den främsta anledningen till stadgeändringen är att medlemmar inte längre kan vara direktanslutna till riksföreningen Seniornet Sweden utan måste vara anslutna i en lokal klubb. Vid årsmötena i riksföreningen har sedan klubbarna rösträtt, med ett antal röster som bestäms av antalet medlemmar i klubben. I de nya stadgarna har kravet på att kallelse till klubbmöte med vanligt brev borttagits. Vi är ju en IT-klubb, internet och e-post duger bra.

I kallelsen till mötet finns ett papper som beskriver vilka ändringar som föreslås.

Ordförandkonferens Seniornet Sweden den 26 november I år är ordförandekonferensen i Malmö, den 26 november. Vi är två som deltar från vår klubb: sekreteraren Birgitta Althén och jag. Säg gärna till om ni tycker det är något vi ska ta upp. Det vi har synpunkter på är Seniorsurfdagen och Hemsidan.

Vacker dikt Jag tänkte avsluta med att säga någonting med  ”…Den vår de svage kallar höst”, för vädret är ju just nu strålande, om än kyligt. Men jag tittade på nätet och där fick jag se hela lydelsen – det är en dikt av Karlfeldt:

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst. Nu blommar heden röd av ljungen och hvitt av liljor älvens bröst.

Så det så….

Kurt Åberg (ordf.)


 

Maj 2010

Hej alla
våren har kommit, just nu – 8 maj – 6 gr varmt och regn. Men det blir väl bättre.
Årsmötet och vårfest Sedvanligt årsmöte och vårfest höll SeniorNet Södermalm torsdagen den 15 april 2010 på Tellus Fritidscenter, Lignagatan 6.
Runt hundra deltagare höll sig tysta och lugna under årsmötet, vilket innebär att verksamheten 2009 godkändes, att styrelsen fick enhällig ansvarsfrihet för den verksamheten, att val skedde helt enligt valberedningens förslag och att det framlagda förslaget till stadgeändringar godkändes en första gång (här krävs beslut av ytterligare ett möte för att ändringarna ska träda i kraft). Ändringen av stadgarna har styrts av ändringen av stadgar och organisation för Riksförbundet. Nu är det så att det är klubbarna som har rösträtt (antalet röster beror på klubbens storlek) och inte de enskilda medlemmarna, som det var tidigare. Nya i styrelsen blir Birgitta Althén (jo, det stämmer, hon har varit i styrelsen en gång tidigare) och Börje Ivegård samt Berit Åberg och ny suppleant blir Lena Malm. Ny i valberedningen blir Eva Nisséus.
Nygamle ordförande Kurt Åberg redovisade verksamhet, bokslut och budget. Han kunde notera att ekonomin är god, men också att en stor satsning är budgeterad för 2010 i form av bärbara datorer för kursändamål. Utbildningsverksamheten har slagit väl ut och vi har kö till flera kurser, varför en ökad kapacitet är önskvärd.  Kurt tackade med lämpliga påspresenter de avgående styrelseledamöterna Björn Ståhl, Inga Grundén, Eva Nisséus och Anna Schönberg för deras insatser. Inga och Tore Lindqvist fick också tack för att ha dragit igång kursverksamheten med schwung. Och Pelle Carlson tackades för sitt jobb med Kanelbullen som denna vår både flyttat till nytt rum och möblerats om.
Efter mötet åt vi en god middag med – för den som så önskade – ett eller annat glas vin till. Och så blev vi andligen utspisade av trubaduren Gunnar Ekman och flöjtisten Albert Fichter som underhöll oss med Bellmaniana, även detta smakfullt och trevligt. (Liten bekännelse: ovanstående fina beskrivning har jag kopierat från Södermalmklubbens hemsida. Den har Pelle Carlson skrivit. Men jag la till lite grann.)
Årsmöte
Seniornet Sweden Årsmötet för Seniornet Sweden ägde rum 22 april. Jämfört med tidigare lite höjda röstlägen när det gällde årsavgiftens höjning från 200 kr till 250 kr (beslutades vid förra årsmötet), så avlöpte mötet under effektiva och trevliga former. Kurt Åberg, Tore Linderoth och Bo Zetterberg deltog från vår klubb. Man kan läsa protokollet från mötet på Seniornets hemsida, så småningom. Dessförinnan kan man läsa de motioner som kommit in och som behandlades, oftast enligt Styrelsens förslag. Hemsidan diskuterades en hel del, man kom fram till att den skall moderniseras steg för steg enligt styrelsens bedömning. Framförallt för att få ner den rätt dryga årskostnaden för underhållet.
Uppfräschning av Kanelbullen Nu är Kanelbullen i nyskick! Nya möbler, fräsch inredning. Tack vare stort jobb som lagts ner av Inga Grundén och Pelle Carlson.

Invigning av ”Seniorlokus”, dvs Tanto Servicehus Den 29 april var det stor invigning av det ombyggda Tanto Servicehus som nu heter Tanto Serniorlokus. Invigningstal av Eva Salomonsson från Stadsdelsnämnden, sång av Teliakör, tilltugg och dryck.
Det nya namnet skall visa att det är fråga om alla slags aktiviteter för seniorer. Vi var där och visade Kanelbullen, många intresserade tittade in.
Man har gjort om den gamla restaurangen till en bra ”filmsal” med projektor, högtalare och mörkläggning. Den kan vi nog använda i fortsättningen för allehanda ändamål.

Kurser
Kurserna fortsätter. I mars och april har det varit kurser för nybörjare (2 st), släktforskning, hur man för över VHS till DVD, samt Picasa och Skype.

Träffar
Vi hade en dataträff den 28 april, Sociala Nätverk. Vi hade en Fototräff den 10 mars om olika sätt för hur man överför analoga bilder till digitalt medium samt en den 8 april om Photoshop Elements 8, Moderskeppets kurs. Vi har fått tillstånd av Moderskeppet att låna ut skivan till medlemmarna. Inte vanligt att man får det, tydligen. Kopiering är självklart inte tillåtet.

Nu är det snart sommar, lev väl…
Kurt Åberg (ordf.)


 

Februari 2010

Hej i vinterkylan, Här är lite information av vad som hänt och lite om vad som kommer att hända.

Lokalen för Kanelbullen Nu har vi flyttar in i den nya lokalen. Det gjorde Pelle Carlson med flera duktiga frivilliga 20 o 21 februari 2010.

Kurser Kurserna fortsätter. Här är lite statistik som täcker höstterminen 2009 och det som varit och planeras vårterminen 2010.
Vid slutet av höstterminen 2009 hade 61 deltagare utbildat sig i olika kurser med många ämnen, ordbehandling, pröva på och nybörjarkurser, genvägar i Windows, föra över VHS till DVD samt fotokurser i Photoshop Elements och Picasa.
Under våren är inlagda inte mindre än 13 kurser i samma ämnen, med tillägg av ”Ny dator” och Släktforskning. Vissa kurser körs flera gånger. Hittills har mer än 60 anmält sig, eller redan gått kurs under januari och februari. Det finns lediga platser på kurser längre fram i vår.

Träffar Vi har haft dataträffar, en för nybörjare, en om ”office” i olika former. Vi hade en Fototräff om hur man kan använda en gratisvideo för att lära sig Photoshop Elements. Filmgruppen hade en Filmträff om hur man enkelt fixar till en film från video- eller kompaktkamera.

Årsmötet 2010 Årsmötet kommer att äga rum den 15 april. Vi jobbar med planeringen för mötet samt medvårfesten (vi kallar den faktiskt så) som äger rum samtidigt.  Ett första besked om årsmötet har redan skickats ut.

Kurt Åberg (ordf.)


 

Julbrev 2009

Hej alla medlemmar,     Nu är vi inne i julveckan och jag önskar alla god jul och gott nytt år.

Lokalen för Kanelbullen Ombyggnaden har påbörjats och vi fick besked av Karin Bülow, som är föreståndare för servicehuset att vi kommer att flytta in redan i början av februari 2010. Vi får väl räkna med en eller annan dags stängning.
Vi kommer också att få tillgång till två bokningsbara rum i servicehuset. Dessutom kommer den lokal som tidigare var restaurang att byggas om till samlingssal för 70 platser med alla hjälpmedel för presentationer och diskussioner, t ex projektor. Men det blir inte färdigt förrän senare.

Seniorsurfdagen, 14 okt 2009 Ett 25-tal av stödpersonerna hade deltagit som surfvärdar. Resultatet av surfen hade deltagarmässigt inte varit lika bra som föregående år, men ändå klart tillfredställande. Inför seniorsurfdagen hade vi tagit fram en bra reklamskylt för Kanelbullen och klubben. Fler exemplar finns på Kanelbullen för användning i olika lokaler där vi kan värva besökare/medlemmar.

Höstfest Traditionsenligt hade vi höstfest i Tellus den 15 oktober. Drygt 70 gäster. Polisen Lars-Owe Burlin från Söderortspolisen pratade om ”Vem öppnar du din dörr för? Handlade om brott mot äldre, men trots ämnet uppskattades pratet för att det var så bra genomfört och nyttigt.

