Dataträff 2023-11-17

AI i vården – nu och i framtiden

Vården blir allt mer högteknologisk, både på sjukhusen och vid vård i hemmen. Vad kan vi seniorer vänta oss den dag vi inte längre klarar oss själva?

Henrik Ahlen, strateg inom eHälsa berättar för oss.

OBS 1: Dataträffen hålls via Zoom på Internet. Du kan också komma till lokalen Svärdet på Rosenlundsgatan 44A för att delta i mötet “på plats” utan dator.

OBS 2: För att kunna delta via Zoom behöver du anmäla dig till datatraffar@snso.se.

Beteckning HT23-D02
Ledare Henrik Ahlen
Tid 14:00 – ca 15:15 Föredrag med korta pauser
ca 15:15 – 15:45 Eftersnack med föredragshållaren
Plats På Internet, via Zoom
Anmäl dig till datatraffar@snso.se så får du besked om du får en Zoomplats.
Länken sänds ut på förmiddagen den 17:e november. Kolla även i skräppost-mappen!
I Svärdet på Rosenlundsgatan 44A. Här behövs ingen föranmälan.
Antal deltagare På Zoom: Max 100
I Svärdet: Max 50
Dokumentation Ett referat publiceras på snso.se någon dag efter dataträffen
Avgift Ingen avgift

🔗Allmän information om våra dataträffar

Endast för medlemmar i SeniorNet

Hjärtligt välkommen!


2023-08-21/JMy


Top