Tidigare årsmöten och fester

Årsmötet 2023

Torsdag den 20 april kl 18.00 hölls årsmötet i Drakenbergssalen, Tellus, Lignagatan 8, Hornstull

Efter årsmötet fanns möjligheten att ställa frågor till den nya styrelsen.

Dagordning:

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Beslut om mötet blivit behörigen utlyst
 • 3 Fastställande av dagordning
 • 4.1 Val av ordförande för årsmötet
 • 4.2 Val av sekreterare för årsmötet
 • 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 6 Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
 • 7.1 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7.2 Föredragning av årsresultatet
 • 8 Föredragning av revisorns berättelse
 • 9.1 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 9.2 Beslut om disposition av årets resultat
 • 9.3 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10.1 Föredragning av budget
 • 10.2 Föredragning av verksamhetsplan
 • 11.1 Fastställande av budget
 • 11.2 Fastställande av verksamhetsplan
 • 12 Beslut om klubbavgift och andra avgifter
 • 13.1 Valberedningens förslag
 • 13.2 Nya kandidater presenterar sig
 • 14.1 Val av ordförande för ett år
 • 14.2 Val av övriga styrelseledamöter för ett år vardera
 • 14.3 Val av suppleanter för 1 år vardera
 • 15 Val av revisor och en suppleant för ett år vardera
 • 16 Val av valberedning om tre medlemmar varav en sammankallande
 • 17 Ärenden som väckts genom motion
 • 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 • 19 Årsmötets avslutning

 


Årsmöteshandlingar 2023 

25-årsjubileum 2022

Seniornet har fyllt 25 år. Södermalmsavdelningen firade med fest på Långholmen för ett hundratal personer. Första festen på tre år!

Helst hade vi firat i vår traditionella lokal Drakenbergssalen i Tellus fritidscenter vid Hornstull. Men där hade kommunen tagit över förvaltningen samt förbjudit alkohol.

Så vi hamnade i Lusthuset, längst norrut på Långholmen. Dagtid grundskola med en stor sal för ömsom bespisning, ömsom musikundervisning. Kvällstid kunde vi erbjuda båda njutningsmedlen samtidigt, och därtill något vin.

Förtäringen höjde sig väsentligt över skolmatsmenyn: grillad rostbiff, honungsmarinerad kassler, varmrökt skinka, krämig potatissallad, pastasallad med grekisk ost, mimosasallad…, avslutades med kaffe och kladdkaka. Alla blev mätta och belåtna, av det gemytliga sorlet att döma.

Johan Murray var vår guide. Med hjälp av en mikrofon, ett bildspel och veteranen Stig Hansson fick vi en fängslande skildring av historien, med avstamp i läget 1997 då föreningen grundades. Sedan dess har tekniken blivit bättre anpassad till användarna. Men allt fler nya funktioner kräver ständigt uppgraderade kunskaper.

I vår förening tycks god stämning och inspirerande mänskliga möten ha varit bestående värden under alla år. Det lockar nya medlemmar. Sådana behöver vi ju hela tiden, med tanke på vår ålder.

För underhållningen svarade Tommy Löbel Swing Band, till många gästers förtjusning. Gänget är ju gamla bekanta från flera av våra tidigare fester. Löbel berättade med viss förtjusning om uppväxten i Bagarmossen och bekantskapen med den blivande Nobelpristagaren Svante Pääbo, och bjöd på en inblick i turnélivet med låten “Where did you hide my tea?” om hur viktiga saker kan försvinna när musiker bor på hotell.

Gästenkät: Varför är du med i SeniorNet Södermalm?

Marta Sandén, en av föreningens grundare:
Där finns gemenskap, där kan jag träffa trevliga människor. Och så är det nyttigt. Det är fortfarande en viktig uppgift för föreningen att hitta på sådant som lockar även kunniga människor, och berätta om roliga saker att använda kunskapen till.

Iréne Heinskog:
När jag för tjugo år sedan skaffade en dator kände jag mig hjälplös. Men jag blev glad när jag hittade SeniorNet.

Hans von Zeipel:
Jag vill hjälpa folk med datorer, och med Androidmobiler.

Maria Bobeck:
Jag bor på Bastugatan, nära den första lokalen i Mariahissen. I början av 90-talet hade jag skaffat en Samsung mobil, och ville lära mig, och då hittade jag SeniorNet.

Olle Berg:
Jag behöver all den kunskap och support jag kan få, så att jag slipper låtsas att jag begriper alla hieroglyfer i burken.