Kurser Vi har startat en hel del kurser på Kanelbullen. Det har slagit väldigt väl ut och kurserna har varit fullbelagda och uppskattade. Utbudet är: Nybörjarkurser, Bildbehandlingskurser, ”Datorkurser” av flera slag, Släktforskning. Nya kurser finns presenterade på hemsidan för Kanelbullen, titta där.
Ett stort tack till Tore Lindqvist som varit kurssamordnare. Det har varit jobbigt beroende på tillströmningen och den hastiga starten.
Det kan i sammanhanget nämnas att det finns utbildningsskivor för Vista och Word 07 på Kanelbullen. Dessa kan lånas och användas på plats. Det är Seniornet Sweden, som gett oss dessa skivor. Aktiv AB har producerat.

Dokumentärfilm I nov/dec besökte Karen Davidsen Kanelbullen och gjorde en dokumentärfilm. Karen går på utbildning i Kulturama och detta var hennes kursuppgift. Ska bli intressant och se hur det blev.

Träffar Vi har haft dataträffar om Ny dator, Dataprylar (Kjell o Co) och Windows07. Fototräffar om ”Sommarens bilder” och om Digitalkameran (från PC för Alla) hade vi också.
Filmgruppen har haft 4 möten under hösten, varav ett bestod av filmning i Rosendals trädgård på Djurgården och ett stormöte hos Ericssons Film och videoklubb.

Ordförandekonferens Alla klubbordförandena hade inbjudits till ordförandekonferens i Göteborg 20 oktober. 28 stycken representanter kom. Protokoll från mötet finns på www.seniornet.se – Styrelsens anslagstavla. Vi fick bl a veta att en ny Klicka för Kunskap med Vista/Windows7 anvisningar är på gång. På skivan finns dessutom guide för gratisprogrammet Open Office/Writer  (ungefär som MS Word).
Det blev en het diskussion om den redan beslutade höjningen av medlemsavgiften från 200 kr pr år till 250 kr, fr.o.m. 2010.

Årsmöte 2010 för Södermalmsklubben Årsmötet 2010 kommer att äga rum den 15 april 2010.

Kurt Åberg (ordf.)


 

September 2009

Hej medlemmar och andra. Nu har sommaren gått, blandat väder, men skapligt i alla fall, tycker jag.
Kanelbullen har haft sommaröppet på tisdagar, liksom 2008, så om vädret var dåligt, så kunde man förströ sig ändå. Och det har man gjort rätt flitigt.
Nu till vad som hänt och vad som kommer att hända.

Lokalen för Kanelbullen Vid årsskiftet2008/2009 fick vi reda på att man tänker bygga om lokalerna i Servicehuset Tanto. Vi diskuterade detta med den som är ansvarig på Stadsdelsförvaltningen Södermalm, Claes Lagergren och Karin Bülow, som chefar för Servicehuset. Vi fick ritningar på den tänkta ombyggnaden och hade en del synpunkter, efter att ha diskuterat och kollat läget på plats. För att göra en, om än inte lång så dock historia, kort, så ser förslaget ut som följer:
Vi kommer att flytta till en större lokal som ligger närmare entrén och på höger sida. Det är två nuvarande rum som slås ihop. Vi får alltså en större lokal, och besökare behöver inte störa dem som sitter i det stora samlingsrummet som ligger utanför nuvarande Kanelbulle.
Ombyggnader körs igång 1 oktober 09, men det gäller andra utrymmen än där vi håller till nu. Men en del buller får vi stå ut med. Vi får flytta in någon gång under första kvartalet 2010.      Nuvarande kafeterian stängs 30 september för gott. Nytt kafé öppnas någon gång under andra kvartalet 2010.
Det kommer att finnas större samlingslokaler med bra attiraljer, projektorer, IT osv, som vi kan boka in oss på. Dataträffar och Fototräffar kommer att fortsätta på Postmuseum tills vidare, men när vi får tillgång till bra lokaler i det ombyggda servicehuset, kommer vi att utnyttja dessa.
Man är angelägen om att det skall vara ”liv och rörelse” i huset och ser därför oss som en väsentlig del, och kommer därför att annonsera, sätta ut skyltar mm för att visa vår existens.

Kurser Vi planerar att ha en hel mängd kurser på Kanelbullen från mitten/slutet av september. Kurserna kommer att annonseras på klubbens hemsida med länk till Kanelbullens sida.
A propos kurser, så har vi haft vår första dataträff den 8 september – att köpa dator. Tore Linderoth pratade. Det kan också nämnas att vi har gått ut med att vi har särskild support för dom som har bärbara datorer och upplever problem, på måndagar 10-12. Se även ”Hjälp”-avdelningen på klubbens hemsida. En fototräff kommer vi att ha den 23 september på Postmuseum, kallelse kommer.

OBS: Vi går nu igenom vår datorpark och programinnehållet i datorerna, så att de blir lämpliga för övningar i samband med kurserna. Det här betyder att vi kan komma att rensa bort en del ”udda” program och det rätt snart. Det finns också en hel mängd ”privata” filer som besökare låtit ligga kvar i våra datorer. Vi skall försöka rensa bland dem också, men vi återkommer närmare om det.

Utrustningar i Kanelbullen Vi har skaffat en ny dator (i stället för den sega D-datorn) med bra prestanda och en bra högtalaranläggning som kan användas t ex. vid kurser och filmvisning.

Seniorsurfdagen  infaller i år den 14 oktober. Mer information kommer separat från Eva Nisséus.

Fester Vi planerar höstfest den 15 oktober på Tellus servicehus. Mer info kommer.

Kurt Åberg (ordf.)


 

Månadsbrev juni 2009

Hej, alla medlemmar, här är en redogörelse för vad som hänt sedan förra månadsbrevet (mars/april).
Vi hade Årsmöte med Fest den 2 april på Tellus Fritidscenter, 95 kom, lyckat. En trollkarl uppträdde, han hette Holger Wästlund, mycket bra.
Vi ändrade öppethållningen på Kanelbullen till 13-16 m-f. Det uppskattades. Den lediga tid som uppstod, kommer vi att använda för möten och utbildningar av olika slag. För ändamålet har vi också lagt in en länk till en bokningsplats, längst ner på Kanelbullens hemsida. Där kan man se vad som är på gång.
Kanelbullen har sommaröppet även i år, varje tisdag 13-16, 16 juni till 11 augusti. I fjol var det en succé!
Den 23 april hade Seniornet Sweden årsmöte. Bl a så valdes en ny ordförande, LilliAnn Källermark, här är en länk till en presentation av LilliAnn.
Seniorsurfdagen är planerad till den 14 oktober 2009. De som var seniorsurfvärdar 2008 har kontaktats för att möjligen ställa upp även i år.
För medlemmar som inte har e-post har vi haft 2 kurser för 7 deltagare på Kanelbullen. Fler kurser i höst, det är många som saknar e-post.
Vi har haft 3 dataträffar på Postmuseum: 24 mars: Fiffiga finesser, 22 april: Släktforskning och 12 maj: Ansluta till Internet.      En Fototräff för Fotogruppens medlemmar ägde rum den 7 maj: ”Analog och Digital foto” plus en del bra fotograferingstips. Flera fototräffar har anordnats tidigare och det som särskilt har uppskattats är att en dokumentation funnits att tillgå efteråt.
Vi har fått DVD-utbildningar som lär oss om Word 07 och Vista. Dessa är till för stödpersonerna som numera ofta får frågor från besökarna på Kanelbullen. Många har skaffat sig bärbara datorer, och där är oftast Vista installerat. Är man intresserad av att få egna skivor kan dessa köpas till styckepriset av 400 kr (plus frakt och moms, totalt ca 525 kr). Beställer man 2 eller flera skivor är styckepriset 300 kr. Här är en länk till Seniornets hemsida underRabattjägaren (kräver inloggning), där man kan läsa mer . Där kan man också läsa om rabatterbjudandet på PC för Alla, 348 kr för ett helt år, 678 är ordinarie pris. Men detta har medlemmarna fått särskilt mail om tidigare.
Just nu diskuterar vi att fixa till enstaka datorer, som börjar bli sega, på Kanelbullen, och införskaffa lite andra grejer, som vi anser behövs. Även en del program behövs och kommer att köpas in, om pengarna räcker.
Kurt Åberg (ordf.)


 

Mars 2009

Hej, alla medlemmar, här är en redogörelse för vad som hänt sedan februari-brevet och lite om vad vi planerar.

Många har engagerat sig i förberedelserna för årsmötet och fest den 2 april på Tellus Fritidscenter.

Årsmöteshandlingarna finns sedan 19 mars på klubbens hemsida under Senaste Nytt, där de kan läsas/skrivas ut som förberedelse för årsmötet. De finns också utskrivna i en pärm på Kanelbullen.

