Dataträff 2018-03-13

Världens IT – i framtiden

Ingen hade för tjugo år sedan kunnat ana hur stor betydelse informationstekniken (IT) skulle få i dagens samhälle. Vi kan förstås inte heller gissa hur det kommer att bli om tjugo år, men vart utvecklingen är på väg går att skönja.

Dataträffen vänder sig till alla medlemmar, men den här gången kan det bli ganska tekniskt, så det är bra om man är van vid dagens vanligaste IT-ord.

Beteckning VT18-D03
Ledare Johan Murray
Tid 13:30 – 15:30 med paus i mitten
Lokal Svärdet i Tanto Seniorlokus, Rosenlundsgatan 44A, (invid Kanelbullen)
Antal deltagare Max 70 (först på plats…)
Dokumentation Ett referat publiceras på vår hemsida någon dag efter dataträffen
Avgift Entré 20 kr. Med kaffe+dopp 50 kr. Jämna pengar i sedlar uppskattas.

Observera att Dataträffen inte är “på det vanliga stället”!

Allmän information om våra dataträffar

Endast för medlemmar i SeniorNet 

 

Hjärtligt välkomna!