Dataträff 2024-04-18

Källkritik – din kompass i informationsdjungeln

Hur ska vi ta oss fram i den allt snårigare och taggigare informationsdjungeln? Den rentav skymmer sikten för oss. Vi är på väg mot framtiden och behöver se klart för att kunna komma överens om färdriktningen.

Det pågår en kamp om synen på verkligheten, där hat, propaganda och desinformation blir allt vanligare inslag. Idag behöver alla ha grundkunskaper i källkritik för att kunna avslöja sådant och motverka det, något som de traditionella medierna i vårt land fortfarande är ganska bra på, men inte de sociala medierna.

Björn Körlof, fd GD för Styrelsen för Psykologiskt Försvar informerar.

OBS 1: Dataträffen hålls via Zoom på Internet. Du kan också komma till lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A för att delta i mötet “på plats” utan dator.

OBS 2: För att kunna delta via Zoom behöver du anmäla dig till datatraffar@snso.se.

Beteckning VT24-D03
Ledare Björn Körlof
Tid 13:30 – ca 15:15 Föredrag med fikapaus
ca 15:15 – 15:30 Eftersnack med föredragshållaren
Plats På Internet, via Zoom
Anmäl dig till datatraffar@snso.se så får du besked om du får en Zoomplats.
Länken sänds ut på förmiddagen den 18:e april. Kolla även i skräppost-mappen!
I Svärdet på Rosenlundsgatan 44A. Här behövs ingen föranmälan. Vi bjuder på fika.
Antal deltagare På Zoom: Max 100
I Svärdet: Max 50
Dokumentation Ett referat publiceras på snso.se någon dag efter dataträffen
Avgift Ingen avgift

🔗Allmän information om våra dataträffar

Endast för medlemmar i SeniorNet

Hjärtligt välkommen!


2024-03-23/JMy


Top