Alla som inte har e-post har fått brev med kallelsen. Vi har upptäckt att några medlemmar har e-post, men att det inte är registrerat i medlemsregistret. Därför är vi tacksamma om medlemmarna går in i medlemsregistret, www.seniornet.se och kollar sina uppgifter om e-post, och även annat.  Man hittar sina uppgifter under ”Tillsammans/Sök efter medlemmar”.Man måste logga in först, förstås.

Vi har haft dataträffar 3e feb (gratis skydd i datorn) och 24e feb (vad finns i ”Tillbehör”) samt 18 mars (Fiffiga finesser) Ca 70 vid varje träff.

Vi har haft fototräffar för medlemmarna i fotogruppen den 11 feb (som inte stod med i februari-brevet – föra över bilder från kamera till dator, lagring) samt 10 mars (att bildbehandla i Picasa och Photoshop Elements). Ungefär 40 deltagare på varje träff.

På Postmuseum har vi haft kurser i  Windows och Internet, 6 onsdagar, som startade 4 feb,(vi hade även Pröva på den 28 jan). Alla kurser var fullbelagda, dvs 8 deltagare på Windowskursen och 16 deltagare på Pröva på.

Filmklubben har gjort studiebesök på ”Öppna Kanalen”. Man planerar att lära sig Adobe Premier Elements, med en provlicens, till att börja med.

Från och med 1 april ändrar vi öppettiden på Kanelbullen till 13-16, alla vardagar. Den frilagda tiden på förmiddagarna kommer att användas för kurser. Vi börjar med e-postkurser för medlemmar som inte ha e-post. Dessa kommer att genomföras onsdag- och torsdagsförmiddagarna kl 0900-1200 under april och maj. Kursanmälan till Eva Nisséus på tel. 0704-880554 kl. 17-21 från och med den 1 april.

Årets första stödpersonmöte hölls 11 mars (på Tantos restaurang). Stödpersonerna överlag tycker att de nya tiderna på Kanelbullen blir bättre och att många medlemmar ser fram emot att vi ger fler kurser.

Flera medlemmar har fått hjälp med datorproblem både på Kanelbullen, per mejl och telefon och per hembesök. Detta förekommer alltid, inte speciellt i mars 2009.

Planeringen för SeniorSurf 2009 den 14 oktober nu startat. Klubben kommer att delta med surfvärdar på så många bibliotek som möjligt. Vi efterlyser redan nu medlemmar som är intresserade av att vara kontaktpersoner med deltagande bibliotek. Kontakta Eva Nisseus (nisseus@hotmail.com) om du vill göra en insats!

Kurt Åberg (ordf.)


 

Februari 2009

Vi har haft dataträff, den 100e, den 4 februari. Tore Linderoth pratade om Tillbehören som finns i Windows och vi som lyssnade fann att man klarar sig långt med det som finns där. Som vanligt mycket folk. Vi lottade ut ett USB-minne på 8 GB på inträdesbiljetten och lustigt nog vann nummer 100. Naturligtvis gav vi Dataträffarnas primus motor Allan Lindqvist blommor och något att läska sig med som tack för det jobb han lagt ner – och fortfarande lägger ner – på dataträffarna, som alltid är välbesökta. Salen var alldeles full. Här är en bild på Allan och Tore.

Fotogruppen har haft ett första möte, som handlade om Digitalkameran, egenheter och inställningar. Krister Björnsjö, som tidigare varit med på en dataträff pratade.

Två Upprop

Vi planerar nu för årsmötet den 2 april och  – VIKTIGT – Vi behöver vara några fler som ordnar med middagen efter årsmötet. Uppgifterna gäller att hämta vin på systemet, sälja vin under kvällen, ordna och duka borden, inhandla lättöl och ev. andra mindre attiraljer. Det dyker säkert upp fler uppgifter under kvällen. Vi har tillgång till lokalen på Tellus servicehus från ca 16.15. Hittills är vi 4-5 personer men behöver vara 3-4 personer till. Kontakta Anna Schönberg e-post annagunilla1935@gmail.com eller telefon 08-7152880.

Per Johansson och Pelle Carlson har haft en eller två pyttekurser varje vecka med en till fyra deltagare var. Förslag till kommande pytten:

Gratis antivirusprogram AVG 8
Open Office 3,0 Liknande Microsoft Office 2003. Nedladdning och installation.
Lagringsmedia CD, DVD och USB med U3..
Släktforskning på nätet med Genline,
Bränna CD och DVD.
Kortkommandon.
Word. Tabeller och tabbar.
Filhantering och mappar.
Skanna bilder och dia
Elementärt om surfing och e-post.
Snabbkurs i Word 2003.
Defragmentering av hårddisken.
CD skivor till MP3.
Kursledare sökes! Kontakta Per Johansson.

Kurt Åberg (ordf.)


 

December 2008

Hej Medlemmar, nu är vi fler än 500 stycken!

Sedan förra månadsbrevet har följande begivenheter inträffat:      Seniorsurf den 15 oktober: Stort antal besökare, fler än någonsin, 160 besökare på 7 bibliotek plus Kanelbullen. Mer information om detta finns att läsa på hemsidan. Eva Nisséus organiserade det hela med hjälp av många andra – ingen nämnd, ingen glömd.      Höstfest den 27 november med Dataloppis: Mer än 100 deltagare på festen, rekordmånga! Anna Schönberg var ansvarig för det hela, och hade många medhjälpare. Mer information finns på särskild plats på hemsidan. Pelle Carlson, som spelat en viktig roll för Kanelbullen, uppvaktades inför sin födelsedag i december med kanelbullar och en riktig oljemålning föreställande Mariahissen (där det började) vilken med tal överlämnades av en annan senior Karlsson i klubben: Folke Karlsson.
Fotogruppen har haft sitt första möte på Postmuseum den 4 november, ca 40 deltagare. Det är ett  stort intresse för fortsättningen, som blir fototräffar vårterminen 2009 i ämnena Digitalkameran, Lagra och ordna bilder, Redigera bilder, Konstfulla bilder och kanske något annat. Snart kommer mer information om detta till gruppens medlemmar (70 stycken).
Per Johansson och Pelle Carlson har sedan september haft pyttekurser på Kanelbullen i följande ämnen:
* Släktforskning på nätet
* Något om Word * Ladda ner Open Office
* Elementärt om surfing och e-post
* Word – lek med tabeller, tabbar och clipart
* Bildscanning
* Windows-grunder
Filmgruppen har varit aktiv. Den 21 november var Filmgruppen inbjuden att delta i ett Stormöte för Stockholms filmklubbar. Mötet ägde rum i Ericssons lokaler i Älvsjö. Där visade gruppen en film på temat ”Glädje”.
Två av filmgruppens medlemmar, Gun Hemström och Anna Schönberg gjorde i somras en film på temat ”otur”. Den erhöll Ericssons klubbmästerskap i oktober och visades även under vårt höstmöte.
Vi har diskussioner med Stadsdelsförvaltningen om lokalen för Kanelbullen, man planerar vissa ombyggnader och vi håller på att ge våra synpunkter på det.
Nu är det snart jul, sätt igång med julkorten…

GOD JUL! Kurt Åberg (ordf.)


 

Oktober 2008

Hej Medlemmar,
Hösten är här, men solen skiner, åtminstone i dag…      Det som har varit mest aktuellt senaste tiden är förberedelser för Seniorsurfen den 15 oktober.
Vi deltar på följande bibliotek: Medborgarplatsen, Hornstull, Gamla Stan, Björkhagen, Farsta, Luma, Skarpnäck. Jämfört med andra klubbar i Stockholm så är vi mycket aktiva, ingen har så många bibliotek på gång…
Vi är 37 personer som skall vara surfvärdar. Det är en särskild grupp som engagerat sig i förberedelserna och den som jobbat mest är Eva Nisséus, ett varmt tack till henne! De andra är Ann-Cathrine Gustafsson, Lasse Löthwall, Björn Ståhl och Kurt Åberg. Bosse Zetterberg, som hållit i Seniorsurfdagarna förr om åren har i år varit ”Senior Adviser”, med den äran.
En annan sak som jobbats med är att bilda en fotogrupp. Lasse Löthwall är sammanhållande, men Allan Lindqvist som tryckt på för en nystart (han startade upp en fotogrupp tidigare, men det ”rann ut i sanden”) har jobbat hårt. Det finns ett stort intresse; inte mindre än drygt 70 personer har anmält sig till gruppen! Ett första möte på Postmuseum är inplanerat till den 4 nov 2008 . Mer information kommer.
Filmgruppen med Anna Schönberg har också varit aktiv. Filmgruppen träffas 2-3 ggr per termin. För närvarande finns det 17 deltagare, fler videofilmande intressenter är välkomna! Man diskuterar bland annat utveckling av filmandet, redigeringsproblem i datorn samt visar sina filmer för varann och pratar om dem. I år skall filmgruppen även delta i ett stormöte mellan olika filmande stockholmsgrupper den 21 nov. Nästa möte i filmgruppen är den 2 december.
Dataträffar har vi haft två stycken, ”Att publicera sig på Internet” och ”Att köpa dator” Det är tre Dataträffar kvar i höst. Kallelse kommer.
Pyttekurser har det också varit: ”Släktforskning”, ”Lagringsmedia”, ”PowerPoint”, ”Antivirus och Brandvägg” och ”Scanna bilder”
Kolla på hemsidan om dataträffar/pyttekurser. Dataträffar hittar du under menyn till vänster (gult) ”Dataträffar”. Pyttekurser hittar du under ”Utbildning”. Regelbundet har vi tillsammans med Postmuseum bra kurser, även dessa kurser kan du läsa om under ”Utbildning”.      Vi har brist på ledare både för Dataträffar och Pyttekurser. Anmäl er till Tore Linderoth tore.linderoth@torli.se Telefon 070482 69 02 (Dataträffar)eller Per Johansson per.johansson17@comhem.se Telefon 0702555423 (Pyttekurser). Speciellt Pyttekurser är rätt enkla att genomföra, bara 3-4 deltagare och det räcker med någon timmes genomgång av något intressant.       Förslag på Dataträffar och Pyttekurser kan skrivas in på den speciella idébanken på hemsidan (under ”Dataträffar” längst till vänster, med gult)       Och så planerar vi för fullt för Höstmötet den 27 november. Mer info kommer.
Kurt Åberg (ordf.)


