Referat från dataträffar 2023

Hur våra elprylar förändrar världen

Torsdagen den 19 januari 2023

Än så är det långt till vår, innan rönn i blomma står; men plusgrader är det redan, snön borta och vårfåglarna sjunger. Så, de 18 dataträffsdeltagarna som kom till Svärdet lämnade de tjockaste vinterkläderna hemma. Tillsammans med de 35 som deltog på Zoom fick de se och höra Kent Vilhelmson, journalist och digital marknadschef på ETC, berätta om vad vår konsumtion av elektronik kan leda till, bland annat ett varmare klimat.

ETC är en icke-vinstdriven koncern med fokus på miljö- och rättvisefrågor som har företag i flera branscher, bl.a. media, el-produktion, mobiltelefoni och husbyggnad. ETC marknadsför mobilen Fairphone från en liten holländsk firma som har samma fokus.

Han inledde med att testa sina åhörares förkunskaper med en rolig digital quiz, och de var goda. Vann gjorde Kristiina med 2530 poäng. De flesta gissade fel på hur mycket elektronikavfall vi gör av med årligen.

Det är svårt för oss konsumenter att kunna ta hänsyn till miljö och rättvisa när vi handlar elektronik eftersom det inte finns lika bra märkningar än som för vissa andra typer av produkter. Precis som för dem gäller det att kunna hålla koll på hela den långa kedjan från råvara till färdig produkt. Sedan är det fördelaktigt om produkten också går att återvinna på ett bra sätt.

De största problemen uppstår när råvarorna utvinns, produkterna tillverkas och skrotas samt för att de slukar så mycket energi.

Utvinning

Mineraler som innehåller guld och tenn behövs för tillverkning av elektronik och för litiumbatterier behövs kobolt. När dessa mineraler utvinns i konfliktområden är det stor risk att de finansierar striderna. Behovet av kobolt kommer att minska i och med att en ny typ av litiumbatterier utan kobolt har börjat införas. De har även bättre laddningsprestanda än de äldre.

Kent visade en film från Fairphones utvinning av kobolt i provinsen Katanga i Kongo där en konflikt har pågått sedan 1960-talet. Fairphone är noga med ett bra ursprung för råvarorna till sina komponenter och redovisar det på sin hemsida.

USA och EU har infört lagar mot import av konfliktmineraler, men import av de utvunna metallerna hindras inte.

Det förekommer dessutom att barn används som gruvarbetare i primitiva gruvor. Även i tillverkningsindustrin förekommer barnarbete. Det väcker med rätta så upprörda känslor hos oss i väst att företagen vill stävja förekomsten. Många teknikjournalister blundar dock för dessa problem för att de behöver ha en god relation till elektronikföretagen för att tidigt få tillgång till deras nya produkter.

Tillverkning

Mycket av den elektronik vi köper görs i Kina, i synnerhet de smarta mobilerna. En tillverkare som Apple och Samsung m.fl. anlitar är Foxconn vars största fabrik ligger i Kina, i staden Zhengzhou. Där jobbar ungefär ½ miljon människor. Låga löner och svåra arbetsvillkor har lett till starka protester bland arbetarna, bl.a. hot om självmord.

Kent visade en film från den fabrik i Kina där delar till Fairphone tillverkas. Fairphone ställer krav på att tillverkaren ska vara ISO-certifierad och erbjuda de anställda bra arbetsvillkor och lön som går att leva på.

Fairphone har därmed visat att det går att producera säljbara mobiler på ett schyst sätt, mobiler som inte har topp-prestanda.

Elektronik-skrot

Nästan alla i Sverige har en mobiltelefon, ändå säljs 4 miljoner nya mobiler varje år för att det ofta kommer nya modeller med nya lockande funktioner.

I Sverige kan man lämna in mobiler för återvinning, men ändå dumpas årligen 50 miljoner ton elektronikskrot på soptippar i fattiga länder. Det motsvarar 5 000 Eiffeltorn! Fairphone har startat ett återvinningsprogram i Ruanda, där man försöker återvinna koppar och silver ur skrotet.

Det blir så här för att prylarna vi köper har kort livslängd, helt avsiktligt för att öka omsättningen. De förses med detaljer som inte håller, eller med mjukvara som försämrar produkten efter en tid eller som inte uppdateras. Detta kallas för planerat åldrande och har blivit en del av vårt västerländska ekonomiska tänkande. Så resonerade man inte i det Sovjetiska Östeuropa.

Det vi kan göra själva för att motverka dessa tendenser är att använda produkterna så länge det går, låta reparera om det går och sedan lämna in dem för återvinning. Att köpa begagnat (eller Fairphone) är också bra, liksom att ställa krav på öppenhet hos leverantörerna med hur produkten är gjord och kräva fortsatta uppdateringar.

Energiåtgång

Större delen av världens elproduktion är fossil, men vi kan gynna omställningen genom att själva välja leverantörer med märket ”Bra miljöval”.

Vårt flitiga bruk av elektronik drar dock ström utöver den vi själva förbrukar. Våra mobiler och datorer är uppkopplade mot ett globalt nätverk som drar väldigt mycket ström, där datacenter ”=molnet” förbrukar en allt större del av energin. ETC kontrar med att bygga ett eget sol- och batteridrivet datacenter vid sin stora solcellspark i Katrineholm.

Frågor från publiken

Intresset för att få veta mer om Fairphone och ETC var stort. De är små företag som försöker genom praktiska goda exempel visa att en positiv utveckling för miljö och rättvisa är möjlig. Det kan leda till att större spelare följer efter och indirekt även driva opinionen och lagstiftningen framåt.

När det gäller ”utslitna” litiumbatterier för elbilar, så kan de få ett nytt liv genom att lagra förnybar energi från det att den producerats tills den kan användas. De kommer också i hög att gå att återvinna vid Northvolts batterifabrik.

Klicka här för att se alla presentationsbilderna.

Sammanfattat av

Johan Murray


Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi driver Kanelbullens populära IT-café på Rosenlundsgatan 44A, där alla seniorer kan få hjälp av oss med sina digitala bekymmer.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Alla seniorer som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller undervisning kan också få det via Kanel Digital  (Zoom-möten) eller genom tidsbokad support (som endast är för medlemmar).

De som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att bli medlemmar och höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden som är vår riksorganisation.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Utnyttja SeniorNets rabatter

Vissa företag, branschtidskrifter och online-kurser ger rabatt till SeniorNets medlemmar. Läs mer här.

Våra samarbetspartners

Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

Top