Hur för jag över bilder från kamera till datorn?

Ofta följer det med sladd och programvara när man köper kameran. Sladden kopplas till USB-port i datorn och programskivan ger anvisningar om installationsmöjligheter.

Ofta är det dock väl så bra att använda Windows egna funktioner för att föra över och hantera bilder från kameran. När kamerans USB-sladd sätts i datorn och kameran startas kommer det normalt upp en ruta på skrivbordet där man kan välja att se vilka filer som finns i kameran. Bilderna ligger ofta i en mapp kallad DCIM, ibland en undermapp till en mapp med kamerans namn (t ex Canon). I mappen DCIM eller en undermapp till den hittar man bilderna. Sedan kan de föras över till lämlig mapp på datorns hårddisk (Bilder/Mina bilder rekommenderas), där man kan lägga dem i en eller flera undermappar beroende på bildinnehåll och hur man vill ha sitt bildarkiv.
Bilderna hanteras i datorn som vilka filer som helst.

Många program ger automatisk bildsortering på datum el dyl, t ex Picasa, Photoshop album. Dessa program kan arrangera genvägar till bilderna oavsett i vilken mapp de verkligen ligger. Det är en fördel att själv veta var på hårddisken bildfilerna faktiskt förvaras.

Bilder vill man ofta försäkra sig om att ha kvar. Det är därför en bra idé att alltid ha bilderna lagarade på (minst) två ställen. Det ena stället kan lämpligen innehålla ”originalbilderna” (utan några redigeringar), ungefär som ett gammalt negativarkiv



Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi driver Kanelbullens populära IT-café på Rosenlundsgatan 44A, där alla seniorer kan få hjälp av oss med sina digitala bekymmer.

Vissa åtgärder är (eller borde vara) så efterfrågade att vi erbjuder dem som särskilda stödpaket speciellt riktade till våra medlemmar.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Medlemmar som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller enskild undervisning kan få det genom vår tidsbokade  support.

De som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att bli medlemmar och höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden som är vår riksorganisation.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Utnyttja SeniorNets rabatter

Vissa företag, branschtidskrifter och online-kurser ger rabatt till SeniorNets medlemmar. Läs mer här.

Våra samarbetspartners

Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullen



som är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.



som håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

Top