 

September 2008

Hej alla,
Nu har sommaren gått så nu är det dags för månadsbrev igen. Här är en kort beskrivning av vad vi håller på med i styrelsen.
Vi planerar för en del saker, t ex Dataträffarna på Postmuseum, som kommer att äga rum den 17 sep, 24 sep, 23 okt, 11 o 26 nov.  Tre ”föredrag” har vi klara (i korthet: publicera sig på internet, skaffa ny dator, mobiltelefonen) och det kommer mer information om dessa möten i vanlig ordning.
Filmgruppen har ett möte den 16 september, Anna Schönberg håller i det.
Vi diskuterar också att starta en Fotogrupp och vi håller på att göra upp ett program för det första mötet på Postmuseum, som går ut på att pejla in vad vi skall syssla med i en Fotogrupp.
En årligen återkommande grej är Seniorsurfen, som i år inträffar den 15 oktober i samarbete med Stockholms Stadsbibliotek och utvalda filialer på Södermalm och söder därom. Man kommer i år att koncentrera sig på att marknadsföra Seniornet Sweden med sina olika klubbar. Temat är kommunikation: ”Hur använder vi dator, telefon och nätet i dagens IT-samhälle för att nå ut till vår omvärld? Testa att skicka SMS via datorn till familj släkt och vänner, skicka e-post, boka en resa, betala en räkning”
Vi försöker få ihop ett team som tar sig an de olika sakerna, som behöver göras på seniorsurfdagen. Det behövs insatser såväl när det gäller förberedelser som när det gäller att vara surfvärd. Anmäl er gärna, tack, till Eva Nisséus eller Kurt Åberg, om ni vill hjälpa till.      Höstmötet sker den 27 nov, på Tellus Fritidscenter (där vi hade årsmötet). Anna Schönberg i styrelsen ansvarar. Vi hoppas också på att kunna ordna ett ”data-loppis” i anslutning till mötet. Kurt Åberg håller i det. Vi tar gärna emot synpunkter och tips om ovanstående, vänd er gärna till någon avstyrelsemedlemmarna,

Kurt Åberg (ordf.)


 

Månadsbrev juni 2008

Jaha, så var det då en ny styrelse i Seniornet Södermalm. Jag, Kurt Åberg, är ordförande och här är mitt första Månadsbrev.  Hej allihopa. Vill Ni se hur vi ser ut i styrelsen, och hur Ni når oss, så finns en länk här:
Först vill jag tala om att det blir Sommaröppet på Kanelbullen. Några engagerade medlemmar kommer att hålla igång verksamheten på Kanelbullen varje tisdag fram till den 18 augusti då vi inleder den ordinarie verksamheten igen. Detta informeras det förstås också om på hemsidan.
Så här i början finns väl inte mycket i övrigt att berätta, men jag tar ändå upp det som vi pratat om på de tre möten styrelsen haft hittills.
Inför höstens Dataträffar har vi diskuterat följande uppslag: – Allmänt om hemsidor, vad skall man tänka på (10 sep)
– Köpa dator, idéer och råd (24 sep)
– Mobiltelefoner: SMS, MMS, Koppla till datorn, etc.
– Att städa datorn
– Chat-rum, Blogg, vad finns och hur utnyttja?
Vi har planer på att – återigen – sätta igång med en Fotogrupp. Vi planerar ett första möte för alla intresserade på Postmuseum den 17 sep. Första mötet går ut på att pejla intresset för olika delar som har med digitalkameran att göra: Själva plåtandet i sig, Lägga in bilderna i datorn och på nätet, Få ut bilderna på papper, mm.
Vi tänker dessutom ägna oss åt att hitta Sponsorer för vår verksamhet och att komma på bra sätt att Marknadsföra oss och därigenom få nya medlemmar.
Den föregående styrelsens hade besvär med att fixa ersättning för Mariahiss-lokalerna, som plötsligt ”försvann ”.För att få ordning på det hela, beslutade förra styrelsen att vi måste ordna ett Avtal med Stadsdelsförvaltningen i Stockholm. Vi fortsätter med detta jobb och planerar kontakter i höst. Förra ordföranden, Gun Hemström har hjälpt till med kontakter med Stadsdelsförvaltningen, (liksom med mycket annat).
Vi kommer att jobba med Seniorsurfdagen i höst.Enligt Seniornet Sweden ’s hemsida skall den ha följande inriktning:  Seniorsurfen/marknadsföringsdag 2008 skall genomföras den 15 oktober över hela landet med huvudtema ”ord,bild och ljud för seniorer. Planeringen har väl inte kommit så långt ännu, men man skall tydligen fokusera även mot Marknadsföring, vilket verkar vettigt.
Vi planerar ett IT-loppis i anslutning till höst-festen.
Ha det bra i sommar, vi återkommer i höst!

Kurt Åberg 2008-06-12


Hej ALLA medlemmar!

Det händer mycket på ett år och fort går det. När jag förra året valdes till ordförande visste jag att 2007 var ett jubileumsår för klubben och att det skulle medföra en del arbete. Men vad jag och ingen annan visste var att vi måste ”lämna” Mariahissen och att Kanelbullen därmed blev hemlös. Styrelsen blev m a o helt överraskade och så många med oss. Det kändes lite tungt att komma till höstmötet/jubileumsfesten med detta besked till er medlemmar… Dock har nu allting löst sig.. Samarbetet med Stadsdelsförvaltningen har fungerat på bästa tänkbara sätt. Vi har fått en ny större lokal och verksamheten ”tuffar” på. Om detta har jag skrivit tidigare i mina nyhetsbrev.

Årsmötet i april med efterföljande middag var välbesökt och som alltid var det en god stämning. Protokollet finns nu utlagt på hemsidan under senaste nytt.

Jag har fått en hel del samtal och mail med anledning av ordförandeskiftet. Jag vill därför förtydliga att jag inte hoppat av utan jag var vald på ett år och det har jag fullföljt men jag har inte ställt upp på omval. Det finns ingen annan orsak till detta än att jag vill hinna med mina andra intressen och inte minst mitt barnbarn som nu är 4 månader. Jag tycker fortfarande, som jag skrev när jag tillträdde att ”Jag blir alldeles varm inombords ”äldre lär äldre datorer”. Vi äldre är inte lämnade utan tvärtom vi får vara med. Och ju mer jag lär mig om SeniorNet desto gladare blir jag och är mycket imponerad över verksamheten” och så tycker jag fortfarande och kommer att fortsätta vara medlem och delta/hjälpa till i mån av tid.

Jag vill nu till sist önska nya styrelsen med Kurt Åberg som ordförande LYCKA TILL och önska dem och er alla en skön sommar.