Catharina Drobin:
Jag har ingen som kan hjälpa mig med internet. Men jag hade turen att möta Senior-Pelle (Pelle Carlson). Han hjälpte mig, även med fjärrsupport. Han kunde manövrera min dator på distans utan att komma hem till mig. Vid ett tillfälle förvandlades min dator från Windows 7 till Windows 10 utan att jag hade gjort något. Jag var medlem, och det var då jag fick kontakt med Pelle.

Kerstin Söderling:
Det är en säkerhetsgrej, om jag skulle få problem. Men det har ännu inte inträffat.

Marita Larsson, styrelseledamot i SeniorNet Sweden:
Hela livet har jag levt i IT-världen. I november kom jag med SeniorNet. Äldre människor står utanför IT-världen, jag vet hur mamma har det.

Gästerna var liksom hela föreningen av två slag: många som söker bistånd och några som ger bistånd. En majoritet danslystna kvinnor, och en minoritet män med ringa danslust.

Min bordsdam fick i alla fall chansen att röra på benen, vilket kanske inte var så roligt som hon hade tänkt sig. Dans är inte min bästa gren.
Och så var det lotteri, förstås, med tre presentkort som vinster, till tonerna av “On the sunny side of the street”.

Vid 23-draget var det dags att ge sig ut i den ovanligt ljumma oktobernatten, mot bussen eller T-banan.

Birgitta Althén hade gjort det igen, arrangerat ett lyckat kalas! Ungefär som förr i tiden, före pandemin. Efter festen kunde Birgitta glädja sig åt många varma tack.

Vid pennan
Sven-Åke Aulin

Foton: Johan Murray och Bengt Könberg.


Kallelse till Årsmöte 2022

Torsdag den 7 april kl 16.30, endast via Zoom

Föranmäl dig till: arsmote2022@snso.se

Föranmälan stängs 6 april kl 12. Zoommöteslänken mejlas ut till de som anmält sig i tid.
Mötet är gratis och öppnas 16:00. Själva årsmötet börjar först 16:30. Därefter släpps inga fler in.

Efter årsmötet finns det en möjlighet att ställa frågor till den nya styrelsen.
Frågorna bör skickas in i förväg till arsmote2022@snso.se, så att den får lättare att svara.

Känner du dig osäker på Zoom, så rekommenderar vi våra självstudiekurser,
se https://snso.se/kurser/#ZOOM.

Dagordning:

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Beslut om mötet blivit behörigen utlyst
 • 3 Fastställande av dagordning
 • 4.1 Val av ordförande för årsmötet
 • 4.2 Val av sekreterare för årsmötet
 • 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 6 Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
 • 7.1 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7.2 Föredragning av årsresultatet
 • 8 Föredragning av revisorns berättelse
 • 9.1 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 9.2 Beslut om disposition av årets resultat
 • 9.3 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10.1 Föredragning av budget
 • 10.2 Föredragning av verksamhetsplan
 • 11.1 Fastställande av budget
 • 11.2 Fastställande av verksamhetsplan
 • 12 Beslut om klubbavgift och andra avgifter
 • 13.1 Valberedningens förslag
 • 13.2 Nya kandidater presenterar sig
 • 14.1 Val av ordförande för ett år
 • 14.2 Val av övriga styrelseledamöter för ett år vardera
 • 14.3 Val av suppleanter för 1 år vardera
 • 15 Val av revisor och en suppleant för ett år vardera
 • 16 Val av valberedning om tre medlemmar varav en sammankallande
 • 17 Ärenden som väckts genom motion
 • 18 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 • 19 Årsmötets avslutning

Möteshandlingarna finns längre ner på denna sida.

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen


Årsmöteshandlingar 2022 

 

 


På grund av GDPR har SeniorNet Södermalm valt att inte ha kvar äldre reportage än 2 år


Aktuella IT-varningar från
🔗Stöldskyddsföreningen
🔗Råd och rön 
🔗Polisen
🔗Källkritikbyrån
Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi driver Kanelbullens populära IT-café på Rosenlundsgatan 44A, där alla seniorer kan få hjälp av oss med sina digitala bekymmer.

Vissa åtgärder är (eller borde vara) så efterfrågade att vi erbjuder dem som särskilda stödpaket speciellt riktade till våra medlemmar.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Medlemmar som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller enskild undervisning kan få det genom vår tidsbokade  support.

De som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att bli medlemmar och höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden som är vår riksorganisation.

SeniorNet Sweden

Besök SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden erbjuder dig som är medlem att logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar i dess IT-forum.

🔗 Forumdörren

Seniornet Swedens Fotoklubb har regelbundna Zoommöten:

🔗 Fotoklubben på Facebook

SeniorNet Sweden har också släktforskningscirkeln Släktskapet med Zoommöten:

🔗 Mer info om Släktskapet

Våra samarbetspartners

Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

🔗Information om kakor/cookies på vår webbplats

Top