14 maj 2008  Hälsningar Gun Hemström F d ordförande


 

Hej ALLA medlemmar!
Efter 3 månader av hemlöshet är vi nu i hamn med ”nya” Internetcaféet Kanelbullen. Under de senaste veckorna har lokalen målats och städats. Möbler, datorer m m har kommit på plats. Och i måndags tillsammans med Stadsdelsnämnden återinvigdes Kanelbullen. Jag som ordförande i SeniorNet Södermalm hälsade alla välkomna och framförde ett stort tack till Claes Lagergren och Maud Bejner för all hjälp under dessa tre hemlösa månader och för att vi nu fått en ny lokal. Ordförande i Stadsdelsnämnden Margareta Björk invigningstalade och öppnade caféet med att klippa det blågula bandet samt önskade lycka till med att överlämna en praktfull blomsterbukett. Det skålades i bubbel (cider) och Kanelbullen fylldes av glada förväntansfulla besökare. Drygt 60 personer deltog. Margareta nämnde i sitt tal att hon är en ”söderböna”, att hon som 60+ inte var så himla hemtam bland datatangenterna som dagens unga. Hon sa sig vara mycket imponerad av att vi är så många som engagerar oss i IT-caféet och att äldre lär äldre är fantastiskt. Hon som vi är glad över att nämnden/förvaltningen kunnat ordna denna lokal.
1 april startade verksamheten och ni är alla välkomna att besöka Kanelbullen på Rosenlundsgatan 44 A, gatuplanet. Följ skyltarna. Öppet måndag – fredag 11-00-15.00.
På Kanelbullen kan man göra det mesta med dator och Internet, surfa på nätet, skicka e-post, skanna bilder, redigera video, bränna CD- och Dvd-skivor. Och det finns alltid någon från SeniorNet på plats som kan hjälpa till om man är osäker – äldre lär äldre – Ett 40-tal frivilliga medlemmar delar på ”tjänstgöringen”. För mer information gå in på hemsidan, www.seniornet.sodermalm.just.nu.
Vill passa på och påminna om årsmötet den 24 april. Glöm inte att anmäla er senast 10 april till Inger Högfeldt. E-post. ingerhogfeldt@telia.com eller på tfn. 640 79 03. Årsmöteshandlingar finns utlagda på hemsidan och på Kanelbullen. 10 april är även sista dag för inlämnande av motione.
En av styrelsens ledamöter Viola Åhlström har efter en tids sjukdom lämnat oss. En minnesstund kommer att hållas i Katarina kyrka tisdag den 15 april, klockan 14.00. Annons i DN på lördag (5 april) Där finns uppgifter för den som önskar närvara vid minnesstunden.
2 april 2008
Gun Hemström Ordförande


 

Det är med stor lättnad jag skriver dessa rader för att berätta att i dag blev det helt klart med Stadsdelsförvaltningen och jag kan meddela den glädjande nyheten att;  Måndagen den 31 mars kl 15.00 återinvigs SeniorNet Södermalms Internetcafé Kanelbullen med adress Tanto servicehus, Rosenlundsgatan 44 A, gatuplanet.  Dagen därpå d v s den 1 april öppnar caféet för besökare och stödpersoner kommer att vara på plats. Öppet som tidigare måndag – fredag kl 11.00-15.00. Pelle Carlson håller som bäst på att uppdatera hemsidan.
Det råder nu stor aktivitet med att tömma lokalen, byta taket, måla, dra ledningar m m. I detta håller Stadsdelsförvaltningen. Även att möbler och datorerna kommer på plats.  Sedan ska vi se över och ev komplettera möbler, nycklar, skyltar m m. Nu känns det bra igen och jag ser fram emot den 31 mars.
11 mars 2008
Hälsningar  Gun Hemström Ordförande


 

Tack för alla mail och telefonsamtal gällande Kanelbullens framtid och eftersom jag inte har  möjlighet att svara på alla mail skriver jag detta brev. Jag förstår er otålighet och undran över hur det går med ”nya” Kanelbullen. Jo, det går sakta med säkert. I fredags var Pelle, Björn och jag där och gick igenom våra önskemål om eluttag, telefonjack m m med IT-chefen på Stadsdelsförvaltningen.
Vi blev besvikna över att ingenting var gjort sedan vi var där senast. Så m a o kvarstår tömning av lokalen (husets bibliotek) sedan ska den fräschas till… Han som har ansvaret på förvaltningen har semester och är åter i morgon. Jag återkommer så fort jag vet något mera.
I övrigt jobbar styrelsen med förberedelserna inför årsmötet den 24 april. Valberedningen är i full gång med sitt arbete. Dataträffarna på Postmuseet har varit så välbesökta att de dubblerats. Filmgruppen har träffats och bl a visat sina alster. Inför nästa träff ska de filma och redigera på temat ”Glädje”. Och våren närmar sig med stormsteg. Även vi som bor bland asfalten kan glädjas åt vårblommorna! På Hornsgatan (klassad som den mest förorenade gatan i stan) vid Maria kyrka är det alldeles fullt av snödroppar på grässlänten! Det gäller att stanna upp och njuta.
3 mars 2008 Hälsningar Gun Hemström Ordförande


 

Vill börja dessa rader med att tacka för alla uppskattande mail gällande Kanelbullens nya lokal i Tantos servicehus! Nu gäller bara att rummet som vi fått oss tilldelat töms och ”piffas” upp. Som jag tidigare informerat om blir förhoppningsvis invigningen i slutet av mars. I övrigt pågår aktiviteterna på Postmuseet. Dataträffarna är välbesökta. Filmgruppen har sina träffar. Styrelsen har fullt upp med att sammanställa handlingarna och planera årsmötet som blir den 24 april. Platsen samma som förra året d v s Tellus servicehus vid Hornsgatan. Kallelse kommer att skickas ut i god tid men notera redan nu datumet.

17 februari 2008

Hälsningar  Gun Hemström, ordförande


 

Nu är det helt klart med Tanto Servicehus. Vi kommer att få komma in i det rum vi varit och tittat på d v s ”Biblioteket” och det är ett bra och större rum än på Mariahissen. Vad som händer nu är att avtal ska skrivas med förvaltningen, rummet ska tömmas, målas, ledningar dras, datorer kopplas in, möbler etc komma på plats m m och det kommer att ta sin tid. Men förhoppningsvis kommer vi att kunna inviga nya KANELBULLEN i slutet av mars.  Nu känns det bra! Ja mycket bra!

12 februari 2007

Hälsningar Gun Hemström, ordförande


 

Glada nyheter!  Lokalfrågan är löst. Kanelbullen kommer att flyttas till Tanto servicehus på Rosenlundsgatan 44 (Vid Södra station).  Jag har tidigare skrivit om att det är det ett ”pussel” som ska läggas och med det menas att det är fler än vi i SeniorNet som ska få en lösning. Och just nu håller man som bäst på att gå igenom lediga rum. I nästa vecka ska förvaltningen ha ett möte och förhoppningsvis får vi då ett besked om vilket rum vi tilldelas och när inflyttning kan ske. Vad vi vet nu är att rummet kommer att vara större än det på Mariahissen. Under januari fick vi ett erbjudande av CSN att ta för oss av deras begagnade kontorsmöbler och vi fick en hel del bra stolar, jalusiskåp, avlastningsbord, lampor m m som nu också finns magasinerade på Östgötagatan. Jag återkommer med mer information när jag får nästa besked från Stadsdelsförvaltningen.

6 februari 2008

Hälsningar Gun Hemström, ordförande


 

God fortsättning på det nya året! Ett år som för vår del börjar med saknad av Kanelbullen som nu ligger hoppackad i en av Stadsdelsförvaltningens lokaler med väntan på en ny lokal. Trots att det pågår febril verksamhet till en lösning har jag för dagen inget besked att ge. Att det kommer att lösa sig är helt klart men Södermalms stadsdelsförvaltning har många att ta hänsyn till och de håller som bäst på att lägga ett ”pussel ” det är många olika beslut som ska tas i de politiska leden. Och vi får tåla oss…

Övrig verksamhet i klubben pågår vad gäller dataträffar, utbildningar  m m. Klicka och välj bland meny-knapparna här till vänster.

2008-01-16  Hälsningar  Gun Hemström ordförande


 

2007-12-12

Nu börjar det lacka mot jul och klubbens jubileumsår är snart till ända. Sista aktiviteten är i morgon då vi firar Lucia i Mariahissen!

Måndagen den 17 december börjar vi packa ihop ”Kanelbullen”. Det känns naturligtvis vemodigt allra helst när vi inte vet vad vi kommer att erbjudas för ersättningslokal. Vi har haft många kontakter med berörda (och några till) i Stadsdelsnämnden, Stadsdelsförvaltningen och Stadshuset. Vad jag vet i skrivandets stund är att vi är högprioriterade och det råder febril aktivitet med att leta lokaler. Stadsdelsförvaltningen kommer att hjälpa till med flytten och ev magasinering.

Styrelsen har haft sitt sista styrelsemöte för i år och gjort en summering av året. Vi är en mycket aktiv klubb och f n är vi 443 medlemmar. Förutom aktiviteterna på Kanelbullen, är verksamheterna på Postmuseet också mycket uppskattade och välbesökta. Videogruppen likaså. Årets SeniorSurf  blev mycket lyckad… Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som hjälpt till att hålla i de olika verksamheterna inte minst alla stödpersoner.

På återseende 2008. .

Gun Hemström Ordförande


 

2007-11-10

Hej alla medlemmar!

Stadsholmen har sagt upp hyreskontraktet med entreprenören Maria hissen Fest & Konferens AB. Verksamheten upphör den 31 december 2007.  Maria hissen Fest  & Konferens har förutom sin verksamhet även via ett avtal med Stadsdels-nämnden Södermalm ansvar för pensionärsverksamheten i huset. Detta avtal löper ut 1 jan 2008 och kommer inte att förnyas. Klubbens IT-café Kanelbullen berörs av detta d v s även vi måste flytta ut ur huset senast 31 december 2007. Uppsägningen skedde i mars 2007 men vi i styrelsen fick vetskap om uppsägningen först i slutet av oktober. Kontakter har nu tagit med stadsdelsnämnden Södermalm och politiker i Stadshuset. Alla tycks som vi vara tagna ”på sängen”. Och håller som bäst på att informera sig om händelsen och lovat återkomma. Man kommer nu göra allt för att försöka hitta en ersättningslokal. Det är kort om tid men skulle det bli så att de inte hinner hitta någon lokal till den sista december så hjälper de till med flyttning och magasinering av Kanelbullens inventarier till lokalfrågan är löst.  Caféet som varit stängt kommer att öppnas igen på måndag (12/nov) och hålla öppet dagligen fram till årsskiftet. I övrigt fortsätter vi som vanligt på Kanelbullen. Vi håller modet uppe och hoppas på en positiv lösning

Hälsningar Gun Hemström Ordförande


 

2007-10-08

Hej alla medlemmar!

Nu är hösten i full gång så även aktiviteterna i klubben som jag hoppas ni tar del av. Promenad till Kanelbullen ökar välbefinnandet och väl där kan man njuta av den vackra utsikten, ta sig en pratstund, dricka en kopp kaffe och kanske surfa en stund  på nätet, skicka mail m m.  Har du inte nappat på erbjudandet att få ett exemplar av Kanelbullens stamkundskort gratis. Så gör det!  Kortet ger dig 10 halvtimmar vid någon av Kanelbullens datorer, att användas närhelst vårt IT-café är öppet (mån-fred 11-15).   Och våra stödpersoner kan ge dig hjälp vid datorn om det behövs. Kortet hämtas på Kanelbullen.

På onsdag (10 oktober) är det dags för SeniorSurfen. Årets tema är ”ord, ljud och bild”, SeniorSurfen vänder sig till seniorer som saknar datorkunskap d v s ej lärt sig använda dator och IT. Även till seniorer som har en viss erfarenhet av datorer och IT men som vill öka på sina kunskaper. För vidare information se www.seniornet.se   ochwww.seniornet.sodermalm.just.nu samt www.seniorsurf.se.  Hjälp till att sprida information  om dagen till vänner, bekanta, grannar m m.

Höstmöte med efterföljande Jubileumsfest kommer att äga rum torsdagen den 8 november kl 17.00 – 21.00. Vi kommer att hålla till i Mariahissens festlokal, plan 6. Inbjudan med mer information är på väg.

På grund av olika omständigheter har starten på Dataträffarna i Postmuseet  försenats men nu blir det av. Tisdagen den 16 oktober kl 14.00.  Tema. ”De nya böckerna”. Lär dig mer om det moderna sättet att låna hem och läsa böcker och lyssna på musik i datorn. Inbjudan har skickats ut.

Till sist har jag en efterlysning. Styrelsen har bildat en grupp som har till uppgift att marknadsföra Södermalmsklubben med syfte att värva nya medlemmar. Arbetet är igång och idéerna är många. B l a behöver skriftlig information ses över och till detta behöver gruppen hjälp med layout. Vi tror att det finns medlemmar i vår klubb som har de kunskaper vi söker d v s kanske jobbat inom reklambranschen eller liknande.

Om så!  Ta kontakt med Gun Hemström, tel: 08-669 31 54 eller e-post: gun.hemstrom@spray.se

SeniorNet Södermalm 1997-2007 Hej alla medlemmar!  Min önskan är att ni alla har haft en bra sommar! Och nu känner för att delta i Södermalmkubbens höstaktiviteter.
Under sommaren har ett par av datorerna på Kanelbullen rensats och uppgraderats och verksamheten är nu i full gång.
Styrelsen beslöt på senaste styrelsemötet att som en jubileumspresent erbjuda klubbens medlemmar gratis stamkundskort gällande 10 halvtimmar vid någon av datorerna på Kanelbullen. Kolla här.
SeniorNet Sweden erhöll under våren en utmärkelse benämnd Silverstämpeln 2006. Silverstämpeln är en ny utmärkelse, som delas ut för att belöna banbrytande insatser i kampen mot åldersdiskriminering i Sverige. Inte utan att man känner sig stolt över att tillhöra en banbrytande förening!
Det vi närmast kommer att ha som ett gemensamt projekt med resten av SeniorNet är SeniorSurfdagen den 10 oktober. Bo Zetterberg ingår i SeniorNets Swedens arbetsgrupp gällande SeniorSurfen och han leder också surfdagsplaneringen i Stockholm. Det är ett stort arbete! Det krävs en insats av oss alla. VIKTIGT att vi alla hjälper till att sprida information om dagen till alla vi känner och några till. Viktigt också att så många som möjligt ställer upp som surfvärdar på biblioteken den 10 oktober. För vidare information se www.seniornet.se och www.seniornet.sodermalm.just.nu
På grund av olika omständigheter har starten på Dataträffarna försenats till den 26 september. Inbjudan kommer.
Videogruppen har haft sitt första möte efter sommarledigheten. På mötet diskuterades bl a kommande aktiviteter. Gruppen fick också lite tips om att filma med ”bröststativ” och andra knep för att undvika ”skakningar” vid filmning. Några ut gruppen visade sina redigerade videon som sedan diskuterades. Under hösten planeras en kurs i redigering.
Medlemsmöte/höstfest blir i slutet av oktober eller i början av november. Styrelsen undersöker lokal och planerar som bäst innehållet.
Det var allt för denna gång.  September 2007 Gun Hemström


 

Hej alla medlemmar!

Nu börjar jag ”greppa” verksamheten i vår klubb. Och jag är mycket imponerad över vad som sker i klubben. Vilka möjligheter det finns för medlemmarna att förkovra sig och att få nya vänner.

Kanelbullen som genom stödpersonerna gör ett fantastiskt jobb med Pelle Carlson (administration), Per Johansson (Pyttekurserna), Bo Zetterberg (Schemaläggning, stödpersoner) och Gunnar Jarlvik (Teknik) som hjälps åt att hålla ihop det hela. Tack alla!

Dataträffarna på Postmuseet är välbesökta, välorganiserade och mycket uppskattade. Tack Allan Lindqvist och Gunnar Jarlvik.

Pröva på seminarierna och datakurserna i samarbete med Postmuseet är det Folke Karlsson som ska ha en eloge och stort tack.

Klubbens hemsida.  Pelle Carlson är klubbens webbmaster och gör detta ovärderliga arbete om klubbens alla aktiviteter och mer därtill. Han förser oss även med små rapporter i ord och bild om vad som hänt och sker i klubben. Tack Pelle.

Medlemregistret sköter Folke Karlsson med bravur. Det är alltid ett pyssel och inte ett alltför lätt arbete men Folke klarar det. Tack.

Fester och övriga aktiviteter. Ett stort tack till alla hjälpande händer vid klubbens övriga sammankomster såsom årsmöte/vårfest – höstfest och Lucia…

Har jag nu glömt någon är det inte av avsiktligt utan då är det så att jag inte har kännedom om det.

SeniorNet Stockholm (innerstadsklubbarna) har haft ett möte där vi diskuterade samarbetet. Exempel där behov av samverkan kan vara fördelaktigt, är SeniorSurfen, seminarier, utbildning av handledare, sponsorjakt (licenser), erfarenhetsutbyte, gemensamma penningkrävande satsningar. En projektgrupp gällande årets SeniorSurf ”PSSS07” bildades med Bo Zetterberg som projektledare Datum för årets SeniorSurf är 10 oktober. Mer information kommer.

Videogruppen har varit på besök hos två av sina medlemmar – Gun-Britt och Owe Rydell i deras hem i Kungshatt belägen i östra Mälaren. Det blev en härlig dag tillsammans med det generösa värdparet som visade sitt fantastiska hus och dess omgivningar. Hembakat bröd och kaffe smakade ljuvligt i vårsolen ute på altanen. Hur många filmer och bilder som blev till denna dag ska det bli spännande att se när gruppen träffas i september. Se Pelle Carlson reportage under senaste nytt på hemsidan.

Nu blickar vi framåt. På styrelsemötet i maj diskuterades höstens aktiviteter. Förutom Kanelbullen och Postmuseets verksamheter planeras; Kanelbullens dag 4 oktober. SeniorSurfen 10 oktober. Höstfest i november. IT-loppis där medlemmar säljer sina överblivna prylar och program till andra, behövande medlemmar och sedan Lucia.

I övrigt ska marknadsföringen av klubben ses över för att rekrytera flera medlemmar och öka besökfrekvensen på bl a Kanelbullen.

Vi ska fortsätta att uppmärksamma att klubben firar 10 år.

Nu tar vi sommarledigt! Styrelsen önskar Alla en skön trevlig och solig sommar.

Kanelbullen öppnar efter sommarledigheten den 20 augusti. Postmuseets verksamheter startar aug/sept.

Hälsningar 2007-06-09

Gun Hemström


 

Till medlemmarna i SeniorNet Södermalm

Jag vill börja detta nyhetsbrev med att tacka för det ärofyllda förtroendet att överta ordförandeskapet för Södermalmsklubben. Ett uppdrag som jag tar på det fullaste allvar och ska göra allt för att förvalta det väl.

Vem är då jag!

Jag heter Gun Hemström och är 67 år. Familjen består av en vuxen dotter, Jeanette. Jag bor tillsammans med 52 personer i kollektivhuset Färdknäppen som ligger vid Södra station.

Är allätare inom kulturen. Har ett stort intresse av foto och film. Läser gärna och mycket.

Arbetslivet har jag lämnat bakom mig. Min senaste anställning var som ombudsman på Svenska Indstritjänstemannaförbundet (sif). Numera jobbar jag till och från som guide på Cornelis Vreeswijkmuseet.

Jag har alltid varit förenings- politiskt och fackligt engagerad.

Kom i kontakt med SeniorNet gjorde jag genom ett tips av en f d kollega senhösten 2006. Jag var intresserad av datautbildning och funderade på att kolla PRO eller SPFs utbud men efter tipset letade jag istället efter SeniorNet och det blev ett lyckokast.

Det jag först fastnade för var filmklubben som sedan följdes av några träffar på Postmuseet. Höstfesten i november blev en upplevelse för nu började jag förstå vilken härlig och intressant förening jag hamnat i. Jag har alltid varit bekymrad över samhället sätt att tvinga på oss datorer. Jag utvecklar inte det utan jag tror ni förstår vad jag menar. Men så kommer jag då till denna höstfest och får höra SenioNets Swedens ordförande Bo R Svensson berätta om meningen med föreningen. Och jag blev alldeles varm inombords ”äldre lär äldre datorer” Vi äldre är inte lämnade… utan tvärtom vi får vara med. Och ju mer jag lär mig om SeniorNet  desto gladare blir jag och är mycket imponerad över verksamheten.

Och nu har jag fått uppgiften att driva Södermalmsklubben vidare med hjälp av styrelsen, stödgrupper, utbildare m m. Jag håller som bäst på att läsa in mig på verksamheterna både vad gäller klubben och SeniorNet Sweden. Och i detta läsande upptäckte jag att i mitt hus bor en av SeniorNet Swedens grundare medlem nr 10 Monica Boëthius, är det inte fantastiskt att jag nu ska fortsätta med det hon lagt grunden till.

Jag kommer under den närmaste tiden träffa styrelsen och några kontaktpersoner för att sätta mig in i verksamheten och återkommer om detta i nästa nyhetsbrev i slutet av maj.

Hälsningar 2007-04-23

Gun Hemström


Här var det årsmöte och ordförandeklubban går över från Sven-Yngve till Gun (månntro om Sven-Yngve nu får mer tid att svinga golfklubban).


Hej alla våra medlemmar i SeniorNet Södermalm!
Nu drar det ihop sig till årets höjdpunkt, nämligen årsmötet 2007.Reservera fredagen den 20 april 2007 för årsmötet på Tellus Fritidscenter. Då träffas vi och firar samtidigt 10-årsjubileum. Mer information följer senare. Söder den 18 mars Hälsningar  Sven-Yngve Eriksson


 

Bästa södermedlem !

Det nya året är här med nya ambitioner !
Kanelbullen Hotspot: Vid luciafirandet vid Kanelbullen krönte vi vår Lucia, men vi invigde också vår Hotspot. Det sistnämnda innebär att du som har en bärbar dator kan komma upp till Mariahissen och använda vår Internetanslutning samtidigt som du skådar ut över Riddarfjärden. Anslutningen sker över krypterad radioförbindelse så risken för ”avlyssning” är eliminerad. Vem kan nu ha glädje av denna möjlighet till anslutning till Internet ?   Jo, kanske framförallt om du ej har bredband hemma. Men även du som kanske har frågor du vill diskutera med våra stödpersoner och vilka är relaterade till din egen dator. Eller varför inte du som helt enkelt vill prova trådlös anslutning till Internet. Anslutningen är och kommer tills vidare att vara helt gratis. För att kunna logga in behöver en del inställningar göras på datorn. Be att få en manual. Välkommen upp att prova Kanelbullen Hotspot !
Pyttekurser på Kanelbullen: Under 2006 har Kanelbullens stödpersoner ägnat sig åt träning för att förkovra sig i datorhanteringen. Nu vill vi utöka till att ge samtliga klubbmedlemmar möjlighet att delta i träningen. Den har hittills gått till så att vi  i mycket små grupper tillsammans tränar olika program mm. En träningsledare plus 2-3 deltagare har varit det vanliga. Det är inte fråga om några direkta kurser, utan träning tillsammans med en träningsledare som förhoppningvis har något att lära ut. Vi har kallat det för ”pytteträning” eller ”pyttekurser”. Ämnena hittills har gällt Word, Photoshop,  PowerPoint, Paint, Exel, Skanna, Bränna CD och DVD, Webbkameran, Ladda ner program samt Tips och Tricks. Tider för träningarna har varit kl 09.15 – 11.00 respektive 15.00 – 16.25 och samtliga träningar har varit förlagda till Kanelbullen på Mariahissen.
Som sagt vi utvidgar nu verksamheten till att erbjuda medlemmarna i södermalmsklubben att delta i pytteträningarna. Gå in på www.seniornet.sodermalm.just.nu , klicka på ”Utbildning”  så hittar du till sidan där du kan se vilka träningar som just nu erbjuds !  Om du klickar här så kommer du direkt till ”pyttesidan”. Om du önskar delta på någon av de annonserade pytteträningrna, mejlar du din anmälan till träningsledaren. Vår ambition är att avisera nya pytteträningar varje fredagskväll. Så är du sugen på en pytte, bör du kolla på pyttesidan t ex på lördagsmorgnarna. Kom gärna med förslag till nya ämnen och du är också välkommen att själv ställa upp som träningsledare för ämnen som du är hemma på. Hör i så fall av dig med ett mejl till signal.stockholm@telia.com
Hälsningar

Södermalm 26 januari 2007

Sven-Yngve Eriksson


Hej Medlem.

Vi går nu in i verksamhetsåret 2006’s final. Ännu återstår emellertid en höjdpunkt på Kanelbullen. Vi ber er reservera två och en halv timme Luciadagen den 13 december.  Då liksom förra året kommer vi med början kl 14, ha årets sista gemensamhetsfest. Fjolårets luciafirande blev en uppskattad tillställning och årets luciadag ser ut att bli en glad träff för oss alla. Suzanne Forslund står för regin i år också. Förutsättningarna kommer att vara desamma.  Lite i knytkalasform, så att den som frivilligt har något gott till kaffet, i gengäld bjuds på glögg, vilket annars kommer att kosta en tiokrona. Kaffet bjuder vi medlemmarna på. Musik och Gratislotteri kommer att rama in programmets själva höjdpunkt, ”Luciatåget”.

För att kunna beräkna åtgången av kaffe och glögg , ber vi er om en föranmälan senast onsdagen den 6 dec, ställd till Per Johansson  e-post:  per.johansson17@comhem.se  , eller telefon   7202689.

Tidigare aviserade program från Dustin kan vi nu glädjande nog  meddela finns tillgängliga för de som är intresserade av dessa. Till att börja med exempelvis Photoshop Elements 5.0svensk version. kostnad 289 kronor exklusive expeditions- och hanteringskostnader. Anmälan sker till mig eller Per Johansson.

Den nyetablerade Fotogruppen kommer att på allvar starta i början av 2007. Vi efterlyser någon som kan tänka sig vara sammanhållande för denna.

Filmgruppen har nu haft sitt andra välbesökta möte. Där visades verkligen prov på  hur dator-redigerade filmer kan bli snygga och trevliga. Förkunskaperna i gruppen varierar men  dessa skillnader  tycks  inte utgöra något  hinder för fortsatt intresse av  gemensama träffar.

På initiativ av och genom Bo Zetterberg, har nu på Kanelbullen installerats en s.k. Hot-Spot. Detta ger medlemmarna möjlighet att använda egna bärbara datorer i vårt Internetnät, på andra ställen än just själva datorrummet. Den som vill veta mer om detta kan kontakta någon av kanelbullens driftsansvariga.

Kanelbullen har sista öppetdag för året fredagen den 15 december. Vi öppnar igen med nya krafter 2007 den 8 januari. Undertecknad kommer i stort sett att vara tillgänglig under mellantiden på telefon 6401900, eller mob 070-4616588.

I hopp om att vi snart träffas igen hälsar

Sven-Yngve Södermalm den 2 december 2006


Hej Medlem.

Innan hösten riktigt infunnit sig, annat än rent kalendermässigt, har nu södermalmsklubben kommit igång med diverse aktiviteter. Film- och  fotogrupperna har haft sina förstaträffar. Fler träffar kommer att följa och  de som tidigare anmält intresse, kommer att per e-post få kallelse till dessa. Närmast står vårt höstmöte onsdagen den 8 nov. på agendan. Anmälan om deltagande bör vara Per Johansson tillhanda senast den 3 nov. (per.johansson17@comhem.se) . Övriga novemberaktiviteter kommer, när dessa aktualiseras, e- postas ut till medlemmarna. Lucia kommer liksom förra året att firas den 13 december och vi återkommer närmare med turerna däromkring.

De gäster som anlitar våra tjänster på kanelbullen får vid påstötning en kupong som berättigar till 5 kronors rabatt vid förtäring i Mariahissens servering.

Till sist, jag och alla i styrelsen   vill gärna höra era tankar och synpunkter om Södermalmsklubben. Har ni förslag så maila in dem till någon av oss (adresser nedan).

Södermalm den 27 oktober 2006 Hälsningar  Sven-Yngve Eriksson  (ordf.)

Styrelsens e-postadresser:

Sven-Yngve Eriksson     signal.stockholm@telia.com  Gunnar Jarlvik  gunnar.jarlvik@telia.com  Per Johansson   per.johansson17@comhem.se  Inger Högfeldt  ingerhogfeldt@telia.com  Viola Åhlström  viola.a@chello.se  Björn Ståhl              bjorn.stahl@telia.com  Allan Lindqvist allan.lindqvist@brevet.nu  Bo Zetterberg   bo.zetterberg@telia.com


Bästa medlem i SeniorNet Södermalm

Något av en träffpunkt för vår klubb är vårt IT-café Kanelbullen i Mariahissen. Ett 40-tal medlemmar i klubben administrerar verksamheten. De är också stödpersoner, vanligtvis två per pass.   Jag vill citera en notis, skriven av en stödperson och publicerad i SAF:s medlemsblad:

”En vacker höstdag styr jag mina steg till Mariahissen. Den kan nås över bron längst ut på Bellmansgatan eller via Söder Mälarstrand 21, 9tr. Jag väljer Bellmansgatan. Väl inne kan jag beundra den vackra utsikten över Riddarfjärden eller varför inte avnjuta en kopp kaffe på Mariahissens café. Men detta är ej precis mitt ärende. I stället är det cyberrymden som kallar. Ty här finns också ett IT-café för seniorer.  Mellan kl 11 och 15 ska jag träffa andra seniorer som vill hantera våra datorer och kanske surfa också. Den som saknar datorerfarenhet kan få en första inblick i datorvärlden. Och den som redan är datoranvändare kanske kan få ett eller annat tips. Prova t ex att ringa med Skype över Internet. Ett par seniorer sköter administrationen och ger råd. Jag är en av dem. Därför är jag här idag. Välkomna hit för en datorstund eller kanske enbart för att beundra den vackra utsikten över Riddarfjärden.

Vera Reifenberg  SAF-senior men också medlem SeniorNet Sweden, Södermalmsklubben  vera.reifenberg@telia.com”

Efter denna beskrivning av vår trivsamma verksamhet vill jag nämna att vi gärna vill utöka stödpersongänget med ytterligare upp till fyra personer. Är Du kanske intresserad? Hör i så fall av antingen till undertecknad, Pelle Carlson eller Bo Zetterberg så kan vi berätta mer om trevligheterna med att vara stödperson. Våra telefonnummer och e-postadresser är:

Undertecknad
640 19 00   signal.stockholm@telia.com
Pelle Carlson
84 39 77      pelle.carlson@home.se
Bo Zetterberg                    640 66 77    bo.zetterberg@telia.com

På Kanelbullens hemsida www.kanelbullen.just.nu kan Du också leta Dig fram till information om vår verksamhet.

Södermalm 2006-10-18 Hälsningar  Sven-Yngve Eriksson (Ordf.)


Till medlemmarna i SeniorNet Södermalm.

Höstmötet med mat, dryck och underhållning, kommer i år att äga rum onsdagen den 8 november.  En fullständig inbjudan med alla detaljer  kommer närmare mötesdagen. Vi vill med detta mail bara be Dig att vika denna kväll för mötet och hoppas Du har tid och lust  att tillsammans med oss deltaga i denna höstträff.

Söder 2006-10-03 Hälsningar  Sven-Yngve Eriksson (Ordförande i Södermalmsavdelningen).

I detta mejl vill jag draga en lans för SeniorSurfen 2006. Sedan 1999 har SeniorNet Sweden i samverkan med biblioteken genomfört manifestationen   SeniorSurf. Så kommer att ske även i år, nämligen onsdagen den 11 oktober.
Målgrupperna för surfen är dels seniorer som ännu ej kommit sig för att använda sig av datorer och IT, dels seniorer som redan har viss  erfarenhet  av datorer och IT men vill passa på att eventuellt få tips under SeniorSurf-dagen.
I årets SeniorSurf har valts hälso- och sjukvård som tema.
En massa information om SeniorSurfen finns på surfens egen sajt. Denna kan nås på olika sätt. Ett bra sätt kan vara att först gå in på vår egen hemsidawww.seniornet.sodermalm.just.nu    Där klickar Du på länken SeniorSurf 2006 och vips kommer Du till SeniorSurf-sajten.  Där vill jag föreslå att Du i första hand klickar på   ”Information till Surfvärdar ”. Här finns bl a länkar sammanhängande med året tema. En annan sajt med anknytning till temat är www.vardguiden.se
En viktig uppgift för Södermalmsklubben är att informera målgrupperna om Senior-surfdagen. Ett antal infomationsblad har tagits fram. Jag bifogar ett par som är   södermalmsanpassade (bilagorna är inte med här på hemsidan). Tacknämligt är om Du skriver ut dem och sätter upp A4-bladet på lämpliga ställen och lämnar ut A5-bladet till människor i Ditt närområde som du tror kan vara intresserade av SeniorSurfen. Bladen kan också avhämtas på Kanelbullen (kl 11 – 15). Tala med tjänstgörande stödperson så får Du önskat antal ex.
Södermalmsklubben kommer att finnas på plats med handledare (surfvärdar) på Hornstulls och Medborgarplatsens bibliotek samt på Kanelbullen. Det finns fortfarande behov av några surfvärdar. Hör av Dig med ett mejl till undertecknad om Du vill medverka som survärd (e-post:signal.stockholm@telia.com)
Fint om  vi tillsammans kan göra årets SeniorSurf till en framgång !
Söder 2006-10-03 Hälsningar Sven-Yngve Eriksson Ordf. SeniorNet Sweden, Södermalmsklubben


Hej medlem i SeniorNet Södermalm!
Vi har ombetts att informera om 2 verksamheter, som  kommer att äga rum, den ena den 31 augusti -06 och den andra den 19 september -06. Bägge är avgiftsfria. Aktiviteten i Kista kräver dock föranmälan för deltagande. I särskilda filer finns:
1. Inbjudan till pensionärernas dag. 2. Specialinbjudan till Kista, tema Surfa Lugnt.
Har du några frågor, kan du ringa eller meila mig. Tel 08-6401900.
Söder 2006-08-29 Hälsningar Sven-Yngve Eriksson (ordf. SeniorNet Södermalm) e-post  signal.stockholm@telia.com


Hej medlem i SeniorNet Södermalm!
Måndagen den 21 augusti startar vi upp Kanelbullen, efter sommaruppehållet.
Styrelsen har redan haft sitt första möte inför höstsäsongen. Styrkta av den sköna sommaren, har nya initiativ dryftats inför den stundande och resterande delen av verksamhetsåret. Ett av önskemålen har varit, en bättre och mer kontinuerlig information till medlemmarna och då i form av ett s.k månadsbrev. Detta kommer att gå ut som e-post. Det kommer också att läggas på SeniorNet Södermalms hemsida.
Alltså, från och med måndag är vi återigen på spåret och i trafik.
Vi alla styrelsemedlemmar samt stödpersoner ser fram emot att träffa så många av er som möjligt under hösten.

Söder, 2006-08-20 Hälsningar  Sven-Yngve Eriksson  (Ordf.)


Det var Sven-Yngve Eriksson som introducerade Ordförandebreven, så några äldre sådana finns inte att redovisa här.


 


Välkommen till

SeniorNet Södermalm

Kanelbullen, vårt Internetcafé, finns på Rosenlundsgatan 44A, dit alla seniorer är välkomna. Klicka här för våra öppettider.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser, tematräffar och dataträffar för våra medlemmar.

Med våra ca 1000 medlemmar är vi en av de största klubbarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Logga in på något SeniorNet-forum …

... för att t.ex ställa eller besvara en fråga i Datorbiten. Eller för att bara läsa inlägg.

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår moderorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal, IT-cafét Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom stöder oss i vår kursverksamhet.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser klubbens datorer med Microsoft-program till lågpris